Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

Vijftien jaar lang 100.000 vluchten teveel gedoogd op Schiphol

Schiphol

foto: Michael Fousert via Unsplash

4.8
(170)

Door een rekenfout van adviesbureau To70 is duidelijk geworden dat op Schiphol sinds 2008 maar liefst 100.000 vluchten per jaar teveel zijn gedoogd onder het mom van ‘anticiperend handhaven’. De rekenfout zorgt er nu voor dat minister Harbers van Infrastructuur met een nieuwe truc op de proppen moet komen.

Deel op XDeel op Linkedin

Schiphol opereert sinds 2010 volgens het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS).  Dat is nog steeds niet wettelijk vastgelegd, mede als gevolg van de stikstofproblematiek. Tegelijkertijd wordt het stokoude LVB uit 2008 keer op keer overtreden, terwijl dat systeem minstens zoveel bescherming zou moeten bieden als het voorgaande stelsel. 

Maar dat is niet het geval. Want nu minister Harbers vorig jaar juli aankondigde een einde te maken aan het anticipend handhaven en daadwerkelijk het NNHS gaat implementeren, gaf hij bureau To70 de opdracht om te onderzoeken welke invloed dat zou hebben op het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat 440.000 vluchten wel haalbaar zouden zijn als de wettelijk vastgelegde grenzen zouden worden gehandhaafd. Maar kortgeleden bleek dat To70 een grote rekenfout had gemaakt en dat binnen het NNHS minder dan 400.000 vluchten zouden passen.

Dit leidde tot grote paniek op het luchtvaartminnende ministerie van Infrastructuur (I&W). De minister had immers omwonenden al beloofd Schiphol te trimmen tot 440.000 vluchten en vanaf einde jaar de geluidsgrenzen te gaan handhaven.

Beloften niet waargemaakt
Al snel bleek dat de minister zijn beloften niet kon waarmaken en dat eind 2023 de krimp niet zou worden gerealiseerd, onder het mom van Europese regels.

Maar nu blijkt dat de beloofde handhaving helemaal niet in de praktijk kan worden gebracht, althans niet met de 440.000 vluchten die Harbers noodzakelijk acht om het overstappersnetwerk van KLM in stand te houden.

Dus moest er een nieuwe truc worden verzonnen door de luchtvaartminnende ambtenaren op het ministerie. Die is er nu en u wordt gevraagd om uw ‘zienswijze’. Op het moment van schrijven hadden slechts twee mensen een kort bezwaar ingediend, wetende dat er met de zienswijzen toch niets wordt gedaan. De vorige procedure – met 2200 zienswijzen – werd met één streek van de pen van Harbers naar de prullenbak verwezen.

Opnieuw extra geluidsruimte Schiphol
Die nieuwe truc heet de ‘experimenteerregeling Schiphol’. Daarmee krijgt Schiphol opnieuw de ruimte om veel meer vluchten uit te voeren dan binnen de democratisch vastgestelde, maar nooit gehandhaafde, geluidsruimte past. Het vliegveld mag hiermee – volgens de informatie van de overheid – maximaal twee jaar lang experimenteren met de gezondheid van omwonenden.

Voor de regeling zijn vier scenario’s uitgewerkt, waarvan het voor omwonenden minst gunstige gekozen is. Dat is de variant die Schiphol de meeste vrijheid gunt om meer herrie te maken dan mag.

Dat scenario is het inbouwen van een tussenstap voor de krimp. Niet ineens terug naar de (niet binnen de geluidsruimte passende) 440.000 vluchten, maar met een tussenstap op 465.000 vluchten plus verruiming van de geluidsnormen. Dat betekent dat omwonenden nog eens twee jaar langer met veel meer vliegherrie te maken krijgen dan beloofd.

Een tweede – niet gekozen – voorkeursscenario is om wel direct terug te gaan naar 440.000 vluchten, eveneens in combinatie met het verder oprekken van de geluidsgrenzen. De 440.000 passen immers niet in de vastgestelde geluidsruimte. Ook in deze variant zouden omwonenden te maken krijgen met meer overlast en vervuiling dan afgesproken.

Een alternatief scenario is dat de minister zijn woord houdt en Schiphol ineens doet krimpen naar 440.000 vluchten, zonder de geluidsgrenzen op te rekken. Maar dat gaat dus niet gebeuren, omdat de geluidsruimte naar nu blijkt slechts groot genoeg is voor minder dan 400.000 vluchten. Deze variant is voor omwonenden het beste, maar werd niet gekozen omdat KLM en Schiphol dan een strobreed in de weg zou worden gelegd.

Het is een trieste wanvertoning. Nu blijkt dat al vijftien jaar lang structureel 100.000 vluchten teveel zijn gefaciliteerd, benadeelt de minister met de zoveelste truc opnieuw de omwonenden. Aan dit saga lijkt maar geen einde te komen, alles om het marginale business model van de luchtvaartsector optimaal te faciliteren over de rug van ruim twee miljoen omwonenden.

Kamer wordt informatie onthouden
In de documenten die over deze volgende schending van de burgerrechten aan de Kamer zijn gestuurd, zijn grote delen zwartgelakt. Zelfs de Kamer mag kennelijk niet weten welke argumenten er worden gebruikt om burgers tekort te doen.

Als randvoorwaarde voor de experimenteertruc van Harbers geldt overigens nog wel de missende natuurvergunning van Schiphol. Deskundigen gaan er vanuit dat Schiphol nog veel verder zal moeten krimpen dan tot 400.000 vluchten om voor zo’n vergunning in aanmerking te komen.

Bij I&W weten ze dat en vermelden ze het in de bijlagen van de Kamerbrief. In de stukken is een waslijst opgenomen van actiepunten die nog moeten worden uitgevoerd, voordat de vergunning een feit kan worden. Maar welke punten dat zijn, dat mag zelfs de Kamer niet weten: vrijwel de hele lijst is zwartgelakt.

Gisteren schreven we op Twitter al een draadje over de onverkwikkelijke experimenteerregeling van het Ministerie van Infrastructuur.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 170

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Angelique Bremmers

  In artikel 8.23a staat dat een experiment kan uit worden gevoerd wanneer “bij advies heeft aangegeven dat het experiment een gunstig effect kan hebben op de hinderbeleving.”

  Bij een experiment is het belangrijk dat eerst een nulmeting uit gevoerd wordt, om vervolgens te kunnen bepalen of een afwijkingen (het experiment) van de gestelde voorschriften krachtens artikel 8.15 een gunstig effect hebben op de hinderbeleving. Per 1 november komt er een aanzienlijke wijziging in het aantal vluchten dat Schiphol uit mag voeren omdat gestopt wordt met anticiperend handhaven (= Schiphol wordt aan de wet wordt gehouden).

  Daarna kan pas een nul-meting uit worden gevoerd krachtens artikel 8.15, van bijvoorbeeld een jaar. Na de nul-meting (=hoeveel overlast beleven omwoners) kan het experiment uit worden gevoerd, in bijvoorbeeld jaar 2. Vervolgens kan jaar 1 met jaar 2 worden vergeleken of om te bepalen of het experiment succesvol is.

  In plaats daarvan wordt met dit voorgestelde experiment vergeleken met jaren waarin Schiphol (gedoogd) de wet overtrad, en is dus geen redelijk experiment.

  6
 2. Ellen

  Kan er niet een soort standaard zienswijze gemaakt worden, die dan iedereen kan opsturen ? De problematiek is te ingewikkeld om zelf iets te maken…

  2
 3. Werner van Loo

  Ik heb eens een overzicht gemaakt van het voorstel. Overdag zijn er 35 handhavingspunten. In de experimentele regeling worden van 26 handhavingspunten de grenswaardes verlaagd met gemiddeld 1.07dB. Op 9 punten wordt de grenswaarde verhoogd met gemiddeld 1.39dB. Gemiddeld genomen gaan bewoners erop vooruit, maar bewoners worden wel weer tegen elkaar uitgespeeld.

  In mijn regio wordt de grenswaarde verlaagd. Ik zou wel gek zijn om in de pen te klimmen, of beter : als ik geen zienswijze indien waarom dit een goed idee is.

  Ik heb overigens bijna het idee dat er (weer) een fout gemaakt is? De grenswaardes op de luchtwegen naar en van de preferentiële banen worden overal verlaagd. Hoe kan dat nu?

  5
 4. Dick

  Is dit gedeeld met andere mediakanalen ?

  13
 5. B. van Marlen

  Sta me toe dat ik het u nog eenmaal kort uitleg, het enorme gesjoemel met geluidsnormen:
  1.In de oude norm Ke werd alles onder de 65 dB(A) gewoon weggelaten, de 35-Ke contour rekende met een toelaatbare 25% ernstig gehinderden. Toch wel veel, vindt u niet!? Naast Ke werkte men met LAeq_nacht met een grens van 26 dB(A).
  2.Met de Polderbaan (Leugenbaan) werd deze norm vervangen door Lden. Hierbij werden de straffactoren voor de avond aanzienlijk lager gekozen. Men beweerde dat 35 Ke overeenkwam met 58 dB(A) Lden (ik liet zien dat dit ongeveer 56 dB(A) Lden had moeten zijn). Voor de nacht kwam Lnight met de grens 40 dB(A).
  3.Men stelde in 35 zgn. ‘handhavingspunten’ voor Lden en 25 voor Lnight. Deze kregen waarden, die niet mochten worden overschreden.
  4.Omdat voor sommige van deze punten die waarden sneller overschreden werden dan anderen zorgde luchtvaartvazal Alders ervoor dat dit stelsel werd vervangen door het ‘preferent baangebruik’ in NNHS. Men noemde de gevolgen voor de luchtvaart van het vroegtijdig vollopen van die punten ‘pervers’ en wilde verdere groei mogelijk maken. Polderbaan en Kaagbaan werden de pineut met nog meer vluchten, het valse verplaatsen van de herrie naar anderen.
  5.Teveel vluchten en herrie werden gedoogd met het leugenachtige ‘anticiperend handhaven’.
  6.Onder druk beloofde de overheid (tijdelijk!) een maximum van 440k vluchten, wat een sigaar uit eigen doos was, omdat door corona en personeelsgebrek dit aantal toch lager was.
  7.Om weer het groeispook verder te laten optreden wordt nu een nieuwe truc bedacht: als ‘experiment’ de grenswaarden weer verder verhogen in de ‘handhavingspunten’ in het buitengebied en wat verlagen dichterbij. Waarmee experimenteert men eigenlijjk, dat zegt men niet, met de gezondheid van omwonenden? Nee mensen, het experiment zal het gewenste resultaat opleveren: na afloop is het geslaagd en mag weer verder worden gegroeid!!! Reken maar dat men BEREKENT dat het TOTAAL aantal gehinderden is afgenomen!
  8.Besef wel dat deze nieuwe grenswaarden inhouden dat op vele plekken de 58 dB(A) Lden contour en de 40 dB(A) Lnight contour gewoon wijder worden dan de overheid zelf intekent.
  9.Besef ook, dat deze waarden heel ver boven de aanbevelingen van de WHO (45 dB(A) Lden en 40 dB(A) Lnight) liggen, die al ca. 10% ernstige hinder zouden betekenen.

  Conclusie: Harbers is de volgende boef die het Schiphollen verder laat gaan!

  De stelling: ‘per saldo hebben omwonenden in alle gevallen minder geluidshinder t.o.v. 2019 is m.i. een volstrekte leugen’, over de punten waar de grenswaarde is verhoogd mogen tienduizenden extra vluchten worden uitgevoerd, die u allemaal nog goed kunt horen, ook al zou de piekwaarde wat lager zijn (de zgn. ‘stille en zuinige’ vliegtuigen). Men kan dit beweren doordat Lden en Lnight een afvlakking vertonen bij meer vluchten, zie mijn website, en eerdere berichten en omdat de herrie naar anderen wordt verplaatst. Straks met NextGen en vaste routes doet men daar nog een flinke stap bovenop!

  Mensen hieronder mogen van de overheid volkomen worden opgeofferd en in een voortdurende herrie worden gezet! Zelf krijgen de bedenkers hiervan nooit die ellende over zich heen!

  37
  • Josje

   Dank hiervoor. Het is meer dan erg, het is volstrekt gewetenloos. Op de advocaten van de stichting RBV rust nu de taak dit gesjoemel bloot te leggen. Speerpunt bij deze experimenteerregeling lijkt me om de bewering dat de overlast gelijk blijft t.o.v. 2019 te ontkrachten. Ik hoop dat zij dankbaar gebruik maken van uw analyses. Dat er geschiphold wordt is wel duidelijk maar hoe erg, dat merk je pas als je je realiseert wat zo’n zin die klinkt als een waarborg voor omwonenden daadwerkelijk inhoudt – namelijk een regelrechte schoffering van diezelfde omwonenden.

   13
 6. JS

  Dank voor het duiden Schipholwatch. Al hoewel ik er tegenop zie en er waarschijnlijk toch helemaal niets mee gedaan wordt, lijkt het me toch belangrijk om zienswijze in te dienen. Indien we ons helemaal niet laten horen, komt men er wel heel makkelijk mee weg.

  15
 7. Dirk

  Het blijft tenenkrommend hoe weinig mediakanalen dit oppakken … Schipholwatch 👌🏻, dank voor het vele werk

  30
 8. Manon ter Steege

  Misschien moeten we zelf de vliegbewegingen tellen en op de dag dat de 440.000-ste vliegbeweging is geweest, een feestje bouwen op de landingsbanen, zodat er geen vliegbeweging mogelijk is. Dat is dan ook het signaal dat er de rest van het jaar niet meer gevlogen mag worden, want belofte maakt schuld of je nou Harbers heet of niet.

  39
 9. Roland

  Dit is PRECIES waar het al jaren om gaat: LEUGENS, LEUGENS EN NOG MEER LEUGENS! Mocht dit artikel echt waar zijn dan kan je toch alleen maar concluderen dat ALLES wat met SchipHEL te maken heeft maar één doel heeft: het verneuken van de politieke besluitvorming TEN KOSTE VAN DE BEWONERS!
  BRAVO AAN ALLE VERANTWOORDELIJKEN EN BELANGHEBBENDEN!!!!!!!! I’M OUT!

  23
 10. laptopleon

  “Maar kortgeleden bleek dat To70 een grote rekenfout had gemaakt”

  Serieus, is er met betrekking tot Schiphol ook maar één onderzoek, voorstel, plan, berekening gemaakt in al die jaren, zonder ‘grote rekenfouten’? Belachelijk dat de Tweede Kamer dit nog serieus neemt.

  36
 11. JAN Rooijakkers

  Rekenfout van To70 of bewust ? Wie weet het ? Zijn er klokkenluiders ??

  22
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   In dit geval: dit gaat om een échte fout. Ze hadden berekend dat er meer vluchten in de ‘geluidsruimte’ zouden passen. Nu blijkt dat er niet eens 400.000 vluchten passen binnen de afgesproken grenzen, gaan ze de grenzen oprekken. Alles om Schiphol niet in de weg te zitten. En bewoners wéér te besodemieteren.

   14
 12. Haes

  Wat een vertoning…. echt onleesbare, troebele teksten in dit document. Wat je noemt “verhullend taalgebruik”. Alles zwart maken had geen verschil gemaakt… en dit zoekplaatje wordt aan de tweede kamer aangeboden in het kader van haar democratische kontroletaak? Je moet maar durven. Ik zou mij als tweede kamerlid zwaar geschoffeerd voelen. Onbegrijpelijk dat deze bagger blijkbaar geaccepteerd wordt?

  33
 13. Johan Duin

  Johan,

  Het is te triest voor woorden . Dat je zo je werkzaamheden kan uitvoeren met liegen en bedriegen en daar nog achter staan ook.
  Het blijft een oncontroleerbaar geheel. Waar weinig tegenin te brengen valt. Dat blijkt elke keer weer.

  18
 14. Miret

  Dit artikel is mij te ingewikkeld, te uitgebreid. Jammer.

  5
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Wat snapt u niet? Misschien kunnen we het duidelijker uitleggen?

   7
   • Josje

    Ik vind het ook bar ingewikkeld. Als ik het goed begrijp word er gegoocheld met de grenswaarden door de niet gehaalde maximale waarden op bepaalde handvingspunten te gebruiken om geluidsnormen op te rekken? Afgezien dat het puur rekenkundige trucs zijn kan toch niet zomaar de maximale norm worden opgerekt? Een norm is bedoeld als bovengrens voor overlast, maar dat stelt helemaal niets voor als je er naar believen mee kunt rotzooien om je sommetjes rond te breien. Het doet sterk denken aan het absurde spel met ‘stikstofrechten’.
    Met die nieuwe norm eigenen ze zich weer nieuwe rechten toe die geen enkele reële grond hebben en niets met een gezondheidsnorm te maken hebben, terwijl maximale geluidswaarden exact daarvoor bedoeld zijn: om bescherming te bieden. Maar voor het Ministerie van Ien W is bescherming van omwonenden blijkbaar niet meer dan een rekenkundig getal waar naar believen mee geëxperimenteerd en gesjoemeld kan worden. En dit in een situatie waarin alleen al bij Vliegherrie.nl de afgelopen 1,5 jaar bijna 200.000 klachten over vaak zeer ernstige overlast zijn gerapporteerd.

    9
   • Hans

    hoe kun je deze site delen zodat meer mensen het lezen?

    2
 15. rrustema

  De uitdaging nu is om zo te reageren dat je binnen de ruimte van de voorstellen in de consultatie blijft, anders telt je reactie sowieso niet mee. Iets vinden zodat het wel vermeld moet worden in het verwerken van de consultatie, zodat ook de Tweede Kamer het te zien krijgt. Maar wat?

  14
 16. M Meijers

  Dus er vliegen al jaren 600.000 over ons hoofd?! Wtf!

  15
 17. Oscar

  Dat hele document is geschiphold. De waarheid staat ergens , maar mag niet worden getoond aan diegenen die er echt iets over te zeggen zouden moeten hebben.
  Klinkt als duistere en zeer ondemocratische “politiek”
  Een soort Bijlmerramp 2.0, waarbij wij pas na de 1e 2 generaties onthullen wat er nu voor giftige troep in dat el-al vliegtuig zat..

  28

Geef een reactie

Translate