Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Actie, Update

Ministerie weigert klacht over valse communicatie te behandelen

vliegtuigstrepen overal

Na de herindeling van onze luchten straks overal vliegtuigstrepen (foto: Txemi López via Pixabay)

4.8
(142)

De luchtruimherziening, met onder meer een vierde aanvliegroute voor Schiphol, biedt louter voordelen, als we het Ministerie van Infrastructuur (I&W) moeten geloven. Maar tal van negatieve effecten worden onder de pet gehouden. Dat is valse voorlichting en daar dienden wij een klacht over in. Het ministerie weigert die te behandelen.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit twee brieven die wij ontvingen naar aanleiding van de klacht. Hoge ambtenaren van het ministerie leven zich uit in cirkel- en drogredeneringen en proberen de klacht te bagatelliseren. Het ministerie houdt bij hoog en bij laag vol dat het zich niet onrechtmatig heeft gedragen.

Wat is het geval? In de publiekscommunicatie over de vermaledijde luchtruimherziening doet het ministerie het voorkomen alsof onder meer de vierde aanvliegroute op Schiphol en de mogelijkheid over het hele land laag te vliegen louter voordelen kent. Nergens worden de nadelen vermeld, zoals de toenemende geluidshinder voor grote groepen Nederlanders of de mogelijkheid om nog meer vliegverkeer te faciliteren en daarmee juist méér overlast, klimaatschade en vervuiling te veroorzaken.

De luchtvaartknuffelaars bij I&W geven daarmee een valse en eenzijdige voorstelling van zaken. En dat mag niet volgens de eigen regels van de overheid. Daarin staat immers dat de communicatie geen onvolledig beeld mag schetsen en niet bepaalde aspecten mag over- of onderbelichten.

Dat is overduidelijk wél het geval bij de uitingen die I&W publiceert over de luchtruimherziening. Desondanks vindt directeur ir R. Megens het in zijn brief aan ons geen onrechtmatige gedrag van zijn spindokters.

Klacht onterecht gereduceerd tot één plaatje
In een technisch relaas verhaalt hij vervolgens over de achtergronden van de luchtruimherziening en probeert hij onze klacht terug te brengen tot een klacht over één plaatje uit de hele mix van uitingen. Terwijl de klacht overduidelijk gaat over het totaal aan communicatiemiddelen dat wordt ingezet om de bevolking eerlijke informatie te onthouden en in slaap te sussen over de negatieve effecten van meer en lager vliegverkeer boven half Nederland.

Die manier van communiceren zet ingenieur Megens in zijn brief aan ons gewoon voort. “Het realiseren van een vierde naderingspunt is geen doel op zich vanuit het programma luchtruimherziening, maar maakt het beter mogelijk om met minder geluidsimpact en CO2-uitstoot te vliegen”, zo schrijft hij zonder blikken of blozen.

Voor het gemak gaat Megens maar even voorbij aan het feit dat de mogelijkheid om meer vliegtuigen te faciliteren, leidt tot extra geluidsoverlast en meer CO2-emissies in plaats van minder.

Woordspelletjes
Elders in zijn brief gebruikt hij een woordspelletje om de impact van de herziening verder te bagatelliseren. Hij stelt daar dat in de nieuwe situatie de negatieve effecten minder zullen worden “ten opzichte van de manier waarop datzelfde verkeer vandaag de dag wordt afgehandeld”. Maar het gaat helemaal niet over ‘datzelfde verkeer’, omdat het primaire doel van de herziening is groei van het vliegverkeer en dus groei van de overlast.

De topambtenaar keuvelt lekker door in zijn brief over de “verwachting dat de totale geluidsimpact op de grond in Nederland zal verminderen”.

Dat is niets minder dan newspeak en betekent dat de overlast zal worden verplaatst naar gebieden met minder inwoners, maar dat een groot aantal inwoners te maken zal krijgen met meer tot veel meer overlast dan nu het geval is. Bij voorbeeld de mensen die wonen onder de vierde aanvliegroute en die nu relatief weinig te maken hebben met vliegherrie.

Aanvliegroutes geheim houden
Tekenend voor de manier van communiceren is ook dat de exacte routes door I&W zo lang mogelijk geheim worden gehouden, om geen slapende honden wakker te maken. Dat is een tactiek die eerder al succesvol werd toegepast in onder meer de VS en het Vereningd Koninkrijk. Toen de routes vervolgens van de ene op de andere dag werden geïmplementeerd, wisten de bewoners niet wat hen overkwam. Ze bleken ineens in een herriegoot van de vliegindustrie te wonen.

Juist om zo’n situatie te voorkomen, dienden wij de klacht in tegen de valse communicatie door onze eigen overheid. Ongegrond, zo meldt een andere topambtenaar nu in een tweede brief. Dat is de ‘hoofddirecteur bestuurlijke en juridische zaken’ mevrouw meester doctorandus G. ter Huume.

Ook zij probeert de klacht van SchipholWatch – ingediend in samenwerking met onder meer BTV Rotterdam en SOS Zaanstreek – te reduceren tot een klacht over één plaatje, terwijl vanaf aanvang duidelijk is dat deze zich richt op de hele manier van communiceren – het weghouden van cruciale informatie, het overaccentueren van mogelijk positieve aspecten en het wegmoffelen van de negatieve impact.

Ter Huume gaat in haar schrijven nu zelfs zover de klacht te bestempelen als een “algemene wens over het optreden van de overheid danwel het beleid van een bestuursorgaan”.

‘Stap maar naar de Ombudsman’
Natuurlijk heeft SchipholWatch heel veel aan te merken op het nietsontziende beleid van het ministerie, maar daar gaat deze klacht helemaal niet over. Die gaat over overtreding van de eigen regels voor zorgvuldige overheidscommunicatie.

Eind van het liedje: de chef juridische zaken van I&W neemt de klacht niet in behandeling en voegt daaraan toe dat tegen deze beslissing “geen bezwaar of beroep openstaat”. Als we het niet eens zijn met deze uitkomst, kunnen we ons melden bij de Nationale Ombudsman. Wordt vervolgd.

Update 11 februari 16:00 uur
Op Twitter heeft een van bovenstaande topambtenaren, Rudy Megens, gereageerd op onze tweet over dit artikel. Megens stelt daar nogmaals voor in overleg te gaan op het ministerie, maar SW heeft geen belang bij overleg in achterkamertjes. Daarom hebben wij hem voorgesteld een open briefwisseling te publiceren, zodat iedereen kan meelezen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 142

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Gerrie

  Wie vertrouwt onze Nederlandse overheid nog? Ik in ieder geval niet.
  Onze overheid heeft het niet goed met ons voor. Dit is slechts 1 voorbeeld. Er zijn er nog tientallen zo op te noemen.

  1
 2. B. van Marlen

  Als u er niet van uitgaat, dat de overheid zich bedient van een slinks in elkaar gedraaid handhavingsstelsel op basis van rekenmodellen en op basis van veel te hoge geluidsnormen, dan zou de bewering kunnen kloppen ‘dat in de nieuwe situatie de negatieve effecten minder zullen worden’.

  Maar dan moet u accepteren, dat nog veel meer mensen in veel langduriger herrie met wat lagere piekwaarden worden gezet en dat een iets kleinere groep letterlijk wordt opgeofferd onder herriegoten, want dit is nu precies wat men wil gaan doen.

  De luchtruimherziening gaat een nog veel groter deel van dit land in eeuwig durende herrie zetten en velen als tweederangsburger driedubbel belasten. Het verdedigen hiervan is m.i. niets anders dan leugenachtig en volstrekt laakbaar, zo niet crimineel, gedrag. U heeft het al lang geleden kunnen lezen op mijn website, zie @BobVanmarlen, Schiphollen gaat nog steeds door met nieuwe gezichten!

  Hieronder en getuigenis van iemand die onder een herriegoot is komen te wonen.

  Uit het UECNA webinar van 2 FEB 2023:

  Topic: Caps on aviation.

  Elaine Miller’s (USA) remarks on PBN (NextGen), letterlijk geciteerd:

  ‘We are devastated, it is an unbearable situation, we asked for dispersal of flight paths, but never got it,
  The FAA (Federal Aviation Authority) says: noise is eliminated, but we get all the noise non-stop.
  PBN (Performance Based Navigation) is a nightmare, an assault on our communities.
  The airlines love it, as they use less fuel, and have fewer delays.’

  5
 3. anton nelis

  Als je maar lang genoeg traineert geeft het volk het vanzelf op. Dit is zeker de handelswijze van dit kabinet ten opzichte van Schiphol. Dit is erg schadelijk voor het toch al wankele vertrouwen. Ik houw mijn hart vast voor de aankomende verkiezingen.
  Komen er direct partijen aan de macht die het land nog meer schade gaan berokkenen.
  Dat hebben we dan wel te danken aan de oude grote zo genaamde vertrouwde partijen. Het is allemaal te triest voor woorden.

  6
 4. Haes

  Categorie “de slager die zijn eigen vlees keurt”… en een zeer vooringenomen en onbetrouwbare slager in dit geval… te belachelijk om serieus te nemen.
  Verspilde energie, maar zal wel een burocratisch vereiste zijn om de klacht bij de ombudsman behandeld te krijgen. Ben benieuwd.

  7
 5. Arent

  Zoiets als dit zou zomaar een voorbode kunnen zijn van wat ons te wachten staat als het 60-miljoen euro verslindende juridische team van het ministerie echt aan de slag gaat.

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze dit soort zaken gebruiken (misbruiken?) als een soort vingeroefeningen om te kijken wat het effect is als ze er blindelings en met oogkleppen op tegenin gaan.

  Maak dan je borst maar nat voor als de echt grote, belangrijke en nog wezenlijker zaken aan de beurt komen.

  6
 6. Saskia

  Afschuwelijk elke keer weer in shock! Weet schipholwatch misschien hoe het nou staat met de natuurvergunning van Schiphol? Is het daadwerkelijk zo dat ze met de CO2 die ze van de boeren hebben gekocht, een natuurvergunning kunnen verkrijgen?

  6
 7. Jan Adrichem

  Ook deze reacties van de topambtenaren en hun juridische adviseurs geeft aan hoe desastreus het neo liberalisme is voor transparantie en democratie.

  13
 8. rrustema

  De meest voor de hand liggende verklaring voor dit alles is dat deze ambtenaren echt zelf geloven wat ze schrijven. Als je dat aanneemt en je dan in zo iemand verplaatst is het gedrag heel verklaarbaar en logisch.

  De brief van Schipholwatch is vanuit dat perspectief afkomstig van buitenaardse wezens die ‘het niet goed begrijpen’ en beter uitgelegd moeten krijgen. Nou, dat treft, daar zijn ze voor. Maar het ministerie gaat niet de communicatie herzien alleen omdat een enkeling het niet lukt om goed te begrijpen. Gewoon nog eens herhalen.

  Echt ernstig dit.

  Ook veel lastiger als men glashard aan het liegen was en helder heeft hoe het wel zit. Bij liegen volstaat het om de leugenaar te ontmaskeren en die kan de leugen toegeven. Dat is dus veel en veel moeilijker hier.

  24
  • Josje

   Ja, ze zitten zelf ongetwijfeld zo diep in hun netwerkbubbel dat ze niet meer zien wat er raar aan is. Maar natuurlijk hebben burgers recht op informatie over een ingrijpende verandering van hun leefomgeving. Als ze dat niet meer inzien is het hoog tijd voor een opfriscursus democratie.

   5
 9. Kijk naar de toekomst

  OOK NEXT-GEN TECHNOLOGIE BLIJFT IN TABOE SFEER HANGEN

  Naast de vier naderingsroutes hangt de op de banen gerealiseerde Next-Gen technologie als een zwaard van Damocles boven de vier provincies die sinds kort tot NOVEX Regio Schiphol zijn samengevoegd. Het wordt de sector wel heel gemakkelijk gemaakt om de zin door te drukken en de politiek laat het voor de bewoners volledig afweten.

  Dus niet alleen de ligging ervan maar zeker ook de in de toekomst mogelijke frequentie tot elke 45 SECONDEN aan passages – zoals elders al door de FAA gerealiseerd – wordt door de verantwoordelijk VVD minister Herbers onder de pet gehouden.

  Tot voor kort werd het achterhouden van informatie door een bewindspersoon als “politieke doodzonde” gezien, maar in de afkalvende bestuurscultuur lijkt dit intussen geen punt meer te zijn?

  42

Geef een reactie

Translate