Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Algemeen

Overleg Schiphol-Uithoorn vijf jaar lang geheim

5
(3)

Eind juni jongstleden hebben B&W van Uithoorn een ultrageheim overleg gevoerd met directeur Dick Benschop van Schiphol. Zó geheim dat vijf jaar lang onder de pet moet blijven wat er is gezegd.

Deel op XDeel op Linkedin

Kerkje in Uithoorn (foto: Wikipedia)

Dit blijkt uit een e-mail van de gemeente aan een bezorgde burger die hierover aan de bel trok.

“Zoals ook op onze site staat is de gemeente in overleg met de directie van Schiphol over concrete maatregelen om de hinder te beperken. Er is een gezamenlijke aanpak voor een aantal onderzoeken en acties opgesteld. Eind juni heeft Schiphol de aanpak gepresenteerd, de gemeenteraad was hierbij aanwezig. Dat was een geheime bijeenkomst, de wet geeft hiertoe onder voorwaarden de mogelijkheid”, aldus de ambtenaar.

Onevenredige bevoordeling
“Het opleggen van geheimhouding kan alleen als de raad daarover een formeel besluit neemt. Dat heeft de raad gedaan. De geheimhouding is gebaseerd op artikel 10, lid 2 sub g van de Wet openbaarheid bestuur: het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de gelegenheid betrokken (rechts-) personen danwel derden”, vervolgt de ambtenaar.

Zij vergeet vervolgens te vermelden waarom er in het overleg met Schiphol sprake zou kunnen zijn van een dergelijke bevoor- of benadeling.

Wel stelt zij even verderop: “De reden voor de geheimhouding en de periode van vijf jaar, ligt aan het feit dat de haalbaarheid van de maatregelen voor hinderbeperking en de consequenties ervan voor de woonsituatie van de burgers nog onduidelijk zijn.”

Openbaarheid zou dan ook kunnen leiden tot speculatief handelen, aldus de gemeente, zonder daarbij te vermelden waarin dan zou worden gehandeld. De argumenten en het wetsartikel lijken er dan ook met de haren te zijn bijgesleept om de Schiphol-directie haar zo gewenste geheimhouding te kunnen garanderen.

Onnodige onzekerheid
“Door de geheimhouding op de termijn van vijf jaar te stellen, wordt onnodige onzekerheid voorkomen.”

SchipholWatch is van mening dat deze onzekerheid voor burgers juist wordt aangewakkerd door het onder de pet houden van de besprekingen met het vliegveld.

Ook deelnemers aan de Omgevingsraad Schiphol dienen doorgaans een geheimhoudingsverklaring van vijf jaar te tekenen. Daar leidt het tot een weinig slagvaardig overleg, waarbij met name de bewonersvertegenwoordigers monddood worden gemaakt en zij nauwelijks kunnen communiceren met hun achterban, laat staan dat zij zich in het openbaar kunnen uitspreken over geconstateerde misstanden.

In deze valkuil lijken nu ook de gemeenteraad, burgemeester en wethouders van Uithoorn te zijn gevallen. Het zoveelste hoofdstuk in het dossier schiphollen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 3

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Eddy de Leeuw

  Update: PUSH (Platform Uithoorn Hinderbeperking Schiphol) heeft een officieel Wob verzoek gedaan tot openbaarmaking van de notulen (die 5 jaar geheim blijven) en daarop heeft de gemeenteraad op 31 oktober in de raadsvergadering de geheimhouding bekrachtigd en ons verzoek afgewezen. Zie: https://uithoorn.notubiz.nl/document/8108663/1/S_2_5_Wobverzoek-_rvs_okt31 en
  https://uithoorn.notubiz.nl/document/8108662/1/S_2_5_Wobverzoek-_bsl_okt31
  – PUSH overweegt om bezwaar in te gaan dienen bij de gemeente en als dat weer geweigerd wordt kunnen we naar de Raad van State.

 2. Volkomen immoreel en kenmerkend voor deze sector! Hetzelfde geldt voor de geheimhoudingsverklaring voor ORS-leden. Goed bestuur vereist openheid van zaken. Dit werkt juist onevenredige bevoordeling of benadeling van omwonenden in de hand onder het mom ‘verdeel en heers’.

  De effectiviteit van maatregelen voor hinderbeperking is door de voortdurende groei gewoon beperkt of geheel afwezig en minder hinder voor de een betekent meer hinder voor een ander.

  • Rien van der Laan

   Uithoorn hoeft zich weinig zorgen te maken over dit heimelijke overleg maar Aalsmeer/Kudelstaart des te meer.
   Het is te hopen dat de gemeente Aalsmeer wakker geschud is na het dramatisch verlopen microklimaat Leimuiden maar vrees het ergste gezien de minimale support die zij hebben gegeven aan de bewonersvertegenwoordging van Kudelstaart.

Geef een reactie

Translate