Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Participatie, Update

RTHA beweegt hemel en aarde om openbaarmaking participatiestukken te voorkomen

documenten

RTHA beweegt hemel en aarde om zoveel mogelijk informatie onder de pet te houden (foto: Pexels via Pixabay)

4.8
(133)

De Rotterdamse milieudienst DCMR ontving op 13 november een verzoek van bewonersvereniging BTV om de correspondentie met vliegveld RTHA over de vechtparticipatie openbaar te maken. Dat is nog steeds niet gebeurd. Een uitgelekte e-mail geeft een bizar beeld van een vliegveld dat liefst alles onder de pet houdt.

Deel op XDeel op Linkedin

Vier weken staan er maximaal voor het afhandelen van een WOO-verzoek. DCMR doet er nu al ruim zes maanden over, vooral als gevolg van het tegensputteren van RTHA en aanverwante partijen.

In het overleg met DCMR probeert RTHA zelfs de inbreng van omwonenden volledig zwartgelakt te krijgen. De bewoners waren uiterst kritisch in het traject en dat past niet in het straatje van het vliegveld dat probeert een nieuwe vergunning te krijgen met groeimogelijkheden.

De uitgelekte e-mail van DCMR aan deelnemers van de fopparticipatie (klik op de illustratie voor een leesbare versie)

Minister Mark Harbers had van tevoren gewaarschuwd dat van groei alleen sprake kon zijn als daarvoor draagvlak was in de regio. Nu bewoners, gemeenten én de provincie afstand hebben genomen van de uitkomsten van het participatietraject blijkt dat draagvlak volledig te ontbreken.

Bewonersdelegatie furieus
Geconfronteerd met de uitgelekte e-mail reageren de bewonersvertegenwoordigers furieus. “Wat ons betreft hoeft er niets van onze inbreng zwartgelakt te worden, integendeel. Wij laten graag zien hoe dit traject ontspoord is en hoe wij ons hebben ingezet voor alle mensen in de regio”, aldus één van hen.

Bij navraag blijkt dat geen enkele bewonersvertegenwoordiger is gevraagd naar zijn of haar mening over het al dan niet zwartlakken van de informatie. Niet de door gemeenten aangestelde vertegenwoordigers, niet de mensen die zitting hebben in het regulier regionaal overleg over het vliegveld en niet de mensen uit een werkgroep die de vliegoverlast wil verkleinen. Zelfs een bewonersadviseur ontkent om zijn mening te zijn gevraagd.

Op verzoek van RTHA en gelieerde partijen – zoals Transavia, de hobbyvliegclub en het participatie-management-bureau Wesselink Van Zijst – moet de milieudienst zoveel mogelijk informatie zwart lakken om de gang van zaken tijdens de vechtparticipatie te verbloemen.

Liefst alles weglakken
In de geheime mail van DCMR wordt de ‘laklijn’ van RTHA als volgt omschreven: “Passages die ambtenaren danwel burgers in gevaar of in diskrediet kunnen brengen zullen worden weggelakt. Verder worden alle passages die zijn geuit door burgervertegenwoordigers integraal weggelakt. Tevens zal alles voor en achter de @ worden weggelakt, inclusief functienamen en andere aanduidingen die direct of indirect te herleiden zijn naar personen.”

De wensenlijst van de vliegbobo’s gaat veel verder dan de Wet open overheid toestaat. Die wet ziet erop toe dat juist zoveel mogelijk informatie kan worden geopenbaard, mede om het vertrouwen in de overheid te kunnen herstellen. Dat de vliegvelddirectie het in het hoofd haalt om ook de inbreng van burgers volledig weg te laten lakken, is onbestaanbaar – vooral omdat deze burgers zelf liefst volledige openbaarheid zien.

De milieudienst zit in zijn maag met de hoogdravende wensen van het vliegveld en is daarom in overleg getreden met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, zo blijkt uit de uitgelekte mail. Zelfs is de landsadvocaat ingeschakeld om een opinie te geven, zo blijkt uit de mail.

Kwaad daglicht
Pikant in de geheime mail is de suggestie als zouden burgers of ambtenaren ‘in gevaar’ worden gebracht door openbaarmaking van de stukken uit de mislukte participatie. Waar deze suggestie vandaan komt is volkomen onduidelijk. Het lijkt op een poging van de vliegsector om omwonenden in een kwaad daglicht te stellen, als zouden zij andere deelnemers aan de fopparticipatie hebben bedreigd.

De door RTHA c.s. gewenste ‘laklijn’ is nu zo strikt geformuleerd dat betrokken bewonersvertegenwoordigers zich er niet in kunnen vinden. “Ons is niets gevraagd. We staan hier helemaal niet achter. Laat onze namen eruit, maar de teksten kunnen gewoon blijven staan. Wij hebben niets ingebracht om ons voor te schamen”, aldus een van hen.

In de e-mail geeft DCMR aan wél contact te hebben gehad met de vertegenwoordigers van de omwonenden, maar zij blijven die desgevraagd stuk voor stuk ontkennen. “Wij vragen ons oprecht af met wie de dienst dan wel heeft gesproken.”

Zwaar op de maag
Bij DCMR ligt de zaak zwaar op de maag. De dienst had de stukken allang openbaar willen maken, maar loopt steeds tegen een muur van protest aan uit de sector. Evenmin willen de ambtenaren tegemoetkomen aan de absurde eisen van RTHA en aanhang. Daarom is inmiddels de hulp ingeroepen van het ministerie.

Nu het participatietraject in Rotterdam zo ontspoord is, blijkt het vliegveld er alles aan te willen doen om de schade alsnog beperkt te houden. Op basis van een rammelend eindrapport dat geen enkel recht doet aan de inbreng van omwonenden, is een aanvraag ingediend voor de nieuwe vergunning.

Daarvoor moet RTHA onder meer een rapportage maken die de milieueffecten van nog meer vliegverkeer in kaart brengt. De Commissie MER die op dergelijke rapportages toeziet, gaf een streng advies aan de vliegvelddirectie. Die moet ervoor zorgen dat de milieurapportage een duidelijk en navolgbaar beeld geeft van de werkelijke gevolgen, zonder gesjoemel met de cijfers. De commissie was mede zo streng omdat het ook al had gezien dat het participatietraject mislukt was.

Desnoods naar de rechter
Na de uitgelekte e-mail te hebben gelezen, stelt BTV-voorzitter Alfred Blokhuizen dat hij niet zal aarzelen naar de rechter te stappen als DCMR het zwarten van de informatie al te voortvarend aanpakt en de oren teveel laat hangen naar de wensen van het vliegveld en zijn gebruikers.

“Het geeft geen pas om informatie achter te houden die voor tienduizenden omwonenden van groot belang is. DCMR mag wel eens wat vaart gaan maken, want we wachten al een halfjaar op de stukken, terwijl een maximale termijn geldt van vier weken.”

Blokhuizen ziet in het taaie proces van openbaarmaking de bevestiging van het gelijk van bewonersvereniging BTV. “We hebben het verloop van dit proces vanaf dag één goed ingeschat. Dit participatietraject met het sjieke bureau Wesselink Van Zijst had geen enkele kans van slagen en leidde slechts tot groeiend wantrouwen. De uitkomst stond bij voorbaat vast en omwonenden zouden nog meer worden benadeeld. Ook daarom hebben we steeds geweigerd de absurde voorwaarden van het participatiemanagement te ondertekenen.”

“We zien nu in volle glorie in welke hachelijke situatie burgers terechtkomen als ze deelnemen aan zo’n participatietraject dat wordt gedomineerd door bedrijven en overheden. Eenzelfde traject met nota bene hetzelfde bureau werd onlangs rond Tata Steel opgetuigd. We hebben die mensen toen ernstig gewaarschuwd er niet in te trappen.”

Update 22 mei 2023 om 13:30 uur
Een van de bewonersvertegenwoordigers eist in een brief op poten openbaarmaking van de eigen bijdragen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 133

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. RoTT

  Participatie in Nederland: je mag meepraten maar je zegt wat ik wil, anders hou je gewoon je kop. Bravo voor de bewonersvertegenwoordiger, duidelijke taal.

  1
 2. ir. B. van Marlen

  Weer een voorbeeld van ‘netwerkcorruptie’. Hier klopt natuurlijk geen donder van, dit is geen openheid en mag niet worden geaccepteerd. Een gang naar de rechter is inderdaad hard nodig. Het bevorderen van de belangen van een sector boven de gezondheid van vele omwonenden kan niet doorgaan! Ambtenaren worden niet ‘in gevaar’ gebracht maar omwonenden!

  12
 3. Pieter

  De Woo (wet open overheid) verschilt fundamenteel van de voorganger Wob (wet openbaarheid bestuur).

  Één van de grote verschillen is dat onder de Woo ook zogenaamde beleidsopvattingen, waaronder ook meningen en adviezen, van ambtenaren openbaar worden gemaakt.

  Inbreng van derden, en zeker als die uit een openbaar participatietraject komt, behoort sowieso openbaar te zijn. Daar zijn geen fundamentele weigeringsgronden voor.

  Elke belanghebbende wordt om een zienswijze gevraagd irt openbaarmaking, zo ook RTHA, maar feitelijk maakt hun inbreng wat bovenstaande betreft niet uit.

  11
 4. Kijk naar de toekomst

  HET “SCHIPHOLLEN” RICHTING “HOLLAND METROPOOL” IS FUNEST

  Ook Rotterdam maakt sinds kort deel uit van de NOVEX Regio Schiphol. Dat betekent helaas dat uitgekiende netwerk-corruptie wordt ingezet om via het College van B&W de door de “Royal” Schiphol Group nagestreefde “Holland Metropool” door te drukken.

  Dit dan ten koste van de gezondheid en leefbaarheid in de wijken, waar planmatig – onder het mom van vergroening! – Megalomane verstening en verstedelijking in voorliggende plannen worden ingetekend. Waardevolle plekken, wijk identiteit, erfgoed en natuur zijn daarbij de klos.

  Parallel aan de geschetste praktijken rond RTHA blijkt ook de participatie bij projecten als “Feyenoord City” en “Ontwikkeling Oostflank” ver beneden de maat!

  Het komt er op neer dat de Gemeenteraad Rotterdam – na de smadelijke afgang bij de Raad van State inzake het bestemmingsplan FC – nog steeds niet in staat lijkt om dit “Schiphollen” e.d. te pareren. Waardoor de ongezonde situatie blijft bestaan dat bewoners en hun organisaties, na te zijn weggezet bij schijnparticipatie, telkenmale een rechtsgang moeten ondernemen.

  13
 5. Mike

  Dat de DCMR te veel ‘de oren naar de wensen van het vliegveld heeft hangen’, is eigenlijk niets nieuws. Elk jaar verschijnt een rapportage van de DCMR, waar de luchtvaart als het ware een wit voetje krijgt.
  – Zijn er meer meldingen, dan ligt dit aan de melders en volgt een uitgebreide analyze over het aantal meldingen per melder en waar in de regio, om dit uiteindelijk te kunnen verwaarlozen.
  – Zijn er minder meldingen, dan doet de luchtvaart het goed.

  Vooral de frequente melders zijn behouden om de zaak nog te bevechten, want eigenlijk is het zonde van de tijd, daar er niets mee gedaan wordt. Ik ken niemand die of waar in de regio een onderzoek is ingesteld.
  Hoe anders met het havengebied of centrum van Rotterdam.
  Een zwart pluimpje in het havengebied of een te veel aan verkeer in de binnenstad wordt uitgebreid onderzocht, maar de kankerverwekkende uitstoot (stank) van de vliegtuigen -welke duizenden keren boven de industriële normen liggen- worden afgedaan als ‘er kan wel eens wat kerozine gemorst worden bij het tanken’. En tegenwoordig krijg je een overzicht met DB-metingen (!?).

  Het zwartlakken op commando van de luchtvaart is dus eigenlijk niets vreemds…

  Ik hoop nog steeds dat de DCMR zich een keer los zal rukken en handelt als echt onafhankelijk. Willekeurige (en vollledige) metingen in de wind van de uitstoter van alle mogelijke te meten stoffen en het gehele geluidsspectrum.

  20
 6. Thomas

  Mooi dit. Er is maar 1 oplossing voor dit hol van bedriegers.. opheffen!

  16
 7. Bas

  Goed bezig BTV!
  Ik had gewild dat rond Schiphol tegen de Polderbaan hetzelfde verzet was geweest.
  We zijn allemaal voorgelogen. En het liegen gaat nog steeds door vanuit overheden, IenW, Provincie en Omgevingsdienst.

  49
 8. freelance geitenpadbestrijder

  Openbaarmaking brengt ambtenaren niet in diskrediet. Gedrag doet dat…
  Dit kun je niet anders lezen dan dat ze zelf vinden dat ze laakbaar gehandeld hebben.

  37
  • Mario

   RTHA moet definitief dicht en Schiphol definitief krimpen.
   Weg met die onnodige geluidsoverlast.

   16
 9. Bourree

  Participatie en de overheid! Maskeren wat de eigenlijke bedoeling is. Zwartgelakte geheimen voor een doelgroep waar het over hoort te gaan. Harbers probeerde al een rechter op het verkeerde been te zetten door snel even een slecht onderbouwde compensatieregeling aan te kondigen. Ik krijg er jeuk van. Echt! Zou graag met zwartgelakte nagels deze misleiders openkrabbelen tot ze beseffen dat ze zoveel mensen tekort doen en het wantrouwen in de overheid alleen maar vergroten!

  33
 10. Josje

  Wat een corrupte zooi. Niet eens een motivatie waarom de inbreng van bewonersorganisaties ‘integraal wordt weggelakt’. Wel deze instructie vooraf laten gaan door de zin dat door bepaalde passages ambtenaren of burgers in diskrediet zouden kunnen worden gebracht, zodat de suggestie wordt gewekt alsof het weglakken van de inbreng van burgers bedoeld is om hen te beschermen. Dit is gewoon het bewust ondermijnen van de democratie.

  37
 11. Ze hebben er lak aan

  Waar doet dat vele zwartlakken me ook al weer aan denken??

  O ja….. de Toeslagenaffaire.

  39
 12. Hans

  Heel goed gedaan! Aan de kaak blijven stellen, dit zieke gedrag en bedrog! Hoe meer er uitlekt, hoe beter.

  51

Geef een reactie

Translate