EU stopt 40 mld in CO2-projecten, luchtvaart ongemoeid

Het lijkt niet veel als je het snel zegt. Maar het gaat hier om 40.000.000.000 euro.

“De lidstaten zijn […] een stuk verder gegaan dan dit minimumpercentage: voor de periode 2014-2020 is een bedrag van 40 miljard EUR uit het EFRO en het Cohesiefonds gereserveerd voor investering in de koolstofarme economie (een tweevoud van het bedrag dat gedurende de vorige periode op dit vlak is geïnvesteerd).”

Koolstofarme economie

Het cohesiebeleid speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van de overgang van de EU naar een koolstofarme economie, overeenkomstig de strategie van een Energie-Unie .

De belastingbetaler mag 40 miljard euro ophoesten om te komen tot minder CO2-uitstoot, terwijl de luchtvaart ongemoeid doorgroeit. Hoe krom is dit weer niet?

PBL-rapport over emissies luchtvaart

Via de Omgevingsraad kwamen we aan een rapport over de CO2-emissies rond de luchthaven.

Daar staan hier en daar wel aardige cijfertjes in, zoals dat de technologische voortuitgang in brandstofefficiëntie sinds 2010 niet hoger is dan 1 procent per jaar. Tot zover dus de gedroomde slimme en stille vliegtuigen.

Belangrijkste conclusie van het rapport is echter overduidelijk: het verlagen van emissies is in de praktijk alleen mogelijk als er minder wordt gevlogen. Technologische vooruitgang en het gebruik van biobrandstoffen zijn ruim onvoldoende.

“Een lagere groei van de luchtvaart kan een direct gevolg zijn van internationale of nationale reguleringsmaatregelen, maar ook van hogere ticketkosten als gevolg van doorberekening van kosten van klimaatmaatregelen. Lopend onderzoek bij PBL verkent de mogelijke consequenties van klimaatbeleid voor luchtvaart nader.” Lees verder >