Barin jokt over consultatie

„Onlangs bleek uit een brede consultatie dat er meer tegen- dan voorstanders zijn voor de vliegtaks. Het geld wordt niet ingezet voor duurzaamheid, het verdwijnt gewoon in de schatkist”, zegt Frank Allard van de Barin in een gesprek met De Telegraaf.

Niets minder dan jokken, want de internetconsultatie telt helemaal niet het aantal voor- of tegenstanders. Eenieder die zich geroepen voelde, kon zijn of haar zienswijze indienen bij het ministerie.

De luchtvaartsector was bij de consultatie zwaar oververtegenwoordigd, vooral door een standaard opgestelde verklaring waarmee luchtvaartmedewerkers hun visie op de site konden inkopiëren.

Barin is de gezamenlijke club van vliegbedrijven die de Nederlandse luchthavens aandoen.

Of het plaatsen van tientallen dezelfde zienswijzen nu zoveel zin heeft, mag worden betwijfeld. Om nu op basis daarvan te stellen dat er meer tegenstanders zijn van vliegtaks dan voorstanders, is ronduit liegen. Vallend onder het begrip schiphollen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *