Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Participatie, Update

Bizarre draai MRS: akkoord met meer herrie Buitenveldert- en Aalsmeerbaan

vliegtuig

foto: Cytonn Photography via Unsplash

4.6
(185)

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) heeft in een bizarre draai deze week goedkeuring gegeven aan het oprekken van de geluidsgrenzen voor de woonwijken onder de aanvliegroutes naar de Buitenveldert- en Aalsmeerbaan.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit staat te lezen in het nieuwste advies van de MRS – het officiële overlegorgaan over Schiphol onder voorzitterschap van oud-gedeputeerde Eddy van Hijum.

Volgens meerdere leden van de MRS is het advies totstandgekomen nadat het ministerie van Infrastructuur (I&W) zware druk had uitgeoefend en dreigde met het voortzetten van het anticiperend (lees: niet) handhaven en het herinvoeren van de grens van 500.000 vliegbewegingen.

Het akkoord heeft vergaande gevolgen voor bewoners in onder meer Amsterdam-Buitenveldert, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Leimuiden. Zoals SchipholWatch al eerder aantoonde met een heldere infographic wordt de geluidsoverlast daar fors groter ten faveure van kleine verbeteringen in andere gebieden in de regio.

Schuiven met de geluidslimieten om 460.000 vluchten te forceren. Hoe groter de rode bol, des te groter de extra overlast voor omwonenden in die buurt. Groene bollen staan voor een (berekende) verbetering (illustratie: SchipholWatch)

‘Minst kwalijke oplossing’
Het nieuwe advies druist honderdtachtig graden in tegen het eerste advies dat de MRS opstelde. Daarin werd het oprekken van geluidsgrenzen nog categorisch afgewezen, nu lijkt het erop alsof de raad zich geroepen voelt om de problemen van de vliegindustrie op te lossen.

In maart jongstleden adviseerde MRS nog de geluidsgrenzen niet op te rekken.

In het nieuwe advies kijkt de MRS niet naar de geldende wetgeving, maar kiest uit een aantal slechte oplossingen de – in haar ogen – minst kwalijke. De sector voert al jarenlang meer vluchten uit op Schiphol dan passen binnen het bestaande Luchthavenverkeersbesluit (LVB) uit 2008. Dat gebeurde steeds met tijdelijke regelingen voor het oprekken van geluidsruimte. Ieder jaar was er wel een nieuwe smoes om die grenzen te verhogen, vaak als gevolg van ‘groot onderhoud’.

Voor het komend jaar was er nog geen smoes verzonnen en kwam minister Mark Harbers (I&W) met de zogenaamde experimenteerregeling. De MRS gaat vrijwel kritiekloos mee in deze handelswijze door in te stemmen met de 460.000 vluchten die Harbers graag mogelijk wil maken. Maar uit interne berekeningen blijkt dat bij het juist toepassen van het LVB niet meer dan 400.000 vluchten mogelijk zijn. Het LVB is de enige juiste en juridisch houdbare context om het advies op te baseren.

Rechter heeft ook gesproken
Van Hijum is het daarmee niet eens. “We hebben ook rekening te houden met de uitspraken van de rechter. Het gerechtshof heeft recent geoordeeld dat de minister met de regeling een redelijke belangenafweging heeft gemaakt omdat de luchtvaart jarenlang is toegestaan 500.000 vluchten uit te voeren en dat niet ineens kan worden teruggeschroefd. Van de MRS had de minister uiteraard verder mogen gaan, maar voor de komende jaren is dit beter dan terugvallen op de 500.000 vluchten van voorheen.”

Van Hijum legt de draai uit door te stellen dat er op deze manier ‘per saldo mogelijk minder overlast’ komt, maar wel vanuit de gedachte dat de 460.000 vluchten van Harbers er per se moeten komen. Kijkende naar de wetgeving had de MRS de conclusie kunnen trekken dat die 460.000 er niet in zitten en dat er slechts 400.000 vluchten mogelijk zijn. De wet stelt immers de grenzen, niet het wensenlijstje van de minister.

“Het was een complexe afweging waarbij voor veel bewonersvertegenwoordigers doorslaggevend was dat er een bescheiden stap richting krimp kan worden gezet. Als de regeling door de MRS was gesneuveld, zou dat voor hen niet goed zijn uit te leggen aan de achterban”, aldus Van Hijum desgevraagd.

Voor het blok gezet
MRS-lid Matt Poelmans beaamt dit. “We zijn voor het blok gezet. Als we niet kiezen voor deze variant met 460.000 en later 440.000 vluchten, dan vervalt het aanbod en gaan we automatisch terug naar de oude situatie met 500.000 vluchten. Het gaat er nu om de krimp binnen te halen. Als er een keuze was geweest om terug te gaan naar de 400.000 vluchten, geloof me, dan hadden we daar natuurlijk voor gekozen.”

Poelmans verwacht overigens dat de verhoogde geluidsgrenzen in de praktijk niet zullen worden ‘volgevlogen’. “Het is een rekenkundige verhoging, maar door de verlaging van het totaal aantal vluchten verwacht ik niet dat de extra overlast gaat plaatsvinden. We houden dat strak in de gaten en kunnen zonodig bijsturen.”

Regelgeving zegt dat er rond Schiphol nooit méér herrie mag worden veroorzaakt dan in 2003 en dat de overlast bij iedere wetswijziging moet afnemen – niet toenemen zoals steeds het geval is bij de tijdelijke regelingen.

Deze wijzigingswet geeft de overheid de mogelijkheid te schuiven met de grenswaarden, maar als er maximaal nog geen 400.000 vluchten passen binnen de regels kan nooit worden uitgekomen op een totaal van 460.000 vluchten. Dat staat haaks op de gelijkwaardigheidscriteria die ook zijn opgenomen in de regelgeving.

Middel voor extra vluchten
Na de rechtszaak die KLM aanspande tegen de krimp van Schiphol kwam de rechter ook al tot de conclusie dat de experimenteerregeling alleen maar dient om het gewenste aantal vluchten in de beperkte ruimte te proppen. Dit vonnis is later weliswaar onderuitgehaald door een hogere rechter, maar dat wil niet zeggen dat de rechter het op dit punt verkeerd inschatte.

Het nieuwe advies van de MRS steekt bewoners in de benadeelde gebieden des te meer omdat zonder goedkeuring van de raad het hele experiment niet door had mogen gaan. Dat staat klip en klaar vermeld in de Wet luchtvaart als voorwaarde voor het uitvoeren van ‘experimenten’.

“Als we deze variant niet hadden geaccepteerd, was de 500.000 automatisch een feit geweest en had KLM en consorten in het vuistje staan lachen. Dan schieten we ons als bewoners in de eigen voet”, aldus MRS-lid Poelmans.

De MRS weet daarentegen dat het ‘experiment’ geen soelaas zal bieden voor omwonenden. Immers wordt er in de praktijk al jarenlang op deze manier gevlogen en (niet) gehandhaafd.

Achteraf legitimeren illegale situatie
In nota bene het eerste eigen advies – toen nog uitgebracht onder de naam Omgevingsraad Schiphol (ORS) – constateerde de raad dat het experiment niets anders was dan het achteraf legitimeren van een illegale situatie. En meldde het doodleuk dat zelfs de sectorpartijen KLM en Barin niet overtuigd waren van een gunstig effect van de experimenteerregeling op de hinderbeleving.

Op dat eerdere advies ontving Van Hijum al rap antwoord van I&W. Daarin kaatsen de Haagse ambtenaren de bal terug en vragen ze de MRS te onderbouwen waarom de experimenteerregeling juist wel een positief effect kan hebben. Nota bene de regeling die de MRS in het oorspronkelijke advies had afgeraden.

Vervolgens onderbouwt Van Hijum de inhoud van het eerdere advies en herbevestigt hij de opinie van de MRS dat de experimenteerregeling juist géén positief effect zal hebben op de hinder.

En nu komt de MRS dus – na volgens meerdere leden zwaar onder druk te zijn gezet door Den Haag – met het advies wél door te gaan met de experimenteerregeling die de kwaliteit van de leefomgeving in onder meer Buitenveldert, Amstelveen, Leimuiden, Aalsmeer en Uithoorn nog verder onder druk zal zetten.

Ruggegraat van rubber
Met dit advies toont de raad aan te beschikken over een rubberen ruggegraat. Grote groepen mensen worden volgend jaar geconfronteerd met extra overlast, terwijl de afname van vliegherrie in de overige gebieden nauwelijks merkbaar zal zijn.

Een MRS mét ballen had zich niet laten verleiden tot een volledige draai. Zo’n MRS had voet bij stuk gehouden en gepleit voor minder hinder voor alle omwonenden van Schiphol – zonder uitzondering. Een reductie naar 400.000 vluchten had voor alle omwonenden positief uitgepakt.

De nu beloofde krimp naar 460.000 vluchten brengt voor tenminste 200.000 omwonenden juist extra herrie met zich mee. Waarbij het nog steeds onzeker blijft of de minister de marginale krimp naar 460.000 vluchten echt voor elkaar krijgt.

Niet opgewassen tegen complexiteit
Met ruim meer dan 30.000 sympathisanten had SchipholWatch een prominente rol kunnen spelen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Bewust hebben we daarvoor niet gekozen omdat we het kritisch volgen van alle partijen belangrijker vinden dan mee te praten in het zoveelste overlegclubje. En om te voorkomen dat we onze handtekening moeten zetten onder dit soort adviezen.

In de raad zitten nu partijen met een achterban die vaak niet groter is dan een paar honderd bewoners. Een aantal van de leden geeft tegenover SchipholWatch volmondig toe niet opgewassen te zijn tegen de complexiteit van het dossier en grote moeite te hebben met het doorgronden van de materie. Manipulatie door de gehaaide luchtvaartminnende ambtenaren uit Den Haag ligt dan op de loer, zo blijkt maar weer.

Update 1 september 2023 om 12:20 uur
Uit een artikel van vandaag in de Volkskrant blijkt dat de gedroomde krimp naar 440.000 vluchten niet doorgaat, zoals volgens bewonersvertegenwoordiger Poelmans aan de MRS is beloofd. Daarmee is het oprekken van de geluidsgrenzen een feit, zonder de beloofde tegenprestatie. Ook het nachtslot en het verbod op privéjets zijn van de baan. Weer geschiphold.

Update 1 september 2023 om 18:00 uur
Bewonersgroepen uit de zuidoostelijke hoek van Schiphol roepen de minister op de experimenteerregeling aan te passen. “Door ophoging van de geluidslimieten wordt een illegale situatie legaal gemaakt. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 185

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Matt Poelmans

  Per 31 maart 2024 treedt de zogeheten experimenteerregeling van de overheid in werking, de eerste fase van de krimp (in afwachting van de zogeheten balanced approach-procedure voor de tweede fase) Deze regeling, die een einde maakt aan het zogeheten anticiperend handhaven, gaat uit van maximaal 460.000 commerciële vluchten per jaar.

  Matt Poelmans

  “Bizarre draai MRS” is meesterzet:
  Zonder Experimenteerregeling volgend jaar 500.000 vluchten op Schiphol
  Zonder Experimenteerregeling geen krimp naar 460.000 vluchten
  Zonder Experimenteerregeling geen vermindering nachtvluchten
  Zonder Experimenteerregeling geen lokale geluidsmetingen
  Zonder Experimenteerregeling geen individuele rechtsbescherming
  Zonder Experimenteerregeling geen eerlijke verdeling van vluchten
  Zonder Experimenteerregeling geen evenredige nadeelcompensatie
  Gelukkig heeft de MRS een verstandig advies uitgebracht

  1
  • Spinmachine?

   Leuk al die slogans, maar waar zijn ze op gebaseerd? Is er nu een individuele rechtsbescherming gerealiseerd? Zouden er volgend jaar anders 500.000 vluchten komen? Zijn er lokale geluidsmetingen? De nadeelcompensatie komt door jullie wijze besluit?

   Als dat allemaal zo briljant is, waarom waren jullie eerder dan zo tegen? Misschien is het met al het gejubel even op de achtergrond geraakt, maar ter opfrissing dit was nog niet zo lang geleden jullie mening naar het ministerie toe:

   “Het voorstel van de minister om via een experimenteerregeling het hele stelsel van geldende grenswaarden te actualiseren heeft een wankele juridische basis”

   “Er is nu echter geen sprake van experimenten (ook niet van één groot experiment), maar van het achteraf legitimeren en faciliteren van spelregels en maatregelen die in de praktijk al volop worden toegepast. De correcties van grenswaarden die in de experimenteerregeling worden voorgesteld, horen in het kader van de rechtsbescherming eigenlijk in het LVB thuis”

   En geen woord over de nadelige gevolgen van jullie besluit en de risico’s die het met zich meebrengt. Het legaliseren van een illegale situatie, de deur die open wordt naar een nieuw LVB waarbij de weggeven extra geluidsruimte nu een gegeven is en waarbij al aan de achterdeur wordt gerommeld met zogenaamd open normen. Historisch gezien weet de sector ook wel raad met stelselovergangen. Dat creëert fijne sjoemelruimte.

   En wat de denken van de omwonenden bij de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan die nu zogenaamd legaal in de herrie zitten. En kom alsjeblieft niet aan met het verhaal dat die herrie er toch al was.

   Dus alsjeblieft laat de spin machine even in je meterkast staan….

   3
 2. Wilfried

  We moeten niet vergeten dat over 7 jaar (het jaar 2030) er conform het Shell-vonnis uit mei 2021, 45% wereldwijd minder olie mag worden opgepompt. Ervan uitgaande dat deze reductie evenredig wordt verdeeld over alle afnemers en sectoren, inclusief de luchtvaart, zou dit betekenen dat er ook 45% minder vliegbewegingen zouden moeten zijn, vergeleken met nu. Het wordt tijd dat behalve de luchtvaart, dus ook haar voornaamste leverancier nauwlettend in de gaten gehouden blijft worden.

  24
 3. Rich

  Hoeveel gratis vlieguren zouden zij weer krijgen om bevolking te naaien

  12
 4. freelance geitenpadbestrijder

  Uit de net vrijgegeven beslisnota blijkt dat het ministerie tenminste op 22 augustus al uitgaat van flink minder krimp. De notificatie voor de balanced approach is op dat aantal gebaseerd. In de praktijk gaat die beslissing natuurlijk nog veel verder terug, die notificatie opstellen is een lang traject. De MRS stelt in haar advies op 28 augustus echter dat: ” De MRS gaat er tevens van uit dat de regering vasthoudt aan het voornemen om de capaciteit van Schiphol voor 2024/25 op basis van de Balanced Approach-procedure te begrenzen op 440.000 vluchten en daarvoor de notificatieprocedure zoals gepland zal starten”.

  Dat is weliswaar ronduit naïef van de MRS, maar het toont ook duidelijk aan dat het ministerie ter kwader trouw heeft gehandeld en essentiele informatie heeft achtergehouden voor de MRS. Juridisch gezien een duidelijk geval van dwaling. Als het MRS zich inmiddels realiseert wat het gedaan heeft, is er dus wellicht een weg om haar advies in te trekken. Of de rechtsgeldigheid te bestrijden. Dit zou echt serieus bekeken moeten worden!

  24
  • S.van Halm

   @ORS/MRS : Miscommunicatie of niet tijdig geïnformeerd zijn door de Minister / het Ministerie ?
   We gaan er van uit dat u duidelijk kunt verschaffen hierover want zoals Freelance Geitenpadbestrijder het schrijft “Dit zou echt serieus bekeken moeten worden!”

   Als de MRS niet tijdig gekend is of niet voldoende tijd heeft gekregen om te kunnen reageren en de minister kon dat weten en heeft niet alles in het werk gezet om de MRS te bereiken dan hebben we weinig vertrouwen in de rol van bewoners bij besluitvorming.

   We hadden goede hoop op een begin van het herstel van vertrouwen overigens.

   7
   • Rob

    Volgens mij is het wel duidelijk dat de MRS wist dat het onzeker zou zijn of de minister de balanced approach plannen (onverkort) zou indienen. Wat iedereen weet bij een demissionaire status. Vandaar de zin we gaan ervan uit , waarbij de MRS aangeeft dat het belangrijk is dat de balanced approach wordt doorgezet. Verder wordt zo’n advies in concept al eerder opgesteld en indien de MRS het uiteindelijke besluit bij het indienen van advies had geweten dan hadden ze nog dezelfde zin opgenomen want ze kunnen niet in een openbaar advies dan melding maken van een besluit dat ze vertrouwelijk hebben vernomen. Het maakt ook niet uit of ze wel of niet hebben geweten. Het had het advies niet veranderd omdat de overwegingen gelijk waren gebleven (vastklikken van 460K vooruitlopend op verdere krimp, of die verdere krimp dan meer of minder dan 440K is maakt dan niet uit.)

    4
  • Rob

   En wat wordt er dan bereikt met het intrekken van het advies ? Dat advies gaat over de experimenteerregeling en het vastleggen van 460K als bovengrens. De Balanced Approach is uiteindelijk een beslissing van een volgend kabinet, en zou door juridische procedures die ongetwijfeld nog van IATA komen wel eens lang kunnen duren. Dus je wilt al eerder een begrenzing. Zonder experimenteerregeling gaat Schiphol namelijk weer naar de 500K. Ik zie daarover allerlei zaken staan als: Er zijn maar 400K vluchten toegestaan binnen gelijkwaardigheid , dat is onjuist want de NLR heeft berekend dat 460K mogelijk is met contra expertise door To70 (zie documenten bij consulatie experimenteerregeling). Dan het argument we handhaven op de grenswaarden uit het LVB2008. Bedenk wel dat we die overschrijdingen al eerder hebben gehad en dat de inspectie niet echt kan handhaven. Ze kunnen alleen na afloop van het jaar ‘handhaven’ als de overschrijding als is opgetreden. En ze komen dan met een ‘sanctie’ als volgend jaar beter monitoren. Kortom: de rechtsbescherming binnen de huidige geluidswetgeving is uiterst zwak. Waarom zouden de airlines anders hordes advocaten hebben ingehuurd om de experimenteerregeling van tafel te krijgen. Omdat ze dan verwachten weer 500K vluchten te kunnen uitvoeren. Ik begrijp alle kritiek op het overschrijden van grenswaarden maar het lijkt mij toch belangrijk om daarbij in ieder geval de 460K ‘vast te klikken’. Nog lang niet voldoende en daarmee is de strijd ook nog lang niet gestreden. Om maar enkele zaken te noemen: Natuurvergunning en rechtszaken MOB, rechten van de mens en rechtszaak RBV, besluit nieuw kabinet over de Balanced Approach , toekomstig geluidsstelsel met betere bescherming. Tal van trajecten die onafhankelijk van de experimenteerregeling kunnen en moeten doorgaan. De laatste regeling is enkel een mechanisme om een eerste kleine stap te zetten, een begrenzing op 460K. Niets meer en niets minder. En vervolgens door naar de grotere stappen die gezet moeten worden. Laten we ons daar op richten.

   10
 5. Dirk

  We zijn met z’n allen KEIHARD genaaid door de MRS , zoals al eerder gemeld , papieren tijger ,.
  vandaag is bevestigd dat ook de MRS niets voorstelt qua daadkracht, 440000 uitgangspunt, 12500 eraan genaaid , wat een teleurstellende vertoning , een kind van 10 kan begrijpen wat er gebeurt is . Het verhaal van 500000 gaat totaal mank aangezien er in de huidige LVB geen ruimte voor is , geen natuurvergunning, etc. , en toch akkoord gaan omdat jullie ‘bang’ zijn om de confrontatie aan te gaan na 1 dreigement van I&W , zo slap , vertrouw op je achterban , de wet en de huidige LVB.

  Jullie hebben je in je kaarten laten kijken , terwijl jullie wisten dat dit stond te gebeuren . Keihard genaaid door het ministerie.. slappe zakken.

  Dit gaat niets meer worden aangezien het ministerie weet dat jullie bezwijken onder druk…

  Waardeloos!!

  15
 6. Ook geen fatsoenlijke economie

  Mijn huidige tussenconclusies:
  – Schiphol heeft concreet toegezegd gekregen: geen stop op nachtvluchten, geen stop op privé vluchten en geen krimp (460.000 halen ze dit jaar al niet en 440.000 is naar 452.000 geschiphold).
  – de burgers en hun kinderen hebben geen concrete toezeggingen gekregen, maar weer vage lange termijn “onderzoeken” en “metingen”. Kunnen niet beter slapen en functioneren overdag. Worden nog verder ziek en kapot gemaakt met de keuzes van dit beleid.
  – Het zijn geen per ongeluk keuzes van onze overheid, maar een bewuste lijn die willens en wetens wordt voortgezet. Evenals wat te lang gebeurde in de Toeslagenaffaire en Groningen. Ten koste van veel te veel burgers en tegen alle fatsoensnormen en rechtvaardigheid in.

  Mijn voorspelling (en dat is echt geen hogere wiskunde): de arbeidsmarkt wordt binnenkort schreeuwend krap voor de komende 20-30 jaar ongeveer (ook in heel Europa trouwens).
  In deze huidige krappe arbeidsmarkt gaan omwonenden van Schiphol zich steeds vaker en langduriger ziekmelden. De medewerkers die dan wel (nog) gezond zijn, moeten nog meer werk op zich nemen om dat op te vangen. En die zaten ook al tot over hun oren in het werk door de schreeuwend krappe arbeidsmarkt. En dan komen we snel in een vicieuze cirkel terecht, want ook zij gaan zich dan ziek melden. Zieke medewerkers kunnen niet vervangen worden door nieuwe aanwas, want er is niemand meer te vinden.
  En zo sterft een gezonde economie uit. Maar ‘gelukkig’ ziet de overheid ze nog steeds vliegen.

  19
 7. Pascal

  Hoe hangen deze plannen van het ministerie samen met de uitspraken van de schiphol topman over geluidsbeperkende maatregelen: https://schipholwatch.nl/2023/04/03/victory-schiphol-gaat-s-nachts-op-slot/ Die betekenen namelijk ook al enige krimpt.

  4
  • Pascal

   *krimp.
   en ter aanvulling hierop: Zie https://www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10523370/amerikanen-sturen-dreigbrief-om-krimp-van-schiphol-uit-te-stellen
   “Ook is inmiddels bekend dat het kabinet op Schiphol geen nachtvluchten en privéjets gaat verbieden. Dat was onderdeel van een achtpuntenplan dat de luchthaven in april uitbracht om betere kwaliteit te leveren, een betere werkgever te worden en meer in balans te komen met de omgeving. ‘Dat wilden ze vanaf 2025 doen, maar daarvan zegt de minister nu: daar ga ik niet in mee’, aldus Melkert.”
   Betekent dit dat de toen aangekondigde plannen van schiphol voor o.a. de (nog steeds te korte) nachtsluiting niet door gaat?

   6
 8. Cor

  En meneer Poelmans, hoe zit het dan met dat Schiphol illegaal bezig is?
  Ze hebben toch helemaal geen natuurvergunning dus ook helemaal geen recht om te zeggen dat ze dan op het oude niveau blijven?
  En wanneer komt die uitspraak over die natuurvergunning nou eens?
  Zal ook wel door de politiek tegengehouden worden want het gaat alleen maar om meer meer meer!
  Dit is gewoon een gemeen spelletje niks zal er ooit veranderen!

  11
  • Matt Poelmans

   Ik deel uw frustratie dat de Tweede Kamer de jarenlange illegale situatie rond Schiphol toelaat. Maar daarom is het juist van belang dat we als bewoners het plan om daaraan een einde te maken unaniem steunen. Met de krimp naar 460.000 vluchten verandert er voor het eerst wel iets!

 9. R. Berger

  Als alle geluidsnormen al overschreden worden met een decibel van 83 ,en het nog willen oprekken , dat is om moedeloos van te worden . Ik deed aangifte bij de politie over geluidsoverlast Kinderen die elkaar overschreeuwen omdat ze elkaar door de herrie niet kunnen verstaan . Gewoon overdag met 83 decibel over je woning heen zodat je gedwongen binnen moet zitten, het uitstrooien van gif , door uitstoot , het martelen van mensen die niet mogen slapen door herrie van nacht vluchten. Maar kreeg als reactie dat ik dit maar naar BAS moest sturen. En nu dan dat bericht dat de geluidsnormen opgerekt mogen worden …..

  31
 10. Ed

  Het beeld wat bij mij naar boven komt is dat de MRS er alles aan doet om het aantal vliegbewegingen naar beneden te krijgen maar dat I&W dit op slinkse wijze probeert te voorkomen en daarmee z’n eigen minister voor de voeten loopt. De kop van dit artikel dekt dan niet helemaal de lading. Misschien is er een betere titel te bedenken? Bijvoorbeeld: “Chantage door I&W dwing de MRS in te stemmen met het tijdelijk verhogen van de geluidsnormen om krimp veilig stellen” of korter: “Chantage door I&W zet de MRS met de rug tegen de muur”

  19
  • Pepijn

   Het verhogen van de geluidsnormen zal niet tijdelijk zijn vrees ik. Voor zover ik weet is er nog nooit iets teruggedraaid in het voordeel van de omwonenden.

   9
 11. Geert

  De wetten worden niet gehandhaafd,er wordt “langs” de wet gevlogen met toestemming van de rechter.
  Nog even en dan gaat het net zo als met biomassaverbranding waar de CO2 uitstoot niet meegeteld wordt.
  Dus bij de luchthaven tellen we het geluid niet mee,ook als de mensen er ziek van worden.
  Want er wordt zo gekonkeld en gerekend dat er steeds meer geluid komt maar het telt niet mee.
  Ik woon hier nu 23 jaar in Uithoorn,het geluid neemt toe maar op papier wordt het steeds minder.

  17
 12. Lenie

  Na lezing van dit artikel eerst maar eens een nachtje erover ‘geslapen’. Er rest mij een vraag: En nu?

  16
 13. Saskia

  Het is gewoon walgelijk en misdadig wat hier gebeurd!!!!! Wij worden hier totaal kapot gemaakt in Uithoorn dag in dag uit lage zwaar beladen vliegtuigen die extreem veel herrie maken van in de ochtend vroeg tot in de avond laat zelfs als de wind heel af en toe een keer gunstig staat voor ons gaan ze nog over Uithoorn heen! Aalsmeer en Uithoorn zijn het afvalputje van Schiphol NIEMAND STAAT ER VOOR ONS OP NIEMAND! iIk meet heel vaak bijna 90 DB dat dit kan dat dit toegestaan wordt maakt me straal misselijk!! En dan de mensen die het voor ons moeten opnemen ook nog gaan mee lullen is niet te bevatten ik ben echt woedend ik haat het hele Schiphol zooitje!!!!

  38
  • Sterre

   Hier precies hetzelfde. Wij leven hier dag in dag uit van smorgens vroeg tot savonds laat in extreme herrie waar vliegtuigen vaak op minder dan 300 mtr hoogte met tot 98dB over ons dak donderen! Mega tonnen bewezen zwaar kankerverwekkend gifzooi wordt hier dagelijks over onze leefomgeving uitgestort, het is totaal onleefbaar gebied hier en nu staat een grote rode bol op de afbeelding recht boven ons dak! Betekend dit dat wij hier op 1200 mtr afstand tot de Aalsmeerbaan nu nóg meer herrie te verduren krijgen? Zijn ze stapelgek geworden? Dit kán niet en dit mág niet waar zijn! Aalsmeerbaan is een secundaire baan maar wordt dagelijks primair ingezet! Een grote rode bol boven een secundaire baan en groene bollen boven de primaire baan… kan niet waar zijn! Wij eisen bescherming waar wij recht op hebben tegen de vliegtuig-terreur, dit is martelen en dit is MISDADIG!

   28
   • Waar blijft de amstelveense politiek?

    Dat klinkt hoopvol. Wel grappig (of juist triest) dat dat artikel op 1Amstelveen verschijnt, maar dat de gemeente Amstelveen zelf zich angstvallig stil houdt als het om Schiphol gaat 😞

    16
    • Cornelis Bom

     Hetzelfde geldt ook voor Uithoorn
     Zitten achter hun bureau en pennen likken.
     Nix doen als het om zijn burgers gaat.
     Achter over leunen en de andere kant opkijken!

     8
     • Dirk

      Uithoorn is het grootste schijnheilige bestuur wat er is , die doen helemaal NIETS voor haar inwoners , de MRS heeft de mensen in Uithoorn,Aalsmeer en Amstelveen een rad voor haar ogen gedraaid , en zich laten chanteren door I&W , het is bizar om te zien wat voor spel er gespeeld is ten koste van leefbaarheid voor kinderen , gezinnen .
      De maatschappelijke ( laat maatschappij maar weg ) raad , heeft voor mij nu al afgedaan , dit alles is NIET in het belang vd omwonenden aangezien de krimp teruggefloten gaat worden door de rechter of kabinet .. uitkomst -> groei met ruimere normen -> Joodse raad in WWII , zelfde situatie, zelfde uitleg ….

      3
     • Jonathan de B

      Tja, stemde u VVD, dan moet u niet klagen. Zij willen dit. Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer zijn allemaal VVD gemeenten die je nooit echt een vuist tegen zullen maken, ze geloven nog steeds in de Hub functie en in de werkgelegenheid.
      22 november kunnen we er iets aan doen.

      2
 14. Jan Barteld

  De Nederlandse overheid past Genesis 9:2 “En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.” ook toe op de medemensen. “Schiphol, Schiphol über alles” klinkt het nog steeds in plaats van “Einigkeit und Recht und Freiheit” waar het lied na de tweede werldoorlog mee aanvangt…

  9
 15. Michiel

  Van Hijum, de nieuwe Alders. Pappen en nathouden. Too little too late

  21
  • Jonathan de B

   Eddy van Heijum, nu de tweede man achter Omtzigt. Van die nieuwe politieke beweging kunnen we dus ook niks verwachten.
   Het zou echt over links moeten als we een aanzienlijke reductie van vliegbewegingen willen realiseren. De afgelopen dagen is het weer om gek van te worden. Feest begint inmiddels al om 6:30. En om 22:30 is het vaak nog niet afgelopen. Volgens mij is chronische slaaponthouding marteling en strijd met het Europees verdrag voor de rest van de mens.

   Ik breng deze rechtszaak nog maar eens onder de aandacht:
   https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/ik-doe-mee/

   2
 16. Wouter

  Mijn inschatting van de situatie:
  •Wat nodig is, is forse krimp waar iedereen van profiteert.
  •Puur naar getallen kijkend is 460k een eerste stap om af te komen van 500k.
  •De experimenteerregeling (XR) verandert feitelijk niets ten goede aan de huidige situatie, maar maakt wel 460k mogelijk.
  •Als de MRS de XR onmogelijk had gemaakt, wordt de Balanced Approach voor 440k waarschijnlijk controversieel verklaard (‘bewoners willen niks’) en verliest de krimp momentum / uitstel voor twee jaar / afstel / optie groei terug.
  •MRS is gepiepeld en heeft dat duidelijk geuit.
  •Herkansing MRS: eerlijk onderzoek afdwingen naar een nuttig netwerk voor Nederland, een onderzoek van de MRS samen met het ministerie.
  •Als dat niks oplevert, kun je de MRS inderdaad beter opdoeken.

  22
  • S. van Halm

   Laten we vooropstellen dat ORS bewoners gepiepeld is en MRS bewoners gechanteerd wordt door de huidige opstelling van Ministerie IenW en een rechter die opeens een ‘ballanced approach’ uit een hoed weet te toveren. Die balanced approach was nooit onderdeel van het Alders Akkoord nog van het NNHS.
   Als de sector/overheid zijn afspraken verzaakt is het zaak voor de rechter die ter verantwoording te roepen en niet de burgers.

   24
 17. Dirk

  Wat een Mongolen, het is echt niet te bevatten, wij wonen in Uithoorn, het is hier nu al onleefbaar MRS bedankt , smerige huichelaars , over de rug van de bewoners, wees er maar trots op ….

  24
  • Jonathan de B

   Eens. De gemeente Uithoorn moet zich eindelijk eens gaan voegen bij de rechtzaak tegen de staat, zoals Aalsmeer ook doet.
   Kom eens op voor de belangen van de bewoners.

   29
   • Dirk

    10000% er zijn al meerdere mails met verzoeken naar het bestuur gegaan , ook via sociale kanalen ….. geen enkele reactie… Gemeente Uithoorn doet NIETS, een krantenartikel is het enige .

    Gemeente Uithoorn, voeg je bij de Aalsmeer en steun de rechtzaak vd RVB , voeg eens daad bij woord ipv overleg en praten

    7
 18. Er verandert niets

  Met de app Explane is in postcodegebied 1183 sinds eind 2019 een gemiddeld dB gemeten van 84 dB, door middel van inmiddels meer dan 94.000 metingen.
  Met het blote oor hoor ik geen verschil tussen 82 dB en 87 dB maar de waanzinnige frequentie, iedere 90 sec. zware herrie trekt een zware wissel op duizenden gedupeerden.
  De luchtvervuiling is verschrikkelijk. Hoestende mensen, huidkanker, enz.
  Altijd weer delven clubjes van bewoners het onderspit.
  Dikke SHell en zijn vazallen zitten comfortabel op/in de onderrug van bestuurders. En daar blijven ze warmpjes zitten, de lobby toko’s zijn alweer druk in de weer met beïnvloeding van de verkiezingsprogramma’s.
  De wal moet het schip keren: een ongeluk of een overstroming.
  We moeten wachten, mensen lossen dit niet op.

  46
  • Josje

   En voor iedereen die energie heeft: sluit je aan bij de protesten tegen de fossiele subsidies. Hier kunnen de media niet omheen, de aanhang groeit gestaag en de urgentie om het tij te keren wordt steeds zichtbaarder. De macht van het getal is belangrijk.

   16
 19. Nieuwkoop en omgeving

  En hoe zit het met de gebieden die niet binnen deze contouren vallen?
  Ik neem aan dat de conclusie is dat er meer van en naar Aalsmeerbaan gevlogen gaat worden en meer van de Kaagbaan afdraaiend over Leimuiden?

  14
  • Rob

   Het is niet zo dat er met de experimenteerregeling ineens anders gevlogen gaat worden. Dat is een misverstand. Het baan en routegebruik blijf gelijk als de afgelopen jaren , maar alleen met een lager volume dan zonder regeling. Die bolletjesplaat die ik op Twitter zie is een hypothetische afwijking van de grenswaarden uit een oude regeling (LVB2008), die er eigenlijk al de afgelopen jaren ook was. Het zou alleen gaan veranderen indien zoals SchipholWatch wil er gedwongen wordt tot een krimp naar 400K en blijven binnen de oude grenswaarden. Echter , en daar gaat de redenatie van SchipholWatch mank, kan deze krimp niet afgedwongen worden met een beroep op de gelijkwaardigheidscriteria. De 460K zijn namelijk mogelijk binnen deze wettelijke criteria (zie rapporten van NLR en T070 bij de consulatie experimenteerregeling).

   8
 20. Matt Poelmans

  Het is de minister door de rechter verboden om te krimpen van 500..000 naar 400.000 vluchten zonder de zogeheten Balanced Approach procedure. In hoger beroep is toegestaan om vooruitlopend daarop alvast te krimpen naar 460.000 vluchten. Natuurlijk zijn alle MRS bewonersvertegenwoordigers voor krimp. Probleem is dat dit nieuwe plafond moet worden verdeeld over de banen. Daarvoor bestaan nu 2 stelsels die sowieso al op elkaar moeten worden afgestemd. Dat kan gebeuren met de experimenteerregeling . De MRS gaat dat experiment monitoren om uiteindelijk te kunnen adviseren over een stelsel dat begrijpelijk en gunstig is voor iedereen. Doorbraak is dat de lokale geluidsbelasting wordt gemeten ipv berekend en dat individuele rechtsbescherming ontstaat. Als we deze eerste stap niet zetten blijft alles bij het oude. Niemand wil dat. Iedereen die zegt dat het sneller kan heeft het mis.
  Matt Poelmans
  Bewonersvertegenwoordiger MRS

  13
  • J Verberk

   Ongeloofwaardig antwoord. Jullie zijn gewoon gechanteerd om toestemming te geven voor deze experimenteer regeling. En dan probeert u de onderwonenden die MEER overlast gaan krijgen te sussen door te zeggen dat er gemonitoord gaat worden en dan gaat adviseren over een stelsel dat voor iedereen gunstig is. Bulshit dit had NU gemoeten voor het akkoord . Straks geen enkele dwang meer door jullie uit te voeren. We zij er weer in GESCHIPHOLD.
   Dank voor niets!! Wat een Faalclub die MRS

   21
  • Vragen

   Dank voor je toelichting voor ons en je inzet ook trouwens! Ongetwijfeld spelen er veel van toepassing zijnde stukken (en dingen) mee die ik niet heb kunnen lezen of weet, dus ik kan eerlijkheidshalve ook niet meteen overal wat van vinden.

   Wat ik wel weet is dat ik dingen niet allemaal snap. Ik begrijp nog steeds niet waarom er niet nu ingekrompen wordt naar 440.000. Dat getal is toch ook uit die rechtzaak gekomen?
   Verder snap ik niet waarom bij een illegaal vliegveld zonder Natuurvergunning met een illegaal aangelegde Polderbaan een Balanced Approach procedure van toepassing is? Illegaal is illegaal lijkt me en daarom mag er geheel niet gevlogen worden. Schiphol zou blij moeten zijn dat de Minister ze niet dichtgooit. En hun een take it or leave it keuze moeten geven. Dan kan het meteen terug naar 300.000. Beter voor de ecologische voetafdruk van Nederland.

   Gemeten i.p.v. berekende geluidsbelasting en individuele rechtsbescherming zijn zeker een goede zaak en vooruitgang. Ook de verdeling over alle banen klinkt eerlijk. Want de hyperpreferentie is ondraaglijk.

   Ik ben benieuwd hoe concreet de afspraken over geluidsbelasting zijn gemaakt, bijvoorbeeld waar komen de punten (echt onder de vliegtuigen of er totaal naast?), wie beheert deze en zijn er ook afspraken over minder geluidsbelasting in de nachtelijke en vroege ochtenduren gemaakt? We hebben allemaal onze volledige slaaptijd hard nodig. Kunnen bewoners en kinderen tussen 22:00-08 00 uur beter slapen omdat er vanuit grote hoogte gedaald wordt in echte glijvluchten? Echte glijvluchten vanuit grote hoogte zijn tot nog toe s nachts nog steeds niet het geval.
   En waarom mogen er nu 32.000 nachtvluchten terwijl al jaren geleden is afgesproken dat die naar 29.000 zouden gaan (en het zou voor de gezondheid van omwonenden naar 0 moeten gaan)?

   Zomaar wat vragen die ik heb. Misschien zou je deze vragen ook nog willen beantwoorden? Of misschien de voorzitter van de MRS op dit platform?

   31
  • S. van Halm

   Lokale geluidsbelasting is subjectief. Al tijdens de inspraak op het Evaluatie Shipholbeleid (2005) en de daaruit voortvloeiende input en maatregelen tot hinderbeperking (2007) is duidelijk geworden dat het Alders Akkoord zoals afgesloten in 2008 weliswaar zijn goede kanten had maar ook zijn slechte kanten (het per saldo).
   Het feit wil dat de sector die zich geconformeerd heeft aan het Alders Akkoord zelfs dàt niet heeft uitgevoerd. En dan praten we niet eens over de spookgehinderden die slachtoffer zijn geworden van het vasthouden bij berekening van de effectiviteit van een maatregel omdat daarbij uitgegaan werd van woningbestand 2005 (zelfs bij berekening en invoer van die maatregel in 2007).
   We praten over het selectiviteitsbeginsel en de 4e baan regel. Ook aan die voorwaarden zijn niet voldaan.

   Lokale geluidbelasting meten ( we weten er inmiddels alles van in Floriande a.k.a. Nieuw Zwanenburg) is geen garantie om afspraken die niet nagekomen zijn terug te draaien als het uiteindelik geen succes is gebleken (Alders aanbieding NNHS 2013 waarin duidelijk is geworden dat de ‘hinder beperkende’ maatregel CROS
   Pilot 3b(+(‘)) geen hinder beperkt heeft zelfs uitgaand van het woningbestand 2005 waarin de helft van de getroffen woningen in Floriande niet meegeteld is). Net als het microklimaat Rijssenhout trouwens.

   Het niet voldoen in eerste opzet aan de afspraken uit het Alders Akkoord is dus niet langer houdbaar. Het selectiviteits beginsel is niet nagekomen, 4e baan regel niet en de hinder is per saldo neergelegd bij burgers onder vliegroutes die daar nooit vooraf van op de hoogte hadden kunnen zijn tenzij ze huis aan huis geflyerd hadden. Spreken we nog niet over de sigaar uit eigen doos qua nachtvluchten.

   Het meten van lokale geluidbelasting is ook subjectief omdat het altijd gaat voldoen aan het per saldo.

   Per saldo zijn velen vogelvrij ten aanzien van het saldo uit 2005. Die grenzen zijn zo ruim opgezet dat de luchtvaartsector altijd voldoet aan de grenzen.

   20
  • Joris

   Ik wil uitgekocht worden. De schadevergoeding die ons dit voorjaar was beloofd is ook nog steeds niet uitbetaald.

   14
  • Josje

   Het klinkt mooi, maar het is een contradictio in terminis om individuele rechtsbescherming mogelijk te maken door aan de huidige rechtsbescherming, die toegegeven in de praktijk niets waard is, te tornen. Groepen onderwonenden die nu al volstrekt aan de haaien zijn overgeleverd hebben dan juridisch gesproken nog minder poot om op te staan en moeten maar vertrouwen hebben in een proces waar ze geen invloed op hebben en dat nog geruime tijd gaat duren, terwijl ze NU en al veel te lang ernstig worden geschaad in hun grondrecht op bescherming van hun gezondheid en welzijn. En dit terwijl het gevraagde vertrouwen in dit soort beleid – abstract gegoochel met cijfers dat tot nu toe uitsluitend de belangen van de sector heeft gediend – al decennialang alleen maar grovelijk is beschaamd. Dat kun je niet verwachten van burgers. De intentie mag goed zijn vanuit de bewonersvertegenwoordiging maar het enige dat zal helpen is erkenning van de urgentie van de schade die onderwonenden lijden, ondubbelzinnige voorwaarden en voortvarende actie. Als het niet mét de lobby van de sector samen kan, dan maar ertegen. Opkomen voor bewoners is een ernstige zaak, geen participatiespelletje.

   9
   • Matt Poelmans

    Het voert te ver om hier uitgebreid op in te gaan, maar de verbeteringen die wij bedoelen zijn te vinden in de internetconsultatie

    https://www.internetconsultatie.nl/wetswijziging_beroep_luchthavenbesluiten/b1

    • Josje

     Ik heb uw advies aan de Minister er even bijgehaald. Enerzijds pleit u voor ‘het stelsel van grenswaarden door te ontwikkelen tot een effectief systeem
     voor lokale bescherming tegen geluidshinder en slaapverstoring, met een fijnmazig netwerk vanmeetpunten en handhaving op basis van metingen van geluid, frequentie en respijt.’ Anderzijds gaat u bij voorbaat akkoord met het loslaten van de huidige, al veel te hoge, grenswaarden. U wilt af van het ‘per saldo’ minder hinder, maar dat is precies de beruchte boterzachte formule waar u zich nu aan heeft geconformeerd. U gelooft de Minister ook op zijn blauwe ogen dat met de beloofde ‘krimp’ een eind gaat komen aan het anticiperend handhaven. U bent op allerlei manieren geschiphold. U laat cruciale principes los, zoals dat Schiphol gehouden moet worden aan de vereiste natuurvergunning en niet boven het bijbehorende aantal vluchten mag zitten; dat normen die nu al veel te ruim zijn niet mogen worden opgerekt. En dan zegt u volgens dit artikel dat u ‘door de verlaging van het totaal aantal vluchten niet verwacht niet dat de extra overlast gaat plaatsvinden’ en zelfs dat u dat kunt ‘bijsturen’. Met andere woorden: u laat de lobby de voorwaarden bepalen en haalt het perspectief op deze getalsmatige krimp als overwinning binnen. Hoe naïef kun je zijn. Wij moeten als burgers zelf nieuwe normering afdwingen en niet ‘verwachten’ dat er binnen een nieuwe rekenkundige oplossing door de sector fatsoenlijk geopereerd zal worden. U behoort te weten dat de sector tijdens dit onzalige tijdperk van anticiperend handhaven werkelijk alle grenzen van beschaving en fatsoen op een nietsontziende manier heeft overschreden. En u hoort de vanuit uw positie op te komen voor burgers die op dit moment door gebrek aan ook maar enige deugdelijke wettelijke bescherming ernstige schade ondervinden van de huidige luchtvaartpraktijk.

     10
  • Dirk

   Beste Matt,

   Dank voor je uitleg ten eerste .

   Ik ben blij dat je reageert en de moeite neemt ondanks alle negatieve reacties ( ook van mijn kant ) .

   Ik begrijp je uiteenzetting en ook de beslissing, dit neemt niet weg dat de voorgenomen krimp er eentje is die nog getoetst zal worden bij de hoge raad , .. van meerdere kanten tegengas krijgt , oa individuele commerciële LV maatschappijen , Iata etc.

   De MRS sorteert voor op iets wat een papieren tijger is , ik mis de handtekening en bevestiging vd minister of kabinet bij het kruisje waar ze bevestigen dat er doorgaan zal worden met de ingeslagen weg , de MRS had sowieso moeten wachten met deze beslissing aangezien er binnen nu en 2 weken zal blijken of het plan wel of niet controversiël is .

   De krimp van Schiphol is geen gelopen race , jullie hebben een menukaart overhandigd waar het kabinet , Schiphol, LV een nummertje uit gaan kiezen , dit alles over de rug van omgeving en gezinnen .

   Er is gekeken naar het verminderen van vluchten , een plan wat totaal niet vast staat…. Wat wel vast staat is 85DB+ voor inwoners en bewoners van de omgeving, mijn inziens heeft de maatschappelijke raad zich laten chanteren door het ministerie en heeft de belangen vd omwonenden in de wind geslagen , jullie gokken nu op op een demissionair kabinet en een positieve uitslag vd hoge raad .

   4
   • Matt Poelmans

    Beste Dirk
    Ik leg een besluit uit dat door 9 van de 10 MRS-bewonersvertegenwoordigers bewust is genomen om een onomkeerbare eerste stap te zetten naar krimp. Op welk getal we uitkomen gaan we niet afwachten. Alle hinderbeperking begint met het dichtdraaien van de kraan. Vervolgens moet er een betere norm komen voor de verdeling. Daarvoor is het nodig dat er eindelijk wordt gemeten. Dat gaat gebeuren tijdens de experimenteerregeling, tenzij de Tweede Kamer dat controversieel verklaart.

    1
    • Dirk

     Hi Matt,

     Zoals breed in de media gedeeld vandaag en waar ik al bang voor was , de 440000 zijn niet bevestigd, ook niet aan jullie , er is gegokt op 440000 en jullie hebben daar een conclusie en advies aan gehangen , dit is iets wat je mijlenver ziet aankomen , gegokt en verloren , het zou jullie sieren als je de boel intrekt omdat het advies genomen is op basis van verkeerde informatie ( 440000- 452500) , valse voorwendselen dus .
     LVB geeft geen ruimte , anticiperend handhaven zal stoppen , natuurvergunning met strengere normen zal lastig worden .

     Ga uit van dit soort zaken ipv de gulden middenweg die niet bestaat , lange pijn of korte pijn , jullie hebben de bal verspeeld en je in je kaarten laten kijken , een sterke uitspraak zal zijn dat de MRS verkeerd is voorgelicht , en het advies zal vervallen gezien de huidige stand van zaken die anders voorgesteld zijn dan nu is uitgekomen .

     4
     • Matt Poelmans

      Beste Dirk,
      Je haalt 2 procedures door elkaar. De Experimenteerregeling is bedoeld om vooruitlopend op de Balanced Approach een eerste stap naar krimp te kunnen zetten. Dat gaat gewoon door en blijft 460.000 vluchten, dus beter dan 500.000. De volgende stap is ook gezet met de notificatie voor de Balanced Approach. Jammergenoeg voor een hoger aantal dan 440.000 vluchten, kennelijk om te voorkomen dat Brussel krimp blokkeert (bijvoorbeeld onder druk van Franse vliegtuigindustrie zoals de Amerikaanse vliegtuigbouwers nu proberen). Het is een illusie dat een LVB van 400.000 mogelijk zou zijn. Als wij het advies zouden intrekken is krimp voorgoed over en gaat Schiphol volgend jaar naar 500.000 vluchten. En dient zich ook de volgende stap al aan: 540.000 vluchten uit de Luchtvaartnota.

      2
 21. freelance geitenpadbestrijder

  De MRS zegt: “Het is een rekenkundige verhoging, maar door de verlaging van het totaal aantal vluchten verwacht ik niet dat de extra overlast gaat plaatsvinden. We houden dat strak in de gaten en kunnen zonodig bijsturen”.

  Ik zou erg graag horen HOE ze dat gaan bijsturen (zonodig)? Dat suggereert dat ze ergens grip hebben op het proces en het ministerie. Als je dat nu blijkbaar onvoldoende hebt om dit tegen te houden (waarbij het ministerie formeel afhankelijk is van je goedkeuring en je nog een machtsmiddel hebt), waarom zou je dat dan straks wel hebben?

  En geen extra overlast… Ten opzichte van wat? De situatie in 2019? De situatie nu? Of zoals zou moeten, de situatie uit het LVB2008?

  40
  • Jacob de Hooij

   Het neoliberale beleid van het beschermen van de belangen van de vliegindustrie is werkelijk de oorzaak van deze schrijnende overlastsituatie in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn, maar ook Akersloot, Heiloo, Castricum.
   Er is maar één oplossing en dat is massaal niet meer vliegen en dat vooral in je familie en vriendenkring blijven propageren.
   Mensen moeten ervan doordrongen raken dat vliegen niet alleen slecht voor het milieu en het klimaat is maar ook asociaal naar mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen. En het argument dat je daar dan maar niet moest gaan wonen gaat natuurlijk niet op omdat de overlast afgelopen 10 jaar verdubbeld is.

   Ik heb ook steeds minder begrip voor de rechtbank die de zaak tegen de staat in behandeling heeft en de staat zoveel tijd geeft om met stukken te komen. Er is haast om mensen te beschermen tegen deze overlast. Mensen trekken het niet meer en worden steeds bozer.
   De politiek laat het sloffen omdat de financiële belangen van de vliegindustrie zo groot zijn. Het demissionaire kabinet benoemd een nieuwe eurocommissaris die de belangen van Shell en KLM belangrijker vind dan het klimaat. En zo gaan we maar door.

   En de enige instantie die de burgers nog kunnen beschermen, namelijk de rechterlijke macht, laat het feitelijk afweten. Verschuilt zich achter een papieren muur. Of gebruikt allerlei formeel blabla terwijl het feitelijke oordeel gewoon geveld moet worden over normen die gaan over beschermen van mensen.
   Burgers voordurend blootstellen aan geluidsoverlast boven de 70 decibel is gewoon misdadig en zou gewoon altijd verboden moeten zijn. Geen uitzondering.

   34
   • Hub vliegt leeg door

    Helaas blijft de (-k)lm doorvliegen: leeg of met een paar vervuilers erin, de ‘hub’ functie betekent dat ze standaard de godganse dag hun busvluchtjes blijven vliegen. Passagiers of niet.
    Het lawaai en de uitstoot gaan pas terug als dit rotbedrijf failliet gaat.
    De extra overlast is vandaag meteen begonnen: al 15 uur non-stop iedere minuut.
    Daar krijg je fantasiën bij.
    Ik wil die Harbers hier in de tuin vastbinden en hem verplicht 15 uur non-stop laten creperen.

    27
  • Matt Poelmans

   Het voert te ver om hier uitgebreid op in te gaan, maar de verbeteringen die wij bedoelen zijn te vinden in de internetconsultatie

   https://www.internetconsultatie.nl/wetswijziging_beroep_luchthavenbesluiten/b1

  • Matt Poelmans

   Het experiment houdt in dat de 2 bestaande stelsels voor hinderverdeling op elkaar worden afgestemd. Daarvoor moet een beginsituatie worden bepaald. De rechter heeft teruggaan naar 2008 verboden. Daarom is een tijdelijke set van beginwaarden genomen om 460.000 vluchten veilig te verwerken. Hoe dat gebeurt gaat de MRS kritisch volgen. Aan het einde van de experimenteerperiode weten we hoe dat uitpakt. Als onverhoopt blijkt dat de uitkomst geen evenredige verdeling is, gaan we niet akkoord. Dan blijft alles bij het oude. Maar dan gaan we wel terug naar 500.000 vluchten.

   1

Geef een reactie

Translate