Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Actie

Topadvocaat Ficq wil ook best Schiphol aanpakken

Bénédicte Ficq in 2018 bij De Wereld Draait Door (foto: screenshot Youtube onder creative commons-licentie)

4.8
(98)

Strafpleiter Bénédicte Ficq ziet kansen in een strafzaak tegen Schiphol. “Zodra omwonenden kunnen aantonen dat de klachten erger worden naarmate je dichterbij Schiphol woont, kan ik er iets mee.” Dat komt goed uit. Alleen al de geluidscontouren van het vliegveld bewijzen dat.

Deel op XDeel op Linkedin

Ficq zegt dit vandaag in een interview met de website Change Inc., een platform dat geheel is gewijd aan verduurzaming van het bedrijfsleven. Zij is de advocaat die samen met inmiddels 1200 omwonenden een strafzaak voert tegen Tata Steel. Ze sluit niet uit dat als resultaat van die zaak directeuren achter de tralies verdwijnen.

De geluidscontouren rond Schiphol geven duidelijk aan dat hoe dichterbij het vliegveld, des te hoger de geluidsbelasting is van de omwonenden. Logisch ook: hoe dichterbij het vliegveld, des te lager de toestellen vliegen. En des te geconcentreerder ze vliegen over bepaalde gebieden. Uiteindelijk moeten ze allemaal terecht komen op dezelfde landingsbaan op een hoogte van precies nul meter.

Nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken hebben bovendien aangetoond dat geluidshinder negatieve effecten heeft op de gezondheid van mensen. Ze krijgen er hartklachten van, hun bloeddruk stijgt, ze krijgen angstaanvallen en raken geïrriteerd of zelfs in een depressie.

Geluidshinder in de nacht zorgt bovendien voor structureel slaaptekort, waardoor mensen minder geconcentreerd zijn en minder productief. Het leervermogen van kinderen neemt af. Allemaal goed gedocumenteerd in tal van wetenschappelijke onderzoeken.

Giftige en kankerverwekkende stoffen
Nog afgezien van de geluidsoverlast stoten de vliegtuigen grote hoeveelheden giftige en zelfs kankerverwekkende stoffen uit. Ook hierover bestaan veel rapporten. Uit de emissieregistraties van het RIVM blijkt dat de vliegtuigen op Schiphol van sommige gevaarlijke stoffen zelfs meer uitstoten dan Tata Steel.

“De overheid zal de volksgezondheid van de burger moeten beschermen, dat staat zelfs in de grondwet. Maar het gebeurt niet. De overheid laat de burger in de kou staan, terwijl vastgesteld wordt dat de gezondheid van de omwonenden iedere dag wordt aangetast door vervuiling. Ook het strafrecht is er om de volksgezondheid te beschermen als er sprake is van excessieve vervuiling. Waarom zou 24 uur per dag en 7 dagen per week vervuiling door Tata minder erg zijn dan de ouder die zijn kind elke dag een lepeltje gif geeft”, vraagt Ficq zich af in het interview.

“Als Schiphol schade toebrengt, kan het een zaak zijn. Maar als daarnaast blijkt dat Schiphol zich aan alle regels houdt, sta ik mogelijk met lege handen”, aldus de strafpleiter.

Dat laatste punt kan nog wel eens problematisch zijn in een zaak tegen Schiphol. In de luchtvaart is immers weinig vastgelegd in wetten. Toch zijn er wel handvatten. Zo diende Johan Vollenbroek van MOB al een verzoek in om handhaving met betrekking tot de zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’.

Daarop heeft hij nog geen inhoudelijk antwoord ontvangen. Feit is wel dat ieder bedrijf verplicht is deze uitstoot zoveel mogelijk terug te dringen. Dat dit op Schiphol niet gebeurt, moge blijken uit de reactie van de handhavers: zij hadden slechts gekeken naar de uitstoot van dergelijke stoffen op de luchthaven zelf, niet naar de uitstoot van vliegvelden.

Luchtvaartmaatschappijen aanpakken?
In dat opzicht is een strafzaak tegen de gebruikers van Schiphol – de luchtvaartmaatschappijen – wellicht kansrijker. Zij exploiteren immers de vliegtuigen die voor de meeste uitstoot verantwoordelijk zijn. KLM is met een marktaandeel van circa 50 procent de grootste klant van Schiphol.

Uit het interview van Ficq met Change Inc. blijken grote overeenkomsten tussen Tata en Schiphol. “Een grote vervuiler als Tata Steel kan bij monde van CEO Hans van den Berg wel zeggen dat we nu eenmaal allemaal staal nodig hebben voor auto’s en zelfs windmolens, maar de grote CEO’s van dit soort consumerende, kapitalistische en vooral vervuilende bedrijven weten heel goed waar ze het over hebben. Het is allemaal bullshit wat ze vertellen, het gaat gewoon ordinair om zakkenvullerij. Het economische belang van hun bedrijf is het enige belang waar ze voor gaan.”

Schiphol-directeur Dick Benschop en KLM-baas Piet Elbers uiten zich regelmatig op vergelijkbare wijze. “Iedereen wil vliegen”, is daar regelmatig te horen. Deze week nog vertelde Elbers aan het NRC dat KLM vooral “sterk op de kosten blijft letten en verder zoveel mogelijk probeert te vliegen”.

CEO als verdachte voor de rechter brengen
Ficq doet in de zaak Tata onder meer een beroep op artikel 173A in het Wetboek van Strafrecht: “Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een gevaarlijke stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van twaalf tot vijftien jaar”.

“Als het OM tot de conclusie komt dat de verdenking voldoende onderbouwd is, kan zij besluiten over te gaan tot een opsporingsonderzoek. Dan kunnen de feitelijk ledinggevenden, waaronder de CEO, als verdachte worden aangemerkt en voor de rechter worden gebracht.”

“Dat zou een grote mijlpaal zijn. Het zou de onverschillige bazen van sterk vervuilende bedrijven alert maken op wat hen als persoon boven het hoofd hangt als ze onverschillig en bewust de omgeving van hun bedrijf vervuilen zonder zich te bekommeren om de gezondheid van omwonenden.”

Ga mee naar Ficq!
Het interview van Ficq met Change Inc. biedt voor SchipholWatch genoeg aanleiding om op korte termijn te proberen een afspraak met haar te maken. Burgerorganisaties die willen participeren in dit traject vragen we vriendelijk zich te melden via [email protected]. Samen staan we sterker.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 98

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Robert

  Alle vluchten concentreren rond Schiphol mag dan economisch handig zijn, maar een betere spreiding komt zeer ten goede aan de levensstandaard lijkt mij.

  3
 2. ir. B. van Marlen

  “Zodra omwonenden kunnen aantonen dat de klachten erger worden naarmate je dichterbij Schiphol woont, kan ik er iets mee.”

  Er zijn genoeg rapporten die aantonen dat de hinder is toegenomen (o.a. van GGD Kennemerland en van het Compendium voor de Leefomgeving). De overheid geeft ook zelf aan in de MER NNHS 2020, dat onder de primaire banen de Lden en Lnight waarden gaan stijgen bij 500000 vluchten, met meer dan 1,5 dB(A) Lden voor de regio Kennemerland (dit laat 40% meer vluchten toe bij dezelfde geluidproductie per vliegtuig).

  Daarnaast heb ik modelmatig een continue stijging van Lden en Lnight voor Uitgeest laten zien tussen 2007-2019 door de toename van het aantal vliegbewegingen, wat met de plannen in de Luchtvaartnota verder zal gaan. Dit werd bevestigd door berekening met de geluidsmetingen op het NOMOS punt nm27 te Uitgeest. Ook heb ik aannemelijk gemaakt, dat de beweringen van Alders (2013) over het effect van geluidpreferente inzet van de banen onjuist zijn. En wie schetst mijn verbazing, dat ik als gelijk¬waardig vond: 35 Ke = ca. 55 dB(A) Lden in plaats van 58 dB(A) Lden, wat de overheid heeft bepaald?

  Conclusie: de geluidbelasting neemt gestaag toe vooral in het buitengebied onder de Polderbaan en Kaagbaan en zit al ver boven de aanbevolen 45 dB(A) Lden. Om in Uitgeest op 45 dB(A) Lden uit te komen zouden we met de aantallen in 2019 een totaal van 85000 vluchten minder hebben moeten krijgen volgens mijn berekeningen!

  Het lijkt me ook aantoonbaar dat de hoop op verbetering op de zgn. secundaire banen een farce gebleken is. Ook daar ging het achteruit door de enorme stijging in vliegtuigbewegingen.

  De hoop op ‘stillere’ vliegtuigen, die wel degelijk iets zouden kunnen bijdragen, is futiel, omdat de groei het effect tenietdoet en verschillen tot 3 dB(A) LAmax nauwelijks te horen zijn. De beloning voor omwonenden is dat ze steeds meer goed hoorbare vliegtuigpassages te verduren krijgen.

  Hoewel alles waarschijnlijk juridisch goed is ingedekt door de sluwe sector en overheid, lijkt me dit toch bruikbare aanknopingspunten bieden voor deze rechtszaak.

  8
 3. Rein van Vliet

  Zie: https//fakton.com/nl/nieuws/snel-doorpakken-met-de-ontwikkeling-van-schiphol-stad-en-schiphol-op-zee
  Wij, als organisator van de tweede editie seminar http://www.flyseaport.com, zijn bereid het congresprogramma geheel daaraan te wijden met deskundige sprekers.
  Schiphol beslaat 3700 hectare kostbare grond in de randstad, genoeg om de woningnood, wonen, werken en recreëren op te lossen wanneer Schiphol naar zee verhuisd. De overheid verzaakt in haar zorgplicht naar haar burgers!

  1
 4. Jan Edens

  Prima actie. Maar zorg wel voor afstemming met het initiatief van de Stichting RBV, die bereiden immers ook een rechtszaak voor. Bundel de krachten ! Te lang heeft de luchtvaartsector vrij spel gehad door ‘Verdeel en Heers’.

  5
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   De Stichting RBV (https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/) bereidt inderdaad een rechtszaak voor op basis van de rechten van de mens. Zij spreken de overheid aan op het grondrecht dat mensen hebben op een gezonde leefomgeving. De overheid zorgt hier in de regio Schiphol duidelijk niet voor en daar wil RBV verandering in zien. Uit het interview van mevrouw Ficq met Change Inc. blijkt dat zij een strafrechtelijke procedure wil starten tegen (de directie van) Schiphol wegens het opzettelijk in gevaar brengen van mensenlevens.

   7
 5. Loek

  Toch dreigt steeds het misverstand dat je dichtbij Schiphol moet wonen om overlast te ervaren. Hier in de regio Leiden kan ik best af en toe een overvliegend vliegtuig verdragen, zelfs als dat 60 tot 70 dB lawaai oplevert. Echter de voortdurend carrousel van vliegtuigen, dagenlang van 6:50 tot 22:45 is verschrikkelijk. Ik denk ook dat het menselijk lichaam tegen dit laatste minder goed bestand is, in elk geval het mijne.

  10
  • Rob

   Was het maar van 6.50 tot 22.45 dan zouden wij al verschrikkelijk blij worden. Hier langs de Polderbaan is het aan de randen van de ochtend en avond en ook in de nacht nog erger dan overdag. Er wordt ons geen nacht rust gegund. Daar ga je geestelijk en lichamelijk kapot aan

   10
 6. Madelon

  Ik zit te denken, misschien kunnen we met z’n allen vast taken verdelen. Dossier opbouwen voor mr Ficq.
  Bijvoorbeeld een paar mensen die de smoesjes verzamelen, zwart op wit, die op BAS verschijnen voor het inzetten van niet-preferente banen. Lampen poetsen, lampen wisselen, regen, wind, te weinig personeel, etc.
  Een andere taak kan zijn het registreren van de duur van de inzet, zoals vandaag 17 uur continu de Buitenveldertbaan.
  Tegelijk op 2 sporen: vervuiling/stank en lawaai/duur/nachtvluchten.
  Er zijn vast meer ideeën.

  4
  • Josje

   Uitstekend idee dit.
   Nog meer hoofdstukken voor het zwartboek: bundelen meldingen van afwijkende routes; signaleren onveilige situaties (bijv. kruisende vliegtuigen); extreme geluidsvolumes (via Explane).
   Ook zou ik de meldingen bundelen van mensen die gezondheidsschade/depressieve klachten rapporteren door structurele extreme geluidsbelasting. (Daarvan vind je er met een uurtje scrollen door Vliegherrie.nl helaas al schrikbarend veel.)

   1
 7. GO MR FICQ!

  Geachte mr Ficq, wat klinken uw uitspraken fijn in de oren. In tegenstelling tot al die vreselijke vliegtuigherrie. Hoe dichter bij het vliegveld, hoe erger de klachten zijn. Dat klopt natuurlijk. Maar ook de manier hoe Schiphol qua bedrijfsvoering (aansturing) omgaat met de vliegtuigen, zorgt ervoor dat er onnodig meer geluidsoverlast en vervuiling is en dus meer klachten zijn. Bij het landen op de primair aangewezen Polderbaan wordt met een bocht vanaf de oceaan het land ingevlogen op een hoogte van 520-600m (zo idioot laag ja) en dat 30km lang over woonplaatsen en woonwijken tot de echte landing ongeveer op 11 km van Schiphol wordt ingezet (vanaf die lage hoogte dus op 520-600m). Er kan vliegtuigtechnisch op 10km (!) hoogte in glijvlucht met zo min mogelijk motorvermogen geland worden. Dat scheelt enorm veel in de geluidsbelasting, uitstoot, vervuiling, leefbaarheid en gezondheidsschade. Schiphol wil gewoon geen rekening houden met de onderwonenden, want anders waren ze al lang vanaf 10km hoogte in glijvlucht met zo min mogelijk motorvermogen gaan landen. Dit geldt ook voor andere banen want hoewel daar hoger aangevlogen wordt, vliegen ze daar ook veel te laag. En juist dat, willens en wetens door de manier van bedrijfsvoering de gezondheid en gezonde leefomgeving van onderwonenden aantasten, lijkt mij inderdaad best strafbaar.

  11
  • Gerard van Zijl

   Vorig jaar een vraag gesteld aan BAS: waarom ik in Limmen, 29 km van Schiphol, bij alle zuidelijke winden achter elkaar vliegtuigen vrij laag over krijg en waarom al die vliegbewegingen niet over een veel groter gebied verspreid worden (dan heeft iedereen een beetje overlast ipv enkelen veel overlast). Ik kreeg als antwoord dat Schiphol het VEM-model aanhoudt: veiligheid, efficiency, milieu. Vanuit efficiency interesseert het ze blijkbaar geen zier wat voor overlast ze veroorzaken. Toevallig hebben ze Castricum/Limmen uitgekozen om vliegtuigen NL binnen te loodsen.
   Ik kan hier fantastisch in de polder wandelen……als het noordenwind is.

   2
 8. Madelon

  Laten we het gedrag meenemen naar mevrouw Ficq van de luchtverkeersleiding.
  Het onnodig gebruiken van de niet-preferente banen, te pas en te onpas hele etmalen lang iedere 90 sec. mensen totaal gek maken met lawaai en stank, het is gewoon crimineel. Ik zou de mannen uit de toren heel graag achter tralies zien. Hoe eerder hoe beter.

  10
 9. KS

  Geweldig nieuws, eindelijk gerechtigheid. Liever vandaag dan morgen. Na 17 uur terreur van de Buitenveldertbaan zitten we er helemaal doorheen. Dit is niet meer te doen, geen leven zo. Bewoners hebben recht op bescherming en er is werkelijk helemaal niemand die het voor de bewoners opneemt, niet in de gemeentes, niet op landelijk niveau, niet bij de inspectie, nergens.
  Alsjeblieft, laten we dit snel regelen, ik doneer graag voor een beter leven.
  Zonder gif, zonder stress, zonder verstoring van natuur en lilieu, etc.

  10
 10. Rob

  Eindelijk krijgen we mensen aan boord die hopelijk het verschil kunnen maken voor ons als omwonenden. We worden volledig verkeerd ingelicht en het liefst genegeerd door Schiphol KLM elbers en consorten.
  De nachtelijke terreur van Schiphol brengt ons op het randje van gek worden. Kinderen die moe naar school gaan, wij die moe aan het werk gaan het interesseert Schiphol geen biet.
  Als we iets kunnen doen om deze terreur te bestrijden wil ik voor 200% mee doen.
  Als deze top advocate dit wil oppakken kussen we haar voeten 👍🏻👍🏻👍🏻

  8
 11. ir. B. van Marlen

  Na de grootschalige en door velen ondertekende oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland om vooral door te gaan met de groei op Schiphol en Lelystad te openen vanwege ‘zorgen om het vestigingsklimaat’ is dit denk ik wel hard nodig. Waarom? Groei en een beter leefklimaat gaan niet samen.

  Terecht wordt gesteld: “Als Schiphol schade toebrengt, kan het een zaak zijn. Maar als daarnaast blijkt dat Schiphol zich aan alle regels houdt, sta ik mogelijk met lege handen”. De luchtvaartwetten en besluiten zitten heel gewiekst in elkaar en zijn door het parlement geloodst. Maar Schiphol brengt wel degelijk schade toe aan mensen door het creëren van een ongezonde akoestische leefomgeving, door het bedreigen van het (leef)klimaat en de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. Daar staat tegenover dat er ook veel mensen van profiteren. De vraag is of we het recht op een gezonde leefomgeving, wat al decennia met voeten wordt getreden, kunnen doen gelden. Wellicht helpt de recente uitspraak van de Verenigde Naties.

  Ik ben van mening dat veel beweringen van de sector met de overheid discutabel en aanvechtbaar zijn. Voor de geluidsproblematiek heb ik daar zelf berekeningen aan gedaan en de Commissie MER erop aangesproken met hulp van anderen. Men verschuilt zich helaas achter de adviesrol en roemt de door I&W opgeleverde milieu-informatie, hoewel er ook tekortkomingen werden geconstateerd.

  Indien gewenst zal ik de rechtszaak graag met mijn bevindingen ondersteunen.

  14
 12. Carl

  Neem maar op in het dossier dat je aan Mr. Ficq gaat geven: Over vervuilende stoffen, zoals PFAS: dit gebruikt Schiphol in de-icing van vliegtuigen. Het stroomt daarna in de sloten en daarna in wateren buiten het luchtvaartterrein. Bekend is dat PFAS niet afbreekt, maar zich juist extreem verspreid. Inmiddels mocht mijn nabijgelegen jachthaven het baggerslib al niet meer zoals altijd laten verwerken vanwege de hoge vervuilingsgraad. Enorme gebieden komen zo onder druk te staan door een lokale vervuiler.

  15
 13. dick

  dit is super !

  De term ‘vol gas’ krijgt ineens een andere betekenis…

  10
 14. Michiel

  Is het al tijd om het woord “revolutie” van stal te halen?

  14

Geef een reactie

Translate