Schiphol onbekend bij CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek schipholt er weer lustig op los. In een staatje over de CO2-uitstoot per sector, is de luchtvaart TOTAAL NIET meegenomen.

CBS on Twitter

In welke sectoren is de CO2-uitstoot het hoogst? https://t.co/1KYiUaneL9

Desgevraagd wijst het CBS op een karige pagina op haar website, waarop valt te lezen: “De broeikasgasuitstoot is berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC; ‘2006 Guidelines’). De uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart telt hierin niet mee, net zo min als de emissies uit biomassa.”

Daarmee moet het volk het doen. Geen verklaring, geen toelichting, alleen de mededeling dat de luchtvaart niet meedoet.

Niet verwonderlijk dat dit berichtje leidt tot een aantal niet mis te verstane reacties op Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *