Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Wetten & regels

‘Herziening luchtruim moet helemaal opnieuw’

Groot risico op extra stikstofdepositie op de Veluwe na herziening luchtruim (foto: Raymond Brettschneider via Pixabay)

4.8
(93)

De onzekere situatie waarin de Nederlandse luchtvaart zich bevindt en de onduidelijkheden in de huidige ‘herziening luchtruim’ nopen tot een frisse start van dit programma.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit bepleit een bezorgde burger in een brief aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer.

“De keuzes die nu al zijn gemaakt, zijn sterk gericht op het faciliteren van forse groei. Als dit leidende uitgangspunt wordt verlaten, zijn oplossingen mogelijk die veel beter uitpakken voor klimaat, milieu, leefomgeving en geluidshinder.

Bijkomend voordeel is dat er ruimte komt voor woningbouw en er geen compensatiemaatregelen hoeven te worden opgelegd aan andere sectoren, zoals de 80 kilometer per uur op snelwegen, de uitkoop van boeren en het inperken van de industrie.”

Geen zicht op gevolgen
De schrijver betoogt dat uit de milieu-effectrapportage (MER) blijkt dat er geen enkel zicht is op hoe de huidige luchtruimherziening uitpakt voor de stikstofdepositie in natuurgebieden. Evenmin is duidelijk wat effecten zijn op woon- en stiltegebieden.

Die MER en de daarbij horende ‘passende beoordeling’ zijn inderdaad kritisch op de herziening van het luchtruim en het daaruit voortvloeiende groeipotentieel voor de luchtvaart. Zo merken de opstellers op dat “door het ontbreken van precieze kennis over toekomstige omvang en gebruik van vliegroutes geen zekerheid kan worden gegeven over de depositie van stikstof in natuurgebieden”. En: “Omdat het aantal bewoners in een zeker gebied ontbreekt, kan het aantal geluidsgehinderden niet worden bepaald”.

Ook waarschuwen de documenten ervoor dat de situatie in het belangrijkste natuurgebied van ons land, de Veluwe, juist kan verslechteren door de nieuwe luchtruimindeling. De reden daarvoor is dat in het programma een nieuwe, vierde aanvlieggebied voor Schiphol wordt gecreëerd vanuit zuidoostelijke richting.

Meer vliegverkeer boven de Veluwe
Het zou daardoor zomaar kunnen gebeuren dat het vliegverkeer boven de Veluwe intensiever wordt. Zekerheid kan daarover niet worden gegeven, omdat de plannen geen informatie geven over de exacte vliegroutes.

“Omdat al die aspecten niet kunnen worden beoordeeld, kan niet worden bepaald of het programma voldoet aan de eigen doelstellingen”, aldus de scribent. Eén van die hoofddoelen is immers het verduurzamen van het luchtruim zodat de impact van vliegen op de omgeving wordt beperkt. Daarbij gaat het met name over de beperking van geluidshinder en emissies van CO2, (ultra-) fijnstof en stikstof.

Dat over sommige doelstellingen niets zinnigs kan worden gezegd, maar dat wel alvast een voorkeursbeslissing is geformuleerd, is dan ook op zijn minst vreemd. “Het geeft goed aan hoe de echte prioriteiten liggen: het gaat vooral om meer capaciteit, meer vluchten.”

Juridische status onbekend
Bovendien is het programma luchtruimherziening gestart zonder dat bekend was hoe de juridische beginsituatie was. Immers ontbraken de noodzakelijke natuurvergunningen voor Schiphol. En dat is nog steeds het geval. Daarmee ontbreekt zicht op het aantal toegestane vluchten.

De briefschrijver wijst de commissie op de onvolledigheid van de plannen. Op talloze plekken wordt gesproken over negatieve effecten op natuurgebieden, terwijl alternatieven onbesproken blijven. Volgens de wet kunnen de negatieve effecten alleen dan worden geaccepteerd als de alternatieven geen soelaas bieden.

“Maar er zijn alternatieven voldoende voor handen: een deel van de vluchten kan per trein, goedkope vakantievluchten zouden kunnen worden ontmoedigd en overstappers kunnen geweerd. Ook kan de minister een analyse laten maken welke bestemmingen daadwerkelijk iets bijdragen aan de economie en welke niet.”

In februari van dit jaar konden belanghebbenden een zienswijze indienen op de luchtruimherziening. Doorgaans volgt dan spoedig een nota van antwoord, waarin het ministerie ingaat op de bezwaren. Voor de luchtruimherziening is deze nota nog steeds niet verschenen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 93

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. ir. B. van Marlen

  Brief aan onze koning:

  Majesteit,

  Ik was zo vrij om u te verzoeken uw welgemeende felicitaties over te brengen aan drie voor de toekomst ons land zo belangrijke personen. Helaas, was ik in mijn schrijven, wellicht overmand door emoties na alweer een ochtend met vliegtuiggejank over onze woonplaats, wat te snel en onzorgvuldig in het juist formuleren van alle namen.

  De naam van de directeur van Urgenda luidt namelijk Marjan Minnesma. Ongetwijfeld zou uw hofhouding de fout mijnerzijds hebben ontdekt en de juiste persoon hebben gevonden.

  Hierbij herhaal ik mijn verzoek tot een officiële felicitatie gericht aan Johan Vollenbroek (van MOB), Marjan Minnesma (Urgenda) en Leon Adegeest (SATL), gelijk de spontane reactie uwerzijds aan Max Verstappen gisteren.

  Bij voorbaat mijn hartelijk dank,
  Ir. B. van Marlen

  5
 2. ir. B. van Marlen

  Vergeef me mijn spelfout: het moest coryfeeën zijn!

  Een mooi voorbeeld van ‘lichaamsmacht’: boeren vandaag met trekkers op Schiphol! Zo moet het blijkbaar, ga zo door mensen!

  3
 3. ir. B. van Marlen

  Ik heb destijds de Luchtruimherziening al gefileerd in mijn blog. Het ontbreken van precieze kennis over toekomstige omvang en gebruik van vliegroutes is zeer kenmerkend voor de zgn. transparantie van de overheid en volgens mij een slinkse werkwijze om besluiten op hoofdlijnen door te drukken zonder dat men weet wat de precieze gevolgen zijn.

  Een aantal recente berichten vielen mij op. Allereerst de onverwachte winst van Max Verstappen in de F1 met vele felicitaties vanuit het bedrijfsleven en de overheid, ja zelfs vanuit het Koninklijk Huis. Onder de feestende corifeëen in Abu Dhabi meende ik ook onze pandjesprins te herkennen. Ik wil hierbij niets afdoen aan de prestatie van Max, die zeker ongekend en gegund is, maar waar blijven de felicitaties aan mensen als Johan Vollenbroek, Marianne Minnesma of Leon Adegeest voor hun bijdragen aan een leefbaarder land en wereld? Een actiepuntje voor Willem Alexander en Maxima!

  ‘Fossiel’ heeft dit weekend duidelijk gewonnen, maar er zijn helaas ook verliezers: het klimaat, en wellicht ook de omwonenden van luchthavens. Men zal volgend jaar weer massaal op het evenement in Zandvoort aan komen vliegen en het zou me niet verbazen als de roep om ‘connectiviteit’ vanuit de sector hierdoor wordt versterkt, want ‘ons land mag toch immers niet op slot’.

  Een schril contrast bood de verwoesting in Kentucky USA waar een hele plaats (Mayfield) door tornado’s van de kaart werd geveegd met mogelijk 100 slachtoffers.

  Ik zie een verband tussen het ongebreidelde feesten en vliegen en de toename van dit soort verschijnselen, u ook?

  Al met al voor mij dus een weekend met gemengde gevoelens.

  Laten we nu maar eens werkelijk gaan nadenken over de toekomst en ervoor zorgen dat deze funeste klimaatontwikkeling wordt tegengegaan door krimp van de luchtvaart.

  14
 4. Jeroen

  Tijd voor een parlementaire enquête

  13
 5. Lenie

  Een ding is duidelijk: de sterke onwil om de luchtvaart aan te pakken.

  22

Geef een reactie

Translate