Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schiphollen

Bewoners jarenlang bedonderd met opgerekte geluidsgrenzen – maar KLM zet I&W nu klem

vliegherrie

foto: CardMapr.nl via Unsplash

4.7
(267)

Op papier is er al jarenlang geen sprake van overschrijding van de geluidsnormen door Schiphol. Hoe kan dat? Immers biedt het actuele luchthavenverkeersbesluit ruimte voor maximaal 400.000 vluchten, zo blijkt uit interne documenten van het ministerie van Infrastructuur (I&W).

Deel op XDeel op Linkedin

Voor een antwoord op de vraag hoe het ministerie 500.000 vluchten kan uitvoeren binnen de geluidsruimte voor maximaal 400.000 vluchten moeten we kijken naar de tijdelijke regelingen waarmee I&W ieder jaar op de proppen komt.

Zo’n regeling werd in recente jaren ingevoerd zonder dat burgers inspraak- of bezwaarmogelijkheden hebben. Onder het mom van groot onderhoud of andere bijzondere omstandigheden worden zo de geluidsgrenzen van Schiphol fors versoepeld – ten koste van de bescherming van omwonenden.

Aanpassingen in de geluidsruimte vanwege het onderhoud aan de Aalsmeerbaan in 2022. Hoe groter de rode cirkel, des te meer extra overlast werd toegestaan (eigen illustratie)

In 2022 stond het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan op de agenda. De handhavingspunten rond die baan konden daardoor toe met minder geluidsruimte en dus werden de wettelijke grenzen daar tijdelijk omlaag geschroefd. Dat is te zien aan de groene cirkels in bovenstaande figuur.

Schiphol wil niet krimpen bij onderhoud
Maar Schiphol wil tijdens groot onderhoud niet inkrimpen en moet daarom het vliegverkeer omleiden naar de andere banen. Dat hebben de omwonenden van die banen geweten: de geluidsruimte elders werd flink verruimd, zodat er veel meer vliegverkeer mogelijk werd op de resterende banen.

Dat is te zien aan de rode cirkels. Hoe groter de cirkel, des te meer extra ruimte Schiphol kreeg om herrie te maken. Op sommige plekken, zoals in Amstelveen werd het jaargemiddelde zelfs opgevoerd met zes decibel. Dat maakt theoretisch vier keer (!) zoveel vliegverkeer mogelijk op die locatie zonder de tijdelijke geluidsnormen te overschrijden.

Het ministerie verhuist op deze manier ‘overtollige’ geluidsruimte van de ene plek naar de andere. Terwijl de locatie waar de extra herrie terechtkomt normaal gesproken ook al zwaarbelast is. De normen rond handhavingspunten zijn in ons land al erg soepel en worden door de tijdelijke regelingen opnieuw verder opgerekt.

Natte droom
Dit schuiven met geluidsruimte is de natte droom van de vliegindustrie: het rechtmatig kunnen overschrijden van geluidsnormen op de ene plek omdat er elders ruimte ‘ongebruikt’ blijft. Daarbij wordt volledig voorbijgegaan aan het doel van de handhavingspunten: het beschermen van de omwonenden. Terwijl die bescherming – om het netjes te zeggen – toch al boterzacht is vanwege de luchtvaartvriendelijke houding bij I&W.

Het is trouwens de eerste keer dat het gesjoemel met geluidsgrenzen zo duidelijk en overzichtelijk in kaart is gebracht. Het ministerie publiceert de verschuivingen slechts in gortdroge tabellen, weggestopt in bijlagen van een besluit door de minister. I&W heeft geen belang bij het helder informeren van omwonenden die de gevolgen moeten dragen en laat deze eenvoudige exercitie na.

Aanpassingen geluidsruimte Schiphol vanwege onderhoud Zwanenburgbaan in 2023 (eigen illustratie)

Een vergelijkbare uitruil vond dit jaar plaats als gevolg van het onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Deze baan was ruim vijf maanden niet te gebruiken en de minister was er als de kippen bij om de geluidsruimte flink in te krimpen en elders fors meer herrie mogelijk te maken binnen de ‘wettelijke’ grenzen. Ook nu weer ging dat vooral ten koste van het drukbevolkte gebied rond de Buitenveldertbaan.

Extra overlast binnengesmokkeld
Alsof deze minachting van omwonenden nog niet voldoende is, blijkt het ministerie met de tijdelijke regelingen ook nog eens de totale geluidsruimte op te rekken. Dat is onlogisch omdat het verplaatsen van vliegverkeer van de ene naar de andere baan slechts een verschuiving van de herrie zou mogen opleveren en geen groei ervan.

Maar Schiphol en het ministerie misbruiken de tijdelijke regelingen wel degelijk om meer herrie te faciliteren. Dat heeft alles te maken met het feit dat binnen de wettelijke grenzen zoals die zijn vastgelegd in het luchthavenverkeersbesluit uit 2008 maximaal 400.000 vluchten mogelijk zijn, en niet 500.000 zoals Schiphol graag wil. De tijdelijke regelingen zijn keihard nodig om een illegale situatie te kunnen laten voortduren.

Het geschuif met limieten en het vergroten van de totale geluidsruimte staan haaks op de Wet luchtvaart. Daarin is immers vastgelegd dat iedere volgende regeling minstens gelijke bescherming moet bieden aan omwonenden als de vorige regeling – en liefst een verbetering moet inhouden. Die wet wordt hier overduidelijk overtreden.

Geen onderhoud, wat nu?
En nu komt 2024 eraan. Schiphol heeft geen groot onderhoud in de agenda staan en kan hiervoor dus geen tijdelijke regeling aanvragen bij het ministerie. Terug naar 400.000 vluchten dan? Vergeet het maar. Voor het komende jaar verzonnen de ambtenaren bij I&W een nieuwe list: de experimenteerregeling.

Voorgenomen aanpassingen in de geluidsruimte van Schiphol voor de krimp naar 460.000 vliegbewegingen met de experimenteerregeling. Hoe groter de rode cirkel, des te meer vliegherrie boven de wettelijke norm tijdelijk wordt toegestaan (eigen illustratie)

Ook met deze regeling neemt de totale geluidsruimte die Schiphol wordt gegeven opgerekt, maar niet zoveel als in 2022 en 2023. Dat hoeft ook niet, want Harbers wil Schiphol immers inkrimpen tot 460.000 vluchten. Dat is nog altijd meer dan de 400.000 vluchten die binnen de bestaande wetgeving passen, maar er is minder geluidsruimte nodig dan voor de ‘normale’ 500.000 vluchten.

Negatief advies MRS
De verschuivingen voor de experimenteerregeling zijn daarom minder rigoureus dan die voor het onderhoud in 2022 en 2023, maar wederom zijn bewoners van Amstelveen (en nu ook Aalsmeer en Uithoorn) de klos. Mede vanwege de lokale verslechteringen adviseerde de Maatschappelijke Raad Schiphol tegen de experimenteerregeling. Het ministerie veegde dat advies overigens met één korte brief van tafel.

En toen kwamen de Zuidas-advocaten van KLM in het spel. De vliegfirma spande een kort geding aan tegen de staat om het krimpbesluit van Harbers te dwarsbomen. In de uitspraak oordeelde de rechter onder meer dat de experimenteerregeling onzinnig is en slechts een middel voor de minister om de krimp via een algemene maatregel van bestuur (zonder inspraak of bezwaarmogelijkeheden) door te voeren.

Maar een integraal onderdeel van het voorgenomen besluit is juist de experimenteerregeling. De streep door de krimp naar 460.000 vliegbewegingen gaat dus ook door het geschuif met de geluidslimieten.

Ministerie schaakmat
En nu zit het ministerie dus klem. Want de experimenteerregeling is precies zo opgesteld om 460.000 vluchten bijeen te smokkelen binnen wetgeving die niet eens 400.000 vluchten mogelijk maakt.

Nu er geen krimp mag komen van de rechter en er ook geen tijdelijke regeling bestaat, is een forse overschrijding van de grenswaarden in 2024 onontkoombaar. En dat was een belangrijke reden voor SchipholWatch en MOB om recentelijk een verzoek in te dienen bij de Inspectie Leefomgeving & Transport om over te gaan tot handhaving van de wettelijk vastgelegde geluidsgrenzen.

Zo’n handhavingsverzoek is echter niet meer dan een lapmiddel. Het is slechts een poging om de wegkijkende overheid zover te krijgen de eigen wetgeving te respecteren en te handhaven. Zonder gesjoemel met tijdelijke regelingen.

Als het geldende luchthavenverkeersbesluit ruimte biedt aan 400.000 vluchten, dan moet Schiphol zich daar gewoon aan houden. De toch al soepele normen uit het besluit zijn er om omwonenden nog enigszins te beschermen tegen de terreur van honderden vliegtuigen per dag laag over woonwijken heen. Daar mag niet langer meer de hand mee worden gelicht.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 267

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Andrea Veen

  Wat mij betreft mag Schiphol dicht. Maar ja, dat kan niet want dan worden opeens veel mensen werkloos. Alles draait om geld en machtsmisbruik.

  2
 2. B. van Marlen

  U ziet het verkeerd, maar ook juist, ‘handhavings-punten’ zijn er voor de sier, en men mag altijd de waarden ‘actualiseren’, want ‘Schiphol mag nooit op slot’! Vroeger werd deze handelswijze ‘salderen’ genoemd.

  De echte betekenis van een handhavingspunt is namelijk, dat er een grens wordt gesteld en als die wordt overschreden, dat er dan geen ruimte meer is om eroverheen te vliegen. Maar dat is niet de bedoeling van de sector, zoals u zult begrijpen! Het hele NNHS van Alders is op deze onterechte uitzonderingspositie gebaseerd.

  En dat het advies van de MRS over de experimenteerregeling met een brief vanuit I&W werd weggevaagd laat ons zien wat het mandaat van de MRS is: alweer mee mogen praten voor de bühne, zonder echte invloed.

  Het geheel is nog veel erger als u zich realiseert, dat die geluidsnormen al veel te hoog zijn bijgesjoemeld bij de overgang van Ke naar Lden en ver boven de aanbevelingen van de WHO gaan.

  Wat de rechtspraak betreft: u kunt nergens op rekenen zonder aanpassingen van die normen in de Luchtvaartwetten, en zonder het buiten werking stellen van alle internationale regels, die alleen opgesteld zijn om verdere groei te faciliteren.

  En de luchtruimherziening dient alleen tot verdere groei, laat u niets wijsmaken. Het gevolg zal zijn een volledige teringherrie onder herriegoten, maar dat mag ook volgens de wetten, want men stuurt slechts op TOTALEN. Neem van mij aan: er is geen leugenachtiger bedrijf dan de luchtvaart!

  30
 3. Josje

  Dank voor deze inzichtelijke analyse, die haarfijn laat zien dat MinIenW in innige samenwerking met Schiphol de al zeer bedenkelijke geluidsregels op basis van zogenaamde ‘geluidsruimte’ structureel manipuleert ten dienste van de luchtvaart en ten koste van iedere bescherming van omwonenden. Een volstrekt perverse manier van beleid maken waarbij IenW zich totaal heeft geïdentificeerd met de luchtvaartsector. Zoals onlangs bleek uit een berichtje over het inspringen van ambtenaren op Schiphol bij wijze van leuk dagje uit vinden ze dit kennelijk nog volstrekt normaal ook. Een advocaat kan bovenstaand artikel integraal overnemen als aanklacht tegen de Minister. Hij geeft er blijk van de belangen van burgers moedwillig te negeren, regels te veranderen en op te rekken zoals het de sector belieft, participatie op te tuigen waarvan bij voorbaat duidelijk is dat deze geen invloed mag hebben op het doel waarvoor de regeling is bedacht. Dus ook als het zienswijzen regent van zeer bezorgde en verontwaardige burgers worden die ongezien terzijde geschoven. Echte ervaringen van overlast, hoe heftig ook, doen er namelijk totaal niet toe. Topambtenaren die deze vernuftige listen bedenken weten donders goed waar ze mee bezig zijn. Moreel besef is ver te zoeken. Burgers kunnen daarom niet anders dan het heft in eigen hand nemen: protesteren en naar de rechter gaan.

  30
 4. Paul Reus

  Wij hebben gisteren Ruud Megens in Zeist op de de door de kerngroep Stopde4eaanvliegroute infoavond mogen aanhoren, hoe hij met zijn collega’s een praktisch onontwarbare knoop probeert op te lossen. Het was moedig van hem om de felle kritiek uit de zaal en van de kerngroep te doorstaan. Zijn klus herindeling luchtruim is sysifus arbeid net als het schoonmaken van de Augiusstal. De echte tegenstanders van mensen die van de geluidsoverlast afwillen zitten bij VVD en CDA! En gelovig rechts en ultra rechts. Dat moet duidelijker worden. Zij, en met name de VVD stuurt IenW aan!
  Niet geheel ontoevallig heb ik daar ook iets mogen zeggen over hoe ik dacht over de 4e aanvliegroute . Deze maatregel bevordert groei van Schiphol was de constatering van de Kerngroep Stopde4eaanvliegroute . Maw wij voeren dezelfde strijd als de mensen onder de smerige rook van Schiphol.
  Ik schreef er op Facebook over de avond deze indruk https://www.facebook.com/100001894630151/posts/pfbid02q3DLKgaJLdRmqY2txRFN7WCWQGYxF87wMCV4RqrPQd9KD1fzDXQQbcJCj64hJ7sjl/?app=fbl

  21
 5. Bourree

  Een sociaal en gerespecteerd bedrijf zou alle meetgegevens transparant kunnen aanleveren zonder heimelijke tabellen die de plannen maskeren en wegmoffelen. Dankbaar dat Schipholwatch deze gegevens nu zo duidelijk in kaart brengt. Handhaving betekent voor mij elke overtreding bestraffen zonder een berekend gemiddelde. Ook dat is misleiding. Ook 1 vliegtuig dat de norm overschrijdt is een overtreding. Het oprekken van normen en het extra inzetten van vluchten over andere banen tijdens onderhoud of welke andere situatie ook, is minachting naar de omwonenden. Het gebruik van “een natte droom” vind ik wat plat en onnodig. Wel word ik heel enthousiast van de fuik waarin KLM zichzelf in de val lokt. Als bewoners hopen wij ongeduldig op een hele dikke juridische correctie van deze sjoemelindustrie die geen enkel mededogen en respect heeft voor de omwonenden in de wijde omgeving. Zou het nog heel lang duren? Is dit nog wel vol te houden? Wij blijven strijden strijders!

  29
 6. Roland

  Mag ik even in herinnering brengen dat de (blijkbaar illegaal aangelegde) Polderbaan eind januari 2021 tot begin mei van dat jaar een grote beurt heeft gekregen en wij hier door voornamelijk noorden wind ALLE STARTERS over ons heen kregen vanaf de Zwanenburgbaan 36C, over een woongebied waar geluidsoverlast en nachtrust blijkbaar maandenlang geen enkele rol meer speelden! Wij zijn toen KAPOT gegaan, het trauma is nog steeds niet over, dus deze discussie raakt ons!
  Conclusie wederom kan alleen maar zijn dat I&W en de hele terreurbende maling heeft aan onze rechten op een gezonde leefomgeving…

  52
 7. Geert

  Wat een zwendel eigenlijk met gezondheid van mensen.
  Ik vraag mij af of hier zonder rechtszaken een eind aan te maken is.Zo wie zo de vvd hier van afhalen van het luchtvaart dossier.Bij nieuwe verkiezingen nu maar eens wat anders.
  Het sociale aspect is bij deze neo liberalen ver te zoeken.

  38
 8. Martina van Campen-Wierda

  De contouren in bijgevoegde kaartjes zijn erg smal. In de Zaanstreek is de herrie meer naar het oosten ook al ondoenlijk. Kamperen in het gevied rond het Alkmaardermeer is ondoenlijk, als je wilt slapen dan. Elke twee minuten zet daar een vliegtuig de landing in, nog ver van Schiphol, maar toch al met een enorme herrie boven je hoofd. Hetzelfde geldt voor Zuid-Holland, zoals andere ook laten weten hierboven.
  En Schiphol is niet de enige overlastgever. Denk aan Tata steel en andere industrie.

  38
 9. Lvb

  @ Oscar en@Ed , hetzelfde geldt voor Sassenheim, ze denken dat hier de landingsbaan al begint , sommige hebben hun landingsgestel al uit . Met de wind tegenwoordig veel vaker in de noordhoek is het continue lawaai in deze omgeving ! Ruim 420 vluchten per dag op 600m hoogte op ruim 25 km van Schiphol! Asociaal immoreel en onacceptabel .
  Tijd voor handhavings punten in deze regio met realistische normen !

  39
 10. Lenie

  Het blijft merkwaardig dat de luchtvaart en I&W hier steeds mee wegkomen. Er is al zoveel onderzocht en aangetoond. In bovenstaand artikel van SW wordt geschreven dat de Aalsmeerbaan vorig jaar langdurig in onderhoud is geweest en er daardoor geschoven kon worden met de ‘geluidsruimte’. Daarbij is Schiphol dan ‘even vergeten’ dat ze de maanden voor en na het onderhoud die geluidsruimte weer extra vol vlogen. Ik houd de vluchtbewegingen boven dit gebied al heel lang bij en je kunt de toename van het aantal vluchten rond het onderhoud zo aflezen. Ook meten wij in dit huishouden vaak met Explane. Het moet mogelijk zijn alle gegevens van Explane te combineren met de gegevens van donderdorp.nl plus de artikelen van SW en zo aan te tonen dat Schiphol EN te veel gevlogen heeft EN te veel lawaai maakt EN te veel Zeer Zorgwekkende Stoffen uitgestoten heeft. Daar hebben we volgens mij geen meetpalen meer voor nodig. Uiteraard schrijf ik dit ook voor de mensen onder de andere banen. Samen gegevens verzamelen, combineren, interpreteren en een plan uitstippelen. Moet kunnen met ruim 8000 meldende huishoudens bij vliegherrie.nl!

  57
 11. Ed

  @ Oscar, het zelfde geldt voor Oegstgeest. Warmond is helemaal de klos omdat de aanvliegroutes via Oegstgeest en Leiden Noord daar samen komen.

  32
 12. Oscar

  Op dit moment wordt Leiden en omgeving geheel kapotgevlogen. De hele dag door. 747’s op 600 meter hoog. Leiden Noord is onleefbaar geworden

  35
  • Leugens en bedrog

   @oscar Ook de buitenveldertbaan is al de hele dag continu in gebruik. Eerst starten, toen landen, toen starten, nu weer landen. Ik meet met Explane een hoogte tussen de 250 en 350 meter en de decibellen lopen op tot 87 dB. Iedere 90 sec.
   We hadden vanavond graag nog even buiten gezeten maar helaas. Niet te doen.
   Waar vinden ze toch iedere keer van die lamzakken die dik betaald worden uit ons belastinggeld om op hun handen te zitten en mee te gaan met de leugens en het bedrog van de VVD?
   Duidelijk dat het alleen maar meer en erger wordt, de terreur, niks vermindering.
   Transavium en Klem zijn wel lekker te kakken gezet in Even tot Hier zaterdagavond maar ik zie hier voortdurend van Transellende door hen ingehuurde toestellen overkomen, uit Litouwen bijvoorbeeld. Er wordt met geld gesmeten om SHell maar te blijven bedienen. We moeten en zullen allemaal kanker krijgen. Kan ‘t ze schelen als ze zelf ook ziek worden, ze verdienen er lekker aan.

   33

Geef een reactie

Translate