Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

Amerikaans onderzoek maakt gehakt van hinderberekeningen Schiphol

lawaai vliegtuigen

foto: Viktor Forgacs via Unsplash

4.4
(546)

De Amerikaanse Federal Aviation Authority (FAA) heeft met langjarig onderzoek aangetoond dat er in Nederland wordt gerekend met voor de vliegindustrie veel te gunstige overlastcijfers. Vier keer zoveel mensen als berekend ervaren ernstige overlast.

Deel op XDeel op Linkedin

De overlast van vliegtuigen wordt bepaald aan de hand van een zogenaamde dosis-effect-relatie. Dat is een grafiek die aangeeft hoeveel procent van de bewoners overlast ervaart bij verschillende geluidsniveaus.

In Nederland is die relatie vastgesteld door TNO, voor het laatst in 2011. De cijfers van FAA bevestigen wat omwonenden allang weten: het percentage mensen dat overlast ervaart bij een bepaald geluidsniveau is veel groter dan voorgespiegeld.

Dat is gunstig voor de vliegindustrie, want het ministerie van Infrastructuur berekent de maximaal door Schiphol te veroorzaken overlast louter aan de hand van het aantal ernstig gehinderden en mensen die in hun slaap worden verstoord. Aan die twee aantallen zijn maximum waarden verbonden.

600.000 mensen ernstig gehinderd
Het verschil loopt op tot een factor vier. Het betekent dat er in werkelijkheid vier keer zoveel mensen zijn die hinder ondervinden van vliegtuiglawaai dan nu wordt aangenomen. Dus niet de 150.000 mensen die Schiphol zelf berekent, maar 600.000 mensen.

De zwarte lijn geeft het percentage ernstig gehinderde mensen door vliegherrie volgens de jongste inzichten van de FAA, de blauwe lijn wordt in ons land gebruikt voor die berekeningen (bron: FAA)

Daarmee overschrijdt het vliegveld alle – toch al soepele – wettelijke normen. Het Amerikaanse onderzoek toont duidelijk aan dat bij een jaargemiddelde van 50 decibel (Lden, jaargemiddeld niveau over dag, avond en nacht) niet slechts 5 procent van de mensen ernstige hinder ondervindt, zoals TNO aanneemt, maar 20 procent.

Bij 55 decibel Lden gaat de curve van TNO uit van 10 procent gehinderden en de Amerikaanse onderzoekers van 30 procent, bij 60 decibel (dB) stelt TNO 20 procent gehinderden en de FAA 50 procent.

Schokkende verschillen
Dit zijn schokkende verschillen, temeer omdat de Nederlandse overheid niet verder kijkt dan het aantal gehinderden en slaapverstoorden. Het is de enige maat die de overlast van Schiphol verbindt aan een wettelijke grens. Door deze aantallen schromelijk te onderschatten, kon Schiphol veel groter groeien dan in de wet is vastgelegd.

Het is weer een duidelijk geval van wegrekenen van de overlast, waarbij omwonenden het slachtoffer zijn van de megalomane groeiambities van de vliegindustrie.

De onderzoekers stellen dat de oorzaak van de hogere uitkomsten vooral zit in het toegenomen aantal vluchten. Hoewel vliegtuigen (nauwelijks hoorbaar) stiller zijn geworden, is hun aantal fors toegenomen. Dat leidt bij eenzelfde jaargemiddelde tot veel meer overlast (en slaapverstoring).

Onderschatting maakt groei vliegverkeer mogelijk
Dit fenomeen werd eerder ook gesignaleerd door de Nederlandse geluidsdeskundige ir Bob van Marlen. Hij toonde aan dat vrijwel onhoorbare verlagingen van het gemiddelde geluidsniveau van vliegtuigen kunnen leiden tot exponentiële groei van het aantal vliegbewegingen zonder dat dit volgens de berekeningen enig effect heeft op de ervaren overlast.

Omwonenden weten natuurlijk beter: ieder extra vliegtuig levert een extra hindermoment op of, erger, een verstoring van de slaap. Het maakt voor het individu helemaal niets uit of hij of zij wakker wordt van een vliegtuig met 80 dB of een wat KLM noemt ‘stiller’ vliegtuig met 78 dB.

Het lijvige rapport van de FAA dateert van februari 2021 en is sindsdien ook bekend op het ministerie van Infrastructuur. Daar werd het tot vandaag zorgvuldig onder de pet gehouden. Internationaal bestaat er inmiddels veel politieke wil om de nieuwe dosis-effect-relatie toe te passen, maar in Den Haag is het vooral heel stil over de gevolgen van de nieuwe inzichten voor Schiphol.

TNO noch RIVM hebben op basis van de resultaten aanvullend onderzoek gedaan. Evenmin heeft het ministerie opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het voortschrijdend inzicht kan worden ingepast binnen het Nederlandse beleid.

Halveren onvoldoende
Dat is vanuit de optiek van het luchtvaartminnende ministerie niet zo vreemd, aangezien het rapport glashelder aantoont dat Schiphol veel te groot is geworden voor de huidige locatie tussen de woonwijken. Om binnen de grenzen van de wet te blijven zou Schiphol minimaal moeten halveren en mogelijk verder worden ingekrompen.

Dat ziet de minister niet zitten en daarom wordt krampachtig vastgehouden aan achterhaalde inzichten over de impact die vliegherrie heeft op de mensen in de regio.

Het Amerikaanse onderzoek is uiterst nauwkeurig uitgevoerd en de resultaten worden dan ook algemeen onderschreven. De FAA deed onderzoek bij maar liefst 95 vliegvelden in de Verenigde Staten die minstens 100 vliegtuigen per dag faciliteren, over een periode van meerdere jaren.

Steeds werden ten minste honderd omwonenden ondervraagd die geconfronteerd worden met een geluidsniveau hoger dan 65 dB Lden en nog eens ten minste honderd burgers die tussen de 60 en 65 dB Lden ervaren. Daarnaast werden honderden omwonenden onderzocht die lagere geluidsniveaus te verduren krijgen. In totaal deden meer dan 10.000 mensen mee aan het onderzoek.

Een jaargemiddelde vanaf 60 decibel is extreem hoog, zo hoog dat er in ons land geen geluidscontour voor bestaat. Dat wil niet zeggen dat er geen omwonenden zijn die moeten leven met nog meer herrie, maar ze worden niet zichtbaar gemaakt door de rekenmeesters uit de vliegindustrie. Rond Schiphol wordt slechts de 58 dB-contour als maximum getoond.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.4 / 5. Aantal stemmen: 546

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Bolle

  Een quote uit het FAA rapport:

  “””The NES national curve may differ from dose-response curves from other studies because the relationship between noise exposure and annoyance has changed since the earlier studies, but the differences may alternatively be due to differences in study design, implementation, measurement, cultural differences for studies occurring in other countries, or a combination of these factors. In addition, advances in technology
  and statistical theory have resulted in changes in methodology that were not available for some of the previous studies. “””

  Met andere woorden, het is appels met peren vergelijken en de “schokkende verschillen”? Er is niks schokkends aan. Wanneer je op een andere manier gaat meten, moet je niet raar opkijken als je (compleet) andere resultaten krijgt. Daar bovenop: waarom is de NES methodiek goed en de ISO/TNO methodiek fout? Alleen omdat het resultaat dan gunstiger is?

  De overlast is er, daar is geen ontkennen aan. Maar het objectief meten/beoordelen is niet simpel. Worden er fouten gemaakt door instituten, vast en zeker. Is het goed dat die gecorrigeerd worden? Absoluut. Maar het enige wat de genoemde studie laat zien is dat het complex is en dat er niet zomaar een eenduige methode is die “de waarheid” oplevert.

  1
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Het gaat ons niet om de details, maar dit onderzoek toont klip en klaar aan dat er een FACTOR VIER verschil zit in het aantal gehinderde burgers die Schiphol berekent en die volgen uit de FAA-curve, een gemiddelde over 100 betrokken vliegvelden. Dát is ons veel te gortig en toont aan dat er weer eens duidelijk richting de vliegindustrie wordt gerekend. Zoals altijd het geval is.

   4
 2. Geert

  “Overheid, stel onze gezondheid voorop.”
  Ik lees nu net een stukje in de Telegraaf (09-10-23) van Annemarie van Gaal .
  Vervang de tabaksindustrie dan door de vliegindustrie in dat artikel en je kunt het zo toepassen op alle narigheid in je eigen omgeving.

  12
 3. Bourree

  Ondanks tienduizenden burgers die bewijsbare extreme overlast ondervinden van het bedrijf KLM en Schiphol bestaat er alleen maar onwil om tot een nette oplossing te komen. De vele schrijnende klachten bij het klachtenbureau BAS van Schiphol zelf leiden al jaren tot helemaal niets dan de prullenbak. Het is onbegrijpelijk dat de politiek akkoord is gegaan met het aanleveren van berekende gegevens op papier terwijl de praktijk overal laat zien dat de gestelde normen niet voldoen en de gezonde leefomgeving van zoveel mensen kapot vliegt.
  De technologie is allang in staat de overlast eerlijk in kaart te brengen maar zolang dit niet door de politiek wordt geeist zal de vliegindustrie het afdoen als gezeur. Natuurlijk is het bekend dat vliegtuigen elke minuut op 400 – 600 meter boven woonwijken enorme en onaanvaardbare overlast geven. Toch bekommerd de luchtverkeersleiding zich niet om de radeloze omwonenden. Zelfs de zwaarste cargo-vluchten denderen laat in de avond en vroeg in de ochtend over de gezinnen.
  Ook de lokale politiek is ten einde raad omdat zij zichzelf volledig buitenspel hebben gezet en geen enkele invloed meer hebben op het groeigezwel dat Schiphol heet. Geveinsde compassie met de omwonenden en leugenachtige plannen van de KLM over “hoger aanvliegen en vertrekken”en “stillere vliegtuigen” zijn een doorzichtige afleidingstactiek om meer overlast en uitstoot mogelijk te maken. Het is volkomen respectloos de eigen burgers op te offeren voor mensen die vertroeteld willen worden met een hub-functie en daar geen cent voor betalen. De onbelaste kerosine wordt met honderden vluchten per dag over de woonwijken gebruld in onleefbare vlieggoten om op papier ( ja, daar is ie weer…) minder klachten te ontvangen.
  Een bedrijf dat op deze manier met subsidies geld wil verdienen over de hoofden van eigen burgers die ongevraagd terechtkomen in een ziekmakende uitzichtloze omgeving is een grote schande. Dat de pers en de politiek dit onderwerp angstvallig laten liggen is te pijnlijk en de machteloosheid zal de politieke situatie en de polarisatie verder ondermijnen. De doorzichtigheid van de banden van enkele zogenaamde journalisten en kranten met suggestieve koppen is om kotsmisselijk van te worden. De waarheid wordt vermeden en de burger staat rechteloos in de kou.
  Het zal niet erg lang meer duren voordat ook anderen gaan inzien dat het verschrikkelijk is wat een bedrijf zoveel mensen aandoet. De olievlek van klachten breidt zich uit over half Nederland. Niet ingrijpen door de laffe politiek zal zorgen voor een gerechtelijke uitspraak die het wel gaat opnemen voor de gezondheid en veiligheid van de brave burgers die nu tegen het onrecht dat zij beleven blijven vechten. De KLM en Schiphol stinken. Al veel te lang!

  Bourree Steunt Schipholwatch en alle gedupeerden!

  27
 4. P.Limburg

  Stille vliegtuigen ?
  Laat me niet lachen per dag tussen de 40 en 60 vliegtuigen die beneden de toegestane hoogtes opstijgen over Uithoorn, en met gemiddeld 86 Db.
  Dat hele Den Haag en Schiphol samen houden zich aan raportages uit het jaar dat er vele malen minder gevlogen werd.
  En ja opstarten en vertrekken vanaf Aalsmeerbaan en dan schuine bocht over Uithoorn richting Almere in om de 6 minuten.
  En de hoop dat ze er wat aan doen is er niet meer stelletje misbaksel.

  15
 5. Martin

  Beste lezers, het is simpel: er zijn politieke partijen die Schiphol en de KLM alleen maar al dan niet met omwegen willen laten groeien of zeker niet teveel hinderen in die groei, zoals VVD, CDA, PVV, maar zelfs ook D’66.
  Er zijn partijen die deze groei echt willen remmen: GroenLinks/PvdA.
  Er is maar één partij die Schiphol echt wil halveren: Partij voor de Dieren. Daarop stemmen dus op 22 november en anders NIET zeuren!

  22
 6. SW

  Vliegtuigen stiller… echt niet! Wij krijgen hier onder de Aalsmeerbaan extreem hoge decibellen door starten en dat over dichtbevolkte woonkernen. Met merendeel vliegtuigen start met tussen de 80-85-90 en ja echt waar 98.9 dB op geringe hoogte vaak minder dan 300 mtr over onze daken. De overlast is de laatste tijden alleen maar toegenomen. Voorheen vlogen de vliegtuigen om de woonkernen heen maar de vliegroutes zijn aangepast en nu vliegen ze juist bijna recht over de woonkernen woonwijken heen. Niks minder hinder voor omwonende! B.A.S. heeft mij verteld dat de vliegroutes inderdaad zijn aangepast en dat de piloten de opdracht krijgen om direkt ná air-born naar links te sturen en zodoende over de woonwijken te vliegen. Het is hier totaal onleefbaar door de herrie en megatonnen giftige uitstoot wat wij dagelijks over ons huis en tuin krijgen uitgestort. Alles is ons afgenomen door Schiphol, kwaliteit van leven hier is 0,0.

  37
 7. Harry van Tuijn

  Ik woon in Brabant onder de aanvliegroute van Eindhoven airport, krijg elke dag de helikopters van Gilze-Rijen over mijn hoofd.
  Dus ik ben echt wel kritisch, ik geloof echter niet dat de FAA onderzoek heeft gedaan daar de FAA niets onderzoekt buiten de VS, laat staan zich brand aan politieke kwesties.

  Ik snap dat iedereen zo rond Schiphol last heeft, maar ik mis de onderbouwing in het artikel, geen verwijzing, met de link naar de FAA kom ik op deze website, en die vermeld niets onder de airport code AMS, schiphol of Amsterdam.
  Mocht het echt waar zijn, zorg dan dat de brin van het artikel achterhaalbaar is, anders worden mensen ten onrechte in de gordijnen gejaagd door anti constitutionele groepen !

  9
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   U denkt dat vliegtuigen meer herrie maken in de VS dan hier? En dat mensen daar anders op reageren? Ook al zou dat zo zijn, dan nog zijn de verschillen tussen dit onderzoek en de getallen die in ons land worden gehanteerd zo groot dat dit niet is af te wentelen op afrondingsverschillen of andere verklaarbare factoren. Het is glashelder: er wordt hier door Schiphol gerekend met een veel te lage dosis-effect-relatie. Puur schiphollen.

   14
   • Echt geen hogere wiskunde

    Inderdaad. En zie de reactie over de bewezen gezondheidseffecten van geluidshinder en geluidsoverbelasting. Dat is wereldwijd het geval.

    Waarom denk je dat omwonenden terecht klagen over de overmatige vliegtuigherrie in diverse landen?
    Waarom denk je dat de WHO een geluidsnorm heeft neergelegd?

    Juist, hogere wiskunde is het echt niet. Behalve dan voor onze politici blijkbaar.

    15
   • Harry Van Tuijn

    Waar staat dat ik schrijf dat vliegtuigen stiller zijn in de VS?
    Er wordt beweerd dat de FAA onderzoek heeft gedaan op Schiphol en laat de schrijver dat onderbouwen, ik geloof dat namelijk niet.
    En daarmee beweer ik niet dat er geen overlast is, maar bewijs dan wel je stelling dat deze overlast slechter is dan wat de officiële instanties meten met daarvoor geschikte gecertificeerd meetmiddelen.

    Onderbouw het met feiten.

    Mochten de metingen niet kloppen zoals wordt beweerd dan zou dat een enorme smet zijn op het blazoen van de hoge heren.

    Zoals gezegd woon ik bij vliegbasis Gilze – Rijen, daar waren eerst F16’s maar die zijn verhuisd naar Volkel, de militaire helikopters maken ontzettend veel herrie.
    Klagen van de bewoners hier helpt niet veel dus ik snap de opwinding die rond Schiphol heerst echt wel.

    Het helpt echter niet een onderzoek aan te halen waarin wordt beweert dat de FAA onderzoek heeft gedaan op Schiphol, de onderbouwing is er niet, laat de schrijver een link plaatsen naar het daadwerkelijke onderzoek, want onwaarheden drijft partijen alleen uit elkaar en creëert patstellingen die jullie verwijderd van jullie werkelijke doel.

    Nogmaals, ik wil de overlast niet bagatelliseren, er is ontzettend veel aandacht voor de overlast en er is meer beweging dan ooit om het beter te gaan doen.

    • Reactie door auteur

     SchipholWatch

     Er staat niet in het artikel dat er onderzoek is gedaan op Schiphol. Natuurlijk doet de Amerikaanse FAA daar geen onderzoek. In eigen land zijn er vliegvelden genoeg waar de herrie te meten is. Wat er wel staat is dat het onderzoek naar vliegherrie daar resultaten oplevert die een factor vier afliggen van de cijfers die hier worden gebruikt in berekeningen.

     7
 8. Wilfried

  Het is heel erg te hopen dat Pieter Omtzigt er in een nieuw kabinet, een aantal gedegen onderzoeken op los gaat laten, zoals hij dat ook al op een formidabele manier deed bij het toeslagenschandaal. Er kan dan wel eens een kentering komen in een eerlijker berichtgeving over alle verborgenheden en feiten inzake Schiphol. Maar laten we er maar niet teveel van verwachten, want de krachtige lobby is voorlopig nog altijd heer en meester.

  27
  • Ed

   De heer Omtzigt is een bevlogen politicus met een scherp ook voor rechtvaardigheid. Echter, zijn ideeën bevinden zich rechts van het midden. Economische overwegingen spelen dan al snel een grote rol (al laat gedegen onderzoek zien dat het economische belang van de luchtvaart voor Nederland veel kleiner is dan vaak wordt gesuggereerd) Analyseert u maar eens zijn stemgedrag in de kamer. Mijn inschatting is dat er rond het Schiphol dossier helaas weinig van hem en zijn partij NSC valt te verwachten.

   10
 9. David

  Hier in Alkmaar ook niet normaal. Soms wel iedere 1.5 minuut en omdat we aan zee zitten waait het hier nogal regelmatig en maken de omhoog gegooide kleppen enorm gierend geluid. Ze vliegen op maar 900/1100 m hoogte en je kunt ze voor je gevoel bijna vastpakken. Vooral in de ochtenden is het erg veel herrie en moeten we soms even het gesprek pauzeren. Waarom zo laag op 54km afstand?

  18
 10. J. van Duinen

  Vannacht heel slecht geslapen door vliegtuigverkeer.
  Het is de laatste tijd bar en boos.

  7
 11. Klaar

  Ik heb maar een reactie op dit treffende artikel.
  “het interesseert ze in Den Haag geen zier “

  45
  • Wout Strijker

   Het gaat zoals met alles in Nederland.
   We worden weer bedrogen.
   De bevolking telt niet mee.

   25
  • Martin

   Als met “Den Haag” de politiek in het algemeen bedoelt dan klopt uw stelling niet. De Partij voor de Dieren is zo’n politieke partij die de maximale capaciteit van Schiphol wil halveren op korte termijn. U (en anderen die er ook zo over denken) heeft dus een politieke keuze te maken. Stel uw prioriteiten en stem dan op de juiste partij!
   Schipholwatch heeft bijvoorbeeld het meldpunt vliegtuigoverlast opgericht samen met Milieudefensie, Greenpeace en de Partij voor de Dieren.
   Dus laat het negativisme varen en stem goed op 22 november!

   6
 12. JW

  Ook in Amersfoort veel overlast van vertrekkende vliegtuigen, vaak al vanaf 05:30…..kan mij niet voorstellen hoe het dan wel niet moet zijn, direct in de buurt van Schiphol.
  Hoop dat toch zsm het aantal vluchten wordt beperkt maar wat ik onlangs in de pers las, biedt niet al te veel hoop, integendeel…..

  38
 13. Jolanda Tock

  Helaas niet alleen Uitgeest, ook in Assendelft zuid is het onbewoonbaar aan het worden. Ze vliegen op minimaal 500 hoogte meters met 90 decibel over de tuin. Jaren geleden zijn de huizen hier geïsoleerd. Dat moet nu weer, ook binnen is er steeds meer geluidsoverlast. Dag en nacht vliegtuigen. Schiphol is te groot voor deze dicht bevolkte omgeving.

  32
  • M.de Bruyn

   In Maasland vanaf 07.00 tot 08.00 veel lawaai van vliegtuigen wordt er onrustig van

   00 tot 0

   6
  • HansB

   Ik stond laatst te wachten voor de Buitenhuizerpont (Assendelft – Spaarndam). Niet te harden die herrie van de vliegindustrie daar. Ik was blij dat we na de oversteek snel verder konden. De term “onleefbaar” is helemaal terecht!

   18
 14. Politici, leest u even mee en doe er wat aan

  De geluidscontouren kloppen van geen kanten want grote delen bij de Polderbaan en Kaagbaan zijn er niet in opgenomen
  Ook geven de berekende geluidsniveaus bij alle banen geen enkel reëel beeld van de echte geluidsbelasting en geluidsoverlast.

  ——-> De bewezen gezondheidseffecten van geluidshinder en geluidsoverbelasting zijn:

  – te weinig lichamelijk en geestelijk herstel
  – effecten op stofwisseling door verhoogde stressniveau’s in lijf
  – veranderingen in het immuunsysteem
  – ernstige verstoring van slaap en te weinig slaap
  – invloed op concentratie overdag
  – verstoring van leren en werken door het afnemen van aandacht
  – verminderde prestaties van kinderen op school
  – hoofdpijn
  – gehoorbeschadiging en tinnitus
  – stressreacties
  – verstoring van dagelijks leven
  – vermoeidheid en uitputting
  – effecten op het ongeboren kind
  – vertraagde ontwikkeling bij kinderen
  – invloed op normale onderlinge communicatie en sociale relaties
  – negatieve invloed op beroepsprestaties
  – invloed op gezondheid doordat pillen geslikt moeten worden bv slaappillen of hart- vaatziekte, dus ook onnodige belasting van het Zorgsysteem
  – moedeloosheid en depressies
  – hart- en vaatziekten
  – hoge bloeddruk
  – hartinfarcten en hartaanvallen

  Elke Nederlander die gezondheidsklachten ervaart van de overmatige honger van de Nederlandse luchtvaart door de megalomane hub, is er één teveel. Dus de ‘minder hinder’ routes zijn ook onzin. Die bestaan niet met de te grote geluidsbelasting boven de WHO normen.

  Politici, blijven we achteloos met de gezondheid van de omwonenden van Schiphol Groep omgaan, net zoals jullie veel te lang zijn omgegaan met de gezondheid van de Groningers en de Toeslagenouders? Omwonenden van Chemours en Tata. Of gaan jullie de impact op de gezondheid van luchtvaart omwonenden eindelijk eens serieus nemen?

  Een gehalveerde luchtvaart is trouwens ook nodig voor onze Planeet.

  98
  • Rob

   Daar wonen ook heel weinig mensen volgens ienw dus daar mag Schiphol volgas geven dag en nacht zonder zich ene sier te interesseren omwonenden.
   Stelletje vullis in Den Haag lvnl Schiphol en ienw
   Treurige leugenachtige bende is het

   13
 15. W Lieverst

  Met stillere vliegtuigen krijg je gewoon meer vliegbewegingen.
  In een nota van de Provinciale Staten van Flevoland is al sprake dat er al gerekend wordt met 50 decibel als zijnde hinderlijk, dus een vrijbrief om Lelystad Airport te openen. We kopen nog een paar piekbelasters op en klaar is de milieuvergunning, ook al is dit gebaseerd op foute berekening van de uitstoot.

  54
  • Geert

   Honderden vliegtuigen per dag met een enorme herrie razen hier op geringe hoogte over woonkernen in Uithoorn,je staat er mee op en gaat ermee naar bed.Als de wind in de noordwest hoek zit,is het geluid weg maar hoor je het gegrom en ruik je afhankelijk van de op dat moment gebruikte baan de kerosine.Schiphol is hier altijd op een of andere manier op een ongezonde manier aanwezig ,dag in dag uit,in je tuin in huis in bed.
   Dat alle wetten overtreden worden met toestemming van Den Haag is wel duidelijk.Het percentage laaienlichters heeft daar een hoog gehalte.
   Misschien dat er ooit nog eens een rechter komt die dat tuig ter verantwoording roept omdat er jaar in jaar uit misdaden worden gepleegd.

   3
 16. B. van Marlen

  Ik voel me vereerd met het predicaat ‘geluidsdeskundige’. Ik erken, dat ik zeker niet alles weet, maar wel voldoende om een bijdrage te leveren tot de discussie. Ik heb zojuist een inventarisatie gemaakt van de nodige kennis op het gebied van vliegtuiggeluid en deze op Twitter gezet. Naast kennis durf ik wel te beweren dat ik een ruime ervaring heb, helaas, op het gebied van geluidshinder, als inwoner van waarschijnlijk de door de Polderbaan meest gepakte gemeente Uitgeest en dat al sinds 1999.

  Daarnaast zou het helpen als meer mensen, vooral uit de sector wat meer inlevingsvermogen laten zien met de vele ernstig gehinderden en slaapverstoorden in dit land. Ik ga er niet van uit, dat er bij de LV veel mensen werken die bewust bedoeld het leven van anderen verpesten, net zomin als bij de NAM, bij Tata en bij de belastingdienst. Wel dat ze mede door de politiek en hun leiders een situatie bevorderen met toenemende ongewenste en niet meer houdbare gevolgen.

  Opmerkelijk vindt ik dat deze boodschap komt van de FAA, die mensen in de VS onder vaste routes met continu vliegtuigherrie over zich heen liet weten, dat er voor hen geen echt geluidsprobleem is, wat bleek tijdens webinars van de UECNA!

  Maar zeker, met aangepaste dosis-effect relaties, komen de aantallen ernstig gehinderden en slaapverstoorden hoger uit! Dit alleen al rechtvaardigt een gang naar de rechter!

  99
  • Hans

   Prima informatie, SW! Ik vrees echter dat de politiek en de media er niets mee zullen doen. De informatie ondersteunt alle protesten dus veelvuldig verspreiden!

   18
  • HansB

   Ook zonder afschrikkende formules is duidelijk dat “stillere vliegtuigen” een onzinargument is. Transavia directeur Nooijer stelt dat de nieuwe toestellen nog maar half zoveel lawaai maken. Dus de overlast zal halveren, wil hij zeggen. Niet dus. Geluidsdruk wordt uitgedrukt in dB en halvering van de geluidsdruk kom neer op een afname met 3 dB. Als een vliegtuig over onze wijk komt neemt het achtergrondgeluid overdag met zo’n 20 tot 30 dB toe om daarna weer af te nemen. Evident is dat 3 dB in deze context weinig voorstelt. Het passeren van een vliegtuig (hoe “stil” ook) zal veel overlast blijven geven. ‘s Nachts is dat verschil nog groter omdat het ‘s nachts buiten stiller is dan overdag en het vliegtuig wel evenveel lawaai blijft maken. Een “stil” vliegtuig is dus een illusie, zeker ‘s nachts.

   11
   • paulus Limburg

    Wat denken ze van Emerates- Quatas en de rest van deze zeer grote herrie schoppers en vervuilers allemaal vrachttoestellen.
    Hier boven Uithoorn komen deze herrie schoppers vanaf de Aalsmeerbaan 0p 1500 FT over de bebouwde kom.
    Dus dit is ruim te laag als toegestaan.
    Dat wordt gewoon gedoogd door Schiphol en het antwoord krijg je ” ga je toch lekker verhuizen “

    7
 17. NV

  Het is onbegrijpelijk dat er zulke harde feiten en duidelijke cijfers op tafel liggen en dat daar helemaal niets mee wordt gedaan. Een normaal denkend en integer mens zou toch zeggen dat er geen ontkomen aan is…
  Zou iemand in de politiek en in de pers hier werk van maken???

  64
 18. Zijn we het toch een keer eens met Yteke

  Kijken of de Telegraaf nu ook zo hard roept dat de actuele cijfers gebruikt moeten worden. Yteke, are you listening?

  46
  • JAN Rooijakkers

   ik ben benieuwd of de Telegraaf dit Überhaupt oppikt ……. en hoe ?

   12
   • HansB

    De Telegraaf zal roepen dat krimp van Schiphol catastrofale gevolgen heeft voor de Nederlandse economie en dat voor de hardwerkende burger een welverdiende vakantie onbetaalbaar wordt.

    6
 19. 84 dB gemiddeld

  Allereerst gefeliciteerd met de 13e duurzaamste van NL. Geweldig.
  Met de app Explane wordt in Amstelveen Noord al jaren een gemiddelde gemeten van 84 dB. De vlieghoogte bij landingen is onder de 300 meter.
  Dat dit maar door gaat en door gaat is onverteerbaar.
  We hebben hoop op een groen kabinet maar dat zal wel weer niet gebeuren.
  Dikke VVD heeft een riant budget van zijn opportunisten om zijn leugens te blijven verspreiden.

  64

Geef een reactie

Translate