Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

Omwonenden de sjaak: geluidgrens met liefst 20 procent overschreden

vliegtuig

foto: Heiner via Pixabay

4.9
(183)

Opnieuw is Schiphol vorig jaar over de schreef gegaan met de geluidsoverlast. Ondanks een forse versoepeling van de normen via weer een ‘tijdelijke’ regeling en via het ‘anticiperend handhaven’ wist het vliegveld zich voor de zoveelste keer niet aan de regels te houden.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit de handhavingsrapportage die de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) vandaag heeft gepubliceerd, op de allerlaatste dag van de verplichte termijn.

Het handhavingspunt in Uithoorn werd met liefst twintig procent overschreden. Bovendien was vorig jaar sprake van excessieve inzet van een tweede baan. Schiphol heeft weer niet voldaan aan de voorwaarden die gelden voor het anticiperend handhaven.

De inzet van een tweede startbaan is aan strenge regels gebonden, maar de drukte heeft ervoor gezorgd dat de primaire banen op hun maximale capaciteit zitten. Het vliegveld zet daarom steeds vaker secundaire banen in als tweede startbaan. De uitvliegroutes van die banen voeren over de dichtstbevolkte gebieden en veroorzaken zo voor heel veel mensen overlast en vervuiling.

Pas in een volgend handhavingsverslag kan ILT zekerheid geven over de overschrijdingen. In die rapportage moet ook duidelijk worden of er maatregelen komen tegen de overtredingen en wat de sancties dan worden.

Handhavingsprocedure SchipholWatch
SchipholWatch eist in een handhavingsprocedure al geruime tijd dat Schiphol gehouden wordt aan de wettelijke geluidsgrenzen. ILT weigert dat tot op heden op grond van onder meer het ‘anticiperend’ handhaven en op directe aanwijzing van de minister.

Op het bezwaar tegen de weigering verwachten we binnenkort een antwoord. In overleg met SchipholWatch heeft ILT het antwoord uitgesteld tot ná de uitspraak in de RBV-zaak. Dat vonnis kan van invloed zijn op de uitkomst van de procedure. Volhardt de inspectie in het niet handhaven, dan stapt SW samen met MOB sowieso naar de rechter.

Dat is hoog nodig, zo blijkt ook weer uit deze nieuwste rapportage van ILT. Terwijl Uithoorn vorig jaar al werd geconfronteerd met ruimere geluidsnormen voor het vliegverkeer omdat er weer eens groot onderhoud was ingepland, wist Schiphol zich zelfs niet aan die opgerekte limieten te houden. Honderden bezwaren tegen de verruiming werden volkomen genegeerd.

Voorwaarden gedoogbeleid aan laars gelapt
Vorig jaar stuurde de inspectie ook een waarschuwing naar de luchtverkeersleiding wegens de overtreding van de regels voor het baangebruik. Die regels zijn een voorwaarde voor het huidige gedoogbeleid, maar worden dus ook aan de laars gelapt. Toch blijft het ministerie de overtredingen gedogen.

Op het gebied van natuurbescherming en arbeidsomstandigheden heeft Schiphol opnieuw niet aan de voorschriften voldaan. Het vliegveld is verplicht ten minste 61 vliegtuigparkeerplekken te voorzien van walstroom. Eind 2023 waren dit er nog slechts 26. De walstroom is noodzakelijk om de uitstoot van stikstofoxiden en kankerverwekkende stoffen door vliegtuigmotoren te minimaliseren.

Het is opmerkelijk dat Schiphol zo ver achterloopt met het installeren van walstroom. De maatregel wordt al sinds 2008 wettelijk voorgeschreven en mag dan ook niet worden opgevoerd als compensatie in de aanvraag voor een natuurvergunning. Toch is dat wel gebeurd. Vervolgens zijn de volle 61 aansluitpunten opgenomen in de verleende natuurvergunning. Ook dat mag niet: er moet immers sprake zijn van gerealiseerde compensatiemaatregelen, geen verwachte.

Heikel punt in natuurvergunning Schiphol
Mogelijk wordt deze shuffle met maatregelen een heikel punt in de zaak die Mobilisation for the Environment met steun van SchipholWatch aanspande tegen de natuurvergunning voor Schiphol. De rechter is doorgaans streng op het realiteitsgehalte van de genomen maatregelen.

Zelfs op de plekken waar de walstroom aanwezig is, komt het regelmatig voor dat er geen gebruik van wordt gemaakt, zo meldt ILT. Piloten laten hun motoren dan te lang draaien. Tien vliegfirma’s ontvingen hierover waarschuwingen vorig jaar en aan twee werd zelfs een last onder dwangsom opgelegd: ze moeten een boete betalen als het nogmaals voorkomt.

ILT heeft vorig jaar een honderdtal afwijkingen onderzocht van de vastgestelde vliegroutes en -hoogten voor de nacht. Daarbij is geconstateerd dat piloten in tien procent van de gevallen zonder geldige reden extra nachtelijke overlast veroorzaakten. Hun bazen hebben opnieuw een waarschuwingsbrief gehad, maar kregen geen boetes opgelegd. Ondanks de ernstige slaapverstoring die het afwijken van nachtelijke routes veroorzaakt.

Losse normen helpen niet tegen luchtvervuiling
De inspecteur constateert dat Schiphol in 2023 wél binnen de grenzen is gebleven voor de luchtverontreiniging. Het gaat dan om koolmonoxide, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide en fijnstof.

Maar deze norm is een relatieve norm en wordt afgemeten aan het gewicht per vlucht. Hoe zwaarder het vliegtuig, des te meer uitstoot is toegestaan. Zo’n norm betekent niets voor omwonenden. Waar de luchtkwaliteit beschermd zou moeten worden, maakt deze vorm van regulering ongelimiteerde (groei van de) uitstoot mogelijk.

De norm ziet bovendien niet toe op de uitstoot van de vele kankerverwekkende stoffen die onder de regels voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’ vallen en zegt evenmin iets over de uitstoot van het veel gevaarlijker ultrafijnstof. In tegenstelling tot ‘gewoon’ fijnstof, dringt ultrafijnstof veel dieper door in het menselijke lichaam – zelfs tot in de ongeboren vrucht.

Tien keer meer risico dan omwonenden kerncentrale
ILT constateert verder dat de ‘externe veiligheid’ gewaarborgd was rond Schiphol, maar ook hier gaat het om een relatieve norm die mee-ademt met het aantal vluchten en afhangt van het totale gewicht van de vliegtuigen. Reden waarom de Commissie MER deze norm in het verleden niets minder dan afkraakte. Het Nederlandse luchtvaartbeleid accepteert bovendien dat omwonenden van Schiphol tien keer meer risico lopen het slachtoffer te worden van een ramp dan bijvoorbeeld omwonenden van een chemische fabriek of zelfs een kerncentrale.

Het aantal nachtvluchten op Schiphol is vorig jaar opnieuw gestegen, maar blijft met in totaal 24.533 vluchten onder de grens van 32.000 toegestane nachtvluchten. Het waren er desalniettemin gemiddeld bijna zeventig per nacht.

Papieren tijger
Het handhavingsbeleid voor Schiphol is een papieren tijger. Handhaving vindt plaats op grond van voorgenomen wetgeving die nog niet is ingevoerd, met daar bovenop tijdelijke versoepelingen die jaarlijks nog meer ruimte bieden aan het vliegverkeer.

Het resultaat is dat omwonenden al ruim een decennium lang veel meer overlast ondervinden dan wettelijk is toegestaan. Als de bestaande wetgeving wordt gehandhaafd, zijn er volgens het ministerie van Infrastructuur niet meer dan zo’n 400.000 vluchten mogelijk – 20 procent minder dan wat er in voorlopig piekjaar 2019 werd gevlogen. Dat werd vorig jaar nog openlijk bevestigd door minister Mark Harbers in een gesprek met RTL Nieuws.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 183

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. HansB

  In de NRC van dit weekend een groot artikel. Twee citaten: ” Op veel plekken waar schoorstenen al decennialang rookten, zijn kritische burgers zich gaan afvragen of die situatie wel wenselijk is.” en “In bredere zin is er een debat ontstaan over de vraag of grote fabrieken wel altijd in een dichtbevolkt land als Nederland passen.”

  Dit artikel zou zo van toepassing kunnen zijn op Schiphol. Ook daar roken de “schoorstenen” al decennialang. Ook daar zijn kritische burgers zich gaan afvragen of die situatie wel wenselijk is.

  11
 2. Roland

  Schiphollen op z’n best, geen twijfel! En vervolgens compenseert de minister (die volgens mij alles wil behalve krimp!) mensen die “naast een meetstation” wonen die de verkeerde waardes doorgaf…. Ik ben het vertrouwen in deze “RECHTS-“staat al heel lang verloren, ik zal niet de enige zijn…

  33
 3. J-W Maarse

  Waarom gelden voor andere bedrijven zoals de boeren Tata Steel Chemours en alle andere bedrijven wel strenge regels en Schiphol niet. Ik dacht dat in een democratisch land iedereen gelijk was zowel mensen als bedrijven . Mijn advies aan die bedrijven is dan ook dat ze gewoon moeten zeggen dat ze onder de Schiphol regelgeving vallen zo dat ze gewoon kunnen doen en laten wat ze maar willen. Alles onder het mom van de Economie.

  39
 4. Overlast is overlast, afwijken heeft er niets mee te maken

  “ILT heeft vorig jaar een honderdtal afwijkingen onderzocht van de vastgestelde vliegroutes en -hoogten voor de nacht. Daarbij is geconstateerd dat piloten in tien procent van de gevallen zonder geldige reden extra nachtelijke overlast veroorzaakten.” ….. “Ondanks de ernstige slaapverstoring die het afwijken van nachtelijke routes veroorzaakt.”

  Wat staat hier nu eigenlijk denk ik dan? Wat zegt ILT eigenlijk hier?

  Dat de bewoners onder de vaste nachtroutes geen overlast en ernstige slaapverstoring zouden hebben, alleen de bewoners waarbij van de nachtelijke routes wordt afgeweken?

  Elk vliegtuig dat s nachts opstijgt of landt veroorzaakt in 100% van de gevallen zonder geldige reden nachtelijke overlast. Waar of hoe hoog ze ook vliegen. Een geldige reden is nooit vracht vervoeren, vakantievluchten uitvoeren of anderszins vliegen in de nacht als iedereen behoort te kunnen slapen.

  Geen onzinnig geklets meer in rapportjes om af te leiden van waar het echt om gaat graag: want overlast is overlast. En dat moet bij de bron aangepakt worden. Dus nachtvluchten afschaffen tussen 22:00-08:00 uur. Voor een normale slaaptijd voor iedereen.

  68
 5. B. van Marlen

  De reacties hier zijn volkomen terecht en juist gesteld. Niet voor niets is de term ‘schiphollen’ uitgevonden. De definitie houdt nog een slag om de arm: “misleiden door manipulatie, leugens, het verdraaien van feiten enz. (welke handelwijze wel wordt toegeschreven aan Schiphol in relatie tot de omwonenden van die luchthaven, (zie Dikke van Dale))”, met het voltooid deelwoord ‘toegeschreven aan’. Het stelselmatig benadelen en besodemieteren van omwonenden is gewoon een vaststaand feit, er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan.

  U vraagt zich vaak af hoe dit kan gebeuren in een beschaafd land. Dit heeft te maken met het totale gebrek aan fatsoen bij onze parlementsleden, die maar al te snel bereid zijn om ten gunste van het economisch gewin (van belanghebbenden wel te verstaan) de leefbaarheid en gezondheid van duizenden mensen gewoon op te offeren. Men verdiept zich er niet in en gaat mee met de sterke lobby vanuit het bedrijfsleven en het partijbelang, en daarnaast verdenk ik deze lieden ervan totaal geen ervaringsdeskundige op het gebied van geluidhinder te zijn.

  Het recente rapport ‘Blind voor mens en recht’ laat ons heel goed zien waartoe de overheid in staat is. Nog wranger is dat de verantwoordelijken voor al deze ellende (inclusief de CEOs) nog steeds ruim verdienen en altijd weer een mooie ‘functie elders’ vinden, na een ‘geweldige’ loopbaan waar ze aan het eind ervan nog de loftrompet krijgen ook! Het is om cynisch van te worden.

  68
  • Paul

   Alleen een rechter kan hier handhaven.

   Zolang de ILT niet bereid is te handhaven maar zgn. “in gesprek wil blijven” ,ook na ontelbare overtredingen,geldt:
   ILT = Schiphol.

   42
 6. Dirk

  Het is een onleefbare situatie in Uithoorn, behandeling als 2e rangs burger , het is onbegrijpelijk dat politiek dit allemaal toestaat .

  Ook de gemeente Uithoorn is echt de meest asociale en smerige hypocriete zooi bij elkaar door NIET te procederen tegen vergunningen e.d. , ze blijven liever in gesprek …. We zien hierboven in het artikel hoeveel zin dat heeft.

  Ferry Hoekstra zal vast een fijne vent zijn , maar voor de bewoners in Uithoorn is hij de grootste judas met 2 petten op , deze gemeente zal NOOIT opkomen voor haar inwoners , wel zijn de gemeentelijke lasten met 8% gestegen , bedankt daarvoor 👍🏻

  1 lichtpunt , , beleggers beginnen ook door te krijgen dat KLM geen bestaansrecht heeft .

  https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/air-france-klm-keldert-op-beurs-na-presentatie-jaarcijfers

  36
  • Jonathan de B

   Helemaal mee eens, maar wat wil je met een coalitie van Burger Belangen en VVD en een lokale liberale DUS!partij.
   De enige partij die kritisch is op Schiphol heeft maar 2 zetels. (PvdA). Zij zijn de enige met kritische vragen in de raad.
   Aalsmeer kiest wel voor zijn burgers. Misschien is de overlast daar nog erger.

   19
 7. Handhaving?

  Wel vermakelijk dat het een “handhavingsrapport” wordt genoemd, terwijl er helemaal niet wordt gehandhaafd.

  Waarschijnlijk worden de inwoners rondom dit soort punten met overschrijding weer afgekocht met een nieuwe rotonde of iets dergelijks.

  En dan niet betaald door de veroorzakers, zoals Schiphol, LVLN of KLM, maar door de belastingbetaler natuurlijk!

  44
 8. Bourree

  Dat ik mijzelf, wonend in een voormalig rustige dorpsomgeving, met grote tegenzin en onwild “luchtvaart-expert” moet gaan noemen is absurd. Nooit hield ik mij bezig met de windrichtingen, geluidsniveaus, onderhoud, vliegroutes, vlieghoogte, preferente en secundaire banen, uitstoot, milieubeleid, overlast, intersectiestarts, type vliegtuigen, geluidzones, isolatievoorwaarden, de regelgeving, het gedoogbeleid, de KLM en Schiphol en het gebrek aan bescherming vanuit de verantwoordelijke overheid en de falende politiek.

  Elke dag gewekt worden door een a-sociaal bedrijf dat een leefomgeving dicteert en haar gierende en bulderende wil oplegt en bepaalt welke activiteiten deze dag kunnen worden uitgevoerd. De agenda van honderdduizenden omwonenden wordt bewust beperkt voor het schamele verdienmodel van een arrogant bedrijf dat decennia lang gewend is wetten en regelgeving te manipuleren onder toeziend oog en met gniepige gemaskeerde toestemming van overheden. Bestuurders die zijn vergeten dat ook minderheden beschermd dienen te worden als zij worden verpletterd door nietsontziende en zwaar overlast veroorzakende bedrijven als de KLM.
  Roeptoeterende voorstanders van de luchtvaart die grote groepen burgers wegzetten als “zeurpieten” halen hun gelijk met het “verhuis en waarom ga je daar wonen” -argument. Tegen zoveel domheid moet je geen discussie aangaan. Het begint altijd bij de bron. Niet bij de reacties daarop. De bron van de ellende die over onze leefomgeving wordt uitgestort zijn niet de burgers die terecht opkomen voor hun eigen rechten en wijzen op de plichten die horen bij een fatsoenlijke bedrijfdvoering.

  Het vermorzelen van hele gezinnen onder vlieggoten omdat het op papier dan minder klachten geeft is beschamend. Klachten verminderen door de geluidsoverlast te concentreren op een kleinere groep is misleiding en laat duidelijk zien wat voor een bedrijf je werkelijk bent. Als rechteloos gemaakte burger kan ik mijn recht alleen nog halen bij de rechter. En dat doen we dan maar. Tegen al het gerintel in blijven wij rechtop staan, als David tegen Goliath.

  Steun Schipholwatch!
  Hoeveel burgers zijn er inmiddels al ziek geworden en gevlucht door dit onrecht?

  131

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate