Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Rechtszaken

Historisch vonnis: omwonenden belangrijker dan winsten multinationals

laagvliegend toestel

Dankzij krimp vliegverkeer binnenkort minder herrie in de regio Schiphol (eigen foto)

4.7
(209)

In een historisch vonnis oordeelt de rechter vandaag dat de belangen van omwonenden zwaarder wegen dan de winsten van de vliegindustrie. De sector onder aanvoering van KLM kreeg vandaag het deksel op de neus waardoor de krimp van Schiphol kan beginnen.

Deel op XDeel op Linkedin

De uitspraak is niet onverwacht voor kenners van het dossier. Immers worden overtredingen van de geldende wetgeving al jarenlang gedoogd. Aan die situatie moest vroeg of laat een einde komen.

Dat moment is nu aangebroken. Volgens de rechter hoeft minister Mark Harbers van Infrastructuur niet eerst een tijdrovende procedure te doorlopen om tot krimp van het vliegverkeer te besluiten. Het terugschroeven van het aantal vluchten kan per direct beginnen.

Het belangrijkste argument om tot dit vonnis te komen is het feit dat Schiphol al jaren illegaal bezig is. In het Luchthavenverkeersbesluit is in 2008 al vastgelegd wat wel en niet is toegestaan. Omdat deze regels knelden wordt sinds 2015 een oogje toegeknepen in aanloop naar een nieuw besluit.

Dat besluit had er allang moeten liggen, maar werd vertraagd door allerlei juridische hobbels, zoals het ontbreken van een natuurvergunning.

Gedogen heeft nu lang genoeg geduurd
Nu het nieuwe besluit zo lang op zich laat wachten, vindt de rechter het welletjes. Het is niet verantwoord burgers zo lang rechtsbescherming te onthouden die zo’n ernstige inbreuk veroorzaakt op de persoonlijke levenssfeer. Dat weegt in een rechtsstaat niet op tegen de financiële belangen van de vliegindustrie, aldus het vonnis.

Luchtvaartfirma’s worden volgens de rechter nauwelijks geschaad omdat de krimp van Schiphol vooralsnog een tijdelijk karakter heeft en omdat zij nog negen maanden de tijd hebben om hun bedrijfsvoering aan te passen op de vigerende wetgeving.

“Aan beleid dat in strijd is met het geldende recht kunnen luchtvaartmaatschappijen slechts in zeer bijzondere omstandigheden het vertrouwen ontlenen dat dit voor onbepaalde tijd zal voortduren. Die omstandigheden ontbreken”, stelt het vonnis klip en klaar.

“Het was duidelijk, ook voor de vliegindustrie, dat de status van het beleid onzeker was en dat het een illegale situatie in leven riep die niet onbeperkt kon voortduren.”

Daarbij is de Staat gehouden geldende rechtsregels te handhaven. Dat is jarenlang niet gebeurd en daar moet het kabinet nu werk van gaan maken.

‘Hoogmoed komt voor de val’
“Ik had niet anders verwacht”, aldus voorzitter Alfred Blokhuizen van SchipholWatch. “Het kan immers niet zo zijn dat een rechter een illegale situatie laat voortbestaan. Dit vonnis is desondanks historisch: vastgesteld is dat de belangen van omwonenden zwaarder wegen dan de financiële belangen van grote multinationals die met tientallen advocaten in de rechtbank paraderen.”

“Dit is een typisch geval van hoogmoed komt voor de val. Jarenlang heeft de vliegindustrie geen oog gehad voor de problemen die zij veroorzaakt. Dit vonnis is een historisch keerpunt en krijgt nog veel meer gevolgen. Hulde aan VVD-minister Mark Harbers voor zijn vasthoudendheid en zijn moed het eerdere vonnis aan te vechten”, aldus Blokhuizen, die als oud-volksvertegenwoordiger zeer hecht aan rechtstatelijkheid.

Het vonnis van vandaag geeft een forse impuls aan de rechtszaak die de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuigoverlast (RBV) heeft aangespannen tegen de Staat. Daarin eist de stichting dat de overheid de leefomgeving van omwonenden beter beschermt. Er wordt een beroep gedaan op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verdere krimp noodzakelijk
Voor adequate bescherming van de leefomgeving is krimp tot 440.000 vliegbewegingen onvoldoende. Daarom zal de overheid Schiphol moeten dwingen tot verdergaande maatregelen, zoals een complete ban op nachtvluchten en een nog verdere reductie van het aantal vliegbewegingen.

Nu het anticiperend handhaven wordt gestopt, valt Schiphol terug op de vergunning uit 2008. Dat staat maximaal zo’n 400.000 vluchten toe. Minister Harbers heeft dit aantal voorlopig weten op te rekken tot 440 of 460 duizend door de omstreden ‘experimenteerregeling’ – een tijdelijk plan waarbij de geluidsgrenzen verder worden opgerekt in het voordeel van de vliegindustrie.

Omwonendenorganisaties waaronder SchipholWatch zinnen op mogelijkheden om die regeling van tafel te krijgen, zodat doorgekrompen kan worden naar 400.000. Het uiteindelijke doel van omwonenden is om Schiphol te brengen binnen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Naar schatting zal daarvoor een nieuwe grens nodig zijn van ten hoogste 250.000 vliegbewegingen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 209

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Werner

  En de stap naar de Hoge Raad is inmiddels aangekondigd. De luchtvaart heeft nu echt alle mores verloren, zover ze die al hadden..

  2
 2. M Fransen

  Geachte Alexandros,

  Ik hoop dat we het erover eens zijn dat het wereldwijde klimaat al erg is verstoord en nog erger wordt bedreigd.
  Mochten we hierover van opvatting verschillen dan kunt u hier stoppen met het lezen van deze reactie.

  Waarom is volgens u de hubfunctie van Schiphol belangrijk?? Passagiers kunnen ook via andere routes op hun plaats van bestemming komen. Zij betalen (nog steeds!) geen belasting bij overstappen dus wat schiet Nederland hiermee op? En dat is nog maar slechts de financiële kant van de zaak.
  De hoeveelheid co2 die door vliegtuigen vanuit Nederland wordt uitgestoten is hoger dan dat van het autoverkeer en zal dus net als alle andere sectoren als de wiedeweerga verlaagd moeten worden!
  Ik ben in deze regio meer dan een halve eeuw geleden geboren en de geluidsoverlast is vrijwel elk jaar erger geworden en nu vaak bijna niet te verdragen. Hoe kunt u beweren dat ik moet verhuizen omdat de vliegbranche als een onbedwingbare kankercel blijft voortwoekeren!

  2
 3. Henk Visser

  Een meerderheid der reacties geeft terecht aan weinig tot geen vertrouwen te hebben in de afhandeling van de uitspraak van de rechter. Daar zijn 400, 440 of 460 duizend verklaringen voor te vinden. Ik vind de “hulde’’ aan minister Harbers (VVD) door dhr. Blokhuizen dan ook voorbarig.
  Zeker als we lezen wat de rechter in het besluit beargumenteerde.
  ‘Luchtvaartfirma’s worden volgens de rechter nauwelijks geschaad omdat de krimp van Schiphol vooralsnog een tijdelijk karakter heeft.’ ‘TIJDELIJK!’

  Toen de minister kwam met het plan om de sector tot 440.000 te laten krimpen heb ik er voor de Zaanse media (Orkaan) een enthousiast artikel over geschreven met aanhaling van MLK; ‘I’ve seen the mountaintop’. Na het fluitje uit Brussel en de gang naar de rechter was ik ervan overtuigd weer een loer gedraaid te zijn. Die euforie van toen heb ik begraven.
  Harbers verdiend zeker geen hulde na zijn ‘gewiste’(?) uitspraak dat er na krimp weer groeimogelijkheden zijn. En de inperking van de nachtcluster naar 5 uur totaal is een lange neus ophalen naar onderwonenden. Daarbij:
  ‘Onlangs baarde de baas van Qatar Airways opzien door publiekelijk toe te geven dat de verduurzaming van de vliegindustrie niets meer of minder is dan een exercitie in public relations. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) is het niet met hem eens.’
  Kortom: symboolpolitiek.

  Als direct geterroriseerde, wonend onder de Zwanenburgbaan (750mtr) met even verderop de Polderbaan (625mtr), al vijf jaar betrokken bij de luchtvaartcrisis in diverse actiecomités, heb ik de hoedende hand van de achtereenvolgende VVD kabinetten gezien en ervaren. Zoals het overleg met toenmalig Zaans wethouder Hans Krieger (VVD) over Schiphol.
  Eén conclusie is duidelijk getrokken: De liberalen onder Pinokkio zijn niet betrouwbaar en zullen dat nooit worden. De VVD vult de ruif waaruit het vliegend ongedierte zich voedt, ook nog na de val van Rutte 4. Tè veel schandalen zijn de afgelopen twaalf jaren aan deze rentmeester partij blijven kleven. Het toeslagenschandaal, de gaswinning, de ontmanteling van de zorg en het onderwijs, de luchtvaart, immigratie en recentelijk het criminele besluit om het gokken te legaliseren waardoor Nederland nu 450.000 gokkers erbij heeft. De baten komen bij de staat, de lasten bij de zorginstellingen. Met dank aan Fred Teeven (v.m. staatssecretaris van justitie, VVD)

  Enerzijds heb ik de vlag uitgehangen voor de val van dit kabinet, dat na het rapport over de gaswinning al had moeten capituleren. Anderzijds is de toekomst nu zeer onzeker. Komt er eindelijk een ‘functie elders’ voor de minister president die met weglachen en selectief geheugenverlies sociaal Nederland en de omwonenden rond de luchthavens tot wanhoop heeft gedreven? Alles is nog speculatief.
  Eerste doel van een nieuw kabinet: maak de luchtvaart tot een sector die op gelijke voet moet concurreren met ander vervoer. Dat betekent stoppen met subsidies op tickets en kerosine. De staat moet zich als grootaandeelhouder terugtrekken. Vliegers moeten een prijs betalen die coherent is aan de kosten van de ontwikkeling van een vliegtuig, de kosten van brandstof, de kosten van de infrastructuur, de beveiliging, etc, etc. Catering en bagage afhandeling werknemers een salaris betalen dat niet de zweem van slavenarbeid heeft.
  Dan kunnen we pas spreken over een vrije concurrerende markteconomie met gelijke kansen voor alle vervoersaanbieders. ‘Level playing field’.

  Een illusie? Ja. Mondiaal is de luchtvaart verweven met de staat. Het paradepaard van elke zichzelf respecterende natie. Al een eeuw lang.
  Ook een volgend kabinet, in welke constellatie dan ook, zal de vingers niet snel willen branden aan Schiphol en de KLM. Maar met alle perikelen rond klimaat gerelateerde thema’s, waar ook Rutte 4 niet meer onderuit kon, is het zeer te wensen dat een groene, linkse participatie in een volgende coalitie de sociale teloorgang van Nederland een halt toe kan roepen. Kan ombuigen.
  November 2023, een nieuwe kans.

  21
 4. Pascal

  Is er al iets zinnigs te zeggen over de invloed van de val van het kabinet op deze beslissing?

  • Robert Vogelaar

   Een demissionair kabinet mag geen controversieel beleid ten uitvoer brengen. Dit ongekend unieke beleid van onze huidige regering om tot reductie over te gaan valt daar zeker ook onder.
   Voorlopig is die uitspraak van het hooggerechtshof even een dode mus voor jullie.

   👌

   3
   • Reactie door auteur

    SchipholWatch

    Voor jullie? Wie is jullie? Hoort u daar niet bij? Beleid wordt al dan niet controversieel verklaard door de Tweede Kamer, dat is niet afhankelijk van de mening van een enkeling.

    4
    • Manon

     Morgen wordt er een motie van wantrouwen ingediend door Groen Links en de PvdA aan het adres van Mark Rutte; functie elders, een prima plan!!!

     1
    • Robert Vogelaar

     “Jullie” als in diegenen die dit platform een warm hard toe dragen. Daar hoor ik inderdaad niet bij. Die controversieel verklaring over krimp van Schiphol is een mijns inziens formaliteit. Dat heeft inderdaad helemaal niks met mijn mening als individu te maken, maar is niet meer dan een logische verwachting als je objectief naar de verdeeldheid over dit onderwerp in de 2e kamer kijkt.

     • Reactie door auteur

      SchipholWatch

      Wat doet u dan op onze site? Dit is een site voor en door omwonenden van vliegvelden. Begin zelf een site als u uw mening wilt ventileren, wij zitten er niet op te wachten.

      5
   • J.R.H. SCHENDSTOK

    Vraag is of een demissionair kabinet een uitspraak van de rechter kan negeren, met als argument dat zij demissionair is.
    Voer voor Bestuursjuristen.

    2
 5. Geert

  Wantrouwen alom zolang de VVD in het zadel zit,welnu in november kun je je stem uitbrengen dus stem nu eens niet op een partij die voor uitbreiding is,stem dus niet op de dommen.

  18
 6. Robert Buick

  Congratulations from the UK. Can we now dare to dream of similar such actions in the UK and elsewhere?

  18
 7. Hans Schendstok

  Een historische uitspraak, inderdaad! Maar: er schuilt een addertje onder het gras! Betekent krimp op Schiphol dat nu uitgeweken gaat worden naar de andere luchthavens van Nationaal belang, en dan in het bijzonder naar RTHA die formeel de uitwijk-luchthaven is van Schiphol? Aan de andere kant gelden voor RTHA dezelfde argumenten om hinder te beperken met een vermindering van het aantal vluchten – andere maatregelen zijn gewoon zinloos en zonder effect – en voor de omwonenden van RTHA gelden dezelfde belangen waar de rechter zijn overwegingen en uitspraak op heeft gebaseerd : leefbaarheid boven winstbejag.

  12
 8. M Fransen

  Zolang de vvd de grootste partij is is er volgens mij geen enkele reden te juichen om dit besluit want de wet zal worden aangepast als een meerderheid van de volksvertegenwoordiging dit voorstaat. Was er maar zoiets als onvliegen, wat zoveel stilte veroorzaakt dat alle herrie werd verstoord; ik zou elke week een onreisje boeken. Ons lot is dat akties van de dommen altijd op ons bord terechtkomen en het lijkt erop dat wij ons hierin slechts hebben te schikken..

  22
 9. Hanneke

  Positief nieuws. Weer een stap op nog lange weg te gaan. Ik hoop op steeds meer protest van steeds grotere groep. Dank voor de update.

  33
 10. Nog minder svp

  Dit kan niet anders dan een klein beginnetje zijn: 400.000 zijn er nog altijd meer dan 1.000 per dag over inwoners die ziek worden van het lawaai en de giftige stoffen.
  De eis moet zijn terug naar 250.000 en ook dat is nog belachelijk veel voor een mini koninkrijkje als NL.
  Fijn dat jullie hier meteen een artikel over hebben gemaakt, hulde.

  62
 11. Lenie

  Ja, wij zijn blij, maar ook een tikje wantrouwend. In oktober 2022 zagen en hoorden wij namelijk minister Harbers himself zeggen dat Schiphol vanaf 2027 weer geleidelijk mag groeien naar 800.000 vluchten in 2030 en uiteindelijk naar 1.000.000 in 2050. Dat was in het NOS- en RTL-journaal. Toen wij echter enkele weken later de link naar de ILT wilden sturen, was er niets meer van deze uitzending terug te vinden. Een ambtenaar van I&W verklaarde in mei j.l. op een omwonenden bijeenkomst dat de minister die uitspraak NOOIT heeft gedaan. De media zouden dat er van gemaakt hebben. Wij zijn dus niet alleen wantrouwend, maar blijven ook zeer ongerust.

  51
  • Loek

   Dit wantrouwen is terecht. Harbers is een VVD-er. Wie denkt dat het hem werkelijk te doen is om de overlast bij bewoners te beperken is naïef. Zijn advocaten (die wij met ons belastinggeld moeten betalen) hebben hem ingefluisterd dat krimp nu de beste keuze is omdat Schiphol al jaren
   in overtreding is. En let op: straks worden de vliegtuigen zogenaamd stiller en worden de sjoemelsommen gepresenteerd. Dan kan het aantal vluchten weer gezellig worden opgevoerd. Let op mijn woorden, dit is wat ik voorspel.

   49
  • Oscar

   Ik ben ook erg wantrouwend. We zijn zolang door schiphol en de Nederlandse staat voor de gek gehouden, dat zien is geloven van toepassing is.
   Voor het behalen van de WHO norm is echter een reductie van maar liefst 20 dB boven op de huidige geluidsoverlast noodzakelijk.

   Dat impliceert een factor 100 reductie op het huidig aantal vluchten, oftewel een maximum van 5000 vluchten per jaar ( bij de huidige aanvlieg en landingshoogtes ).

   Ook het aanvliegen en landen zal sterk moeten veranderen. Op 600 meter met 747’s over woonkernen aanvliegen zal niet meer voldoen.

   Maar goed, eerst zien dan geloven.

   30
 12. Bourree

  Bourree is blij vandaag! Eindelijk een rechter die uitspreekt dat omwonenden belangrijker zijn dan het belang van financieel gewin. Dat heb ik te lang niet gehoord. De KLM doet al decennia alsof zij begaan zijn met de burgers die dagelijks extreme overlast ondervinden. Het is een farce gebleken, tot de rechter aan toe. Wat mij betreft zouden de bewoners uitgangspunt moeten zijn in elk nieuw plan dat nu op tafel komt. De denigrerende opmerkingen van de pilotenbubbel en de Eppinkjes ontploffen in het gezicht. Zelfs Yteke is helemaal in de war en zal haar best doen met insinuerende artikelen “de schande” over ons uit te storten. Vaak werd de term zeikerds van het kaboutersocialisme gebruikt. Vandaag ben ik trots om een kabouter te zijn. Hulde aan de advokaten van de bewoners. ( Sorry, meneer Harbers, het vertrouwen is er nog steeds niet!) Vanavond mogen we het glas heffen op een hopelijk betere en verstandigere toekomst, met een kleinere luchthaven, bedoeld voor de eigen inwoners.
  Ik hef het glas….op jouw gezondheid, TLAU zingt…….blauw blauw blauw!

  36
 13. Jeroen

  Een goede stap, maar het was gewoonweg nog veel beter geweest, voor mens en milieu, als de grens van 400.000 gewoon was blijven staan. Tov die 400.000 is 460.000 toch een stijging van 15%.

  26
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Stap voor stap, zodat de vliegindustrie eraan kan wennen. De stap naar 460K en vervolgens 440K is alvast een stuk beter dan die naar 540K van een paar jaar geleden.

   28
   • Zoveel vliegen is van vervlogen tijden

    Inderdaad, stap voor stap. De hegemonie van de luchtvaart is in ieder geval door de rechter doorbroken. En dat is historisch en staande jurisprudentie nu. Met veel dank aan Stichting RBV die zo slim was zich bij deze rechtzaak te laten voegen!
    En met dank aan de immer onaflatende inzet van SW, RBV, MOB en alle andere in dit ‘dossier’, die niet loslaten. Voor een leefbaar leven en leefbare toekomst, ook voor onze kinderen. En hun kinderen, en die van hun. Etc.
    Ik kijk uit naar verdere krimp door volgende rechtszaken. Want zoveel vliegen is van vervlogen tijden,

    35
   • Bianca

    Blij dit soort artikelen te lezen, maar ook mijn wantrouwen is enorm groot. Keer op keer komen ze er toch weer onderuit, van de ene smoes naar de andere wandelend. Vorige week hoorde ik op BNR radio dat Lelystad Airport gewoon geopend zou gaan worden, zonder blikken of blozen.

    En over ‘s nachts vliegen: er wordt alleen maar over Schiphol besproken, maar de intercontinentale vluchten hier over Nederland dan? Dat zijn er ook aardig wat, daar zitten ook vreselijke herriebakken tussen.

    1
  • Rien

   Primaire reactie is natuurlijk: mooi, eindelijk iets minder in plaats van meer vliegbewegingen. nu zojuist het kabinet gevallen is, houd ik mijn hart vast.
   Zeker als (ultra) rechts straks de touwtjes in handen krijgt. Dan zijn we méér dan terug bij af. Enige alternatief is om binnenkort te kiezen voor een partij die serieuze zaak maakt het flink terugdringen van geluids- en vervuilingsoverlast van Schiphol
   Anders blijft het rommelen in de marge en onophoudelijk enorme overlast dag in dag uit.

   10
   • Michiel Kuis

    Ik denk dat dit realistisch is.
    De val van het kabinet kan het probleem juist groter maken doordat nieuw beleid niet meer kan worden uitgevoerd.
    Ik vermoed zelfs dat de uitspraak van de rechter helemaal niks meer voorstelt nu het kabinet gevallen is en vleugel lam is.

    3
 14. TJM Crombach

  Lijkt mij ook te gaan gelden voor Airport Eindhoven.

  16
  • Werner

   Ik moet het vonnis nog een paar keer doornemen, wat ik er raar aan vind is dat de rechter het anticiperend handhaven blijkbaar illegaal heeft verklaard, maar ermee akkoord gaat dat ILT nog een langdurige periode hiermee doorgaat.. ik ben benieuwd hoe dit uitpakt met het verzoek van mob en shw voor handhaving.

   Met dit vonnis in de hand : wat zijn de mogelijkheden om ILT per direct te dwingen te gaan handhaven?

   Alsook : blijkbaar gaat de 460.000 pas komende zomer in omdat de capaciteits declaratie reeds gedaan is voor komend winterseizoen. Dit lijkt me echter een probleem voor Schiphol en ik begrijp niet waarom de rechter dit neerlegt bij omwonenden. Schiphol en maatschappijen wisten dat het ministerie in hoger beroep ging en zijn zelf uitgegaan van de illegale 500.000.

   De 460.000 kan toch gewoon ingaan en het resultaat is dat de verlaging compleet ten gunste komt van de capaciteit in de zomer?

   Verder : hoe komen we nu van die experimenteerregeling af die niet voldoet aan het LVB2008. Gaat Harbers elk jaar met een net iets andere regeling ‘experimenteren’? De bewoners hebben dan alsnog geen enkele rechtsbescherming door het steeds weer uit een hoge hoed toveren van een nieuwe ‘tijdelijke’ regeling.

   Tijd om dit momentje even te vieren en daarna keihard door te vechten.

   48
 15. Michael Flörsheimer

  Glückwunsch !

  BBI-Bündnis der Bürgerinitiativen im Rhein-Main-Gebiet
  Gegen Flughafenausbau – für Nachtflugverbot 22-6 Uhr !
  Kurzstreckenflüge untersagen !
  http://www.flughafen-bi.de

  9

Geef een reactie

Translate