Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Volksgezondheid

‘Schiphol hoeft niets te doen aan kankerverwekkende uitstoot’

vliegtuig

foto: ELG21 via Pixabay

5
(131)

Ieder bedrijf in Nederland is verplicht de uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (zzs) te minimaliseren. Behalve de luchtvaart. Schiphol hoeft helemaal niets te doen aan de emissies van kankerverwekkende stoffen door het vliegverkeer boven woonwijken. Althans, dat denkt luchtvaartminister Mark Harbers (VVD).

Deel op XDeel op Linkedin

Zijn visie blijkt uit antwoorden op vragen van PvdD-lid Lammert van Raan in de Tweede Kamer.

Dat is een puur staaltje bluf van de minister, waarmee hij hoopt dat de vliegactiviteiten van en naar Schiphol niet aan het vliegveld zelf kunnen worden toegerekend. Het is nog maar de vraag of een rechter hierin zou meegaan.

De bewindsman erkent het gevaar dat stoffen als benzeen en naftaleen opleveren voor de gezondheid van mensen. “De emissies van deze stoffen moeten zo ver mogelijk worden teruggedrongen en daarom is de minimalisatieplicht van toepassing. Maar de zzs-emissies van het vliegverkeer (landen, starten en taxiën) vallen niet onder de minimalisatieplicht”, aldus de brief.

Als de minister dit kan hardmaken, dan levert dat de absurde situatie op dat er wel een minimalisatieverplichting bestaat voor de uitstoot van zorgwekkende stoffen richting bodem en grondwater, maar dat de hoofdactiviteit – het vliegen – vrijgesteld is. Overigens bleek uit eerdere artikelen al dat Schiphol het ook niet zo nauw neemt met de vervuiling van bodem en grondwater. Handhaving vindt nauwelijks plaats.

Verontreiniging een politieke keuze
De luchtverontreiniging is een politieke keuze, zo weet ook de minister. “In de Luchtvaartnota staan vier publieke belangen centraal die rol spelen bij luchtvaart.” De afweging tussen die belangen, lees de afweging tussen economisch gewin voor de vliegindustrie en de gezondheid van omwonenden, wordt door het kabinet gedaan.

Door ervoor te kiezen het vliegverkeer van en naar Schiphol vrij te stellen van de minimalisatieverplichting, kiest deze regering er dus voor de centen van KLM en Schiphol hoger te waarderen dan de gezondheid van burgers. Terwijl in de grondwet staat dat de overheid deze gezondheid dient te beschermen. Nergens staat er in de grondwet dat het vliegverkeer moet worden bevorderd.

Dit beleid staat loodrecht op de resolutie van de Verenigde Naties die op 8 oktober vorig jaar werd aangenomen en waarin het recht op een veilige, schone, gezonde en duurzame omgeving wordt erkend als universeel mensenrecht.

Weer onderzoekje nodig
Volgens Harbers is een ‘gezonde en aantrekkelijke leefomgeving’ volgens de wet gewaarborgd als de uitstoot van schadelijke stoffen zover mogelijk wordt teruggebracht. Maar die doelstelling beperkt zich in zijn ogen tot de uitstoot van stikstof en ultrafijnstof. Of de uitstoot van kankerverwekkende stoffen wel zo’n afbreuk doet aan de leefomgeving, moet volgens hem nog worden onderzocht.

Het inplannen van weer een volgend onderzoek is een bewezen Haagse methode om niets te hoeven doen. Afwachtende de resultaten van zo’n onderzoek kan de vervuiler zijn gang blijven gaan.

Jaarlijks stoot het vliegverkeer tientallen tonnen kankerverwekkende stoffen uit over de woonwijken die rond Schiphol liggen. Sommige van die stoffen bouwen zich op in het lichaam, van andere zijn zeer kleine doses voldoende om het ontstaan van kanker te initiëren.

Met de politieke keuze om niets te doen aan de kankerverwekkende uitstoot van vliegverkeer degradeert de minister omwonenden van Schiphol tot tweederangsburgers. Vergelijk het met de situatie rond Tata Steel waar inmiddels duidelijk vooruitgang wordt geboekt.

Houdbaarheidsdatum overschreden
Het is overduidelijk dat de luchtvaartvriendelijke benadering van het ministerie van Infrastructuur de uiterste houdbaarheidsdatum ver heeft overschreden. Het vliegverkeer in ons land is zo gegroeid dat het een regelrechte aanslag is geworden op de volksgezondheid.

Daarom is het niet langer verantwoord dat alleen I&W zich bemoeit met deze industrie. Ook andere ministeries moeten hun verantwoordelijkheid gaan nemen, zoals Volksgezondheid.

Dat een neutraler kijk op de vliegindustrie verfrissend kan werken, hebben we in de afgelopen weken mogen zien vanuit Financiën. Dat ministerie kijkt nu duidelijk nuchterder naar de staatssteun dan onder de voorganger van minister Sigrid Kaag.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 131

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Bernard Gerard

  Bij de NRD voor het nieuwe Luchthavenbesluit van Eindhoven Airport/vliegbasis Eindhoven speelt hetzelfde. Ook daar ontkent men verantwoordelijkheid voor emissiegrenswaarden in de luchtvaart, maar dan met een ander wetsartikel.

  Overigens noemt artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit de luchtvaart niet specifiek. Wel noemt het artikel een algemene uitzonderingsbepaling, zulks ter beoordeling bevoegd gezag. Dat betekent dat ergens anders in Nederland (dus niet als internationale verplichting) iemand de politieke uitspraak gedaan moet hebben dat de luchtvaart niet naar ZZS hoeft te kijken. Mogelijk staat dit ergens in een ministeriele regeling.
  Artikel 2.7 bevat zo’n uitzonderingsbepaling voor alle inrichtingen.
  Ik zou hier eens een jurist naar laten kijken, en eventueel politiek stennis maken.

  Zie desgewenst https://bvm2.nl/bvm2-dient-zienswijze-in-op-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-nrd-nieuwe-luchthavenbesluit/ .

  Doe verdere correspondentie, indien gewenst, maar over de mail.

  1
 2. Bernard Gerard

  Bij de NRD van de mer-procedure voor een nieuw Luchthavenbesluit voor vliegbasis Eindhoven/Eindhoven Airprt speelt dit probleem ook. Het wordt daar alleen anders beargumenteerd.
  Het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2) heeft een zienswijze ingediend waarin het standpunt dat ZZS-stoffen geen rol spelen, wordt aangevallen. Dit met verwijzing naar het Activiteitenbesluit.
  Mocht hiervoor interesse zijn, zie https://bvm2.nl/bvm2-dient-zienswijze-in-op-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-nrd-nieuwe-luchthavenbesluit/ ,
  Misschien is het beter om eventuele verdere dialoog via de mail te doen.

  Overigens moet overal in Nederland de luchtkwaliteit aan de Europese concentratienormen voldoen. Benzeen hoort daar ook bij.

  1
 3. Ad

  Harbers ga naar huis met je Vrije Verdienmodel Doordruk partij en vergroot daarmee de kansen om niet slechts onze kostbare planeet maar ook haar bewoners te laten overleven.

  3
 4. Jan Rooijakkers

  Klopt wat hier vermeld staat: ik heb zelf eerder meegemaakt dat we een brief stuurden aan VWS met klachten of vragen over de gezondheidsrisico’s van luchtvaart, dat we dan een antwoord krgen van de directie Luchtvaart van I&W. Mijns inziens volstrekt onacceptabel. (we=HoogOverijssel en SATL)

  4
 5. Bernard Gerard

  Vraag eens aan iemand die er verstand van heeft of Europese voorschriften op dit gebied rechtstreeks bindend zijn binnen de lidstaten? Ik denk het wel, maar ik ben geen jurist. Ik ben er zelf ook benieuwd naar.

  Je moet overigens formaldehyde als kankerverwekkende stof niet vergeten, Dat is iets minder schadelijk dan benzeen, maar zit veel meer in uitlaatgassen.

  7
 6. ReindeR Rustema

  Vliegtickets voortaan net zo gruwelijk verpakken als sigaretten? Kan makkelijk, want die komen tegenwoordig toch als pdfje.

  15
 7. Josje

  “De emissies van deze stoffen moeten zo ver mogelijk worden teruggedrongen en daarom is de minimalisatieplicht van toepassing. Maar de zzs-emissies van het vliegverkeer (landen, starten en taxiën) vallen niet onder de minimalisatieplicht”.
  Dit is regelrecht absurd. Wel een plicht tot bescherming van de volksgezondheid, maar als een ernstige, door menselijk handelen veroorzaakte bedreiging daarvan niet valt onder de landelijke wet, dan kan de minister zich alsnog tevreden voelen dat hij alle belangen inclusief die van burgers heeft meegenomen.
  Dit is waar het verkokerde denken in onze neoliberale managementcultuur in dienst van kapitaalmaximalisatie toe leidt. Ogenschijnlijk intelligente mensen verliezen hun gezonde verstand. Als minister hoef je alleen goed zijn in de newspeak van de beleidsnota’s die de belangen van het kapitaal verdedigen. Enig vermogen tot logisch nadenken, laat staan ethisch besef, is in zo’n cultuur ver te zoeken.
  Dat zal van de tegenbeweging moeten komen en van enkele standvastige politici die wel durven blijven zeggen waar het op staat.

  43
 8. dick

  rechtzaak……….. echt het enige wat help

  38

Geef een reactie

Translate