Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schandaal

Vrij spel voor Schiphol bij vervuiling bodem en grondwater

kaart bodemverontreiniging

Deskundigen maken op verzoek van SchipholWatch een kaart van de op en rond Schiphol gevonden verontreiniging van bodem en grondwater. In de bruine gebieden is verontreiniging geconstateerd, in de blauwe gebieden vindt sanering plaats (eigen illustratie)

4.9
(92)

Natuurbeschermer Johan Vollenbroek stelde eerder deze week dat de provincie Noord-Holland consequent wegkijkt bij ernstige luchtverontreiniging door grote bedrijven zoals Schiphol en Tata Steel. Dat beeld wordt bevestigd door de manier waarop wordt omgegaan met bodem- en grondwaterverontreiniging op en rond Schiphol.

Deel op XDeel op Linkedin

Rapporten over dergelijke verontreinigingen zijn openbaar. Ook informatie over de acties die worden ondernomen op gevonden vervuiling zijn beschikbaar. Zo lazen we een groot aantal van die rapporten en kwamen tot opmerkelijke constateringen.

Een eerste voorbeeld. In juli 2017 wordt onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit op het adres Stationsplein te Schiphol. Volgens de destijds geldende normen wordt een ‘ernstige verontreiniging’ van het zeer giftige PFOS aangetroffen. In zo’n geval is de eigenaar van de grond verplicht te saneren, maar dat gebeurt wonderwel niet.

Wat wel gebeurt? Helemaal niets, men wacht doelbewust tweeënhalf jaar om de rapportage te voltooien. Op dat moment gelden er nieuwe normen. Volgens die soepeler normen gaat het niet langer om een ernstige verontreiniging. Probleem opgelost.

Fragment uit het overzicht bodemonderzoeken waaruit blijkt dat er afgewacht wordt totdat de normen versoepelen en er niet meer hoeft te worden gesaneerd.

Of niet? Want inmiddels zijn er wéér nieuwe normen opgesteld die juist veel strenger zijn. Het PFOS ligt er nog steeds, maar niet bekend is of Schiphol nu wél tot actie overgaat of dat de Omgevingsdienst überhaupt aan de bel trekt.

Onaanvaardbaar verspreidingsrisico
Een tweede voorbeeld gaat over een perceel aan de Rangoonweg op Schiphol. Dat is dichtbij een van de grotere depots waar de met PFOS vervuilde grond tijdelijk wordt opgeslagen. Die vervuiling trad op na een bedrijfsongeval met een blusinstallatie. Na bodemonderzoek wordt er eveneens een ernstige verontreiniging aangetroffen. Bovendien bestaat er volgens de onderzoekers een ‘onaanvaardbaar’ verspreidingsrisico.

Dus wordt besloten daar wel te saneren. Maar niet met als doel een schoon perceel op te leveren. Nee, het is volgens Schiphol genoeg om het vervuilde grondwater tot net onder het niveau van een ernstige verontreiniging te brengen. Volgens de dan geldende regels is dat onder de 4,7 microgram PFOS per liter water. Het vliegveld is tevreden als de vervuiling niet meer ernstig hoeft te worden genoemd, ongetwijfeld goedkoper dan saneren totdat er helemaal geen sprake meer is van verontreiniging.

Saneren totdat de vervuiling niet meer ‘ernstig’ hoeft te worden genoemd.

Deze vervuiling vlakbij de tijdelijke depots voor verontreinigde PFOS-gronden, doet ook de vraag rijzen hoe veilig die opslag eigenlijk is. Is deze PFOS uit de depots gesijpeld? Of gaat het om een andere, al bestaande vervuiling? In de rapportage wordt daar geen uitsluitsel over gegeven.

Onvoldoende gezuiverd
Uit hetzelfde rapport blijkt dat de zuivering van het grondwater niet altijd het gewenste resultaat heeft. Het gezuiverde water wordt gedurende de sanering steeds gemeten voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Meerdere malen blijken monsters van het ‘gezuiverde’ grondwater boven de genoemde norm van 4,7 microgram per liter te zitten. Er worden dan filters vervangen, waarna het water weer onder de norm uitkomt. Ondertussen is er echter een onbekende hoeveelheid onvoldoende gezuiverd water op het oppervlaktewater geloosd.

Het zijn slechts een aantal voorbeelden hoe er op en rond Schiphol met milieuverontreiniging wordt omgegaan. Zo hebben we tientallen rapporten nagelezen en bijna overal was er sprake van enige mate tot ernstige verontreiniging van bodem of grondwater of beide.

Grootschalige vervuiling
Het gaat hier niet om incidenten, maar om grootschalige vervuiling op tal van percelen op en rond de luchthaven. De gevonden stoffen zijn zwaar giftig en deels kankerverwekkend. Ook lijkt het erop dat de stoffen zich via het grondwater én het oppervlaktewater verspreiden.

Met name die verspreiding brengt risico’s met zich mee voor de omliggende woonwijken, boerenbedrijven en maneges. Het ziet er niet naar uit dat het waterschap Rijnland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de gemeente of het Rijk actief controleren en handhaven. Dat gebeurt ook niet bij de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen, zoals onlangs al bleek. Het lijkt evenmin te gebeuren bij deze vorm van ernstige milieuvervuiling.

Het zou dan ook goed zijn als de overheid nu eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid neemt en een diepgaand onderzoek instelt naar alle vormen van milieuverontreiniging op en rond Schiphol. Al was het maar om de burger te beschermen tegen giftige en kankerverwekkende stoffen. Dat is toch niet teveel gevraagd?

Vragen in de provincie
Statenlid Jaap Hollebeek van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland reageert fel op de nieuwe bevindingen.

“Overheden weigeren steeds de verantwoordelijkheid te nemen om burgers te beschermen tegen vervuiling door grote bedrijven als Schiphol. Het rijk, de provincie en de gemeente rekken de normen steeds verder op en wijzen naar elkaar. Grote vervuilers worden gefaciliteerd. De overheid gebruikt rekenmodellen op basis van gegevens van die bedrijven zelf, terwijl keer op keer na metingen blijkt dat de vervuiling erger is.”

Hollebeek ziet dat bescherming van de leefomgeving steeds vaker op het bordje van de burger komt te liggen, terwijl de politiek geen verantwoordelijkheid neemt. Hij is van plan Statenvragen in te dienen over de milieuverontreiniging op en rond Schiphol.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 92

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Kijk naar de toekomst

  BEWONERS LATEN BLOEDEN VOOR “BLOEIENDE” ECONOMIE ?

  Een “Global City Regio/Holland Metropool” met wat men noemt een “bloeiende” economie, dat is waar het trio topbestuurders – burgemeester A’dam/CvdK’s NH en Flevoland – voor gaan. Dit volgt geheel de toekomstvisie van de PvdA CEO Schiphol en leidde tot een bestuur bureau op de Zuid As van waaruit de regie over 32 aangesloten gemeenten wordt gevoerd.

  Het grootste probleem lijkt het feit dat bijbehorende ambtelijke organisaties en verzelfstandigde (handhavings-) organen met dit Metropoolvirus zijn besmet en zonder enige tegenspraak (recent onderzocht) meewerken aan grote tweedeling in de samenleving en het opofferen van de gezondheid en leefomgeving. Dit dan in de opgedrongen concurrentie met “voorbeelden(!)” als Istanboel en Singapore.

  Pak dus niet alleen het verbindingsnetwerk aan (tot max. 250/350 vtb) maar geef zeker ook aandacht aan het bestuurlijk netwerk (“governance” genoemd) dat Schiphol en KLM hebben opgetuigd en waar hun machtspositie mede op is gebaseerd.

  22
 2. Michiel

  Blij dat er nog mensen en partijen zijn die dit niet loslaten. Het is te bizar voor woorden dat bedrijven met de grootste vervuilingen wegkomen, en ondertussen deelt de Haarlemmermeer vriendelijk glimlachend kliko’s uit aan alle burgers zodat men plastic kan scheiden van het huisvuil. (voorstander van, maar wees consequent)

  22

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate