Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

Gezondheid tienduizenden Nederlanders verder onder druk door LVB

foto: spoba via Pixabay

4.9
(65)

Als het nieuwe luchthavenverkeersbesluit (LVB) van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen wordt goedgekeurd, komt de gezondheid van vele tienduizenden landgenoten nog verder onder druk te staan. De Commissie MER heeft zienswijzen op het besluit onvoldoende meegewogen om dit te voorkomen.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit meldt geluidsexpert ir Bob van Marlen in een reactie op de toetsing door de Commissie MER (CieMER) van het LVB2021.

“De commissie gaat er veel te makkelijk vanuit dat aan de gelijkwaardige bescherming van burgers ten opzichte van eerdere besluiten tegemoet is gekomen. Men acht het aannemelijk dat de gehanteerde rekenmodellen kloppen, maar gezien de grote financiële belangen van de luchtvaartsector en de twijfelachtige reputatie in het gebruik van deze rekenmodellen, is het nog maar de vraag of die modellen en de uitkomsten zijn te accepteren”, aldus Van Marlen.

“De commissie had op zijn minst een poging moeten doen om de modellen na te rekenen en te verifiëren. Dat is nu niet gebeurd, men volstaat met de opmerking dat de gebruikte gegevens en rekenmodellen ‘over het algemeen herleidbaar’ zijn. Dat vind ik te zwak.”

Nóg meer ‘geluidruimte’
De CieMER gaat nergens in op het bezwaar dat is aangetoond dat al bij de vorige overgang van Kosten-eenheden naar de Lden-norm sprake was van een verslechtering van de geluidssituatie voor burgers. Het leidde tot een sterke toename van het aantal vluchten, vooral in de vroege ochtend en de late avond. “De nieuwe grens van 58 decibel is te hoog en geeft nóg meer geluidruimte.”

“Ik zie dit als de zoveelste truc om Schiphol te kunnen laten groeien. Dat spel gaat nu straks bij de herziening van het luchtruim gewoon verder”, aldus Van Marlen.

De CieMER gaat te makkelijk overstag en stemt in met een handhavingsregime dat omwonenden nog minder bescherming biedt dan het vorige stelsel. “Ook dat stelsel kende al veel manco’s en werd zwaar bekritiseerd. Op het moment dat dat stelsel beperkingen ging opleggen en dus de burger begon te beschermen, moest het worden vervangen door een stelsel met meer vrijheden voor de luchtvaart.”

40 Procent meer vliegverkeer
“De commissie aanvaardt kritiekloos de verslechtering van de leefomgeving in met name de regio’s onder de Polder- en Kaagbaan. Zij looft de presentatie door de sector van de geluidscontouren voor 2015 en 2020. Maar benoemt niet dat de toename van anderhalve decibel leidt tot een groei van het vliegverkeer met 40 procent! Daarbij gaat de commissie volledig voorbij aan het recht op een gezonde leefomgeving en vindt het kennelijk prima dat de gezondheid van deze mensen wordt opgeofferd ten gunste van mensen die dichterbij het vliegveld wonen.”

Van Marlen wijst erop dat het verplaatsen van geluid naar andere regio’s en andere mensen een vaker gebruikte tactiek is.

WHO-normen genegeerd
Een lichtpuntje is volgens Van Marlen wel dat de commissie heeft verzocht om aanvullende informatie over jaargemiddelden en piekbelastingen binnen een aantal gebieden rond Schiphol en heeft gevraagd om de bijdragen van andere geluidsbronnen ook mee te nemen. “Maar zij geeft dan weer niet aan voor welke gebieden dat moet worden gedaan en wat er met die gegevens gaat gebeuren, terwijl het van groot belang is om bewoners te beschermen tegen dit overmatige geluid.”

Van Marlen stoort zich er aan dat de CieMER op geen enkele wijze de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO betrekt in haar beschouwingen. “Er wonen nu al meer dan 2 miljoen mensen binnen de contour van 48 decibel Lden, terwijl de WHO de ‘gezondheidsgrens’ heeft bepaald op 45 decibel. Het aantal mensen dat gedwongen in een ongezonde leefomgeving woont, wordt alleen maar groter met verdere groei van Schiphol.”

Lees hier de volledig uitgewerkte kritiek van ir Bob van Marlen

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 65

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. B. van Marlen

  Dank voor uw ondersteunende reacties. Mijn voorspelling van de toekomst:

  Wat je meestal ziet bij een crisis is dat men gaat nadenken over de toestand. Veel mensen hopen dan op een verandering van gedrag en een andere aanpak, maar vergeten, dat de onderliggende belangen (van aandeelhouders) niet zijn gewijzigd. Dat zagen we ook na de kredietcrisis met veel kritiek op de exorbitante bonuscultuur in het bankwezen. Er worden wat kleine dingen aangepast en zodra de aandacht verslapt gaat men weer door op bijna dezelfde wijze.

  Ik voorspel dit ook hier. Velen hopen op een vermindering van het vliegtuiggebruik. Een kleine aanpassing van het gedrag betreffende zakenreizen is mogelijk. De topfunctionarissen zullen de lagere echelons een beetje minder laten rondvliegen, maar zelf blijven ze dit doen, want ‘je kunt nu eenmaal niet alle zaken over het internet regelen.’

  Schiphol en KLM verdienen goed aan de hub-functie en zullen deze niet gaan opgeven ten gunste van omwonenden. Dit wordt dan voorgesteld als ‘publiek belang van goede verbindingen’, maar het gros van de Nederlanders heeft er geen baat bij.

  Net als in de corona-crisis zal de overheid te weinig doen om de burger te beschermen om economische belangen en vanwege stemmenwinst (zie VVD).

  De klimaatcrisis gaat door en zal op den duur een verandering van gedrag opeisen, maar dan hebben de belanghebbenden hun winsten al gepakt. De luchtvaartsector zal zoveel mogelijk proberen de groei te blijven verdedigen met sprookjes als duurzame brandstoffen, elektrisch vliegen en andere innovaties, en de vliegconsument zal zo lang mogelijk zo goedkoop mogelijk willen blijven reizen. Wellicht zal men de Commissie MER (achter de schermen) onder druk zetten om in te stemmen met de verdere groeiplannen.

  De werkelijke maatschappelijke kosten in termen van verslechterde gezondheid en extra maatregelen voor het klimaat zullen op de samenleving worden afgewenteld, net als voorheen. M.a.w. de belastingbetaler draait ervoor op.

  Misschien dat dwingende zaken als stikstof de groei wel kunnen afremmen?

  Maar als dit niet het geval is? Het alternatief dat overblijft is de bezetting van luchthavens door voldoende getergde mensen. Dit aantal stijgt, de tijd voor echte actie komt snel naderbij!

  Laten we er met zijn allen aan werken dat mijn toekomstvoorspelling niet uitkomt!

  Is getekend: een wellicht te bescheiden en diplomatieke onderzoeker.

 2. Loek

  De grens wordt voortdurend opnieuw overschreden. Met het nieuwe landingssysteem kunnen vliegtuigen dichter op elkaar vliegen.Eerst denk je dat het gunstig is, omdat de overlast wordt geconcentreerd op piekmomenten. Maar de druk op groei is zo groot dat je wel kunt raden waar het heen gaat. Als je voortdurend (en steeds wat meer) vliegtuigen over je dak krijgt kan dat zeer storend zijn in het dagelijks leven, ook als het een ‘bescheiden’ dB-waarde betreft. Het aantal wordt gewoon teveel.

 3. Leon Wubbe

  Als ik het allemaal goed begrepen heb wordt vliegherrie nu berekend in plaats van gemeten. En dat de uitkomsten daarvan veel te rooskleurig zijn. Dat moet dus anders.

  Volgens mij is er een enorme behoefte aan een (fijnmazig) netwerk van meetstations op daken van particulieren die hun geluidsgegevens naar een centraal punt sturen zodat onafhankelijke en objectieve metingen daar geraadpleegd kunnen worden.

  Ik heb een beetje gezocht, en je ziet allerlei initiatieven:
  – de vliegherrie App exPlane. Een prachtig initiatief, maar ik ben er altijd te laat bij om het lawaai te meten. De App stuurt zijn data naar een site waar de metingen later te raadplegen zijn (https://reports.explane.org/nl/). De App is eigenlijk alleen bruikbaar met een oude mobiele telefoon in een permanente opstelling. En dan heb ik ook wel mijn vraagtekens over de nauwkeurigheid van de dB meting.
  – Er is de Duitse site Eans (European Aircraft Noise Services) met ook in Nederland meetpunten ( http://www.eans.net). Daar staat dus niet de data van ExPlane op. Er is wel een handleiding hoe je eenvoudig een meetstation kunt inrichten die de data uploadt naar eans.net. Wat daar mee gebeurt weet ik niet.
  – Er is de site vliegherrie.nl waar alleen meldingen gedaan kunnen worden. Geen metingen.

  Ik weet niet wat voor contacten en initiatieven er allemaal gaande zijn, maar zou het niet mogelijk zijn om deze initiatieven te bundelen zodat je op een eenvoudige manier met bv. een Raspberry PI en een (waterdichte) microfoon op het dak permanent metingen kunt doen? Ik lees verhalen over zo veel gedupeerden van vliegherrie dat ik mij heel goed kan voorstellen dat deze mensen met alle plezier een meetstation op hun dak willen inrichten om zo een duidelijker beeld van de pokkenherrie in kaart te brengen. Ik heb de contacten niet, maar als ik ergens mee kan helpen dan hoor ik het graag.

 4. Mike

  Onbegrijpbaar.
  Vandaag (2 aug 2021) zijn ontelbare toestellen van RTHA vertrokken naar de bekende vakantiegebieden.
  Menig toestel kwam ruim boven de 80DB uit en enkele zelfs de 90DB. Volgens de berekeningen zou dit in de woonwijk allemaal 80DB en lager zijn.
  Zodra de vlucht voorbij was, kwam weer het snerpende geluid van de sportvliegtuigen terug. Steeds weer opnieuw en ook steeds richting of voorbij de 80DB. Een continu aanwezigheid van geluid de gehele dag door.

  Je zou juist verwachten dat een controlerend orgaan, zoals de DCMR, de geluidsoverlast en berekeningen na zou moeten meten, waarop andere instanties ook dergelijke gegevens inzichtelijk krijgen.
  Hoe is het mogelijk dat een publiek orgaan hier werkelijk helemaal niets mee doet.
  Je zou inderdaad aan een bananenrepubliek denken.

  In Nederland worden de festivals nog steeds tegengehouden. Mensen trekken er nu massal op uit om hun geld elders uit te geven en een redelijk deel hiervan elke avond in een (ongecontroleerde) uitgaansgelegeheid. Hoezo goed voor Nederlandse economie.
  En dan nog maar niet de denken aan de mogelijkheid dat we weer Lockdown krijgen, omdat een nieuwe mutatie (Spaanse/Griekse variant ?!) de ziekenhuizen weer doet volstromen.

 5. Josje

  Eén blik op de meldingen op de nieuwe site Meld vliegherrie is genoeg om aan te tonen dat er van ‘bescherming van burgers’ tegen geluidshinder van het luchtverkeer geen enkele sprake is. Mensen worden op dit moment al blootgesteld aan absurde geluidsniveaus van boven 70 en zelfs boven 80 dB; het aantal vliegbewegingen is zo sterk toegenomen dat men uren, dagdelen en zelfs dagen achter elkaar non stop in de herrie zit; en er wordt voortdurend de hand gelicht met afspraken over baangebruik, vlieghoogte en respecteren van nachtrust. Er is een onleefbare situatie ontstaan voor talloze burgers in een zeer ruim gebied om Schiphol heen.
  Kortom, de huidige ‘handhaving’ blijft zodanig in gebreke dat het in feit neerkomt op een gotspe om nog van handhaving van enige norm te spreken. En dan is zo’n toetsing door de commissie MER, een papieren exercitie, toch op geen enkele manier acceptabel te noemen? Ik heb ir. Van Marlen hoog zitten, maar zijn woordkeuze is veel te bescheiden en diplomatiek. Het is ten enenmale onacceptabel hoe er met de gezondheid en de leefomgeving van burgers wordt gesold. De grens is al lang ver overschreden.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate