Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Geachte heer Tjeenk Willink

foto: Cor Gaasbeek via Pixabay

4.8
(87)

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen burgers te maken met de negatieve gevolgen van de luchtvaart op hun leefomgeving en gezondheid. Mede namens hen willen wij u vragen de rol van deze industrie in ons kleine en drukbevolkte land te heroverwegen en de gevolgen ervan te beperken.

Deel op XDeel op Linkedin

De luchtvaart kan in ons land al jaren rekenen op de volle steun van opeenvolgende regeringen. Schiphol groeide zo in de afgelopen decennia naar een omvang die voor de burgers in de verre regio niet meer te dragen is.

De overlast in de vorm van herrie en vervuiling loopt de spuigaten uit. Hardwerkende mensen worden meerdere malen per nacht wakker van het vlieglawaai. Dat lawaai zorgt, tezamen met de uitstoot van gevaarlijke stoffen als benzeen, voor significante problemen met de volksgezondheid.

Ernstige gezondheidsproblemen
Diverse onderzoeken, onder meer van RIVM en van de gezamenlijke GGD’s in de regio van Schiphol, hebben deze negatieve effecten meer dan eens aangetoond. Hart- en vaatziekten, chronische longproblemen, stress en kanker komen bovenmatig voor in de omgeving van vliegvelden. Om nog maar te zwijgen over het verlies aan productiviteit bij volwassenen en cognitieve vaardigheden bij met name kinderen als gevolg van ernstige slaapverstoring.

Toch doet onze overheid er weinig of niets aan om ons te beschermen.

Integendeel: de overheid lijkt er juist alles aan te doen om de luchtvaart maximaal te faciliteren en zo mee te werken aan nog meer vliegtuigen, nog meer herrie en nog meer vervuiling.

Vrijstellingen voor de luchtvaart
Dat faciliteren uit zich in tal van speciale regelingen waarin de luchtvaart wordt vrijgesteld van belastingen die voor andere sectoren wel gelden, zoals accijnsheffing op brandstof en btw op vervoersbewijzen.

Maar het gaat nog veel verder. Als enige regio in Nederland wordt door onze regering geaccepteerd dat het veiligheidsrisico voor omwonenden van Schiphol maar liefst tien keer zo hoog is als de algemene norm.

De groei van de luchtvaart wordt aan ons burgers opgedrongen met tal van rapporten en onderzoeken die moeten aantonen dat het met deze ernstige gevolgen wel meevalt. Keer op keer worden dergelijke rapporten door andere deskundigen en ‘gewone’ burgers op feiten weerlegd. De informatie blijkt veelal onjuist, gemanipuleerd of aangepast aan de gedroomde werkelijkheid.

Geen enkele rechtsbescherming
Burgers in de regio kennen geen enkele rechtsbescherming. De luchtvaart wordt aangestuurd met algemene maatregelen van bestuur en kent geen wettelijk vastgestelde normen waarop kan worden gehandhaafd. Evenmin kunnen omwonenden naar de rechter stappen om hun positie te beschermen.

Dit alles heeft geleid tot een omvang van de luchtvaart in ons land die alle grenzen van de redelijkheid is ontstegen. Niet voor niets is 50 tot 90 procent van alle KLM-vluchten gevuld met buitenlandse overstappers die nauwelijks iets toevoegen aan onze economie, maar wel voor veel overlast zorgen.

Vertrouwen in de overheid
In het kader van het nu veelbesproken onderwerp van het herwinnen van het vertrouwen van de burger door de overheid is deze manier van omgaan met 2,5 miljoen bewoners compleet onacceptabel.

Wij pleiten er dan ook voor om in de komende kabinetsperiode werk te maken van het herstel van de rechtspositie van de slachtoffers van de vliegindustrie.

Wij erkennen het belang van de luchtvaart voor ons land, maar het kan niet zo zijn dat voor dit economische belang het welzijn van miljoenen Nederlanders moet wijken. Het is tijd grenzen te stellen aan een luchtvaartsector die in omvang passend is voor ons land.

Passende omvang
Een passende omvang ligt volgens meerdere maatschappelijke kosten-baten-analyses rond de 300.000 vliegbewegingen per jaar – zonder ontwrichtende nachtvluchten. Daarmee zijn vrijwel alle economische belangen afgedekt, zonder significante schade aan de toekomstige ontwikkeling van ons land.

Wij pleiten er dan ook voor deze omvang wettelijk vast te leggen om verdere schade aan de gezondheid van burgers, natuur, milieu, klimaat en productiviteit te beperken.

Laat ons kiezen voor brede welvaart, inclusief welzijn. We hebben immers niets aan nog meer geld in een verpest leefklimaat.

Hoogachtend,
SchipholWatch
Werkgroep Toekomst Luchtvaart
Platform Vliegoverlast Amsterdam
Red Gelderland
Minder Hinder Gooise Meren

P.S. Wilt u met uw bewonersorganisatie deze open brief aan verkenner Tjeenk Willink mede-ondertekenen, stuur ons dan aub een mailtje of laat hieronder uw reactie achter.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 87

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Remko B.

  Aanvullend: luchtvaart moet kleiner, dat betekent ook dat Lelystad Airport niet open mag. Iedereen weet dat als LA wel opent dit extra vliegbewegingen zal betekenen als gevolg van autonome groei (komst van nieuwe prijsvechters naar LA) en bovendien dat de overlast op Schiphol niet zal afnemen , maar juist toenemen als gevolg van meer ruimte voor zware vracht en grotere toestellen op Schiphol. Dus iedereen die gelooft dat openen van LA in het voordeel is van de bewoners rondom Schiphol zal bedrogen uitkomen, ook al zullen de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol zelf dit glashard ontkennen (inclusief de PvdA?), Gr. Remko B.

 2. Een goede brief met een volkomen juist pleidooi. Voeg erbij, dat deze sector samen met de overheid aantoonbaar zich akoestisch rijk heeft gerekend met de grens van 58 dB(A) Lden voor 35 Ke, en dat mijn analyse ook aantoont dat ernstige hinder en slaapverstoring lineair toeneemt met groei.

  We moeten een voortgang van het oude beleid, wat de sector en de liberale partijen voorstaan (ondanks het wollige taalgebruik met duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel) eenvoudigweg niet meer accepteren. De maat is voller dan vol!

  1
 3. vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) wil deze brief aan de heer Tjeenk Willink zeker mede ondertekenen.
  Met vriendelijke groet,
  Kees Weijer
  voorzitter PVA

 4. Ida

  Uitstekend verhaal, en zeer eens met Remco Bos. En ik wil nog toevoegen dat dit verhaal door sommigen kan worden uitgelegd als een reden om de overlast over te hevelen naar regionale luchthavens. PvdA bijvoorbeeld zal zich in deze brief kunnen vinden, maar houdt Lelystad als optie. Wees er duidelijk in dat dit een (inter)nationaal probleem is, wat niet 50 km verderop kan worden opgelost.

 5. martien spitzen

  Bijna alle Nederlanders ondervinden schade omdat ze eraan meebetalen, hun leefomgeving verslechterd en de klimaatdoelen moeilijker zijn te halen.

 6. Nicolet Mensink

  Helemaal mee eens. Laten we energie stoppen in treinverbindingen door heel Europa, geen treinschaamte meer! En beperk Schiphol maximaal, zo veel mogelijk. De stilte nu is zo heerlijk!

 7. Madelon

  Ik vind de tekst goed. Neutraal zonder emotie-woorden.
  Kijk het nog even na op de SMART regels.
  Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
  Specifiek: het gebied aangeven dat grote overlast ervaart met het plaatje met de gekleurde gebieden rond de banen.
  Meetbaar: geef aan waar hoeveel dB’s worden gemeten!! (niet berekend) met de app Explane. Daar is ie voor.
  Tijdgebonden: terug naar 300.000 in 2022.

 8. Hans S.

  Rails maken ook veel herrie. Voordeel boven vliegen is dat treinverkeer niet de vervuilende uitstoot produceert waarmee het vliegverkeer ons leefmilieu en gezondheid aantast. Onze focus op geluidsoverlast is wel begrijpelijk, maar de schade aan gezondheid, leefmilieu en klimaat moet daardoor niet te weinig aandacht krijgen. We horen meteen het geluid, maar ondervinden pas later de nadelen van luchtvervuiling.

 9. Hans S.

  Ik ben met je eens Klaas-Jan, maar rails maken ook veel herrie. Voordeel boven vliegen is dat treinverkeer niet de vervuilende uitstoot produceert waarmee het vliegverkeer ons leefmilieu en gezondheid aantast. Onze focus op geluidsoverlast is wel begrijpelijk, maar de schade aan gezondheid, leefmilieu en klimaat moet daardoor niet te weinig aandacht krijgen. We horen meteen het geluid, maar ondervinden pas later de nadelen van luchtvervuiling.

 10. Jan Pieck

  1️⃣ Voer #EU-breed ASAP #BTW op #tickets & accijns op kerosine in &
  2️⃣ een progressieve #vliegtax:
  1e vlucht €0
  2e €50
  3e €100
  4e €250
  5e vlucht €500
  6e etc. €1000.

  Verder:
  3️⃣Verbied binnen EU alle vluchten onder de 750km.
  4️⃣Belast #transfer-passagiers zwaarder dan normale.

  1
 11. Remko Bos

  Eens met deze reactie. Ik zou nog willen toevoegen het zogenaamde “Schiphollen”: burgers die keer op keer worden misleid met verkeerde informatie wat betreft geluidsoverlast, stikstof uitstoot en uitstoot fijnstof. Burgers moeten keer op keer fouten halen uit overheidsdocumenten, zoals recent bij de ontwerp natuurvergunningen Schiphol en Lelystad Airport. Fouten die altijd in het voordeel zijn van de luchtvaartsector en waarbij belang van natuur en gezondheid systematisch wordt genegeerd. Er moet veel meer aandacht komen voor de positie van omwonenden en sector moet kleiner (prijsverhoging is nodig vanwege de grote negatieve externe effecten )
  Gr Remko Bos

 12. Klaas Jan prakken

  Top,meer rails minder kort vliegen

Geef een reactie

Translate