Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Algemeen

Open brief aan de Minister van Financiën: stop groei Schiphol

5
(1)

Uwe excellentie, geachte heer Hoekstra,

Wij roepen u met dit schrijven op om uw verantwoordelijkheid te nemen als grootaandeelhouder van de nationale luchthaven Schiphol. Wereldwijd trekken aandeelhouders zich terug uit sterk vervuilende industrieën en wenden zij hun financiële macht aan om een milieuvriendelijker beleid af te dwingen bij dergelijke bedrijven.

Deel op XDeel op Linkedin

Wopke Hoekstra. Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken (NL) – Flickr stream Dutch Ministry of Foreign Affairs, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71762288

Wij vragen u mede namens een grote groep Nederlanders om uw verantwoordelijkheid te nemen en Schiphol te dwingen tot een groeistop.

Dat dit een wens is van een grote groep Nederlanders, blijkt uit een zeer recent onderzoek van Motivaction in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hoewel ruim 80 procent van hen aangaf een positief beeld van de luchtvaart te hebben, gaf ook 55 procent aan dat het wel welletjes is met de groei.

De opdrachtgever van dit onderzoek ontloopt al decennialang alle mogelijkheden tot het stoppen van de groei van de luchthaven. Terwijl in de grondwet (artikel 21, 22) verankerd is dat het een primaire taak van de overheid is om te zorgen voor een goede leefbaarheid van het land voor haar inwoners.

Maar zelfs op dit moment probeert de Schiphol Groep via de opening van Lelystad Airport verdere groei te bewerkstelligen en stelt uw collega-minister alles in het werk om dit mogelijk te maken. Lees hierover bij voorbeeld recente ontwikkelingen rond de Verkeersverdelings Regel die inmiddels voor de derde keer aan de EU in Brussel moet worden voorgelegd.

Wij achten de tijd rijp dat het Ministerie van Financiën als grootaandeelhouder van Schiphol optreedt conform de grondwet en zorg gaat dragen voor een fatsoenlijke leefomgeving voor omwonenden. Een stop op het aantal vliegbewegingen is daarbij wel het minste, maar krimp dient zeker ook te worden overwogen.

Wij hebben sterk de indruk dat een dergelijke stop danwel krimp van Schiphol een gewillig oor vindt bij een andere belangrijke aandeelhouder van de luchthaven, de Gemeente Amsterdam.

Met krimp van het aantal vliegbewegingen hoeft immers niet het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie te worden geschaad. Schiphol zou binnen de bestaande mogelijkheden vluchten en maatschappijen beter kunnen selecteren op het nut voor de economie dan nu het geval is met de talrijke low cost carriers.

Een goed voorbeeld van het feit dat de luchthaven en de economie geen schade hoeven te lijden, is het Britse vliegveld Heathrow. Daar wordt het aantal vluchten al jarenlang beperkt, hetgeen heeft geresulteerd in het binnenhalen van belangrijker bestemmingen tegen hogere tarieven

Dubbele verantwoordelijkheid
Omdat uw verantwoordelijkheid als aandeelhouder gepaard gaat met uw functie van inner der belastingen, willen we u voorts vragen haast te maken met het invoeren van een accijnsheffing op kerosine. Dit kan zorgen tot een mindere verstoring van de transportmarkt door de huidige eenzijdige vrijstelling van de luchtvaart op te heffen en kan anderzijds leiden tot een natuurlijke daling van het aantal vliegbewegingen, in lijn met de verbetering van het leefklimaat van de Nederlanders.

Bronnen uit de luchtvaartsector stellen vaak dat het opleggen van accijnzen op kerosine niet mogelijk is vanwege het verdrag uit 1944 dat in Chicago werd gesloten. In dat verdrag is echter nergens sprake van een verbod op deze accijnsheffing: het verdrag verbiedt slechts heffing op brandstof die aan boord is van vliegtuigen die in het buitenland zijn geland.

Nu grote investeerders, waaronder semi-overheden als pensioenfondsen, in toenemende mate hun verantwoordelijkheden nemen in verband met het klimaat, achten wij het noodzakelijk dat uw ministerie deze verantwoordelijkheid ook neemt. Vooral omdat u een extra verantwoordelijkheid heeft inzake onze grondwet. U kunt niet langer achterblijven in het nemen van stappen om de groei van Schiphol te stoppen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
SchipholWatch

Werkgroep Red Gelderland
Floriande TegenGeluid
Vorden Vordert Luchtruim
Stichting Red de Veluwe

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 1

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. karin

  super goed!

  …..in de grondwet (artikel 21, 22) verankerd is dat het een primaire taak van de overheid is om te zorgen voor een goede leefbaarheid van het land voor haar inwoners……..
  maar het lijkt wel alsof de overheid dit aan haar laars lapt
  wat te doen?

  Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de ministers en de staatssecretarissen ten overstaan van de Koning de volgende eden of verklaringen en beloften af:

  “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

  Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

  Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!”

  (Dat verklaar en beloof ik!”).

  Ambtsmisdrijf

  Schending van de eed of belofte is een ambtsmisdrijf, waarvoor strafrechtelijke vervolging mogelijk is. De regering of de Tweede Kamer moet daarvoor bij de Hoge Raad om verzoeken. Een dergelijke vervolging is nog nooit voorgekomen.

Geef een reactie

Translate