VVD Amstelveen tegen vliegen in de nacht

Anders dan de landelijke VVD, pleit de Amstelveense afdeling bij monde van wethouder Herbert Raat voor een nachtelijk vliegverbod. De economische waarde van nachtvluchten weegt volgens hem (en ons) niet op tegen de overlast en slaapverstoring voor omwonenden.

Amstelveen wil nachtelijk vliegverbod op Schiphol

AMSTELVEEN Amstelveen gaat zich samen met andere gemeenten rond Schiphol sterk maken voor het instellen van een nachtelijke vliegverbod op Schiphol. Aanjager van het idee is wethouder Herbert Raat (VVD), die voor Amstelveen Schiphol in zijn portefeuille heeft en sinds kort namens zijn gemeente de vertegenwoordiger is van Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), de opvolger van de vroegere Alderstafel.

Amstelveen gebukt onder nachtvluchten

In principe mag ‘s nachts alleen vanaf de Polderbaan en Kaagbaan worden gestart en geland. Bij het landen moeten de toestellen daarnaast via strikte smalle routes vliegen en de landing in een glijvlucht uitvoeren om geluidsoverlast zoveel mogelijk te vermijden.

Recent zijn vanwege een verbouwing aan de verkeerstoren wel tijdelijk nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan toegestaan.

,,De aanzienlijke overlast die mensen ervaren tijdens de nachtrust in een dichtbevolkt gebied als Amstelveen staat ons inziens niet in verhouding tot het economische belang van een paar nachtvluchten. Het strookt daarnaast niet met gemaakte afspraken hierover en wij vragen het college dan ook hier actie op te ondernemen,” aldus VVD-gemeenteraadslid en woordvoerder Schiphol Janneke Leegstra. Lees verder >

Zelfs de Amstelveense VVD wordt wakker

Zelfs de VVD in Amstelveen, de thuisbasis van het KLM-hoofdkantoor, is wakker geworden en ageert nu tegen de nachtvluchten boven de gemeente.

Amstelveners zijn heel wat gewend, maar zelfs hier wordt de overlast nu teveel. Vooral ’s nachts zitten de kinderen regelmatig rechtop in bed en liggen volwassenen regelmatig urenlang wakker door de overlast van Schiphol.

https://www.amstelveenz.nl/nieuws/met-enorm-kabaal-worden-soms-hele-amstelveense-wijken-wakker-geschud.html