Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schandaal

Bizarre ontdekking: heel Schiphol al sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf

illegaal in bedrijf

foto: Fathromi Ramdlon via Pixabay

4.7
(232)

Luchthaven Schiphol is al sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf. Het zogenaamde luchthavenverkeersbesluit (LVB) van dat jaar is gebaseerd op een onvolledige procedure en daarmee onwettig. Schiphol mag volgens de wet niet opereren zonder een geldig besluit.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit documenten die zijn opgevraagd met een beroep op de Wet open overheid (Woo).

Het onwettige LVB is de zoveelste misstand in het dossier Schiphol. Eerder werd al duidelijk dat het vliegveld niet over de verplichte natuurvergunning beschikt, de Polderbaan illegaal is aangelegd en de minister al zeven jaar lang het overschrijden van alle geluidsgrenzen gedoogt.

Een hoge baas binnen de afdeling juridische zaken van het ministerie van Infrastructuur (I&W) ontdekte de onwettige status van Schiphol. De ambtenaar stelt in een mail van 15 november 2021: “Vast staat dat er in de natuurtoetsen geen complete passende beoordeling heeft plaatsgevonden van de mogelijke effecten van stikstofdepositie van het luchtverkeer van en naar Schiphol op Natura 2000-gebieden. Die besluiten zijn dus niet met inachtneming van de Habitat-richtlijn genomen”.

E-mail met de conclusie dat de vergunning van Schiphol onrechtmatig is verkregen.

Ingewikkelde materie, maar het komt erop neer dat voor de aanvraag van een LVB een beoordeling moet worden gemaakt van de effecten van het vliegverkeer op de natuur. Nu dat niet is gebeurd, is de LVB onwettig verleend en daarmee in principe ongeldig.

Een LVB is in feite niets anders dan een vergunning voor vliegvelden waarin staat aangegeven hoeveel schade zo’n bedrijf mag veroorzaken aan natuur, milieu en leefomgeving.

Krimp van Harbers onvoldoende
Het LVB regelt onder meer het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen. De versie van 2008 was nodig om Schiphol fors te kunnen laten groeien. Nu deze niet legitiem blijkt, moet het vliegveld terugvallen op het LVB van 2004 met een maximum van 425.000 vluchten.

Het voorstel van Harbers om Schiphol te krimpen naar 440.000 vluchten is dan volstrekt onvoldoende en zou direct opnieuw een illegale situatie creëren.

Inmiddels knelt ook het onwettige LVB uit 2008 alweer en probeert Schiphol met nieuwe normen en rekentrucs de groeiruimte verder op te rekken. Dat had moeten leiden tot het LVB 2018 dat sinds dat jaar nog steeds in behandeling is op het ministerie. Dankzij onder meer de stikstofproblematiek is het besluit er nog niet gekomen.

Nog een groot probleem
Volgens de opgevraagde stukken van het ministerie bestaat er nog een tweede belangrijk probleem met het LVB uit 2008.

I&W heeft de gewoonte ontwikkeld om LVB’s te verlenen op basis van een algemene maatregel van bestuur (amvb). Tegen zo’n maatregel kunnen burgers en andere belanghebbenden namelijk niet in beroep gaan – wel zo makkelijk.

Maar zo’n amvb heeft ook nadelen voor het ministerie, zo concludeert de rechtsgeleerde van I&W nu. Omdat geen bezwaar of beroep mogelijk is, heeft de maatregel geen formele rechtskracht gekregen en daarmee geen juridische basis.

Vallen in de eigen kuil
Nu Schiphol op zoek is naar stikstofruimte, valt het ministerie in de zelf gegraven kuil. Vanwege het ontbreken van de formele rechtskracht, kan Schiphol niet refereren aan dit luchthavenbesluit als bestaand recht om stikstof te mogen uitstoten.

Het vliegveld moet daarom op zoek naar eerdere besluiten die wel onherroepelijk zijn om aan te tonen hoeveel stikstof historisch gezien mag worden uitgestoten. Hoe verder Schiphol hiervoor terug moet in de tijd, des te kleiner het aantal vliegbewegingen en des te groter de compensatiemaatregelen die het moet treffen om in aanmerking te komen voor de huidige grens van 500.000 vliegbewegingen.

Uit de Woo-stukken blijkt duidelijk dat de vooruitzichten niet rooskleurig zijn. Daarom onderzoekt I&W voor Schiphol of het andere methoden kan toepassen om aan de stikstofvergunning te komen, zoals een zogenaamde ADC-toets.

Zo’n toets is zo mogelijk nog lastiger rond te krijgen in het geval van Schiphol en verdient dan ook niet de voorkeur van I&W-minister Mark Harbers. Immers moet Schiphol dan aantonen dat er geen ‘alternatieven’ zijn (de A in ADC), er sprake is van ‘dwingende redenen’ (de D) en dat er voldoende ‘compenserende maatregelen’ (de C) worden getroffen.

Alternatieven te over
Alternatieven zijn er voor een groot deel van de vluchten van en naar Schiphol in overvloed (auto’s, bussen, treinen, schepen, minder reizen, geen of minder overstappers), dwingende redenen nauwelijks (hoe dwingend noodzakelijk is de mogelijkheid om voor drie tientjes naar Ibiza te kunnen vliegen?) en compenserende maatregelen lijken niet in voldoende mate voorhanden om de enorme stikstofuitstoot van Schiphol (de nummer twee van ons land) te compenseren. Er zijn eenvoudigweg te weinig veeboeren in de regio om uit te kopen.

Zoals we eerder vernamen uit bronnen vlakbij de directie van de Schiphol Groep, blijkt uit de nu geopenbaarde stukken overduidelijk dat het stikstofdossier een pain in the ass is voor de luchtvaart in ons land. Het is een juridisch mijnenveld waarin Schiphol nauwelijks enige ruimte weet te creëren en naar alle waarschijnlijkheid vroeg of laat fors zal moeten inkrimpen – en veel verder dan de nu door Harbers voorgestelde 440.000 vliegbewegingen.

Talloze rechtszaken op komst
De klok tikt ondertussen gewoon door. Milieuorganisaties als MOB en Greenpeace en de omwonenden van de Stichting RBV zijn al gestart met het indienen van handhavingsverzoeken en het voorbereiden van rechtszaken om Schiphol weer binnen de grenzen van de wet te brengen.

Zij krijgen nu een nieuw juridisch argument in handen omdat Schiphol in strijd met de Wet luchtvaart handelt vanwege het ongeldige luchthavenverkeersbesluit.

Ronduit stuitend is het om te lezen dat alle betrokken ministeries – I&W, Landbouw, Financiën en Economische Zaken – koortsachtig op zoek zijn naar allerlei juridische trucs om Schiphol te faciliteren. Nergens in de nieuwe stukken is ook maar één opmerking te lezen van een ambtenaar die zich afvraagt hoe de Nederlandse natuur te beschermen tegen de enorme stikstofproductie van het vliegverkeer.

Tekenend voor de luchtvaartminnende cultuur binnen I&W is het feit dat de jurist die de hiaten in de vergunning van Schiphol ontdekte een dag later een bits mailtje van diens baas ontving. “We gaan [..] nu geen andersluidende standpunten rondsturen.” Het is niet uit de stukken op te maken of de pikante ontdekking ooit de andere ministeries in dit overleg heeft bereikt.

Al te ijverig speurwerk naar onwettigheid van Schiphol-vergunningen wordt bij het ministerie van Infrastructuur niet op prijs gesteld.
Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 232

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Rekel

  Er zal door verschillende “figuren” uit de omgeving van het ” old boys ” netwerk wel weer een mogelijkheid gecreëerd worden om de te kortkoming van Schiphol met terugwerkende kracht te rectificeren….

  4
 2. Advocaten geven opdracht terug

  Ben benieuwd wanneer de advocaten, die ingehuurd worden door I&W, de opdracht teruggeven. Niet alleen is het op een bepaald moment onmogelijk om nog recht te praten wat krom is (en juridisch totaal geen grond heeft). Ook voldoet het juridische beerput/ Schiphol Schandaal/ puinhopendossier Schiphol niet aan de advocateneed:
  “Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, -—>en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.”

  17
 3. Jeroen

  Hoe bizar dit stuk ook overkomt, ik kan me deze werkwijze wel voorstellen voor het “allerbelangrijkste” wat ons land heeft.
  Een paar miljard steun voor een logootje en de naam KLM op andermans vliegtuig en het het tegen de regels in mogelijk maken te starten, landen en zonder BTW te shoppen en tanken op stukjes niemandsland.
  Wat ik mij ècht afvraag is waar deze constructies nog meer gebruikt worden?

  4
 4. Theo

  Alvorens Schiphol moet inkrimpen – moeten we eerst nog maar eens zien gebeuren – pakken ze dezer weken flink uit met het vliegverkeer over onze hoofden inclusief ‘s nachts die enorme lawaaimakers van die vrachttoestellen. Oh oh politiek, wat zijn jullie toch begaan met ons mensen. Ja als er gestemd moet worden dan komen de beloftes.
  Deze week konden we weer even in de tuin zitten na die enorme hitte. Maar ja, toen kwamen om de minuut bijna al die vliegtuigen over. Ik keek even op de radar en ja hoor, KLM met een Embraer,en een b737 beide achterelkaar naar Oslo! Idioot gewoon. En dan maar heldhaftig zeggen, dat KLM in het najaar het Europese netwerk wat gaat inkrimpen.
  Al die ‘busverbindingen’ door de KLM met al die kleine plaatsen in de omringende landen, het is werkelijk dramatisch!

  17
 5. Johan

  Ik heb één vraag over het stuk. Waarom zou een AMvB geen formele rechtskracht hebben? Als een wet dat regelt, kan een AMvB toch zeker wel formele rechtskracht hebben. De Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt ook verder uitgewerkt in een Besluit op de Ruimtelijke Ordening en dat heeft zeker wel formele rechtskracht dacht ik zo. Zo ook het bouwbesluit op basis van de Woningwet en zo zijn er vele uitwerkingen van wetten die in een AMvB geregeld worden.
  De AMvB is net als een wet een besluit van algemene strekking en daar staat derhalve geen bezwaar en beroep tegen open.
  Punt is natuurlijk wel dat er een wet moet zijn die de regering machtigt om e.e.a. nader in een AMvB uit te werken.

  2
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Het is niet onze opinie, maar dat is wat we opmaken uit de gewobte stukken. De link naar die stukken staat in dit artikel en de betreffende passage als illustratie in dit stuk. Wij zijn geen rechtsgeleerden, maar geven slechts weer wat kennelijk de interne discussie is geweest binnen I&W.

   6
 6. Michiel

  Het net rond Schiphol sluit zich langzaam maar zeker.

  En daar komt I&W al met een schaar.

  9
 7. Madelon

  Lezen ze op SchipHel mee op deze site dat ze al uren lang razend laag en hard iedere 2 minuten over ons heen starten?
  Zijn ze in hun kuif gepikt?
  Dat zou tijd worden. Weg met deze dagelijkse horror. Wij gaan winnen.
  Loosers daar op SchipHel. En dat weten ze. Daarom nog even flink treiteren.

  14
 8. Mike

  Ik heb dezelfde vraag als Rina en vraag mij meteen iets af.

  – Zou de media soms een soort van overeenkomst met de luchtvaart hebben, zoals ze ook met het Koningshuis hebben ? Ze mogen alleen publiceren wat vrij gegeven wordt.

  De meest onzinnige berichten over Schiphol worden groots (met foto) gepubliceerd. Van koffers tot het eindelijk af kunnen bouwen van een pier ?!?! En natuurlijk de verhalen over zonnepanelen, electrisch vliegen en die andere leugens.

  Maar zodra werkelijk bedrog naar voren komt met uitstootcijfers of zelfs juridische fouten verzwegen worden, dan wordt dit niet gepubliceerd of misschien met een paar woordjes ergens in een klein kadertje.

  Erg raar….
  Het doet me een beetje denken aan een zeker land in het oosten, waar de media ook niet alles mag publiceren.

  35
  • ReindeR Rustema

   Het gaat zo denk ik: op de school vpor de journalistiek heeft de journalist geleerd over wederhoor. Dus belt het ministerie. Dan volgt er een onnavolgbaar complex verhaal. Daar moet weer een luchtvaartjurist over gebeld worden. En daar loopt het vast, de journalist zegt in wanhoop tegen de eindredacteur: “ik ben geen onderzoeksjournalist!”

   Okee, laat maar gaan voor nu. We wachten af of iemand anders het oppakt. Nieuwsuur, Follow the Money… als ze er ruimte voor hebben gemaakt.

   12
 9. Josje

  Niet alleen is het stuitend is het om te lezen dat alle betrokken ministeries koortsachtig op zoek zijn naar juridische trucs om Schiphol te faciliteren (waarvoor zoals eerder bekend werd Harbers 60 miljoen uittrekt), maar het smerige is ook nog dat het ze lukt om het aandeel van Schiphol in de stikstofdepositie buiten beeld te houden in de publieke opinie. Ik heb al diverse deskundigen op het gebied van landbouw en ecologie gehakt horen maken van het stikstofmodel van het RIVM, maar omdat de uitstoot van het vliegverkeer zo listig wordt weggemoffeld door de overheid wordt dat in het geheel niet benoemd naast de conclusie dat er teveel stikstof wordt toegerekend aan de landbouw. Voor mij veelzeggend – al ben ik een totale leek – is dat Han Lindeboom, stikstofdeskundige, bij een nader onderzoek heeft vastgesteld dat op 4 van de 5 waddeneilanden en in de kop van Noord Holland (Den Helder – Alkmaar) sanering van boerenbedrijven niet nodig zou zijn omdat de stikstofdepositie daar binnen de norm valt (op Schiermonnikoog is er een andere vermoedelijke stikstofoorzaak, nl. zandbanken). Toevallig zeg… die gebieden vallen net buiten de daadwerkelijke geluidscontour van Schiphol. Heel jammer dat zo iemand daar dan niet opkomt, geen vermoeden uit. En geen journalist die er een vraag over stelt. Bedankt SchipholWatch voor weer een ontluisterend kijkje in onze beschamende bestuurscultuur. Het blijft hard nodig om de waarheid boven te krijgen en, niet minder belangrijk, om de media hiermee te bestoken. Ik vrees dat velen in die sector zo gehecht zijn aan hun vliegreisjes en die van hun publiek dat ze de mist die overheid moedwillig creëert over de luchtvaart graag voor lief nemen.

  41
 10. Rina

  Te bizar voor woorden. In hoeverre speelt SchipholWatch een proactieve rol om deze informatie bekend te maken bij pers en publiek? Komt deze informatie alleen onder ogen van abonnees op de nieuwsbrief? Dit lijkt me een item voor het acht uur journaal.

  39
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Er zijn veel journalisten geabonneerd op onze nieuwsbrief. Zij beslissen natuurlijk zelf of zij al dan niet iets doen met de informatie die wij hen zo sturen. Daarnaast hebben we vrijwel dagelijks contact met journalisten die een opinie willen of uitleg over een bepaald bericht.

   Los daarvan kunnen lezers van deze site die een bericht belangrijk vinden ook zelf journalisten attent maken op een bericht door een mailtje te sturen. Dergelijke hulp wordt door ons zeer op prijs gesteld!

   14
 11. Rob

  Benieuwd wanneer bestuurders cs nu eens echt hun voet van het gaspedaal halen. Hoeveel langer willen ze ons omwonenden en het klimaat nog belazeren?

  19
 12. Philip

  Zolang de Schiphol Lobby sterker is dan de anti geluiden, zal er altijd een strijd blijven. Schiphol heeft maling aan wat de burger vind of overkomt, meer, meer, meer is het devies.

  18
 13. Sandra

  En ik maar denken dat het niet erger kon…

  18
 14. Dick

  Oeps…., dit is niet best juridisch gezien …. Voor Schiphol..

  29

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate