Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schandaal

Alarm: kankerverwekkende uitstoot vliegverkeer duizenden keren boven industrienorm

Kankerverwekkende uitstoot vliegtuigen

foto: Ria Sopala via Pixabay

4.6
(338)

De uitstoot van zeer zorgwekkende (lees: kankerverwekkende) stoffen door vliegtuigen is duizenden keren hoger dan de norm die geldt voor andere industriële bedrijven. Minister Harbers is geschrokken en belooft de Tweede Kamer zo snel mogelijk maatregelen te nemen.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit een brief met bijlagen die de minister gisteravond stuurde aan de Kamer. Harbers baseert zich op een onderzoek van kennisinstituut TNO naar de kankerverwekkende stoffen die door vliegtuigmotoren de lucht in worden geblazen.

De resultaten van het onderzoek zijn ronduit schokkend. Van een levensgevaarlijke stof als formaldehyde wordt 2200 keer zoveel uitgestoten als de norm die geldt voor de Nederlandse industrie. Tot op heden blijft de luchtvaart vrijwel volledig gevrijwaard van controle en handhaving op deze uitstoot.

ZZS-emissies door luchtvaart vergeleken met grensmassastroom voor industriële inrichtingen (bron: TNO)

In totaal identificeert TNO acht kankerverwekkende stoffen die uit vliegtuigmotoren komen. Zeven daarvan overschrijden de geldende normen zeer fors. Er wordt 3000 keer teveel crotonaldehyde uitgestoten, 1600 keer teveel naftaleen, 700 keer teveel 1-methylnaftaleen en 300 keer teveel 1,3-butadieen en benzeen.

In het onderzoek zijn niet alle kankerverwekkende stoffen meegenomen. Zo blijven de beruchte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en ultrafijnstof buiten beschouwing, omdat de wetenschappers over onvoldoende gegevens beschikken om deze in kaart te brengen. Maar die uitstoot is er wél, zo meldt TNO.

Uitstoot vooral onder deellast
Volgens de onderzoekers wordt het grootste deel van de uitstoot veroorzaakt als de motoren niet op volle kracht draaien. Juist dan worden de gifstoffen onvolledig verbrand zodat ze in de lucht terechtkomen. Dat is het geval bij stationair draaien zoals op het platform, maar ook bij taxiën en dalend verkeer laag over de woonwijken zoals in Zwanenburg of Amstelveen waar de toestellen vaak maar 100 meter boven de huizen vliegen.

Deze uitkomsten bevestigen het beeld dat ontstond na de documentaire ‘Ziek van Schiphol’ van tv-programma Zembla. Daarin werd een platformmedewerker geïnterviewd die stelde dat hij geen overleden collega’s kende die niet aan kanker waren gestorven. Vakbond FNV uitte eerder ook al ernstige zorgen over het werk op het platform tussen de draaiende straalmotoren, hulpmotoren (apu’s) en dieselaggregaten.

Keer op keer Kamervragen
Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) onder leiding van Johan Vollenbroek diende zo’n twee jaar geleden al eens een handhavingsverzoek in tegen deze levensbedreigende uitstoot, maar werd toen afgewimpeld door minister Harbers.

Volgens hem voldeed het vliegverkeer aan alle normen die voor kankerverwekkende uitstoot waren opgenomen in de luchtvaartwet. Maar in die wet wordt met geen woord gerept over deze stoffen. Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) stelde vervolgens vragen, maar kreeg aanvankelijk ook nul op het rekest.

Pas na intensief doorvragen, soms naar aanleiding van artikelen op deze site, moest de minister toegeven dat er niets geregeld was om de kankerverwekkende emissies door vliegtuigen terug te dringen en beloofde hij onderzoek te doen. Dat mondt nu uit in het TNO-rapport met verbijsterende uitkomsten. Van Raan zegt desgevraagd de minister te gaan aanspreken op deze resultaten. Hij wil dat Harbers nu snel in actie komt.

De minister laat TNO eerst uitrekenen wat de uitstoot betekent voor de omgeving. Het instituut moet de uitstoot omrekenen naar concentraties van de gevaarlijke stoffen op en rond Schiphol. De meeste van die stoffen hebben al bij zeer lage concentraties negatieve effecten op de gezondheid van medewerkers en omwonenden. De stoffen worden niet voor niets ‘zeer zorgwekkend’ genoemd.

Geldende grenswaarden voor de aangetroffen stoffen (bron: TNO)

Voor benzeen geldt bij voorbeeld een wettelijke norm van 5 microgram per kubieke meter lucht. Met de nu bekende uitstootcijfers zal zo’n norm al snel overschreden worden op en rond Schiphol. Voor andere stoffen, zoals naftaleen, ligt die ‘veilige’ grens nog veel lager. Harbers verwacht in het derde kwartaal de uitkomsten van de nieuwe berekeningen.

Maatregelen
Op basis daarvan wil hij besluiten over maatregelen om de gevaarlijke emissies terug te dringen. Dat kan bij voorbeeld door een betere kwaliteit brandstof te gebruiken dan nu op de vliegvelden wordt verkocht. Een relatief simpele ingreep die gepaard gaat met hogere kosten voor de vliegfirma’s die niet staan te springen om zo’n maatregel.

Een andere maatregel is om de grondoperaties op Schiphol zoveel mogelijk te elektrificeren. Dat helpt om medewerkers te beschermen tegen de uitstoot, maar doet niets voor omwonenden.

Mogelijk zal de luchtvaart ook te maken krijgen met de verplichting om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) voortaan regelmatig te rapporteren en actief terug te dringen – net als alle andere industrieën in ons land dat moeten.

De problemen spelen uiteraard niet alleen rond Schiphol, maar ook bij alle andere vliegvelden van enige omvang, zoals Rotterdam, Eindhoven en Beek, weliswaar in mindere mate.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 338

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. ROBERT C. VAN WANING

  Mensen worden immuun voor dit soort berichten. Deze waarschuwingen klinken immers al zo lang en toch nemen vervuiling, opwarming en verlies van biodiversiteit toe. Politiek, bestuur en media reageren alleen op crises en rampen. Kennelijk is het nog niet erg genoeg. Ik denk dat veel mensen vliegen omdat zij denken dat het nu nog kan terwijl het ondertussen helemaal uit de hand is gelopen.
  ‘Na mij de zondvloed’ was een oud gezegde dat inmiddels een actuele lading heeft gekregen. ‘Fuck the Future’ is de doelbewuste variant ervan.

  13
 2. Gerry van der Weele

  Geboren en getogen in Hoofddorp, heb ík inmiddels twee kankersoorten overleefd en ben ik nu op weg naar de derde. Het artikel heeft me geshockeerd. De puzzelstukjes beginnen samen te vallen. Een moeder die nooit gerookt heeft, maar toch astmatisch werd, 9 kinderen in één wijk met leukemie, en zo kan ik meer voorbeelden geven. Nu: de hele dag vliegtuiglawaai, ongeacht van waar de wind vandaan komt, kerosinedampen als de wind uit het Noorden komt en de Polderbaan als startbaan wordt gebruikt. Dat doet iets met je, als mens. Dat het geestelijk iets doet is duidelijk: weten dat de Polderbaan morgen als startbaan gebruikt wordt zorgt voor spanning en hartkloppingen. En lichamelijk? Het voelt alsof een sluipmoordenaar steeds dichterbij komt. Hoeveel onderzoeken moeten er nog komen, voordat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren? Ik ben blij met SchipholWatch, maar de artikelen maken me zo ongelukkig. Inmiddels heb ik zoveel kranten aangeschreven met de boodschap: Doe hier iets mee!! Maar dat doen ze niet..

  41
  • Henk Visser

   De reactie van Gerry is absoluut shockerend.
   Er zijn al zoveel burgers die hun gezondheid, hun levensgenot, systematisch vernietigd zien worden door een overheid dat artikelen 21 en 22 van de grondwet misacht. De Bijlmerramp, het toeslagenschandaal, het Groninger gas schandaal, de luchtvaart. Het is in deze context niet verwonderlijk dat steeds vaker de nationale proteststem doorklinkt. LPF, PVV, FvD en nu de BBB.
   Ironisch is dat juist rechtse coalities, na Joop den Uyl, de afbraak van sociaal Nederland in gang hebben gezet en nu de boemerang terug krijgen vanuit het rechts stemmende electoraat.

   Nederland is een staat in staat van verval. Al ruim 20 jaar spelen opeenvolgende regeringen als rentmeester over het economisch verdienmodel dat vooral de eliteklasse en haar zuilen bevoorrecht. De verwaarlozing van het onderwijs, bezuiniging op sociaal maatschappelijke instellingen als de bibliotheek, speelt de neoliberalen (VVD) in de kaart. In die zin dat een steeds groter deel van het electoraat niet meer voldoende geïnformeerd is om uit objectieve kennis te stemmen op de partij die hunner belang het best dient. Onderzoek heeft aangetoond dat middel tot hoger opgeleiden eerder naar de stembus gaan dan de onderklasse. De middenstand en elite.
   Is dit een vooropgezet plan? In de USA werkt het al zo. Het zitje van Rutte in de Oval Office voor een ego kiekje is geen goed signaal.

   Globale lobby instanties als IATA hebben een ongekende invloed op het beleid van onze overheid inzake luchtvaart. Een overheid dat geen scrupules kent in het minachten van grondwet statuten.
   Burgers als Gerry, en vele anderen, zijn de ‘bijkomende slachtoffers’ van een economisch verdienmodel dat de staat als onaantastbaar verankert heeft.

   16
 3. Haes

  “harbers schrikt”…de toneelspeler. alsof niet allang bekend was dat verbrandingsmotoren grote hoeveelheden zzs kunnen opleveren…
  hij schrikt omdat hij tegen de lamp loopt.
  maar geen nood… er komt “meer onderzoek”… hij bedoelt we gaan tijd rekken….tijd is tenslotte geld en daarna komt de volgende smoes: betere brandstof…en het effect daarvan moet dan ook weer “onderzocht” worden…terwijl allang duidelijk is dat ook “betere” brandstoffen tot zzs zullen leiden, want dat heb je immers met onvolledige verbranding…kortom loze beloften…tijd rekken..het schiphollen in de praktijk.

  30
 4. jan adrichem

  en dit is GEEN 1 april grap!
  Nou aandeelhouders stap per direct uit de vliegindustrie want je wordt straks door de rechter verantwoordelijk gehouden, dat wist dat er mensen sterven door jouw keuze om te beleggen in een grote vervuiler.

  12
 5. GEERT

  Ik lees zojuist in de T. dat letselschadegigant John Beere zich aansluit bij strijd tegen TataSteel,niet als advocaat maar als bestuurder van belangenbehartiger FrisseWind in Wijk aan Zee.De stichting bereid een miljoenenclaim voor namens de gedupeerden.
  Als ik dat allemaal lees dan is er niet veel verschil in uitstoot van rotzooi tussen TataSteel en Schiphol,behalve dat de eerste een vergunning heeft……….en de laatste niet.
  Het artikel hierboven van Schipholwatch vertelt van de uitstoot van een enorme rotzooi waarvoor NOOIT een vergunning voor afgegeven mag worden!!!
  Los daarvan geeft de Staat al jaren lang hier toestemming voor.
  Dus of je nu wel of niet een vergunning hebt je kunt gewoon doorgaan.
  En nu????

  25
  • Winny Lieverst

   Schiphol heeft toch een vergunning. Mevrouw van der Wal heeft deze er even snel tussendoor getrommeld en daarvoor wat boerderijtjes uitgekocht.

   1
 6. Hans Schendstok

  Hier is doordeskundigen en bewoners(vertegenwoordigers en – organisaties al sinds 2016 en eerder regelmatig op gewezen, maar er werd geen nader onderzoek gepleegd door de regering en betrokkenen omdat de uitkomst duidelijk was: wat niet weet. dat niet deert. Het tot op heden handhaven van de formele meetniveaus tot maximaal 3000 tot 6000 voet hoogte voor het meten van de giftige uitstoot van vliegtuigen is daar een voorbeeld van. Dat is bovendien een vorm van bedrog omdat een toestel slechts enkele minuten op die hoogte vliegt terwijl ze op kilometers hoogte uren lang dat gif uitspuiten over het luchtruim met alle gevolgen van dien.

  24
 7. Paul

  Zonder maatregelen is de overheid aansprakelijk lijkt me.

  We worden (hoop niet lang meer),geregeerd door zotten.
  BTW groente kan niet omlaag want technisch “moeilijk”(Belgen blijken dit miraculeus wel te kunnen)
  Vruchtensapbelasting omhoog met 196% , want kabinet maakt “zich zorgen over onze gezondheid”.
  Maar kerosine 0 euro belastingheffing.

  31
 8. ad

  Harbers is geschrokken, dat geeft hoop.

  8
 9. Bianca

  Hoe is dit dan wereldwijd?! Als je op Flightradar ziet hoeveel er dag- en nacht vliegen en het steeds maar meer worden, is dit toch een bodemloze put?
  En Harbers schrikken, jaja…hij heeft het geprobeert te verstoppen met ‘wat niet weet wat niet deert’.

  24
 10. Bezorgde burger

  Weer uitstel, omdat er nog iets uitgerekend gaat worden. Dit horen we toch al jaren? In de tussentijd wordt er natuurlijk weer niks gedaan. Lobby met economische belangen boven welzijn van burgers. Boeven zijn het – ook daar bij het ministerie. Gelukkig zijn er partijen als SW die verantwoordelijkheid afdwingen!

  50
 11. J.

  Zo langzamerhand komt de echte waarheid boven drijven, de natuur in zuid-holland holt achteruit en nu lees je dit weer, en dan zit er in de tweede kamer een zekere heer De Groot, die alle schuld legt bij de boeren als afleiding van de problemen in het westen van het land. En het kabinet dat het aftreden steeds weer probeert vooruit te schuiven, weg ermee.

  42
 12. fons

  Ik hoop dat dit ook gaat doordringen bij de Ryanair-Ceo MichaelO’Leary.
  Hij vindt dat de Nederlandse regering knettergek is nu het wil dat Schiphol krimt.
  En hij is niet de enige als je de Telegraaf moet geloven.
  Een krant, die helaas de massa op haar hand heeft.

  41
 13. Lenie

  Dit was al heel lang bekend, maar is nu onderbouwd met cijfers van TNO. Serieus: Kun je spreken van ‘moord met voorbedachte rade’ als hier weer niets mee gedaan wordt door de staat?

  80
 14. Geer

  Naar de rechter om een veilige woonplek af te dwingen!

  65
 15. E.C. Lehr

  Ik schrik me helemaal lam. Je weet het maar niet de omvang en deze cijfers. Josje schrijft in haar reactie; ‘de lucht buiten stinkt naar kerosine, beneemt je de adem, slaat op je luchtwegen, je kozijnen en tuinmeubelen zitten onder een laag zwarte smurrie’. Datzelfde op de speelplaatsen van kinderdagverblijven, scholen, kinderboerderijen, sportvelden waar peuters, kleuters, kinderen, tieners en volwassenen spelen, sporten.
  Natuurgebieden waar dieren worden geboren. Protest als opruiing ? Burgerlijke ongehoorzaamheid ? Het zou eerder een gebrek aan verantwoordelijkheid en burgerzin zijn als we niet zouden protesteren. Tenzij, tenzij Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, touroperators eindelijk het hoofd buigen voor het vernietigend effect van hun industrie. Ze weten het allang. Heeft dit nog invloed op kort geding en dwangsommen aan de staat ?

  75
 16. B. van Marlen

  Onder die mooie ‘optimale vaste routes’ word je dus straks niet alleen horendol van de herrie, maar ook langzaam, maar zeker, vergiftigd. De tipwervels van vliegtuigen op 600-700m kunnen best zorgen voor depositie van deze stoffen op onderwonenden. Ik heb al regelmatig bij ons de kerosine kunnen ruiken, vooral bij vriezend weer en hoge luchtdrukl! Een studie rond het vliegveld van Seattle liet zien dat ultrafine particles (UFP) in een gebied van 10 nm (ca. 18.5 km) verwijderd van een luchthaven kunnen neerslaan vooral bij dalend verkeer (UECNA UFP-webinar).

  Het voorzorgbeginsel vraagt om afzien van die vaste routes en ook van elke luchtvaartgroei, maar let op, men gaat uitgebreid nader onderzoek beloven en intussen de zaak gewoon doordrukken.

  Je mag het niet voorstellen, want dat zou kunnen worden geïnterpreteerd als opruiing, maar het minst wat we zouden kunnen doen is een echt massaal protest organiseren op de luchthavens.

  Wie stil is krijgt niet alleen herrie, maar wordt nog eens vergiftigd. Het wordt bij ons niet BBBeter, maar SSSlechter!

  70
  • Josje

   Massaal protest op luchthavens: uitstekend idee. Optocht met spandoeken naar hoofdkantoor van Schiphol. Met z’n allen naar Den Haag. Dat oproepen daartoe ‘opruiing’ zou zijn is het gevaarlijke totalitaire frame van de gevestigde orde dat de democratie dreigt te verdrukken. Als we iets moeten doen is het in elk geval daar weerstand tegen bieden. Uiteindelijk valt massaal protest van de bevolking niet meer te negeren.

   51
  • Hans

   Hier in Hoofddorp, op ca. 8 km van Schiphol, ruik je bij oostenwind altijd kerosine.

   32
 17. Jonathan de B

  Ik ben heel boos. Ik stem voortaan op Lammert van Raan van PvdD en ik doneer maandelijks aan Mobilisation for the Environment (MOB) onder leiding van Johan Vollenbroek.

  Het is toch godgeklaagd dat de premier met droge ogen concludeert dat de politiek de laatste jaren van veel gewone burgers is afgedreven en dat hij denkt dat ook te kunnen oplossen. Dit dossier bewijst al jaren het tegendeel.

  84
 18. Josje

  Het was al bekend dat de normen werden overschreden, maar om zo zwart op wit te lezen in welke mate is ronduit schokkend. Dit is waar vele onderwonenden van vliegroutes niet een keertje maar dagelijks talloze keren aan worden blootgesteld. Waarvan we natuurlijk al lang een donkerbruin vermoeden hadden: de lucht buiten stinkt naar kerosine, beneemt je de adem, slaat op je luchtwegen, je kozijnen en tuinmeubelen zitten onder een laag zwarte smurrie. Harbers kan nu maar één ding doen: zo snel mogelijk eisen stellen aan de samenstelling van vliegtuigbrandstof en een verbod op de dodelijke troep die nu over mens en natuur wordt uitgestort. Dat zal natuurlijk bij Schiphol en luchtvaartmaatschappijen acute paniek opleveren, en het kabinet kan weer een volgend crisisberaad organiseren.
  Maar dat hebben ze helemaal aan zichzelf te danken door ten koste van alles en iedereen het smerige businessmodel van eindeloze luchtvaartgroei door te drukken. Jarenlang is de bevolking bewust misleid en belazerd, burgers hebben een hoge prijs betaald met hun gezondheid en levensverwachtig. Misschien komt er in het kabinet iemand op het idee dat het ook nog klimaatcrisis is en daarom niet echt onlogisch om flink het mes te zetten in het aantal vliegbewegingen. Ik noem het maar even voor het geval ze dat per per ongeluk over het hoofd zien. Benieuwd hoe lang het duurt voor de schellen eindelijk van de ogen vallen: het kan zo niet langer meer.

  96
 19. Neem alles in de grote schandvlek van Schiphol mee

  “De minister laat TNO eerst uitrekenen wat de uitstoot betekent voor de omgeving. Het instituut moet de uitstoot omrekenen naar concentraties van de gevaarlijke stoffen op en rond Schiphol.”

  Nemen ze wel tot een straal van 50km rond Schiphol mee in de berekeningen?

  Want ook daar wordt belachelijk laag aangevlogen tot Schiphol.

  Wat 4x zo hoog kan by the way.

  52
  • Rina Kok

   En die uitkomsten worden pas over een half jaar verwacht. Wat gebeurt er in die tussentijd? Gewoon doorgaan?

   37
  • Thomas

   Klopt. Egmond aan Zee op 600-650 meter hoogte richting Polderbaan. Geluid en vervuiling wordt niet meegeteld want te “ver” van Schiphol.

   1
 20. Kanker?

  SchipholWatch, heel erg bedankt voor jullie artikelen!!

  Gelijk gemaild aan een aantal kamerleden en media. Er moet z.s.m. actie komen en veel minder vliegen, lees zzs in de lucht en minder stikstof helpt gelijk aan alle problemen in Nederland!

  88
 21. Derk

  Waarom gaan de ministers niet zelf onder landingsbanen wonen, dan is het snel afgelopen met de uitstoot van kanker verwekkende stoffen.

  43
  • George Orwell

   Sterker nog, de vliegindustrie vliegt met een grote boog om Den Haag en de residentie van Willempie heen. Vooral geen slapende honden wakker maken. De varkens van Orwell mogen wel dag en nacht ziek gevlogen worden.

   14
   • Chouffe

    Ook vandaag worden heel opmerkelijke vreemde kronkels om Den Haag heen gedraaid om op de Kaagbaan aan te vliegen. Vervolgens worden de emissies al indraaiend boven Oegstgeest en Warmond uitgestort. Variërend op vlieghoogtes tussen 400 en 900 meter. Gekmakend!

    5
 22. Gesjoemel

  Nieuw onderzoekje, nieuwe berekeningetjes, nieuwe geitenpaadjes, daar gaan we weer, 3e kwartaal, 4e kwartaal, volgend jaar een keer. En zo zijn we ween een jaartje verder.
  Meten is weten, berekenen is schiphollen.
  Het aantal mensen met kanker en luchtweginfecties hier in de omgeving is schrikbarend.
  Maar ja, de marktwerking hè. Goedkoopste smerige kerosine.

  64
 23. Carel

  Eindelijk bredere aandacht in heel Nederland voor dit onderwerp, bravo SchipholWatch! Het kan niet zo zijn dat een minister zonder verstand van zaken het beter denkt te weten dan gespecialiseerde instanties die met heel andere cijfers en conclusies komen. Deze minister is overigens al eens eerder de laan uitgestuurd vanwege verkeerde cijfers (criminaliteit onder asielzoekers).

  66

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate