Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Volksgezondheid

Uitstoot kankerverwekkende stoffen Schiphol honderd keer hoger dan gemeld bij RIVM

foto: Nikoli Afina via Unsplash

4.7
(162)

Dit artikel heeft een vervolg elders op deze website. Lees aub ook dát stuk, klik hier.

De uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen van en naar Schiphol is veel hoger dan gemeld bij het RIVM. Uit antwoorden op vragen van GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlemmermeer blijkt dat alleen de uitstoot van proefdraaiende vliegtuigen wordt doorgegeven.

Deel op XDeel op Linkedin

Daarmee blijft de uitstoot van giftige en kankerverwekkende stoffen door taxiënde, opstijgende en landende toestellen volledig buiten de emissieregistratie van het rijksinstituut dat volksgezondheid en het milieu bewaakt. Eerder leek uit vermeldingen op die site de uitstoot tot 900 meter hoogte te worden meegenomen. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.

Met het proefdraaien van vliegtuigen is een fractie van een procent van alle uitstoot gemoeid. Met name tijdens het opstijgen wordt heel veel kerosine verbrand en worden dus heel veel giftige stoffen uitgestoten, voor een belangrijk deel vlak boven woonwijken in de regio.

“De totale uitstoot van kankerverwekkende stoffen vanaf vliegveld Schiphol is daarmee veel groter dan 40.000 kilogram per jaar, mogelijk meer dan 100.000 kilogram per jaar”, aldus Johan Vollenbroek van de organisatie voor natuurbescherming Mobilisation for the Environment.

Verantwoordelijk voor de meldingen is Schiphol zelf. Het vliegveld moet net zoals ieder vervuilend bedrijf iedere vijf jaar een rapportage inleveren met daarin ook de stappen die worden ondernomen om de kankerverwekkende uitstoot terug te brengen.

De rapportage die op 1 januari 2021 moest worden ingeleverd, kwam bijna een jaar later, maar bleek toen incompleet. Schiphol heeft daarom (voor de vierde keer) extra tijd gekregen om de juiste gegevens aan te leveren.

Registratie incompleet
Uit de brief van burgemeester Marianne Schuurmans aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer blijkt dat RIVM alleen de uitstoot registreert die wordt veroorzaakt door het proefdraaien. Dat gaat om 40.000 kilogram per jaar aan puur kankerverwekkende stoffen als benzeen en formaldehyde. Daarnaast komen er nog eens 400.000 kilogram zogenaamde vluchtige organische stoffen vrij, waarvan een deel ook kankerverwekkend is.

Hoewel Vollenbroek aangeeft dat de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen mogelijk tot wel 100.000 kilogram kan oplopen, verwachten wij dat het nog (veel) meer is. Immers wordt slechts een zeer klein deel van de op Schiphol verkochte kerosine gebruikt voor het proefdraaien.

Veel meer kerosine gaat naar het taxiën, opstijgen en rondvliegen van toestellen. Aannemende dat aan het proefdraaien minder dan een procent van alle op Schiphol verkochte kerosine wordt besteed, kan de hoeveelheid ziekmakende uitstoot daardoor zelfs een factor honderd hoger zijn dan vermeld in de officiële registratie van het RIVM.

Miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen
In dat geval moet al snel worden geconcludeerd dat het vliegverkeer van en naar Schiphol jaarlijks verantwoordelijk is voor de uitstoot van miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen, deels op zeer lage hoogte boven kinderrijke woonwijken.

Deze mogelijkheid is ronduit schokkend. Kleine hoeveelheden van dergelijke stoffen zijn al kankerverwekkend. Nu blijkt dat het over veel grotere hoeveelheden gaat, is het de hoogste tijd dat een instituut als RIVM de uitstoot grondig gaat onderzoeken en toewerkt naar een totaaloverzicht waarin niet alleen de hoeveelheden duidelijk komen vast te staan, maar ook de effecten op de volksgezondheid.

Eerder rekenden we grofweg uit dat met de lagere uitstootcijfers de concentratie van gifstoffen rond Schiphol tot vijftien keer hoger ligt dan gemiddeld in ons land. Nu blijkt dat het leeuwendeel van de uitstoot niet eens wordt meegerekend, komen de concentraties veel hoger te liggen.

Overheid mag niet langer wegkijken
GGD’s beschikken over veel cijfers over gezondheidsproblemen in de regio en over de oorzaak van sterftegevallen. Tot op heden is in ons land nooit onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen (dodelijke) ziektes, de uitstoot van gifstoffen en het wonen onder een aan- of uitvliegroute.

De GGD Kennemerland heeft enige tijd geleden wel gegevens opgevraagd over de vlieghoogtes van toestellen in de regio uit de database van vliegherrie-app Explane. Dat gebeurde volgens een medewerker in het kader van een onderzoek naar hart- en vaatziekten, stress en slapeloosheid als gevolg van vliegverkeer. Niet bekend is of dit onderzoek ook kijkt naar de giftige uitstoot.

Parallel aan het uitgebreide onderzoek naar Tata, kan de overheid niet anders dan nu ook snel te starten met research naar de gevolgen van het vliegverkeer op de volksgezondheid in de omgeving van vliegvelden. Burgers hebben recht op bescherming van hun gezondheid en leefomgeving. De overheid mag hier niet langer van wegkijken.

Dit artikel heeft een vervolg elders op deze website. Lees aub ook dát stuk, klik hier.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 162

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Anna

  https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-als-buur/pagina/luchtkwaliteit-op-en-rond-schiphol/

  Als ik het goed heb is dit het rapport van de RIVM over het ultrafijne stof

  Verder wil ik nog kwijt dat de vliegroute van de vliegtuigen niet overheen komen met de flight tracking van Schiphol.
  Die volg ik al een hele tijd omdat er steeds vaker vliegtuigen over mijn huis heen komen en ook steeds lager , volgens de flight tracking vliegen ze een heel eind verderop . Er klopt dus niks van en er over klagen bij BAS werkt ook niet ! Frusterend dat ze hun gang mogen gaan en er niks aan gedaan kan worden .

  1
 2. Haes

  Blijf mij verbazen over de rol van het rivm. Die lijkt mij veel te afhankelijk. De wet op het rivm
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0008289/2020-03-19
  geeft duidelijk aan dat het instituut onafhankelijk is en op eigen initiatief alles kan onderzoeken wat voor de volksgezondheid van belang wordt geacht. Het Rivm moet een waakhond zijn als het gaat om volksgezondheid. Bij “schiphol” speelt wat dit betreft zoveel dat je van een waakse hond verwacht dat hij uit eigen beweging alarm slaat. Daar merk ik weinig van.

  4
 3. Reactie door auteur

  SchipholWatch

  Dit artikel heeft inmiddels een vervolg gekregen, met enige nuanceringen. Zie aub https://schipholwatch.nl/2022/01/23/emissieregistratie-schiphol-toch-completer-dan-gedacht/

  2
 4. Jaap de Groot

  Ik betrap mij er op dat ik mij tegenwoordig nergens meer om verbaas. Dat is wel een teken aan de wand.

  1
 5. Ad

  De leiding van Schiphol is misdadig
  De leiding van de handhavende overheid is misdadig

  2
 6. mcp

  Opzettelijk en bewust liegen, wegkijken, manipuleren en goedpraten Ten koste van welzijn en gezondheid.

  Schiphol niet verhuizen naar zee of krimpen maar sluiten en weg, voorgoed.

  2
 7. Roland

  Komt nog bij dat de overheid verplicht geluidsmetingen moet doen via NOMOS – guess what – de microfoons staan bij lange na niet waar daadwerkelijk gevlogen wordt!!!!
  Op 1 ½ km afstand hier vandaan in Zwanenburg/Halfweg staan er twee, en aan de andere kant in NieuwWest/Osdorp één. Een aantal jaar is aan de Alderstafel besloten om dan maar in het midden daarvan LAGER uit te vliegen, want dan pikken de grond EN ONZE HUIZEN meer geluid op en de microfoons MINDER – dus er kan MEER gevlogen worden! Dus een deel van de bevolking wordt al JAREN opgeschept met 8 tot 16 keer meer herrie dan is toegestaan en verantwoord!!! 21uur pokkenherrie per dag door laag uitvliegende toestellen zoals 2021 meegemaakt in een woonwijk – natuurlijk, moet kunnen!!!!!!!! Een hoofdstartbaan dicht door onderhoud – kan de andere baan wel 24h per dag open – u vraagt, wij draaien, GEEN ENKEL PROBLEEM! MILIEUVERGUNNING – HUH? NOOIT VAN GEHOORD, MOET DAT DAN?
  Het is ZO BESCHAMEND dat dit in dit land kan gebeuren en dat ze nog steeds weg komen met alle LEUGENS, ONEERLIJKHEID, ONVERSCHILLIGHEID, HET OP DE KOP TOENEMEND DAT MENSEN ERONDER LIJDEN EN ZIEK WORDEN, TE GEK VOOR WOORDEN!!!!!

  13
 8. Roland

  Hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat je uitstoot “moet melden” bij het RIVM, terwijl deze OVERHEIDSINSTANTIE het juist actief moet bewaken, of ben ik nou gek? Waarom wordt nu opeens iedereen wakker, na 30 jaar gelazer? FOUTE BOEL!!!!!!!!!

  11
 9. Loek

  Ik dacht toch werkelijk dat de milieuschandalen uit de jaren 70 en 80 ver achter ons lagen maar niets is minder waar. Tata en Schiphol zijn staan gewoon rustig hun gif de bewoonde wereld in te pompen en de regering, herstel: het corrupte VVD-zootje vindt geld en economische groei belangrijker dan gezondheid van miljoenen mensen waaronder vele kinderen. Ze gaan gewoon over lijken.

  12
 10. Loek

  Aan: [email protected]
  Betreft: Resultaten studie langetermijneffecten ultrafijn stof Schiphol

  Geachte mevrouw, heer,

  Op uw website geeft u aan dat het RIVM in 2020 en 2021 onderzoek doet naar de gezondheidsrisico’s zijn als mensen langdurig worden blootgesteld aan ultrafijn stof van de luchtvaart. De eindrapportage van dit onderzoek zou naar verwachting eind 2021 verschijnen.
  Het is nu begin 2022 en ik kan de resultaten van dit onderzoek niet vinden op uw website. Ik verzoek u dan ook om mij de juiste link toe te sturen die naar deze informatie leidt.

  Dank en vriendelijke groet,

  22
  • Loek

   Beste meneer/mevrouw,

   Hartelijk dank voor uw e-mail.

   Eind juni 2021 zijn twee rapporten gepubliceerd over ultrafijn stof en Schiphol zie hiervoor de volgende link: http://www.rivm.nl/ultrafijnstofschiphol

   Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   RIVM Infopunt

   • Loek

    Geachte mevrouw, heer,

    In mijn e-mail vraag ik naar de onderzoeksresultaten van de langetermijneffecten van blootstelling aan ultra fijnstof. Het is een onderdeel van de studie waarnaar u mij verwijst en op uw site staat dat de onderzoeksresultaten ervan eind 2021 verwacht worden. Ik verzoek u dus nogmaals om actuele informatie over dit gedeelte.

    Met vriendelijke groet,

 11. Jan Rooijakkers

  strafrechtelijk aangifte doen lijkt me heel goed mogelijk, al was het alleen maar via “valsheid in geschrifte”

  12
 12. Rob

  Je vraagt je toch ook af of er bij deze instanties mensen zitten met een geweten die nadenken over deze situatie en dus op hun geweten hebben dat er kinderen zijn die kanker krijgen door alles maar in de doofpot te stoppen.

  10
 13. ReindeR Rustema

  Hoe gaat zoiets, vraag ik me af? Er moet toch ergens een RIVM-ambtenaar zijn die de cijfers binnen ziet komen en zich realiseert: “Dit moet beter.” Gaat er achteraan bellen. Krijgt niks terug. Schrijft brieven. Krijgt vage toezeggingen. Gaat naar superieur. “Wat te doen?” Escaleren, tot aan directieniveau en die praat met directie van Schiphol. Worden met alle egards ontvangen op Schiphol. Veel vriendelijkheid, toezeggingen volgen. Verder niets. RIVM-directie zoekt steun bij ministerie. Daar komt het terecht bij de ambtenaren die hun functie-omschrijving, salarisschaal en ronkende titel te danken hebben aan het glamoureuze Schiphol. Hebben een kort lijntje met Schiphol-directie. Directie mailt gelijk geruststellende woorden terug. Ondertussen gaan maanden of jaren voorbij. Ambtenaren veranderen van functie. Sommige escaleren niet, anderen wel. Oudgedienden ontmoedigen jonge ambitieuze medewerkers. Tsja, dat is al eens geescaleerd, zinloos om dat opnieuw te doen. Afwachten tot er wat gebeurt nu. Minister in kwestie wordt in bescherming genomen en wordt niet lastig gevallen met dergelijke details.

  Kamerleden die hier lastig over zouden kunnen doen zitten in een gefragmenteerde oppositie in te kleine partijen om altijd bij alle commissievergaderingen te zijn. Tsja.

  Bij een gewoon bedrijf is het in veel gevallen al genoeg om herhaalverzoeken te sturen. Een MKB’er denkt dan al snel, “yikes, dat RIVM-probleem kan ons de kop kosten, bel ze terug!” Schiphol zal die angst niet snel hebben.

  23
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Het ligt waarschijnlijk wat genuanceerder. De uitstoot van de grondoperaties wordt gemonitord door RIVM, maar kennelijk heeft I&W er goed voor gezorgd dat de zeer zorgwekkende stoffen van de luchtoperaties onder het ministerie vallen. En die handhaven helemaal niets, zoals bekend. En ze registreren ook niets. Want wat niet op papier staat, is er niet.

   10
 14. ir. B. van Marlen

  De rechtszaak komt in zicht. Met dit gegeven zou het zelfs om een strafzaak kunnen gaan! Dit lijkt op Tata Steel. Wat een schandalig gebrek aan ethiek hanteert men toch in dit land!

  37
 15. Beerput Schiphol/ de Schipholaffaire

  Ongelofelijk. Flabbergasted. En weer meer sh*t uit de Schiphol beerput.

  WANNEER DRINGT EINDELIJK EENS DOOR BIJ DE MEDIA EN DE POLITIEK DAT WE TE MAKEN HEBBEN MET EEN SCHIPHOLAFFAIRE?

  35
 16. Manon

  Onze kersverse minister van vloksgezondheid heeft heel wat te doen. De cultuursector op slot vanwege de gezondheid van de Nederlanders? En een minister van justitie en veiligheid die daar op wil handhaven? Ik had al getweet dat er een hele grote klus al meer dan 30 jaar zit te wachten op handhaving en haar succes gewenst. Dit geldt natuurlijk ook voor onze minister van volksgezondheid, welzijn en sport.

  17
 17. Lex

  Ik zie veel overeenkomst met wat er gebeurt bij TATA. Bedrijven mogen zelf data aanleveren en het RIVM staat erbij en kijkt erna ……. En dan gebeurt er niks!

  36
 18. Madelon

  Dat we geschiphold worden wisten we al, dat het heel erg was konden we wel raden, dat het ZO verschrikkelijk is moet onmiddellijk resulteren in halvering van de vliegbewegingen. Wat een bananenmonarchie.

  34

Geef een reactie

Translate