Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Volksgezondheid

Uitstoot kankerverwekkende stoffen Schiphol tot 15 keer boven norm

foto: Łukasz Dyłka via Pixabay

4.9
(130)

De uitstoot van kankerverwekkende stoffen door Schiphol ligt tot vijftien keer hoger dan gemiddeld in ons land. Dit blijkt uit antwoorden van minister Barbara Visser (VVD) op een brief die SchipholWatch twee maanden geleden aan haar stuurde.

Deel op XDeel op Linkedin

SchipholWatch stuurde de brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) nadat staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66) had aangegeven de situatie rond Tata Steel onacceptabel te vinden.

Vorige week antwoordde minister Visser op verzoek van de Tweede Kamer in een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. SchipholWatch moest haar antwoord via de media vernemen, de minister vond het kennelijk niet nodig haar antwoorden te sturen aan de vragensteller.

Van Weyenberg stelde ruim twee maanden geleden dat de veiligheid en gezondheid van omwonenden van Tata Steel voorop zouden moeten staan en dat er geen toekomst voor het staalbedrijf zou zijn als het bedrijf zo vervuilend blijft als het nu is.

Meer kankerverwekkende uitstoot dan Tata
Wij vroegen hem en de minister de vergelijking te maken met Schiphol, waarvan de uitstoot van met name ‘zeer zorgwekkende stoffen’ – Haags jargon voor kankerverwekkende stoffen – in sommige gevallen zelfs ver boven die van Tata uittorent.

In haar antwoord durft Visser er niet op in te gaan. Ze volstaat met een tabelletje waarin de uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt vergeleken met de uitstoot ervan in heel Nederland. De uitstoot van Schiphol wordt hierin weergegeven als percentage van de uitstoot van heel het land.

Dat percentage loopt – afhankelijk van de stof – uiteen van 0,2 tot 1,1 procent. Kennelijk wil de minister hiermee suggereren dat het allemaal wel meevalt met die uitstoot, maar letterlijk zeggen doet ze het niet in haar antwoord. Ze ontwijkt die conclusie wijselijk en laat het graag aan de lezer toe of dat veel of weinig is.

Willekeur in beleid
Ook ontwijkt ze de vraag waarom een gevaarlijke situatie rond Tata Steel niet acceptabel is, maar rond Schiphol wél. Dit duidt op een grote willekeur in beleid. De ernst van situaties verschilt kennelijk tussen vervuilers onderling, tussen omwonenden op de ene plek en op de andere en tussen het beleid van een staatssecretaris en dat van een minister binnen één ministerie.

Wat ook onvermeld blijft in de tabel is dat de uitstoot van Schiphol om vage redenen – en tegen de regels van de Europese Unie in – slechts wordt meegenomen tot een vlieghoogte van 3000 voet (circa 900 meter). Daarboven wordt de uitstoot niet meer meegerekend, maar die is er natuurlijk wel degelijk. De minister spreekt dit tegen in haar brief, maar zij verwijst hiervoor naar verouderde EU-regels.

Wat onvermeld blijft is dat de uitstoot van Schiphol plaatsvindt op een zeer klein oppervlakte, namelijk vooral op de uitvliegroutes van Schiphol. De grootte van dat gebied is ruwweg te berekenen.

Hoge concentraties gifstoffen
Wanneer een vliegtuig start vanaf de landingsbaan, heeft het ongeveer 8 kilometer nodig om op de hoogte te komen van 3000 voet, de hoogte waarin alle meegenomen uitstoot wordt gepleegd. Vlak na de start is de concentratie het hoogst, omdat het vliegtuig zich nog laag boven de grond bevindt. Naarmate het vliegtuig stijgt, wordt het verspreidingsgebied van de zeer zorgwekkende stoffen groter omdat weer en wind vat krijgen op de kankerverwekkende stoffen.

Aannemende dat het verspreidingsgebied nihil is op de startbaan en uitwaaiert tot 1 kilometer breedte bij 900 meter hoogte, ontstaat zo een gebied met een oppervlakte van vier vierkante kilometer. Schiphol heeft vijf veelgebruikte startbanen dus wordt de totale hoeveelheid meegerekende zorgwekkende stoffen op een gebied van 20 vierkante kilometer uitgestort.

Van het zeer kankerverwekkende benzeen wordt door Schiphol jaarlijks 6.448 kilogram uitgestoten, volgens de brief van de minister ‘slechts 0,3 procent’ van wat er in heel Nederland wordt uitgestoten. Maar die bijna 6,5 ton komt terecht op 20 km2. Dat is gemiddeld 320 kilogram Schiphol-benzeen per vierkante kilometer per jaar.

Voor heel Nederland geldt een uitstoot 2.043.000 kilogram benzeen. Maar ons land heeft een oppervlakte van 41.543 vierkante kilometer, zodat er gemiddeld 49 kilogram benzeen per vierkante kilometer wordt uitgestoten.

Die 49 kilogram geldt overigens ook voor de uitstoot onder de uitvliegroutes vanaf Schiphol, dus kan worden opgeteld bij de 320 kg die alleen Schiphol veroorzaakt. De gemiddelde uitstoot onder die uitvliegroutes komt daarmee op 370 kilogram en is daarmee ruim 7,5 keer hoger dan in de rest van ons land.

Het valt níet mee
Het valt dus helemaal niet mee met die uitstoot. Omwonenden onder de uitvliegroutes van Schiphol krijgen gemiddeld 7,5 keer zoveel kankerverwekkend benzeen te verduren als andere burgers. En dat is slechts een gemiddelde. Wijken die dichter bij Schiphol liggen, en waar vliegtuigen dus onder de 900 meter hoogte overheen stijgen, zoals het Amsterdamse Buitenveldert of Amstelveen-Noord, krijgen te maken met een uitstoot die nog veel hoger ligt – tot wel 15 keer zoveel als gemiddeld.

Eenzelfde rekensom kan worden gemaakt voor andere zorgwekkende stoffen als naftaleen en zwaveloxyden (Schiphol verzorgt hiervan één procent van de totale uitstoot van Nederland), niet-methaan vluchtige organische stoffen (deels ook kankerverwekkend) en stikstofoxyden. Om over het problematische ultrafijnstof nog maar te zwijgen.

Gezondheid burgers opgeofferd voor Schiphol
De conclusie mag duidelijk zijn: hoewel de minister suggereert dat het wel meevalt met de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door het vliegverkeer vanaf Schiphol, blijkt die uitstoot zomaar een ordegrootte hoger te zijn dan elders in ons land. Omwonenden van het vliegveld worden dagelijks blootgesteld aan veel hogere concentraties giftige stoffen dan andere burgers van Nederland.

Diverse onderzoeken van RIVM en de GGD’s in de regio hebben de gevolgen hiervan allang in kaart gebracht, maar Den Haag weigert conclusies te trekken uit deze feiten. De overheid offert welbewust de gezondheid van omwonenden op aan het vermeende economische belang van een overbemeten vliegveld.

In de komende periode publiceren we een aantal analyses van de antwoorden van de minister op onze brief. Op 17 november aanstaande wordt de brief besproken in de Tweede Kamer.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 130

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Stella

  Afgrijselijk! Ik ben zeer geschokt over deze berichten. Woon op 1250 mtr afstand kop Aalsmeerbaan. Het is hier al vele jaren onleefbaar door extreme herrie en nu is onze gezondheid in gróót gevaar! Ik kan werkelijk niet begrijpen dat de regering deze situatie ongestoord laat voortduren. Schiphol wordt beschermd ten koste van álles!

  3
 2. Hans Boshuizen

  We wisten al dat Schiphol veel vuiligheid uitstoot, maar de schrik slaat je om het hart als je dit leest, zeker als duidelijk wordt dat de cijfers op schandelijke manier door de minister worden gebagatelliseerd en gemanipuleerd. We worden gewoon belazerd door onze overheid.

  8
 3. ir. B. van Marlen

  Dit is een zeer zorgwekkend bericht. In de plannen van IenW met zgn. ‘hinderbeperking’ door concentratie op vaste routes (vooral onder Polderbaan en Kaagbaan) en met de verdere groei naar 700000-800000 vliegtuigbewegingen zullen de concentraties aan ZZS daar nog veel sterker toene-men.

  Het vaak geroemde ‘verdienmodel’ dient vooral de aandeelhouders en de egoïsten, die goedkoop willen blijven vliegen. Omwonenden zullen de rekening gaan betalen met hun afnemende gezondheid. En de maatschappelijke klimaatkosten worden over de gehele bevolking uitgesmeerd.

  Van ‘gelijke behandeling’ is dus voor onwonenden geen sprake, en dan noem ik nog niet eens de enorme geluidhinder, die toegestaan is onder de te hoge normen.

  Dit zijn zaken, die m.i. meegenomen moeten worden in de rechtszaak tegen Schiphol, KLM en de overheid.

  En er moet niet gewacht worden op nader onderzoek, dat pas na jaren resultaat oplevert, lang nadat de beslissingen al zijn doorgedrukt. De Shell-casus laat zien waar vooral de VVD voor staat.

  15
  • Rekel

   Niet alleen Amstelveen en Buitenveldert hebben “last” van kwalijke, giftige neerslag en geluidhinder van de laag vliegende vliegtuigen…ook Leimuiden heeft zowel van stijgende als van dalende , landende vliegtuigen op soms minder dan 400 meter hoogte last.
   We spreken dan van het “afvalputje” dat Leimuiden dan is: zowel via de Kaagbaan met vliegbestemmingen naar zuid oost en noord!, als de Buitenveldertbaan met vliegbestemmingen naar het westen zoals Amerika! komt dan nog te laag,maar vol over dorp en mijn huis langs.

   1
 4. Ad

  De berekeningen laat ik graag aan specialisten. Maar willekeur is en blijft van alle dag grootschalig richting het grote geld en schaamteloos. TATAKLMSCHIPHOL3MSHELLENZENZ maken wat ze willen, niet gehinderd maar zeer gefaciliteerd door de staat. Als ik 5 kilometer te hard rijd of een formulier fout invul of een ander klein foutje maak dan kom ik direct tussen de machinerie van democratisch gekozen blaaskaken. Wijzer kiezen dus volgende keer! Kies voor het leven, niet voor de dood in de pot.

  7
 5. Bernard Gerard

  Jullie hebben wel gelijk dat Schiphol een belangrijke bron van giftige stoffen is, maar ik zou er een keer een officieel verspreidingsmodel tegen aan gooien als Geomilieu STACKS. Ik denk dat julile concentratieberekening niet goed genoeg is en te hoog zit. Misschien dat Leon Adegeest dat kan of weet waar je het kunt laten doen.
  Jullie hebben overigens niet om Polycyclishe Aromatische koolwaterstoffen gevraagd en roet.
  Ik kan overigens op basis vna de ministeriele cijfers een schatting maken van de emissies van Eindhoven Airport.

  6
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   We hebben het in dit stuk niet over concentraties, maar over het totaal aantal kilogrammen dat wordt uitgestoten boven een bepaald gebied van beperkte omvang. Voor concentraties zou er een derde dimensie bij betrokken moeten worden, nl de hoogte, zodat er een getal van gram per kubieke meter zou worden berekend. Daar blijven we verre van, omdat daarvoor inderdaad ingewikkelde computermodellen nodig zijn, waarvan wij geen kennis hebben. Het artikel geeft een goede indicatie van het feit dat politiek wordt geaccepteerd dat er rond Schiphol sprake is van een veel hogere gemiddelde uitstoot van onder meer kankerverwekkende stoffen is dan in de rest van ons land. Veel van die stoffen zijn al bij kleine doses gevaarlijk.

   12
 6. madelon

  De demissionaire mevrouw Visser is dus net zo een lichtgewicht als haar voorgangster. Moeten we echt nog 4 jaar verder met deze dame?

  11
 7. Reactie door auteur

  SchipholWatch

  @Rob, stuur het door aan de kranten 😉 Vanuit de antwoorden van de minister is voor iedereen met een paar jaar middelbare school natuurkunde uit te rekenen dat de concentratie gifstoffen rond Schiphol veel hoger ligt dan elders in het land. En dit is niet het enige dat we uit de antwoorden van Visser halen. Er volgen nog een of meerdere artikelen hierover.

  23
 8. Bas van den Born

  Binnen 8 km van de sartbaan boven de 3000 ft, is alleen theoretisch , in praktijk zijn ze vaak op 20 km nog niet op 3000 ft, dit komt omdat ze een derated profiel vliegen. En dit was start, wat dacht je van landingen , voor de Polderbaan vliegen ze gerust 60 km lang onder de 3000ft.

  18
  • Thomas Stokhof

   Egmond aan Zee op ongeveer 675 meter hoogte richting Polderbaan. Lijkt mij ook niet zo geweldig. Focus van Schipholwatch ligt begrijpelijkerwijs op de direct omwonenden maar een veel groter gebied en de inwoners daarvan worden geteisterd. Zie Vliegherrie.nl.

   11
 9. Rob

  Als dit werkelijk zo is en Den Haag dit probeert te verhullen pleegt Den Haag eigenlijk suïcide op de eigen burgers. Van Schiphol en KLM kunnen we niks verwachten die hebben maar 1 gedachte en dat is met zoveel mogelijk overlast proberen iets over te houden aan het eind van het jaar.
  Ik schrik hier erg van, we wonen met onze 3 kleine kinderen aan de rand van de Polderbaan. Moet er niet aan denken dat ze iets oplopen door mensen die geen verantwoording durven te nemen

  22
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Als dit werkelijk zo is? Wij jokken niet. De berekening kan er licht naast zitten (positief of negatief), maar veel zal het niet schelen. Onze overheid kiest er bewust voor veel hogere gezondheidsrisico’s te tolereren rond Schiphol dan in de rest van ons land.

   19
   • Rob

    Ik bedoel eigenlijk dat de confrontatie zo schokkend is dat je dit niet wilt geloven

    Schiphol KLM Den Haag onder 1 hoedje de samenleving rondom Schiphol in de maling nemend.
    Terwijl de luchthaven helemaal niks toevoegt behalve vakantie reizen. En wat vracht vervoer. De hub functie die voor 50% deze ellende veroorzaakt moet vandaag nog worden afgestoten.
    Hoe kan het dat een minimaal verdien model door belasting betalers in stand gehouden moet worden terwijl het deze samenleving voor een groot deel vergiftigd met kanker verwekkende stoffen en psychische klachten door slaap gebrek
    Wanneer staat er iemand op om dit keihard aan te pakken in Den Haag en de waarheid wijd te verspreiden, schipholwatch doet prima werk maar dit
    moet nog veel grootser en breder verspreid worden

    31
  • Haes

   Goed gedocumenteerd geval van extreem onrechtmatig handelen door de overheid. Een nieuwe toelage affaire. Mag aannemen dat dit net zoveel aandacht verdient en ook krijgt!

   20

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate