Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Stikstof

Boze reacties op geheime hoorzittingen stikstof: demonstraties gepland

RVO verschuilt zich achter de privacy van ambtenaren in de hoorzitting, maar vraagt wel het hemd van het lijf van geïnteresseerden. Fragment uit de e-mail die wij van RVO ontvingen nadat wij onze belangstelling kenbaar hadden gemaakt.

0
(0)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft zich de woede op de hals gehaald van belanghebbenden door de hoorzittingen over de stikstofovertredingen door vliegvelden achter gesloten deuren te houden.

Deel op XDeel op Linkedin

Ondanks vele verzoeken besluit de dienst geen publiek toe te staan bij de zittingen, geen video- of audiostream te publiceren en geen pers toe te laten. De zittingen vinden op deze manier in het geheim plaats, zonder de gangbare controlemogelijkheden door het publiek.

De handhavingsverzoeken inzake de stikstofdepositie werden uitgestuurd na een geslaagde crowdfunding-actie door Mobilisation for the Environment (MOB) onder leiding van Johan Vollenbroek.

Een boze burger stelt in een reactie dat de rechten van de mens worden geschonden door RVO. “Artikel 2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) beschermt het recht op leven. De bepaling ziet er onder meer op toe dat staten de verplichting hebben om het leven van personen te beschermen.”

Overheid moet leven burger beschermen
“Dit houdt ook in dat door het nalaten van staten om het leven te beschermen de burger in staat moet worden gesteld gepast te reageren, bij voorbeeld via de rechter. Het verzoek tot handhaving van de Wet natuurbescherming valt hieronder. De minister heeft immers toegegeven dat de vergunning ontbreekt maar dat zij desondanks niet zal handhaven.”

“Het is niet uit te sluiten en zelfs aannemelijk dat het niet-handhaven door de Nederlandse overheid tot dodelijke slachtoffers heeft geleid. Het Europese Hof heeft vastgesteld dat, indien de overheid op de hoogte was van bepaalde risico’s maar desondanks geen maatregelen heeft getroffen, uit EVRM artikel 2 kan voortvloeien dat de verantwoordelijken strafrechtelijk vervolgd dienen te worden.”

Alle belangstellenden die graag de zitting persoonlijk of per videoverbinding wilden bijwonen, kregen een standaard briefje van RVO toegestuurd.

Daarin vraagt de raad om allerlei persoonlijke informatie en bewijsmaterialen dat belangstellenden ook belanghebbenden zouden zijn. Ook dat schiet veel burgers in het verkeerde keelgat.

Meten met twee maten
“In uw schrijven verzoekt u mij naam en adres bekend te maken, maar verschuilt u zichzelf achter privacy-regels. Dat is meten met twee maten.”

Ook stelt RVO dat het moeilijk is een live videostream te organiseren op de korte termijn tot eind augustus (!). “Dit argument is niet serieus te nemen, gezien de mate waarin live videostreams sinds het begin van de corona-crisis ingeburgerd zijn geraakt.”

RVO heeft veel te verbergen
Al met al lijkt het er vooral op dat RVO wat te verbergen heeft. Eerder ontving SchipholWatch al een e-mail op poten over het publiceren van nota bene zakelijke e-mail adressen.

Hoewel wij deze hebben vervangen door een algemener adres, mochten we tot op heden geen antwoord ontvangen op onze vragen naar aanleiding van die mail.

Evenmin durft RVO de mail aan belangstellenden te laten ondertekenen door een normale persoon, maar wordt afgesloten met een vriendelijke groet van ‘de bezwaarjuristen’.

Het geeft al met al weinig vertrouwen in een fatsoenlijke en rechtmatige afhandeling van de handhavingsverzoeken van Johan Vollenbroek en zijn MOB.

Demonstraties
Uit betrouwbare bron hebben wij inmiddels vernomen dat enkele organisaties demonstraties organiseren tijdens de zittingsdagen om te protesteren tegen het niet-handhaven van de regels voor de vliegvelden en tegen het geheim houden van de zittingen hierover.

Bezorgde burgers die willen deelnemen aan de demonstraties kunnen ons een e-mail sturen op [email protected]. We houden u vervolgens graag op de hoogte van de stand van zaken rond die protesten.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
  1. Sietske van den Broek

    Dit is werkelijk een grof schandaal. Waar is de openbaarheid van bestuur.
    Wat zei Inez Weski ook al weer na de vraag of de overheid wel te vertrouwen is: “ja, en Sinterklaas bestaat ook”.

Geef een reactie

Translate