Grote onzekerheid MER overleg

Voor omwonenden rond Schiphol nadert het uur U. Volgens planning komt het moment dichtbij dat de Omgevingsraad overeenstemming moet hebben bereikt over de nieuwe MER van de luchthaven. Geruchten doen de ronde dat ondanks grote weerstand toch wordt ingestemd met verdere groei.

Foto: Jan Huber via Unsplash

Dit blijkt uit diverse uitingen op social media. Zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde Twitter-account van de actiegroep BWA Aalsmeerbaan dat het uit betrouwbare bron heeft vernomen dat minimaal 10.000 vluchten extra wordt afgesproken.

BWA Aalsmeerbaan on Twitter

BREAKING ERNSTIGE WAARSCHUWING uit betrouwbare bron dichtbij Aldersregie!! Delegatie(leider) @ORSbewoners negeert GROEISTOP van BRS én MFNH en gaat op eigen houtje voor GROEI. Bilateraal akkoordje in de maak met de sector: +10.000 tot 2023, daarna +15.000. #wiehouddiemantegen

“De achterban wil unaniem géén groei”, aldus Hoofddorp-Zuid Tegen Geluid. “ORS Bewoners heeft maar één opdracht: GEEN GROEI.” Lees verder >

Gastblog: Uitleg over de concept MER van Schiphol

Eind november 2018 heeft de Schiphol Group een concept Mileueffectrapport (MER) gepresenteerd. Een MER geeft een indruk van de toekomstige milieubelasting veroorzaak door activiteiten van de luchthaven.

Foto: Niels And Marco via Unsplash

De MER is een voorwaarde voor een nieuwe wet die regels geeft voor de luchthaven Schiphol. Het rapport wordt opgesteld om voldoende milieu-informatie te verzamelen om tot besluitvorming over de aanpassing van de wet.

De inhoud van de MER en de wijze hoe deze tot stand is gekomen is erg lastig te begrijpen voor leken. De inhoud is echter ontzettend belangrijk voor de omwonenden van Schiphol.

In deze blog geef ik een korte uitleg over de MER. Lees verder >

Vertrouwen in minister naar nieuw dieptepunt

Gisteren stuurde mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen haar langverwachte brief naar de Tweede Kamer over de grote verschillen tussen meten en rekenen bij de geluidswaarden van de belevingsvlucht. Dit leidde tot een ware stortvloed aan teleurgestelde reacties op sociale media, in de politiek en onder actiegroepen.

Wat blijkt? De grote verschillen (tot 8 dB) “hadden op voorhand verwacht kunnen worden” en “vallen binnen de marges”. Marges? Een nieuwe term die de minister hier introduceert in het hele debat over de luchtvaart. Want nooit eerder heeft het ministerie met omwonenden gesproken over dergelijke marges. Voor uw informatie: 8 dB lijkt niet zoveel, maar omdat het gaat om een logaritmische schaal betekent dit dat er zomaar 300% meer geluid is dan berekend. Met zo’n grote afwijking mag je ons inziens niet meer spreken van ‘marges’.
Lees verder >

Oproep: wie levert ons de MER?

Deelnemers aan het overleg over de nieuwe MER (Milieu Effect Rapportage) van Schiphol hebben een zwijgplicht opgelegd gekregen. Dat vinden wij ronduit belachelijk: de MER gaat heel veel inwoners van het gebied rond Schiphol aan en zou dan ook openbaar moeten zijn.

Foto: San Kaÿzn via Unsplash

Daarom hierbij de oproep: Wie beschikt over het concept van de MER zoals die tot op heden is opgesteld en wil deze delen met ons?

Wij vinden openbaarheid een groot goed, zeker als het gaat om zaken die heel veel burgers van dit land betreffen. 

Uiteraard houden we jouw identiteit als leverancier van deze informatie geheim, gezien de opgelegde zwijgplicht. Wel zullen we deze info op deze site (en op andere sites) publiceren. Lees verder >