Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Rechtszaken

Bezwaar MOB en SchipholWatch tegen afwijzing handhavingsverzoek vliegherrie

Kantoor ILT in Den Haag

Het kantoor van het Ministerie van Infrastructuur waarin ook de ILT is gevestigd (foto: Steven Lek via Wikimedia Commons)

4.6
(144)

Eerder dit jaar verzochten MOB en SchipholWatch aan de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) om de geluidsgrenzen van Schiphol te handhaven. Dat verzoek werd afgewezen en daar maakten we vorige week bezwaar tegen.

Deel op XDeel op Linkedin

ILT weigert te handhaven omdat de overschrijdingen volgens eigen zeggen het gevolg zijn van het volgen van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS). Er wordt dan ook ‘anticiperend’ gehandhaafd wat wil zeggen dat de steeds opnieuw optredende overschrijdingen door de vingers worden gezien als deze het gevolg zijn van het vliegen volgens dat stelsel.

Maar het NNHS is nog helemaal niet vastgelegd in de wet en daarom zijn beide bezwaarmakers van mening dat de geldende regels moeten worden gevolgd, bovendien zonder de vele tijdelijke regelingen om de geluidsgrenzen keer op keer te verruimen.

Maximaal 400.000 vluchten
De enige wetgeving die is vastgelegd, is het Luchthavenverkeersbesluit van 2008 (LVB2008). Volgens berekeningen van bureau To70 zijn daarmee niet meer dan grofweg 400.000 vluchten op Schiphol mogelijk. Alle vluchten boven dat aantal zijn illegaal.

De tijdelijke regelingen maken inbreuk op de wet, omdat deze geen gelijkwaardige bescherming bieden voor de omwonenden ten opzichte van de normen uit het LVB2008.

Met name in drukbevolkt gebied neemt de overlast toe door tijdelijke regelingen (illustratie: SchipholWatch Research)

In de afbeelding staan rode bollen voor een ophoging van de geluidsgrenzen. Bij grote rode bollen zijn de geluidsgrenzen fors opgerekt, bij kleine groene bollen is de situatie licht verbeterd voor omwonenden. De blauwe vlakken geven de bevolkingsdichtheid aan: hoe donkerder blauw, des te meer mensen er per vierkante kilometer in zo’n gebied wonen.

De illustratie geeft overduidelijk aan dat juist in dichtbevolkte gebieden de overlast mag toenemen door de tijdelijke regelingen, zoals de inmiddels opgeschorte experimenteerregeling van demissionair minister Mark Harbers.

Tijdelijke regelingen onwettig
Mobilisation for the Environment en SchipholWatch maken bezwaar tegen het oprekken van de geluidsgrenzen omdat deze voor veel mensen een verslechtering van de toch al beroerde situatie betekent. Door het geschuif met de normen zijn er steeds meer ernstig gehinderden in plaats van minder zoals volgens de wet zou moeten gelden.

Hoewel de inspectiedienst erkent dat zij een verplichting heeft om tot handhaving over te gaan, weigert de dienst de daad bij het woord te voegen met een beroep op ‘bijzondere omstandigheden’. Uit de afwijzing van het handhavingsverzoek blijkt echter geheel niet wat die omstandigheden zijn.

In 2018 diende MOB ook al eens een vergelijkbaar verzoek tot handhaving in. Dat verzoek werd toen uiteindelijk door de rechter afgewezen omdat er eind 2019 een nieuw Luchthavenverkeersbesluit zou komen waarin de ruimere geluidsgrenzen wettelijk verankerd zouden worden. De rechter oordeelde toen dat er ‘zicht was op legalisatie’ en er nog wel even mocht worden aangemodderd.

Geen zicht op legalisatie
Maar 2019 is inmiddels vier jaar geleden en nog steeds ligt er geen nieuw besluit. Ondertussen duurt het ‘anticiperend handhaven’ nu bijna negen jaar, sinds 2015. En is de krimp van Schiphol voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het ‘zicht op legalisatie’ is dan ook volledig uit zicht verdwenen.

De ILT stuurde eind 2021 een waarschuwing naar de minister dat deze een groot risico liep dat een rechter in geval van nieuwe procedures tot de conclusie moet komen dat er inmiddels al negen jaar geen sprake is van enige rechtsbescherming voor omwonenden. Recentelijk bevestigde de minister dit inzicht in het RTL Nieuws. Harbers zei daar dat de geldende regelgeving minder herrie toestaat dan in de afgelopen tien tot vijftien jaar is opgetreden.

Die wetenschap werd door de Staat zelfs gebruikt in het proces van KLM tegen de krimp van Schiphol. De landsadvocaat betoogde daar namens I&W dat de plicht tot handhaving dwingt tot het stoppen met gedogen van de geluidsoverschrijdingen (cursief aangebracht door de landsadvocaat). De 500.000 vliegbewegingen zijn slechts mogelijk door het stelselmatig overschrijden van de rechtmatige situatie, zo stelde de raadsman.

Luchtvaart genoot buitenwettelijk voordeel
“De luchtvaartmaatschappijen hebben géén recht op overtreding van de wet. Ten hoogste hebben zij enkele jaren een buitenwettelijk voordeel kunnen genieten, waar toen nog een rechtvaardiging voor bestond: de verwachting dat het NNHS zou worden gelegaliseerd. Nu die verwachting niet tot waarheid is geworden, ontbreekt iedere rechtvaardiging voor de voortzetting van dat voordeel”, zo betoogde de landsadvocaat in opdracht van de minister zelf.

Nu de krimp van Schiphol niet langer in zicht is, betogen MOB en SchipholWatch dat moet worden teruggevallen op de geldende regelgeving die is vastgelegd in het LVB2008. Daarmee zijn zo’n 400.000 vluchten op Schiphol mogelijk, meer dan genoeg om aan de binnenlandse vraag tegemoet te komen.

Om te voorkomen dat dit aantal wordt overschreden, en daarmee ook de vastgelegde geluidsgrenzen, vragen de twee organisaties aan ILT om een last onder dwangsom op te leggen. “Ter voorkoming van een herhaling van eerdere overtredingen”, aldus het bezwaarschrift.

Slechts een boos briefje
Maar ook dat wil ILT niet. De dienst vindt zichzelf niet bevoegd om preventief te handhaven en wil slechts achteraf (met een boos briefje) handhaven. Maar dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Uit jurisprudentie blijkt dat het stellen van normen niet genoeg is om aan het EVRM te voldoen en dat daar handhaving onlosmakelijk aan is verbonden.

Nu het risico groot is dat Schiphol in 2024 opnieuw de grenzen overschrijdt, dient de ILT juist wel preventief op te treden om aantasting van mensenrechten zoveel mogelijk te voorkomen, zo staat in het bezwaar te lezen. Handhaving achteraf heeft totaal geen zin omdat de overtredingen dan al hebben plaatsgevonden en niet ongedaan gemaakt kunnen worden.

Als MOB en SchipholWatch ook na dit bezwaar nul op het rekest krijgen, staat de weg open naar de rechter. Die route zullen we dan zonder voorbehoud volgen, omdat de bescherming van omwonenden al veel te lang op een laag pitje staat (lees: niet bestaat). MOB en SchipholWatch zijn – mede namens ruim 30.000 medestanders – meer dan klaar met het gedoogbeleid richting de vieze vliegindustrie.

Het voeren van juridische procedures om het aantal vluchten op Schiphol omlaag te krijgen, kost geld. Uw bijdrage wordt door ons zeer op prijs gesteld. Klik aub hieronder op ‘Doneer nu’ om ons te helpen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 144

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Werner

  Goede actie.

  Volgens mij klopt het kaartje met de handhavingspunten overigens niet. Ik denk dat per ongeluk de verkeerde is gepakt? Het experimenteerregeling plaatje ziet er anders uit : groene bollen bij de geterroriseerden onder de aanvliegroute van de Kaagbaan en rode bollen in de zuidoost hoek.

 2. Bianca

  100% Zeker weten dat ze geen “opperhoofd” aan gaan nemen die faliekant tegen (overmatig) vliegen is. De Nederlandse staat blijft er ook maar geld in pompen, het is een lekke band waar men maar lucht in blijft pompen.

  8
 3. EXPLANE

  Er is niets mis met ExPlane, maar wel ALLES met onmensen op Schiphol die aan de knoppen zitten. Bij het ontstaan van Vliegherrie is ook een periode geweest dat de transponder te pas en te onpas werd uitgezet om meten te voorkomen. Het was destijds het aantal metingen, nu er zoveel metingen zijn geweest dat een patroon van toenemende geluidsoverlast zichtbaar is, is het ongewenst dat dit naar buiten komt.

  Evenals het geknoei met BAS/ Flightradar, die geen juiste routes toont. En omdat AirTraffic met info van de LVNL werkt, maakt ook dat programma ergens tussen Leimuiden en Nieuwveen een soort hapering en worden daarna ook GEEN juiste routes getoond. Voor wie dit ook eens wil uittesten: Hogedijk Zevenhoven ter hoogte van de dierenbegraafplaats.

  Wie die van Oord googled krijgt al snel een hit met het Shell logo links boven. Benschop 2.0?

  9
 4. Bourree

  Pieter van Oord stapt over van het ene baggerbedrijf naar het andere. Das logisch, toch?

  40
  • HansB

   Haha, mooie woordspeling. Maar ik ben er helemaal niet gerust op. Van Oord is een zelfverklaard veelvlieger die zich graag voor BV Nederland wil inzetten en Schiphol uit het “juridisch moeras” wil trekken. Het gaat hem “aan het hart” hoe Schiphol er nu voor staat. Er bestaat in bestuurlijk Nederland een grote en machtige laag voor wie Schiphol een kroonjuweel is. Voor hen is het hebben van alleen een nationale luchthaven ondenkbaar. Deze laag van mensen hebben een, zoals Balkenende dat ooit prees, VOC mentaliteit. Samen met het huidige politieke gesternte staat de weg open naar groei, groei, groei. Matiging, relativering en zelfreflectie zijn in deze context ondenkbaar. Misschien dat uiteindelijk de wal het schip keert, de enige voor hen relevante grens. Vooralsnog is het het doel deze wal weg te baggeren.

   16
 5. Roland

  Wat staat er nou écht op deze kaart? Een klein rechter hoekje rechts boven op postcode 1067, niet erkend als het meest belastte gebied van Amsterdam, en laat dit nou net ons woonadres zijn…
  Een factor 3600 te hoge PFAS belasting +
  16uur herrie en uitstoot per dag – de door de heer van Maarlen genoemde herriegoot is hier al een half jaar aan de gang! En wordt zonder overleg VOLSTREKT NORMAAL GEACHT door alle “belanghebbenden”.
  Er wordt niet gemeten, alleen berekent! Terwijl hier al onze levensvreugde DAGELIJKS kapot wordt gevlogen door met name de K**LM.
  Rode bollen of niet – dit systeem is leugenachtig, onbetrouwbaar en VOLKOMEN IN STRIJD MET DE WET, maar zolang er door de overheid niet op gehandhaafd wordt zijn we hier SOWIESO de dupe! Wat een mensochtachtendeWAANZIN!

  31
 6. Riny Sprengers

  Dank voor deze fijne actie. En ik hoop dat dit proces gewonnen wordt. Een eind aan het gedogen cq anticiperend handhaven.

  24
 7. B. van Marlen

  Gedogen’ is vandaag de dag weer helemaal in! Maar u moet maar eens een tijdje 180 km/h gaan rijden en u zult merken dat hier geen gedoogbeleid geldt (en terecht!) Schiphol is met hulp van de luchtvaartvazal Alders met zijn NNHS optimaal bediend om door te groeien door de herrie naar de Polderbaan en de Kaagbaan te verplaatsen (handhavingspunt 13 naast Uitgeest bovenin is ook rood op het kaartje van Harbers). Maar die grote rode bollen op die kaart zijn uiteraard ook heel fout! Harbers had er overigens met dit experiment ook weer 20000 vluchten bijgesjoemeld van 440k naar 460k.

  Die rechter heeft geen oog gehad voor de ellende van omwonenden, dat moge duidelijk zijn. De vraag aan ILT om een last onder dwangsom op te leggen is m.i. dan ook volkomen terecht.

  Wat men vergeet is dat de maten Lden en Lnight onvoldoende bescherming bieden tegen een voortdurende herrie met iets kleinere piekwaarden, m.a.w. ook als wel aan de wet zou worden voldaan, dan nog is de situatie onacceptabel. De luchtvaart hoopt ermee weg te komen door dit niet te erkennen en de herrie te concentreren op vaste routes in de luchtruimherziening.

  De PVV zet de deur wagenwijd open voor dit wanbeleid. Gaat de VVD dit ook gedogen? Ik hoop op meer medemenselijkheid, maar betwijfel het, gezien het verleden.

  48
 8. App Explane

  Daarom vind ik het jammer dat de app Explane niet wordt onderhouden en dus beroerder werkt dan ooit (meestal niet).
  Dat is immers zwart op wit bewijs van de voortdurende terreur in de lucht waar je je niet aan kunt onttrekken en waar duizenden mensen bewezen aan onderdoor gaan.

  29
  • SchipHel kijkt mee

   Bovendien kijken ze op SchipHel mee: ze zien dat ze nu helemaal los kunnen gaan, lekker hard, lekker laag, want er wordt niet gemeten. De PVV mentaliteit is overal.
   Waardeloos.

   18
  • Arie den Draak

   Het zou een zooitje worden als de verkeerspolitie ook “anticiperend” handhaafde: “het verkeerslicht stond wel op rood, maar omdat het straks groen wordt, is het nu geen overtreding om door rood licht te rijden.”
   Of
   “De snelheid is tot 19:00 uur beperkt tot 100 km/uur. Nu is het 18:00, dus krijgt u geen bekeuring voor 130 km/u te rijden, want het is toch al bijna 19:00 uur”.
   Kortom, wat is dat voor een corrupte wijze van politie spelen?

   21
  • HansB

   Ik krijg 9 van de 10 keer “No airplaine captured”.

   5

Geef een reactie

Translate