Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

College Amstelveen stuurt raad met kluitje in het riet over Schiphol

Gemeentehuis Amstelveen

Woordspelletjes in de Amstelveense gemeenteraad (foto: Rokus Cornelis, CC BY 3.0 via Wikimedia)

4.7
(174)

Na een ‘stadsgesprek’ over de vernietigende rol van Schiphol in Amstelveen, stelden gemeenteraadsleden vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De antwoorden zijn om te janken en tonen aan dat burgers in dit dossier niets hoeven te verwachten van hun stadsbestuur.

Deel op XDeel op Linkedin

Burgers uitten op 7 maart in het gesprek met onder meer verantwoordelijk wethouder Adam Elzakalai hun zorgen over de geluidsoverlast, de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen en de grootschalige PFAS-vervuiling die zich inmiddels uitstrekt tot binnen de grenzen van de gemeente Amstelveen.

De fracties van onder meer ChristenUnie, GroenLinks en de lokale partij bbA wilden meer weten na de bezorgdheid binnen de achterban in levenden lijve te hebben gezien.

Zo wilden de raadsleden weten waarom een van de twee geluidsmeetpunten binnen Amstelveen al maandenlang buiten werking is. Volgens het college wordt dit veroorzaakt door een stroomafsluiting, maar is het einde van de levensduur van het meetpunt toch in zicht, zodat geen haast is gemaakt met reparatie.

College wil eigen geluidsmeetpunt opgeven
Amstelveen wil dat onafhankelijke meetpunt nu laten vervangen door een gratis meetpunt van Schiphol. Dat scheelt fors in de kosten, maar aangetoond is dat deze Nomos-meetpunten meer dan 90 procent van het vliegverkeer niet als zodanig herkennen en daarom notoir onbetrouwbaar zijn.

Door het meetpunt van bureau Geluidconsult de vervangen met een Nomos-punt verdwijnt ook de jaarlijkse rapportage die het bureau jaarlijks produceert. Dat verslag is kritisch en deskundig opgesteld, met goed vergelijkbare resultaten. Al zo’n dertig jaar lang meet Geluidconsult de vliegtuigen op dezelfde manier, zodat een consistent beeld ontstaan is van de (groeiende) overlast. Nomos levert geen maatwerk-rapportages, laat staan kritische of zelfs maar betrouwbare rapporten.

De raadsvraag of de locatie van het meetpunt kan worden verplaatst naar een plek onder de vliegroute in plaats van de huidige plaatsing op circa 300 meter afstand, blijft (bewust?) onbeantwoord door het college.

Experimenteerregeling pakt verkeerd uit
Veel zorgen bestaan er over de experimenteerregeling waarmee minister Harbers tijdelijk extra geluidsruimte voor Schiphol wil creëren. Die regeling pakt voor Amstelveen (en Aalsmeer) extreem slecht uit, terwijl veel andere gemeenten in de regio er juist op vooruitgaan.

Het stadsbestuur gaat in zijn antwoorden nauwelijks in op deze zorgen, maar verwijst slechts naar een zienswijze die is ingediend door de BRS en waarin nauwelijks wordt ingegaan op de verslechterende situatie in Amstelveen. De BRS heet voluit de Bestuurlijke Regie Schiphol en is een raad waarin 56 gemeenten en vier provincies gezamenlijk keuvelen over Schiphol.

Op vragen over de mogelijke verslechtering van de luchtkwaliteit in Amstelveen als gevolg van de experimenteerregeling antwoordt het college doodleuk dat de regeling daar niet over gaat. Dat klopt, maar de ophoging van het aantal vliegbewegingen boven de gemeente heeft uiteraard wel gevolgen voor de luchtvervuiling. Die neemt met een groter aantal vliegtuigen niet af, om het maar voorzichtig uit te drukken.

Weinig actie door gemeentebestuur
Een aantal raadsleden wil graag weten wat het college van burgemeester en wethouders nu concreet doet om de burgers van Amstelveen te beschermen tegen de overmatige vliegherrie. In het antwoord komt de wethouder niet verder dan te duiden op de deelname aan de BRS – het samenwerkingsverband van gemeenten en provincies in de regio – en af en toe een eigen gesprekje met Schiphol.

Verzuimd wordt te vermelden dat bestuurders van Amstelveen vrijwel nooit aanwezig zijn bij het BRS-overleg, maar zich liefst door buurgemeenten laten vertegenwoordigen. De prioriteiten liggen kennelijk elders.

Burgers én raadsleden maken zich sinds het verschijnen van het TNO-rapport over de grootschalige uitstoot van zeer zorgwekkende (lees: kankerverwekkende) stoffen door het vliegverkeer grote zorgen over hun gezondheid. De gemeenteraad wil dan ook graag weten of die uitstoot wordt gemeten in de gemeente.

Meten te duur
Daarop volgt een ronduit misleidend antwoord. Het college geeft aan dat er op twaalf plekken NOx wordt gemeten. Maar het meten van stikstofoxiden heeft helemaal niets te maken met het meten van de kankerverwekkende uitstoot. Even verderop geven de bestuurders aan dat zij niet van plan zijn om meer metingen te gaan verrichten. “Metingen zijn complex en er zijn hoge kosten aan verbonden.”

Of er een afweging is gemaakt van de extra kosten die de ZZS-uitstoot oplevert voor de volksgezondheid, vermeldt het college niet.

De raadsleden willen ook graag weten of dan op zijn minst de gezondheidseffecten van de vliegtuiguitstoot in de gaten worden gehouden, maar op die vraag krijgen ze wederom geen antwoord. Wel schermt het college met het Schone Luchtakkoord – een akkoord dat voor minder luchtvervuiling moet gaan zorgen, maar waarin de meeste zeer zorgwekkende stoffen niet zijn opgenomen.

Het blijft verder in het duister hoe burgemeester en wethouders denken vooruitgang te boeken in het dossier luchtvervuiling. Zonder metingen vanwege te hoge kosten is dat nauwelijks te onderbouwen.

Valse informatie over gifstoffen
Even verderop geeft het college bewust of onbewust valse informatie over de zeer zorgwekkende stoffen. Eerst wordt een heel verhaal opgetuigd over de PFAS-vervuiling op en rond Schiphol, terwijl deze verontreiniging niets te maken heeft met de uitstoot van het vliegverkeer. De vervuiling met de ‘forever chemical’ PFAS is immers ontstaan na het jarenlange structureel gebruik van het spul in blusschuim op het vliegveld.

Het college gaat verder niet in op de vragen die wel te maken hebben met de ZZS-uitstoot van vliegtuigen, maar probeert de gemeenteraad nog om de tuin te leiden met de zinsnede dat de emissies van vluchtige ZZS-stoffen niet in de bodem zullen worden aangetroffen.

Dat is niets meer of minder dan een woordspelletje. Inderdaad zal het vluchtige deel van de uitstoot niet op de bodem worden aangetroffen, maar ZZS bestaat uit veel meer componenten, waaronder zware metalen, benzeen en formaldehyde. Die slaan wel degelijk neer en komen zo in de bodem en het grondwater terecht. Het college gaat er wijselijk niet op in, waarschijnlijk om dure onderzoeken te ontlopen.

Al met al is het niveau van de antwoorden op de terechte raadsvragen om te janken. Antwoorden zijn onvolledig, soms ronduit onjuist, ontlopen de kwesties of worden zelfs compleet geweigerd.

Niet onderbouwde beschuldigingen
Tegelijkertijd verwijt de wethouder luchtvaartzaken, de eerder genoemde Elzakalai, burgerinitiatief SchipholWatch onwaarheden te verspreiden, zonder deze stellingname schriftelijk te willen onderbouwen. Mogelijk kan deze vliegende VVD-keeper eerst eens zijn eigen huis op orde brengen voordat hij een volgende keer goedwillende burgers de maat neemt.

De gebrekkige beantwoording van de raadsvragen illustreert de al jarenlang onveranderde houding van het gemeentebestuur in Amstelveen: oogjes dicht en snaveltje toe. Het hoofdkantoor van KLM ligt immers hemelsbreed op nog geen 300 meter van het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders zijn regelmatig te bewonderen op foto’s van recepties en bedrijfsbezoekjes die de vliegfirma daar organiseert. En al jarenlang ontbreekt enige tastbare actie van het stadsbestuur om de eigen burgers te beschermen tegen de ziekmakende overlast en vervuiling van de vliegtuigen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 174

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. B. van Marlen

  Veel gemeenteambtenaren en raadsleden gaan gewoon mee met de verhullende retoriek van de luchtvaart en zijn volledig ingekapseld. Zou het zijn, dat ze door de landelijke politiek worden teruggefloten als ze wel een kritisch geluid laten horen? Of zijn er andere belangen in het spel?

  Op dergelijke vragen dient een fatsoenlijk en gedegen antwoord te komen. Dit is ronduit schandalig en riekt naar ‘netwerkcorruptie’!

  Trouwens, het voorzorgbeginsel, waar de luchtvaart nooit aan voldoet, vereist dat geen mogelijk schadelijke activiteiten plaatsvinden in geval van twijfel!

  5
 2. A.H. Vonk

  Ik zie wel een mogelijkheid een meetpunt te plaatsen in de kerktoren van de St. Augustinuskerk aan de Kalfjeslaan. Indertijd wilde de gemeente Amsterdam daar niet op ingaan. Het lijkt een prima punt, waar ook andere metingen kunnen plaatsvinden. Ik denk, dat dit bespreekbaar is.

  6
 3. RoTT

  Dit riekt toch naar corruptie? Een onderzoek naar geldstromen (Follow The Money?) zou wel eens onverkwikkelijke zaken aan het licht kunnen brengen, denk ik.

  14
 4. R

  Helaas zijn wij als Spaarndam ook ingelijfd door het likkende Schiphol gemeentebestuur van de Haarlemmermeer. Dit terwijl de andere helft van spaarndam bij de gemeente Haarlem hoort.
  Ook dit is van hogerhand door Schiphol georkestreerd zodat ze met hun grote duim spaarndam en Haarlemmerliede in toom houden tegen de opstand tov schiphol. Het had niet meer dan logisch geweest dat wij als gemeente ook bij haarlem waren ingelijfd.
  Wij als Spaarndammers en Haarlemmerliede zouden ook graag weten welke en hoeveelheden kanker verwekkende stoffen over ons en onze kinderen 24/7 worden meer gestort. Als preferente baan is het meestal de hel op aarde hier.
  Simpele aanpassingen aan Bas of lvnl of ienw melden heeft 0,0 zin deze instanties zijn er alleen ten faveure van Schiphol en bekommeren zich 0,0% om omwonenden.
  De klm is ook zo’n bedrijf waar je misselijk van wordt, constant in het zadel geholpen door de belasting betalers en schijt aan alle belasting betalers in de omtrek van schiphol waarvan ze dag en nacht hun levens verzieken.
  Ipv de lasten eerlijk te delen zijn wij het afvoerputje van schiphol, zelfs een simpele oplossing als vanaf de polder en zwanenburgbaan tegelijk starten om de overlast zo te halveren komt niet in lvnl op. Ja ze gebruiken ze tegelijk als het zo druk is dat het wel moet. En alle randen van de ochtend en nacht worden constant opgerekt in het voordeel van de grote ziekmaker schiphol en tijdens de nacht mag je ook om het uur wakker gemaakt worden vanzelf ze. Wat is er belangrijker dat er 200 man naar Griekenland gaan om 5.30 of dat er 50000 mensen in hun slaap worden gestoord ? Bij Schiphol maakt het ze geen drol uit, dienaar honderd vakantie hangers zijn toch veel belangrijker !! Anders kan Transavia niet 4 x heen en weer op 1 dag dus 5 uur starten en 00.30 landen zo doen we dat !!
  Dan nog de top hub functie die ons Nederland echt alles brengt, van smorgens vroeg tot savonds laat heel Europa afvliegen om mensen op te halen naar schiphol en vandaar in een grote vliegtuig zetten om ze weer ergens anders af te zetten !!! Wat een achterlijk bedrijfsmodel en helemaal als je daarmee honderdduizenden mensen opzadeld met onnodig geluidsoverlast terreur en er voor zorgt dat het met al die onnodige kanker verwekkende uitstoot onleefbaar is voor ons en onze kinderen.
  Maar op de 1 of andere manier is er niemand in het vlieg wereldje die zich hier schuldig over voelen, geen enkele compassie voor de kanker zooi die ze er van maken voor omwonenden en uiteindelijk voor geheel Nederland.
  Groei groei groei groei groei is wat deze onmenselijken bezig houd.

  40
 5. rrustema

  Misschien zou er een ‘VVD smoelenboek’ op de site kunnen komen. Ik denk aan die KLM-beroepslobbyist Klaas Jeroen Terwal als statenlid namens de VVD. Dan deze Adam Elzakalai die ook de luchthaven van Lelystad deed als wethouder daar. Er zullen er vast meer zijn.

  21
 6. rrustema

  Adam Elzakalai opgevraagd in Wikipedia en dan lees je dat hij eerder ook even wethouder en loco-burgemeester was in Lelystad. Met de luchthaven in zijn portefeuille. Maar hij mocht in Hoofddorp blijven wonen. Hoorde dat destijds bij een ‘alle VVD’ers aan dek’-actie om Luchthaven Lelystad te realiseren?

  22
 7. Prut gemeentebestuur

  De gemeente Amstelveen heeft een slecht bestuur. Wegkijkers, weglachers, niet te beroerd om te liegen en te bedriegen. VVD. Ze zouden daar bijvoorbeeld de helft minder groen-mannetjes kunnen inhuren die de hele gemeente vernielen met hun stampende maaimachines en hun bomen kappers, dat is ook een VVD ‘verdienmodel’; 9000 bomen kappen en een snelweg dwars door de gemeente aanleggen.
  De groenmannetjes staan dagenlang met elkaar te klieren en rijden continu nutteloze rondjes met hun wagentjes. In plaats daarvan zouden ze de meetapparatuur makkelijk kunnen betalen. Twee jaar geleden bracht de verkoop van de Eneco aandelen 32 miljoen euro op. Dat is ongetwijfeld naar bedrijven gegaan, niet naar het welzijn van bewoners.
  Van Elzakalai is niets te verwachten, die is ingehuurd om het spelletje mee te spelen met de lachende clown en het dirndelletje. Op de site van Amstelveenz beweert hij zelfs dat deze prut gemeente zeer gewild is om in te wonen. Sic.
  Ja, dat was ooit zo, met Jan van Zanen als burgemeester, maar deze is een marionet van SchipHel.

  44
 8. Dirk

  Daag ze maar voor de rechter op persoonlijke aansprakelijkheid, net zoals de VW raad van bestuur , bewust een bevolking ziek laten worden is simpelweg strafbaar , persoonlijk aanklagen , dan gaat de toon vanzelf anders worden .

  52

Geef een reactie

Translate