Huiskamergesprekken “wassen neus”

De huiskamergesprekken die Schiphol organiseert om te peilen hoe omwonenden staan tegenover groei, zijn een wassen neus. Een aantal deelnemers aan een avond in Amstelveen concludeert: “We worden alleen als excuus gebruikt. Zodat ze kunnen zeggen: we hebben toch met de bewoners gepraat”.

Foto: Gary Lopater via Unsplash

“Ik ben heel erg pessimistisch. Mijn idee is dat Urgenda of een andere club dit juridisch moet gaan aanpakken. We komen helemaal nergens met ‘praten'”, aldus één van hen.

Als reactie op de teleurstellende indrukken die deze omwonenden hebben gekregen van de avond op 3 december jongstleden, schreven zij een lange, emotionele brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat). Lees verder >

EU keurt VVR af

De Europese Unie heeft de verkeersverdelingsregel afgekeurd om vakantieverkeer naar Lelystad te dirigeren.

Minister Cora van Nieuwenhuizen moet nu terug naar de tekentafel om vliegbedrijven alsnog van Schiphol naar Lelystad te mogen verplaatsen.

Lelystad Airport? NEE on Twitter

⁦BREAKING NEWS: Verkeersverdelingsregel vliegveld Lelystad afgekeurd door Europese Commissie! @RuudHteB⁩ ⁦@SchipholWatch⁩ ⁦@HoogOverijssel⁩ ⁦@ReddeVeluwe⁩ ⁦@st_RdV⁩

Over de VVR waren al lange tijd twijfels. Deskundigen stelden dat de regel grote kans maakte te worden afgeschoten door Brussel.

Zelfs al zou de regel zijn goedgekeurd, dan verwachtten zij langdurige juridische procedures van luchtvaartbedrijven die zo’n verhuizing zouden aanvechten.

Grond weg onder 50/50-regel

Het teleurstellende antwoord van minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Kamer over het verschil tussen de berekende en gemeten geluidsniveaus tijdens de belevingsvlucht haalt de zogenaamde 50/50-regel compleet onderuit.

Foto: Etienne Jong via Unsplash

De minister vindt dat de tot 8 dB hogere geluidswaarden (meting ten opzichte van berekening) valt “binnen de te verwachten marges”.

Op social media ontstond een ware golf van hoongelach om deze ‘verklaring’. Nooit eerder was er immers aangegeven dat de metingen zover konden afwijken van de berekeningen. Nooit eerder was er gesproken over marges die te verwachten waren. Lees verder >

In hele actieplan NIETS over herrie te lezen

De luchtvaartsector overhandigde eerder vandaag met veel tromgeroffel en borstgeklop een actieplan voor minder vervuiling in 2030(!) aan minister Van Nieuwenhuizen (I&W).

https://nieuws.klm.com/luchtvaartsector-overhandigt-actieplan-aan-minister-iw/

Greenpeace noemt het bij monde van campagneleider Cas van Kleef oude wijn in nieuwe zakken, wij constateren vooral dat er geen enkele aandacht is voor de geluidsvervuiling die Schiphol oplevert.

Cas van Kleef on Twitter

De plannen zijn oud nieuws met groen strikje eromheen. Besparingen vooral goed voor eigen portemonnee. Co2-uitstoot luchtvaart blijft in 2030 bijna even groot als nu: geen reductie dus! Als we Parijsakkoord willen halen kan luchtvaart niet meer groeien. https://t.co/T7s1BrobRD

Geluidsoverlast in de mate die Schiphol oplevert, is inmiddels internationaal erkend als belangrijke bron van fysieke en psychische ziektes. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Geluidsvervuiling heeft desastreus effect op volksgezondheid

BAARN – Niet alleen de milieuvervuiling die het toenemende verkeer met zich meebrengt kost mensenlevens, maar ook het geluid dat gemaakt wordt heeft een desastreus effect op de volksgezondheid. Dat concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie in een nieuwe studie. Het is de eerste keer dat er opdracht van de Wereldgezondheidsorganiatie Europa (WHO Europe) een onderzoek werd gedaan naar het effect van verkeersgeluid op de gezondheid.

Een gemiste kans, te meer omdat er een prima oplossing bestaat voor de geluidshinder: de door ons bepleite verhuizing naar de Noordzee. Lees verder >

Vragen blijven over belevingsvlucht

De belevingsvlucht van mei jongstleden roept nog steeds vragen op bij omwonenden. Er werden grote verschillen geconstateerd in de berekende en de gemeten herrie, tot wel bijna 10 dB.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft nog steeds geen verklaring voor deze verschillen kunnen geven. Zij verwacht dat voor het eind van deze maand wel te kunnen doen.

Kennelijk is het erg moeilijk een geloofwaardige verklaring te vinden. In vier maanden tijd kan er immers heel wat gerekend, verklaard en verzonnen worden.

https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/politiek/403-leefbaar-zeewolde-reageert-op-belevingsvlucht-vliegroutes-lelystad-airport