Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Kabinet vreest dat dossier Schiphol tweede Groningen wordt

gas uit groningen

foto: Steven via Pixabay

4.9
(161)

Het kabinet is bang dat Schiphol zich ontpopt tot een dossier dat vergelijkbaar is met het Groninger gasschandaal. Te lang is weggekeken van de schade die het vliegveld aanricht.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit vrijgegeven documenten na een beroep op de Wet open overheid (WOO). Tussen de stukken bevindt zich in bundel drie een verslag van een bewindsliedenoverleg (bwo) van 16 november 2021, onderdeel van een frequent overleg tussen de premier en ministers over de stikstofperikelen rond Schiphol.

Premier Mark Rutte zit deze min of meer regelmatige vergadering voor, waarmee het vliegveld dus tot chefsache zijn gebombardeerd. Behalve I&W zijn er nog vijf ministeries aanwezig met raakvlakken aan de luchtvaart zoals LNV, Financiën en Economische Zaken.

“Het bwo constateert dat het wenselijk is om op het thema van geluidshinder en leefomgeving zichtbare stappen te zetten en vraagt deze aanpak de komende weken [..] uit te werken. Gevraagd wordt daarbij ook te kijken naar parallellen met het Groningendossier.”

Met dat dossier doelen de bewindslieden op het aardbevingenschandaal als gevolg van de gaswinning in Groningen. Daar leidde het exclusief zoeken naar financieel gewin tot groeiend verzet van de bevolking, peperdure schadevergoedingen, een parlementaire enquête en uiteindelijk het stoppen van de gaswinning.

Regio Schiphol wingewest zonder winst
Zo’n scenario dreigt mogelijk ook voor Schiphol waar het economisch belang van de vliegindustrie leidde tot een luchtvaartbeleid dat uiteindelijk honderdduizenden mensen gezondheidsschade berokkende.

Schiphol is daarmee ook verworden tot een wingewest, maar dan zonder de megawinsten die in Groningen werden gerealiseerd. De luchtvaartindustrie draagt vanwege allerlei fiscale uitzonderingen immers nauwelijks bij aan de publieke middelen en van grote winsten is in deze sector vanwege felle concurrentie geen sprake.

De parallellen met ‘Groningen’ zijn legio. Ook hier klinkt steeds luider de roep om een parlementaire enquête die voor eens en voor altijd de gang van zaken bloot moet leggen die leidde tot de groei van een wangedrocht middenin het drukstbevolkte gebied van Europa.

Belangen burgers opgeofferd
Om het private belang van KLM – de grootste gebruiker van Schiphol – te waarborgen zijn decennialang de belangen van honderdduizenden burgers te grabbel gegooid, wordt hun gezondheid aangetast en bleven zij achter zonder enige rechtsbescherming.

Pas nu de overheid geconfronteerd wordt met rechtszaken en juridische procedures door boze burgers, probeert de regering een voorzichtig stapje te zetten in het belang van de leefomgeving. De door minister Harbers beloofde krimp van Schiphol is echter alweer op de lange baan geschoven, waarmee het belang van de komende rechtszaken alleen maar groeit.

Dinsdag aanstaande vanaf 9:30 uur vindt in de rechtbank van Den Haag de inhoudelijke behandeling plaats van de zaak die de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder aanspande tegen de Staat.

De stichting vraagt daar aan de rechter om de regering te houden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het vliegverkeer terug te brengen binnen de wettelijke grenzen. Een schone en gezonde leefomgeving is immers een basisrecht dat sinds twee jaar ook is erkend door de Verenigde Naties.

De zaak is live te volgen via deze link.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 161

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. SKI

  Waar zijn ze nou echt bang voor?
  Als ze er echt bang zijn dan moeten ze er wat aan doen door eindelijk eens hun functie als volksvertegenwoordiger serieus te gaan uitvoeren. Door te gaan handhaven van wetten en regels, die er niet voor niets zijn zijn om de gezondheid, welzijn van mens en milieu te beschermen. Door te stoppen met subsidies (o.a. kerosine , KLM etc.). Door eindelijk eens de feiten en cijfers en van honderden gerenommeerde rapporten te lezen die keer op keer overduidelijk maken wat de luchtvaart voor een schade aanricht. Hun conclusies trekken dat ze er zelf een puinhoop van hebben gemaakt die zijn weerga niet kent. Maar vooral stoppen met slachtoffer / de vermoorde onschuld te spelen, alsof het probleem ze ‘zomaar’ uit de lucht is komen gevallen. Stoppen met desinformatie te verspreiden etc. Of zijn ze ‘slechts’ bang dat ze betrapt zijn dat ze helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor dit dossier. Een dossier wat met de grootste precisie jarenlang en met volle bewustzijn (met belastinggeld) door hen zelf is opgebouwd. Dit dossier is het resultaat van bewust wegkijken en voor zich uit schuiven van (bekende/overduidelijke) zeer schadelijke gevolgen.

  11
 2. VERKWANSELEN

  Een parlementaire enquête is onvermijdelijk als je kijkt naar de manier waarop de overheid publieke middelen heeft en nog steeds verkwanselt, ten behoeve van de luchtvaart. Fossiele subsidies, redding KLM, Corona steun en nog veel meer. Met als resultaat HEEL VEEL SCHADE AAN GEZONDHEID VAN MENS, DIER, NATUUR EN MILIEU.

  13
 3. B. van Marlen

  De parallellen met de gaswinning in Groningen zijn duidelijk aanwezig. Ook hier wordt de gezondheid van burgers opgeofferd voor ‘de economie’. Onder het valse voorwendsel ‘groei kan met minder hinder’ werd een heel nieuwe geluidsvervuild gebied toegevoegd in de regio Kennemerland met de Poldetrbaan (een uiterst leugenachtige benaming). Dit proces gaat nu verder met hoogfrequente vliegroutes in de Luchtruimherziening, die vooral de mensen, die daaronder komen te wonen, zwaar gaan belasten, nu onder het mom: ‘een nieuwe balans met de omgeving’. De enige hoop die we hebben is de rechtspraak. Ik zal niet verbaasd zijn als door slinks gebruik van internationale overeenkomsten de luchtvaart nu ook weer gaat winnen. Een massale schade claim van omwonenden en het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke bestuurders en CEOs is wat nu nodig is.

  21
 4. Henk Visser

  Schiphol is al een tweede Groningen schandaal of een toeslagenschandaal. Het is altijd de tendens geweest van vier kabinetten neo liberaal anti sociaal beleid de burger in de buitengewesten èn de Randstad te laten bloeden. Niet alleen voor economisch gewin maar ook voor mondiaal aanzien. Waar een klein land groot in kan zijn, ter meerdere eer en glorie van de minister president die na 12 jaar wanbeleid een oogje heeft op de topfunctie in de NAVO.
  In 1963 verschenen de eerste berichten over aardbevingen die door geologen al werden toeschreven aan de aardgaswinning. Op 10 juni 2022 stond op NOS Nieuws: ‘Jaarlijks sterven er in het aardbevingsgebied in Groningen mogelijk zestien mensen voortijdig aan de gevolgen van stress door de bevingen en de gerelateerde schade, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de geschatte vijf voortijdige sterfgevallen die tot nu toe bekend waren.’
  Men kan het rijksmuseum vullen met de fysieke rapporten over de effecten van luchtvaart op de gezondheid van onderwonenden. Hoeveel mensen hierdoor overlijden is nooit onderzocht (wie durft dat te financieren?) Maar met het rapport van de RUG in het achterhoofd is het zeer aannemelijk. Zoals altijd in de geschiedenis moeten er eerst (nu wetenschappelijk aangetoonde) slachtoffers vallen voordat er aangepakt wordt. En die aanpak ligt nu op een weegschaal. Enerzijds het doomsday scenario van een PVV geleide regering, anderzijds de succesvolle rechtszaken die gevoerd worden, in naam van de gediscrimineerde bevolking. In een tijdperk van globalisatie en machtige lobbyisten, niet zelden ex politici, is de strijdt voor krimp niet meer alleen een nationale zaak. De fundamenten van de trias politica worden danig op de proef gesteld. Overleefd de democratie het hyper kapitalisme?

  25
 5. Vandaag al 17 uren

  Hopelijk houdt de continue terreur heel snel op want het is volstrekt onleefbaar geworden met 17 uren achtereen zonder pauze achter elkaar 500+ landende toestellen over duizenden mensen. En dat iedere dag weer.
  Hoe is het toch mogelijk dat geen enkele krant of nieuws site dit begrijpt?

  35
 6. rrustema

  Er is wel sprake van een groot gewin voor de partij die kerosine verkoopt op Schiphol. Dat is niet zo’n marginale business als vliegtickets verkopen met krap een euro winst.

  Die kerosine heeft gewoon een goede marktprijs voor de verkoper en mag zonder accijns erop verkocht worden, geen rem daar. Dat is dus aantrekkelijker om te verkopen dan brandstof voor auto’s met accijns. Als er verder en meer gevlogen wordt levert dat gelijk meer verkochte kerosine op. Automobilisten gaan niet meer kilometers maken als de prijs omlaag gaat want het kost domweg veel tijd. Liever benzine van die besparingen profiteren op de reguliere uitgaven om dan een verre vliegvakantie te maken!

  Zo bezien is de vliegindustrie dienstbaar aan de verkoop van kerosine. Een verlengstuk van de olieindustrie, de snelste en handigste manier om veel te verbranden. Veel minder gedoe en obstakels en meer mogelijkheden om op te schalen dan bij de verkoop aan automobilisten.

  Een failliet van KLM zou heel pijnlijk zijn voor de kerosineverkoper (is dat exclusief Shell of ook nog anderen?).

  45
 7. Dossier Schand- en Schendvlek Schiphol

  Het geciteerde stukje tekst uit het bwo door SW is door de overheid weer op zijn Schiphollen geformuleerd als je het mij vraagt.

  Er hoeft niet gezocht te worden naar paralellen in het Groningendossier of gevreesd te worden voor een tweede Groningen.

  Het IS al een tweede Groningen (en een tweede Toeslagenaffaire trouwens ook).

  En ik zou willen zeggen, het is zelfs erger dan dat. Want hier zorgt de overheid willens en wetens voor slaapverstoring (tijdens alle nachtelijke uren) en slaaponthouding (vanaf 05:00).
  Dat zijn toch echt, naar mijn mening, martelpraktijken.
  En dat is nog naast de overmatige, continue geluidshinder overdag alleen ten dienste van internationale overstappers.

  De slachtoffers zijn zij die in de dichtbij- en verre omtrek van Schiphol wonen (tot zeker 50km) en de uitstoot en vliegtuigherrie tot ver boven de WHO norm op laagte van 200-900m over zich heen gebulderd en gedenderd krijgen. Meestal om de 1 a 2 minuten. Dag in, dag uit, nacht in, nacht uit, week in, week uit, maand in, maand uit, decennia lang.

  Maar de manier waarop de omwonenden hierbij ontkent, belogen, genegeerd, aan het lijntje gehouden en niet serieus genomen worden, dat zijn inderdaad wel parallellen met het Groningendossier.

  Omwonenden van Schiphol willen gewoon kunnen leven, een normaal aantal uren kunnen slapen, met de kinderen genieten, rustig kunnen thuiswerken, in hun tuin zitten, een verstaanbaar praatje buiten met de buren maken, geen ongezonde leefomgeving hebben en geen gehoorschade of andere gezondheidsproblemen oplopen.

  En de overheid gaat weer “beleid ontwikkelen en verder uitwerken” en blijven de omwonenden verder martelen.
  De enige echte passende actie is Schiphol halveren en de vluchten in de nachtelijke uren afschaffen.

  73
 8. W Lieverst

  Met een stalen gezicht van alles beloven en ondertussen gooien verdragen, de EU of de VS roet in het eten.
  Het is te hopen dat de actievoerders middels de rechtspraak meer voeten aan de grond krijgen. En ook als diverse organisaties gelijk krijgen dendert de luchtvaart gewoon door. Er staat teveel geld op het spel. Het zal ze in de Haarlemmermeer een worst zijn dat er aan de kant van de wereld dieren uitsterven of onbelangrijke eilandengroepen onder water komen te staan.
  De PVV zit zo te morrelen aan de kosten voor gezondheidszorg van de gewone man en deze woont nu juist onder aanvliegroutes. Ondertussen wil de PVV wel dat Schiphol kan groeien naar zelfs 800.000 vluchten.

  Niet echt te rijmen.

  45
 9. Pieter

  Er zijn vele parallellen, maar zoals dit artikel duidelijk beschrijft, zijn er toch enkele duidelijke verschillen met Groningen. Het Groningse gas heeft – ten koste van de Groningers – heel Nederland welvaart gebracht, terwijl Schiphol en de luchtvaart vanaf medio jaren ‘90 juist een gevaar zijn voor de brede welvaart. Naast de gevaren voor volksgezondheid, natuur, milieu en klimaat natuurlijk, wat we sinds de club van Rome al weten, medio jaren ‘70. Inmiddels zijn we enkele decennia verder.
  Tijd voor actie, Den Haag!

  64

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate