Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Actie, Update

Lagere WOZ-waarde na beroep op vliegherrie

villa

foto: Eveline de Bruin via Pixabay

4.8
(104)

In Assendelft heeft tenminste één bewoner een lagere WOZ-waarde van de woning weten te bedingen na een beroep op vliegtuigoverlast. Dit schept een precedent voor duizenden andere omwonenden.

Deel op XDeel op Linkedin

De bewoner schreef begin dit jaar aan de gemeente Zaanstad dat zij zoveel overlast heeft van de vliegherrie, dat de gemeente de waarde van haar woning te hoog heeft ingeschat. Die waarde zou fors minder zijn vanwege de continue herrie van vliegtuigen van en naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan.

Nu, ruim een halfjaar later, heeft zij een brief ontvangen van de gemeente waarin zij in het gelijk wordt gesteld.

“Uw woning ligt in Assendelft onder twee banen vliegtuigverkeer van en naar Schiphol. In de loop der jaren is de stroom vliegtuigen alsmaar groter geworden. Dit gegeven betekent dat u wordt geschonden in uw ‘recht op ongestoord woongenot’. Er is sprake van ongezonde lucht en herrie in huis”, aldus de gemeente.

Het bezwaar uit Assendelft dat gehonoreerd is. Word lid van de nieuwe app-groep om deze tekst als Word-document te ontvangen (link onderaan dit artikel)

Tal van belastingen gebaseerd op WOZ
De WOZ-waarde van een huis wordt gebruikt om de hoogte van bepaalde gemeentelijke belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing. Ook is de waarde van invloed op de hoogte van de huur in het geval van huurhuizen.

De Rijksoverheid gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurdersheffing.

Een lagere WOZ-waarde vertaalt zich direct in lagere belastingen voor de burger en daardoor in lagere inkomsten voor de gemeente en de Belastingdienst.

Dit betekent dat de vliegherrie en vervuiling door Schiphol nu rechtstreeks de overheidsfinanciën raakt. Het is de zoveelste fossiele subsidie die naar de vliegindustrie gaat, immers wordt de schade niet op de sector verhaald.

Rechtsgelijkheid
Nu Zaanstad erkent dat door groeiend vliegverkeer de WOZ-waarde van een woning daalt, opent dit de weg voor tienduizenden, mogelijk honderdduizenden omwonenden om ook een lagere taxatie aan te vragen. Immers moet volgens het Nederlandse recht iedere burger gelijk worden behandeld en hebben al deze mensen ook te maken met toenemend vliegverkeer.

Bezwaar maken tegen de bepaling van de WOZ-waarde is simpel. Ieder jaar ontvangen bewoners een WOZ-beschikking van de gemeente. Daarin staat de waarde van de woning die de gemeente heeft vastgesteld via taxatie. Bewoners dienen uiterlijk zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken. Een voorbeeld van zo’n brief is te vinden op de sites van de Woonbond en de Vereniging Eigen Huis, maar via Google ook op tal van andere sites.

De brieven zijn eenvoudig aan te passen, waarbij niet moet worden vergeten te verwijzen naar de erkenning door de gemeente Zaanstad. Dat kan bij voorbeeld door een link op te nemen naar dit bericht of naar het artikel op het lokale nieuwsmedium De Orkaan. Vermeld dan dat er sprake moet zijn van rechtsgelijkheid in ons land en dat u dezelfde rechten heeft als anderen. Dit staat beschreven in artikel 3 van de Nederlandse Grondwet.

Money talks
Door zo’n brief te sturen, maakt u niet alleen kans minder belasting te hoeven betalen, maar raakt u uw gemeente (en de staat) daar waar het pijn doet: in de portemonnee.

Het is immers deze zelfde overheid die verzaakt omwonenden afdoende te beschermen tegen de vliegterreur door overschrijdingen van de geluidsgrenzen al jarenlang te gedogen onder het mom van ‘anticiperend handhaven’. Hopelijk is de actie – vooral als vele mensen er gevolg aan geven – een stimulans om wel iets aan de herrie en vervuiling te doen.

Help elkaar, word lid van de SchipholWatch WOZ-groep op Whatsapp via https://chat.whatsapp.com/IHlL4Ye2EoeCoA2e0tPFAG. Eenzelfde groep is na een verzoek van een lezer inmiddels opgezet op de app Signal. Let op! We verzorgen niet de communicatie tussen beide groepen.

Update 30 november 2023 om 19:00 uur
Na de ophef die ontstond over de verlaging van de WOZ-waarde vanwege overlast door Schiphol, krabbelt de gemeente Zaanstad terug. Volgens een woordvoerder is de waardebepaling niet lager geworden ‘dankzij’ Schiphol maar vanwege “andere argumenten” die de bezwaarmaker had aangekaart. Lees meer bij het lokale nieuwsplatform De Orkaan.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 104

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Erik

  WOZ aanpassing heeft alleen zin als de overlast bij de referentie woning niet van toepassing is. Werkt overigens al vele jaren pc 1171.
  Maar let op de vergoeding voor nadeel compensatie, zoals recent voor 2018 en 2019 uitgekeerd, wordt bepaald op basis van je WOZ.
  Belachelijk natuurlijk maar hiermee snij je in je eigenvingers.
  Blijkbaar begrijpen ze het niet, want een woning met hoge WOZ is meestal ook beter geïsoleerd, denk ik.
  Het zou logischer zijn als de vergoeding gekoppeld wordt aan het aantal bewoners.

  Maar dit is te logisch, dus zal wel niet gebeuren voor het vervolg. 😞

  4
 2. B. van Marlen

  Gederfd woongenot is een goed argument, zelfs aantasting van de gezondheid door vliegtuigherrie. In die zin sta ik achter deze actie, maar pas op, het kan de overheid en de sector extra stimuleren om de overlast massaal te concentreren op tweederangsburgers onder vaste routes, wat men met de luchtruimherziening van plan is. Want dan is het totaal aantal zwaar belaste huizen kleiner.

  Dan krijgt u misschien een korting op de WOZ-waarde, maar komt u dan niet te wonen in een volledig onverkoopbaar huis, waar u zich letterlijk in moet opsluiten om de herrie enigszins te ontlopen?

  Tegenargument: een volstrekt ongelijke behandeling!

  Ongebreidelde groei van de luchtvaart, wat de PVV wil, is totaal onacceptabel. Maar gaan we nu weer 4 jaar verstandig en noodzakelijk beleid verliezen met deze milieuvijandige partij?

  13
 3. gerlag

  Heb helaas geen WhatsApp. Is immers van facebook, ze stelen alle adressen uit mijn contacten. Waarom niet (ook) via Signal?

  1
 4. dirk

  beter bundel je alles en dien je planschade in.
  Er is geen bestemmingsplan waarin heeft gestaan dat er zaken gaan veranderen in de omgeving of buurt , als gemeentes ofwel rijk 10% moeten gaan corrigeren op onroerend goed , en massaal , dan gaat de hele boel failliet .

  er is geen bestemmingsplan mbt groei Schiphol en de daarbij horende schade.
  Eigenlijk ben ik verbaasd dat niemand dit heeft geprobeerd , en blijft hangen in de WOZ wat natuurlijk peanuts is .

  https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Planschade

  8
  • Josje

   Dit lijkt me in theorie zeer kansrijk. Er zijn talloze mensen die totaal niet konden voorzien in wat voor enorme overlast ze terecht zouden komen toen ze hun huis kochten, vijf, tien of dertig jaar geleden. Zelfs een lezeres van de Telegraaf schreef hier pas een ingezonden brief over, met een opmerkelijk detail: bewoners onder de toen nog maar weinig gebruikte vliegroute kregen een kokertje waarmee de afstand tot het vliegtuig vastgesteld kon worden. Als het vliegtuig niet binnen het gezichstveld van de koker paste was dat een legitieme grond om te klagen. Voor grote groepen bewoners zijn de omstandigheden onherkenbaar veranderd door enorme toename van het vliegverkeer, gewijzigde vlieghoogtes en een volledig gebrek aan handhaving, en dit op basis van vergunningen die niet goed onderbouwd blijken.
   Of nu de route van WOZ-bezwaar of planschade wordt gekozen, belangrijk lijkt mij vooral dat dit door een substantieel aantal mensen gedaan wordt in een gecoördineerde actie, zoals deze oproep van SW. Zodat het probleem duidelijk op tafel komt en overheden er niet meer omheen kunnen. Gemeenten, die in de afgelopen kabinetsperioden wel meer problemen ‘over de schutting gegooid’ kregen door de rijksoverheid, zullen dan inzien dat schiphollen hun uiteindelijk duur komt te staan en dat ze samen met hun inwoners het rijk aansprakelijk moeten stellen voor de veroorzaakte schade aan de leefomgeving.
   Het zou mooi zijn als er een advocatenkantoor bereid gevonden werd om zich speciaal op dit soort zaken toe te leggen (met name planschade) met als doel burgers bij te staan, expertise op te bouwen mbt de aan te vechten besluiten of gebrek daaraan en uiteindelijk de rechtspositie van omwonenden als collectief te versterken.

   18
 5. Klaar

  Ik woon in Oegstgeest onder de aanvliegroute van de Kaagbaan.
  Vliegtuigen komen sedert 2 jaar op 650 hoogte over.
  ook ik heb dit argument gebruikt om bezwaar te maken deze de hoogte van de WOZ.
  In april bezwaar gemaakt.
  Ik wacht nog steeds op de reactie op mijn bezwaar.
  Tot 31 december heeft de gemeente de tijd.
  Ik informeer Schipholwatch graag wat het besluit op mijn bezwaar zal zijn.

  17
 6. Haes

  Uitstekend idee. Had het ook al overwogen en ga het nu toch ook maar doen in het komende jaar.
  Denk overigens dat Rob gelijk heeft. De overheid zal ongetwijfeld zorgen dat de totale WOZ opbrengst er niet onder lijdt. Koud kunstje door tarief aanpassing.

  9
 7. Paul

  Helemaal in Assendelft al verlaging .
  Op naar de rechter in Aalsmeer ,Uithoorn en Amstelveen etc.
  Opeens zal de lokale politiek de “gezondheidsrisico’s van de burger” ontdekken nu het ze geld gaat kosten.

  19
 8. SK

  Bij wie kan de rekening worden gelegd van de waarde mindering van de woning? Oftewel het verschil waarde huis gekocht zonder overlast tov waarde huis met toegenomen geluidsoverlast en ongezond woonklimaat

  14
 9. Rob

  Dit is geen fossiele subsidie. Het effect is dat andere burgers meer WOZ moeten betalen. Het raakt de overheidsfinanciën niet, de WOZ is een omslagsysteem van een vast bedrag. Wel zou het correct zijn om de kosten te verhalen op de luchtvaart en daarmee ook de vele buitenlanders die gebruik maken van Schiphol. De Nederlander op 1 is blijkbaar het motto, daar past deze heffing prima bij.

  15
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Nee, dit is een misvatting. Op basis van de WOZ-waarde van de woning bepalen gemeentelijke overheden en de Belastingdienst de hoogte van een groot aantal belastingen. Een verlaging van die waarde werkt door op allerlei heffingen en belastingen, zelfs de inkomstenbelasting. En ook de huur van woningen. Verlaging kan honderden tot duizenden euro’s per jaar schelen.

   11
   • Rob

    Het werkt individueel door, voor mensen met een verlaging van de WOZ waarde. Echter niet voor de inkomsten van de gemeente. Er wordt namelijk eerst bepaald wat de gewenste opbrengst is van de belasting , en het tarief wordt aangepast aan de verwachte WOZ waarde. Bij dalende WOZ waarden wordt het tarief verhoogd (en andersom). Indien de WOZ waarde voor een deel van de huizen in een gemeente omlaag gaat (vanwege Schiphol) , dan zal de gemeente dit compenseren via een hoger tarief waardoor de andere huizen hoger belast worden. Het is een Zero Sum Game, Dit kan alleen doorbroken worden door de lagere inkomsten door een WOZ waarde verlaging in rekening te brengen bij de luchtvaart zodat de WOZ tarieven niet omhoog moeten. Zelfde geldt meer indirect voor afgeleide heffingen door het rijk.

    9

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate