Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Volksgezondheid

Krimp Schiphol in zicht na maatregelen Arbeidsinspectie

vliegveld

Werknemers van vliegvelden staan continu in de kankerverwekkende uitstoot van straalmotoren (foto: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay)

4.7
(192)

Nu de Arbeidsinpectie eindelijk met een vernietigend rapport is gekomen over de ziekmakende arbeidsomstandigheden op Schiphol, doemt de vraag op waarom het vliegveld de eigen medewerkers vijftien jaar lang willens en wetens in de kankerverwekkende uitstoot heeft laten staan.

Deel op XDeel op Linkedin

Het antwoord op die vraag is even simpel als voor de hand liggend: geld. De opgelegde maatregelen blijken rechtstreeks in te grijpen op de capaciteit van Schiphol en daarmee op de inkomende geldstroom. Om verlies van omzet te voorkomen, is decennialang weggekeken van de levensbedreigende toestanden op het platform.

Hoewel de kwestie zich nu dus al meer dan 15 jaar voortsleept, krijgt Schiphol van de inspectie nog eens zeven jaar de tijd om de schrijnendste problemen op te lossen.

Pas in 2030 hoeven aankomende én vertrekkende vliegtuigen emissieloos te worden gesleept van en naar de opstelplaatsen. Vanaf 2027 geldt dit voor alleen de vertrekkende toestellen “waar dit kan” en moeten aankomende Boeings op gepaste afstand wachten totdat er een gate beschikbaar is.

Win-winsituatie
Deskundigen stellen dat deze maatregelen direct ten koste gaan van het aantal vliegtuigen dat Schiphol ieder uur kan afhandelen. De facto varen dus ook omwonenden er wel bij: gezondere werkomstandigheden voor het personeel vertalen zich rechtstreeks in krimp van Schiphol – een overduidelijke win-winsituatie.

Hoe groot de krimp zal zijn door de nieuwe maatregelen, is nog onduidelijk. Maar een bron binnen het bedrijf meldt dat het onbestaanbaar is dat Schiphol met de nieuwe gezondheidsregels ook maar in de buurt kan komen van het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen.

Overigens heeft het emissieloos wegslepen geen enkele positieve invloed op de luchtverontreiniging rond het vliegveld. Immers, zo gauw de vliegtuigen op ‘veilige’ afstand van de gates zijn, starten zij de motoren en krijgen omwonenden alsnog de volle laag aan giftige stoffen over zich uitgestort, zoals benzeen, formaldehyde en zware metalen.

Veel gevaarlijke uitstoot dalende toestellen
Vooral op de aanvliegroutes produceren vliegtuigen veel gevaarlijke uitstoot. De motoren draaien dan op minimale kracht waardoor onvolledige verbranding plaatsvindt en de uitstoot veel schadelijker is dan bij vollast. Aankomende vliegtuigen vliegen over grote afstanden laag over woonwijken heen, waardoor de uitstoot nauwelijks de kans krijgt ‘te verwaaien’.

Volgens cijfers van TNO worden op de uitvliegroutes minder zeer zorgwekkende stoffen uitgestoten omdat volgas wordt geklommen en de verbranding completer is. Bovendien winnen toestellen sneller hoogte dan dat zij verliezen tijdens de daling, zodat de uitstoot plaatsvindt op grotere hoogte en dus verderaf van de longen van omwonenden.

Vakbond FNV is woest dat maatregelen om medewerkers te beschermen zo lang op zich hebben laten wachten. “Tot dusver boden werkgevers alleen lapmiddelen om onze gezondheid te beschermen. Met dit rapport moeten ze overgaan tot actie. Een baan waar je dood aan gaat is geen goede baan.”

Afzwakken is alweer begonnen
Terwijl de arbeidsinspectie Schiphol nu harde maatregelen heeft opgelegd, probeert het vliegveld die zelf alweer af te zwakken. Zo noemt Schiphol de harde deadlines slechts een ‘streefdatum’, aldus FNV.

“Jarenlang is door Schiphol gekozen voor goedkope arbeid in plaats van goed en gezond werk. Weer zijn medewerkers de klos. Ik word hier zo ontzettend boos van: jarenlang kaarten werknemers de vliegtuiguitstoot en gezondheidsklachten aan, maar de onderzoeken worden steeds terzijde geschoven door Schiphol”, aldus Jaap de Bie, bij FNV verantwoordelijk voor de vliegveldmedewerkers.

Volgens de bond zijn de onderzoeken bovendien getraineerd door Schiphol doordat de bedrijven er niet aan wilden meewerken. “Nu het rapport er ligt, willen we ook meteen doorpakken. Niet eindeloos overleggen, maar concrete afspraken maken. De tijd om af te wachten is allang voorbij.”

Recentelijk werd uit een rapport van onderzoeksinstituut TNO opnieuw duidelijk dat Schiphol veel te veel kankerverwekkende stoffen uitstoot. Voor bepaalde stoffen wordt de norm die wel geldt voor de Nederlandse industrie duizenden keren overschreden. Alsof dit niet erg genoeg is, wacht minister Harbers van Infrastructuur nu vervolgonderzoek af om te bepalen of hij ook iets moet doen aan de uitstoot boven woonwijken.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 192

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Martijn Oostra

  Volgens mij is dit Dublin Airport.

  1
 2. Protocol voor piloten

  Het was of wellicht is nog steeds protocol dat de piloten de cabine niet mogen verlaten vanwege de giftige stoffen. De KLM medewerker, die de kerosine tankt, vertelde mij dit en heeft inmiddels zijn eerste hartaanval gehad.
  Ja, verschil moet er zijn!

  23
  • Bas van den Born

   Was maar waar dat er vol gas gestart wordt, dan zouden ze snel op hoogte zijn. Helaas wordt er standaard met gereduceerd vermogen gestart, (deraten). Dit kan wel 25% minder zijn dan vol gas. Reden: om lagere temperaturen in de motoren te hebben. Dus onnodige roet op leerniveau

   16
 3. Wat staat er in de RI&E’s en PvA van Schiphol over de laatste 15 jaar?

  In de Arbowet (voluit Arbeidsomstandighedenwet) is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek. Dit is ook het doel van de wet: zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid door het werk.

  De Arbowet legt een grote mate van verantwoordelijkheid (plichten) bij werkgevers. Enkele onderdelen uit de wet:
  – stel een preventiemedewerker aan binnen het bedrijf die zich richt op het bevorderen van een veilige en gezonde werkplek.
  – breng alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor het personeel in kaart met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Neem daarin ook een plan van aanpak (PvA) op met maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en voer deze ook uit. Laat je hierbij helpen door de preventiemedewerker en/of arbodeskundige.
  – actualiseer de RI&E tenminste één keer per jaar (incl. het PvA) en laat deze toetsen door een arbodienst of gecertificeerde deskundige.
  – leg de taken en verantwoordelijkheden van iedereen die betrokken is bij de arbozorg vast en zorg dat deze bekend zijn binnen de organisatie.
  – betrek de ondernemingsraad bij de aanstelling van de preventiemedewerker en bij het opstellen van de RI&E en het PvA. De OR heeft instemmingsrecht over het Arbobeleid, de RI&E en het PvA.

  Bovenstaande zijn dus jaarlijkse en ongoing verplichtingen uit de Arbowet. Het is dus onmogelijk dat de Arbeidsinspectie 15 jaar heeft weggekeken én Schiphol de ruimte geeft om het over 7 jaar pas opgelost te hebben.

  Ik ben benieuwd of iemand de RI&E’s en PvA’en van de afgelopen 15 jaar van Schiphol heeft en wat daar in staat….

  55
  • Michiel

   Ik denk zomaar, dat die er helemaal niet zijn. Ik ben benieuwd!
   Als ze er wel zijn, dan heb ze er iig niet naar gehandeld, dat is misschien nog wel erger!

   22
  • RI&E en PvA

   Het probleem met een RI&E en PvA is dat het altijd gaat om “redelijkerwijs” en andere dooddoeners in de tekst zodat er geitenpaadjes mogelijk zijn.
   En als het op papier staat met wat handtekeningen eronder dan verdwijnt het in een la.
   Is het niet alleen voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers en hebben de afhandelaars toevallig 49 werknemers per clubje? Er zijn altijd mogelijkheden tot ontduiken en niet nakomen.

   24
   • Niet redelijk

    Meestal verdwijnt het pas in een la als de acute zaken zijn opgelost. De volgende punten die wat lastiger zijn en meer uitwerkingstijd nodig hebben, zoals bijvoorbeeld werkdruk- of werkstress vermindering, is een ongoing proces en blijft tussen Directie en OR op de agenda staan voor verdere uitwerking. En daarna volgen een nieuwe RI&E en PVA in de tijd.

    Aan ziekmakend werk door kankerverwekkende stoffen en het bekend zijn dat platformmedewerkers daardoor vroegtijdig overlijden, is niets “redelijkerwijs” wat kan wachten. Dat is een acuut probleem wat in de RI&E en PVA zeer hoog scoort op spoed. Ook de OR zou daarvan op z’n achterste benen moeten staan en spoedopvolging hebben moeten eisen. En nooit instemming aan de RI&E’s en PVA’ken hebben moeten geven. Ze hadden ervoor ook naar de Ondernemingskamer kunnen gaan.

    Meer dan 15 jaar willens en wetens doorgaan met een ziekmakend en zelfs overlijdensverhogend Arbobeleid binnen een bedrijf is niet redelijk. Zembla toonde bedrijfsartsen die hier vaker over aan de bel getrokken hebben. Het was niet onbekend.
    Het kan niet anders dat een collectieve zaak tegen Schiphol door de FNV voor platformmedewerkers een grote claim gaat opleveren. En die wordt met alle kennis nu alleen maar groter.

    Ik leef mee met alle al ziek geworden of overleden platformmedewerkers, hun families en vrienden. En hoop dat de Arbeidsinspectie hun taak oppakt en dit acute probleem niet nog 7 jaar laat wachten en drastische verbeteringen voor een gezonde werkplek met spoed gaat eisen, los van of het technisch kan. Dat doet ondertussen niet meer te zake, want er is al tijd genoeg verstreken om het te kunnen hebben veranderen. Hoeveel medewerkers moeten er nog overlijden voor dit wordt opgelost?

    17
 4. Kijk naar de toekomst

  WANBELEID I&W KENT GEEN GRENZEN: “Operatie Schoon Schip” is hard nodig!

  Het wanbeleid bij I&W wordt gekenmerkt door gebrek aan sturing in combinatie met het in stand houden van een uitzonderingssituatie voor de luchtvaartsector. Naast het tot in het oneindige faciliteren van KLM en Schiphol Group en scheve infra investering van onlangs weer 5,4 miljard rond de HUB – ten koste van noodzakelijke spoorinfra voor vluchten vervangende HSL – wordt op onverantwoorde wijze een netwerk van mobiliteitsmanagers in stand gehouden.

  Na het FYRA debacle – waarbij ook KLM een dubieuze rol speelde – zien we thans gebeuren dat de succesvolle EUROSTAR HSL verbinding naar Londen vakkundig de nek wordt omgedraaid. De onlangs aangestelde KLM-CEO wisselde van betrekking vanuit de Nederlandse Spoorwegen en is slechts een van de aan de Transport Autoriteit MRA 2.0 gelieerde top-managers die samen met een trio topbestuurders uit Amsterdam en de Provincies NH en Flevoland het achterhaalde HUB model geforceerd in stand proberen te houden. Onder het wanbeleid vallen ook de willens en wetens uitgebleven maatregelen om een gezonde(re) leef-, woon- en werkomgeving rond de luchthaven te realiseren.

  Daarom is een nieuwe “Operatie Schoon Schip” zoals destijds door Johan Remkes in de Provincie NH werd uitgevoerd intussen hard nodig?

  47
 5. Bourree

  Schiphol stinkt. Je zou er zo wie zo niet meer moeten willen werken. Zij reageren alleen als ze volledig met de rug tegen de muur worden gezet. Ze willen helemaal niet minder vliegen, maar worden gedwongen door onderzoeken. Nooit eens pro-actief meedenken, of oplossend gericht richting omwonenden. De wereld zal moeten beseffen dat welvaart ten koste gaat van het welzijn van heel veel burgers. Dat kan niet meer. En dat de overheid hier mede-verantwoordelijk voor is, is echt een schande!
  BESCHERMING van burgers is prioriteit. Daarna kan er worden gekeken of er iets overblijft om aan te verdienen. En niet andersom. Het draagvlak voor de luchthaven in Nederland krimpt sneller dan Schiphol zelf.

  68

Geef een reactie

Translate