Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Participatie

Bewoners haken af wegens ingewikkelde verkiezingen Schiphol-raad

Schiphol bord

foto: Larissa Gies via Unsplash

4.8
(104)

De verkiezingen voor de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) zijn zo ingewikkeld gemaakt dat veel bewoners en hun organisaties dreigen af te haken. Het gevaar bestaat nu dat er van vernieuwing nauwelijks sprake zal zijn.

Deel op XDeel op Linkedin

Voorzitter Eddy van Hijum – aangewezen door minister Mark Harbers – heeft goede intenties. Hij wil ervoor zorgen dat de stem van omwonenden van Schiphol eindelijk gehoord wordt in de politiek. De MRS kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven en de minister is verplicht tot een reactie.

Veel verder gaan de bevoegdheden van de raad vooralsnog niet. Om als omwonende in die raad te komen, moet een ingewikkeld proces van verkiezingen worden doorlopen. Bewonersorganisaties moeten zich aanmelden en krijgen per vijftig leden of sympathisanten één kiesman. De kiesmannen bepalen uiteindelijk gezamenlijk wie er in de raad komt te zitten.

Het reglement voor de verkiezingen is zó ingewikkeld dat een lijst werd samengesteld met liefst 35 antwoorden op veelgestelde vragen.

Het stelsel met (erkende) bewonersorganisaties, kiesmannen en uiteindelijk leden van de MRS levert een groot gevaar op voor de democratische legitimiteit van de raad. Immers zijn de meeste omwonenden helemaal geen lid van een Schiphol-gerelateerde organisatie terwijl ze wel dagelijks in de herrie en vervuiling zitten. Deze grote groep van (zwaar) gehinderden krijgt nu helemaal geen stem in het officiële overleg.

Omwonenden weten van niets
Uit een rondvraag blijkt bovendien dat veel mensen geen idee hebben van de oprichting van de MRS, de bedoeling ervan en hoe zij kunnen deelnemen, laat staan hoe zij zich verkiesbaar kunnen stellen of dat zij aangemeld moeten zijn bij een belangenorganisatie.

Aan de oprichting van de MRS is nauwelijks aandacht gegeven in de media, evenmin is het grote publiek uitgelegd hoe de verkiezing van de leden in zijn werk gaat. Daardoor gaat het bestaan van de MRS compleet voorbij aan de meeste omwonenden. De ingewikkelde constructie met belangenclubs, kiesmannen en kandidaten maken het zelfs voor de mensen die er wel van weten lastig te begrijpen.

Het ministerie had veel meer ‘lawaai’ moeten maken over de MRS met een publiekscampagne, gericht op alle mensen die te maken hebben met de herrie en vervuiling van Schiphol. Daar is nu geen sprake van, waardoor de raad voor de meeste mensen een obscuur vehikel blijft dat wel hun belangen stelt te behartigen, maar nauwelijks bekendheid geniet.

Privégegevens verplicht doorgeven
Zelfs de belangenorganisaties klagen over het feit dat zij gedwongen zijn op zeer korte termijn informatie aan de MRS in oprichting te moeten aanleveren over de woonplaats en contactgegevens van hun leden of sympathisanten. Met die gegevens wil MRS controleren of de leden wel echt bestaan. “Wij moeten nu in zes weken al deze informatie aanleveren, dat is vrijwel onmogelijk in een organisatie als de onze die drijft op louter vrijwilligers”, aldus een actief lid van zo’n organisatie aan de noordzijde van Schiphol.

Veel organisaties hebben de gevraagde gegevens over hun leden ook helemaal niet vastgelegd vanwege de privacy-wetgeving die voorschrijft dat organisaties slechts die informatie vastleggen die nodig is voor het doel van zo’n club. Om aan de eisen van de MRS te voldoen moet dan aan alle leden of sympathisanten worden gevraagd hun gegevens aan te vullen. Velen zullen niet (tijdig) aan zo’n verzoek voldoen.

De verkiezingen bereiken op deze manier een groot deel van de omwonenden niet die dagelijks de overlast ervaren. Veel beter zou het zijn om in de regio algemene verkiezingen te houden, waarbij iedere bewoner zijn of haar stem direct mag uitbrengen op kandidaten die zich zelfstandig of als vertegenwoordiger van een omwonendenorganisatie verkiesbaar kunnen stellen. Maar dit vindt Harbers te omslachtig en te duur. Hij wil vaart maken en gunt de bewonersorganisaties evenmin uitstel bij het aanleveren van de gevraagde informatie.

Overleg leverde nooit iets op
Het gevolg is dat er straks in de raad louter burgers plaatsnemen die zich al jarenlang met het dossier bezig houden en precies op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen in het Schiphol-overleg. Dat heeft het voordeel dat deze mensen goed op de hoogte zijn van de complexe materie, maar het grote nadeel is dat deze ‘vergadertijgers’ vooral de mensen zijn die eerder ook al deelnamen aan het overleg. Een overleg dat tot op heden geen noemenswaardige verbeteringen heeft opgeleverd voor omwonenden. Hun situatie is vanwege de explosieve groei van Schiphol in de afgelopen dertig jaar alleen maar achteruit gehold.

Voorzitter Van Hijum heeft dit risico erkend, maar stelt op de korte termijn die minister Harbers eist geen andere keuzes te kunnen maken. Hij zit vast aan het model dat grotendeels werd bedacht door interim-voorzitter Pieter van Geel nadat het overleg met de vliegindustrie was geklapt.

Dat gebeurde nadat bewoners na decennia van vruchteloos overleg niet verder wilden meegaan in de groeiwensen van de luchtvaartsector. Voor Schiphol c.s. was dat het moment om uit het overleg te stappen, waarna Van Geel om een nieuw model werd verzocht.

Dat vond hij in een adviesraad zonder deelname van de vliegindustrie. Burgers, ondersteund door deskundigen en aangevuld met andere belangenorganisaties die zich inzetten voor een leefbare omgeving, kunnen in de nieuwe raad gevraagd en ongevraagd advies geven aan de minister.

VNO-NCW als koekoeksjong in de MRS
Bijzonder is dat onder die overige organisaties zich ook VNO-NCW bevindt, het lobbykantoor van het grootbedrijf. Die organisatie staat niet bepaald bekend om zijn inspanningen voor een betere leefbaarheid in de regio Schiphol. Integendeel, de club trekt alles uit de kast om groei van Schiphol te stimuleren.

Volgens Van Hijum wordt daarom nog bekeken of VNO-NCW – met als prominente leden Schiphol én KLM – wel een plek aan tafel verdient. Hij ziet ze liever verdwijnen, maar het is niet zeker of hij onder de druk van Harbers uitkomt en VNO kwijt kan raken.

Als dat niet lukt, is VNO niets minder dan een koekoeksjong in de MRS – een mol van de vliegindustrie getuige de passie waarmee VNO-voorzitter Ingrid Thijssen doorgaans pleit voor een groter Schiphol. Voor de geloofwaardigheid van de raad en Van Hijum zelf zou het goed zijn als hij de lobbyïsten de deur weet te wijzen.

SchipholWatch pleitte eerder al voor veel ruimere bevoegdheden van de nieuwe MRS. Wij zijn van mening dat het overheidsbeleid een zaak is tussen overheid en burgers. Zijn de kaders op een bepaald moment in samenspraak en democratisch vastgesteld, dan mag het bedrijfsleven zich erin voegen.

Lobbyisten van grote, vervuilende bedrijven verdienen ons inziens geen plaats aan de tafel waar de regels worden opgesteld. Bedrijven brengen immers geen stem uit in democratische verkiezingen – dat zijn louter de burgers.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 104

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Henk Visser

  Vanmorgen de Zwanenburgbaan met veel bombarie weer geopend.
  Van heel de wereld kwamen in dubbele rijen de vliegende gasten,
  die meedogenloos hun verbrande kerosine weer over ons uit plasten.
  Onderwonenden op een zonnige ochtend onophoudelijke in herrie dopend.

  Harbers toont een goed gezicht.
  Heeft de nieuwe MRS opgericht.
  Een onwerkzaam gewrocht dat inspraak beloofd.
  Hoe vaak is niet het licht in deze overlegstructuur gedoofd?

  Mijn wethouder vind het een goed plan. Doet wat hij kan. Vraagt participatie.
  Kunnen we zomaar naar de stembus met ID en pas?
  Nee! Als het toch zo makkelijk gemaakt was.
  Het hele MRS systeem beoogd maar één ding: capitulatie.

  Het smoren van verzet tegen de luchtvaartterreur.
  Minister Harbers is in dit spel de VVD dompteur.
  Met de pro luchtvaartmedia als ferme zweep.
  Voorop de Telegraaf. Dat zich in de oorlog aan de joden vergreep.

  De Zwanenburgbaan is weer open.
  De Bijlmerramp, het Gronings gasschandaal, het toeslagenschandaal, Schiphol,
  De Nederlandse bevolking moet het weer duur bekopen.
  We leven in een apartheidsstaat waarin 1,5 miljoen burgers minder waard zijn dan een drol.

  Bevrijdingsdag. We vieren bevrijding van bezettingsterreur.
  Kan het zijn dat ik hier even de doodstrijd van mijn pa en oom in bespeur?
  Zij vochten heldhaftig tegen een staat in de staat.
  78 jaar later heeft de neo liberale VVD oppressie het welzijn van vele burgers diep geschaad.

  Is de dictatuur van Schiphol en KLM, de broze ‘economische zuilen’, de staat in de staat, nog ten val te brengen? In te krimpen? Alleen via de rechtsgang. Alle andere wegen zijn in de afgelopen jaren via misleidende overleg structuren op een dood spoor beland. Dat staat de nieuwe MRS ook voor ogen. Zoals mijn vader zaliger zei: ‘Geloof niet in woorden, maar daden’.

 2. ad

  Harbers geen tijd om met iets beters te komen?
  Hij kan veel hoor en in weinig tijd! Bij voorbeeld in één nacht een besluit nemen EN een vangrail met reflectoren bouwen in een volgens hem “veilige” bocht in Empel bij Den Bosch.
  Daar zijn twee doden gevallen. Hoeveel levensjaren zijn door dat verdomde Schiphol verloren gegaan? Mark Harbers, laat zien dat je goede intenties geen fake intenties zijn!

  4
 3. Weer top down en onmaatschappelijk

  Het klinkt wat mij betreft allemaal als volgt: de luchtvaart en Schiphol zijn de opdrachtgever van I&W. En I&W is de opdrachtgever van de MRS. De MRS heeft een wassen neus voorzitter, die met handen gebonden en de neus alleen de kant van I&W (en de luchtvaart dus) op, moet doen zoals I&W het voorschrijft.
  Hoezo “Maatschappelijke” Raad?
  Mijn inschatting is dat de heer Van Hijum wel anders wil.

  De opdracht zou door alle bewonersorganisaties als alleen top down bekeken, niet werkbaar, onredelijk, niet uitvoerbaar en buiten proportie teruggegeven moeten worden ipv hierin mee te gaan. En dan moet in overleg met elkaar (voorzitter MRS en voorzitters bewonersorganisaties) naar een werkbare en veel logischer vertegenwoordigingsmanier gekeken worden.

  In werksituaties is er continu sprake van voortschrijdend inzicht en in deze blijkt een oud bedacht format onwerkbaar, dus dan moet dat aangepast worden. Als ze op de oude voet doorgaan, is er natuurlijk totaal geen sprake van het vertrouwen herstellen bij de omwonenden danwel hun bewonersorganisaties.
  Want dit soort acties waren precies de reden dat we uit de ORS zijn gestapt.

  9
 4. Haes

  Die mrs is een doodgeboren kindje. Volslagen kansloos. Welke treurige figuur bedenkt zo’n pseudo democratisch gedrocht?
  De slachtoffers van schiphol zijn tot nog toe volkomen kansloos gebleken en jarenlang belazerd met dank aan onze volledig falende overheid. Nu rest slechts de gang naar de rechter.

  26
 5. Philip

  En dan hebben we in Noord Holland ook nog een CvdK die zegt:”je moet er mee dealen”.
  Hij woont zeker in Petten?
  https://www.meerbode.nl/news_uh/uh16-2023.pdf

  14
 6. Philip

  Gaat lekker mensen. Volgende verkiezingen natuurlijk weer flink VVD stemmen. Dan weten we zeker dat we er worden ingeluisd.

  23
 7. Ruud

  Dat afhaken was toch uiteindelijk het doel? Waarom makkelijk als het moeilijk kan om tijd te winnen, dat is toch consequent de aanpak in geval van Schiphol gerelateerde discussies?

  23
 8. Erik H.

  Niet alleen bewoners haken af ook voormalige Kiesmannen, waaronder ik zelf. Vinden ze niet erg was een onbeschreven doel. Wel jammer voor alle kennis en ervaring, maar dit komt ook weer goed uit.
  Net als het rapport over Groningen gaswinning komt er een zelfde rapport over Schiphol. Zoek en vervang gaswinning voor schiphol en klaar is het rapport, alleen duurt het waarschijnlijk nog een x aantal jaar.

  31
 9. rrustema

  Waarom een schaduwdemocratie optuigen als er geen nieuwe perspectieven uit zullen komen? Gebruik de formele democratie en reageer met deugdelijke, heldere argumentatie op alle Kamervragen, WOO-verzoeken, die op deze site en wat niet al.

  15
 10. Zoethoudertje

  Weer een zoethoudertje.
  In vele overleg clubjes werd tot nu toe alleen maar in het belang van de vliegindustrie gehandeld. Je kan als bewoner nog zoveel goede argumenten inbrengen voor krimp, de lobby antwoordt altijd “dat mensen nu eenmaal willen vliegen”.
  En andere drogredenen. Mij niet gezien, ik doe niet meer mee.
  De enige mogelijkheid tot rechtvaardigheid voor de gedupeerden loopt via de rechter. Het is niet anders.

  44
 11. Oscar

  Schiphol doet wat het altijd doet, schiphollen. In dit geval heel veel geld verdienen door ellende bij alle omwonenden te creëeren in de vorm van overlast en een verhoogde kans op kanker.

  43

Geef een reactie

Translate