Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Stikstof

Minister weigert handhaving stikstofuitstoot tijdens onderhoud Zwanenburgbaan

grondverzet

foto: s m anamul rezwan via Pixabay

4.8
(127)

Hoewel het onderhoud aan de Zwanenburgbaan zorgt voor extra stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden wil de minister Schiphol niet houden aan de Wet natuurbescherming. Dit gaat lijnrecht in tegen recente uitspraken van rechters.

Deel op XDeel op Linkedin

De minister is van mening dat het groot onderhoud valt onder de reguliere activiteiten van het vliegveld en dat daarom geen aparte natuurvergunning nodig is. Dat is een opmerkelijke stellingname, omdat Schiphol helemaal geen vergunning heeft voor de reguliere activiteiten.

In haar besluit probeert minister Christianne van der Wal (VVD) de kromme redenering recht te praten door te stellen dat Schiphol wel een natuurvergunning heeft aangevraagd voor zijn activiteiten en dat er daarom sprake is van ‘zicht op legalisatie’.

Een conceptbesluit op de aanvraag van Schiphol ligt echter al bijna twee jaar te verstoffen in een lade op het ministerie. Daarin staat dat Schiphol zo’n vergunning krijgt uitgereikt. Om onduidelijke redenen gebeurt er al die tijd niets met het concept, waardoor evenmin helder is in welke mate sprake is van ‘zicht op’.

Bang voor de rechter
Deskundigen gaan ervan uit dat de minister de vergunning nog niet heeft verleend omdat zij weet dat deze direct aan de rechter zal worden voorgelegd. Gezien recente jurisprudentie is de kans groot dat zij dan opnieuw wordt teruggefloten.

In het afgelopen jaar werden tal van projecten door de rechter stilgelegd vanwege soms minimale verhogingen van de stikstofdepositie. Een goed voorbeeld daarvan was een openluchtvoorstelling in Drenthe, die door de rechter verboden werd vanwege een minieme toename van de stikstofdepositie. Maar ook grote projecten als Porthos – de gedroomde onderzeese opslag van CO2 voor Shell – werden stilgelegd.

De minister beroept zich in haar besluit op de zogenaamd grote belangen van Schiphol. Zij is van mening dat handhaving onevenredig zou zijn, terwijl de Wet natuurbescherming helemaal niet voorziet in zo’n uitzondering. Nederland moet van de Europese Unie versneld werken aan natuurherstel en daarbij past geen enkele vorm van extra stikstofuitstoot, zo hebben rechters inmiddels tientallen keren bevestigd.

Boeren dromen van deze soepelheid
Het besluit van de minister is des te onbegrijpelijker omdat in ons land een grote groep van 2.500 boeren wacht op een vergunning nadat zij eerder legaal een zogenaamde PAS-melding deden. Die meldingen werden door de rechter ongeldig verklaard en sindsdien wachten de veehouders op actie van minister Van der Wal.

Tegelijkertijd heeft Schiphol nooit de moeite genomen een natuurvergunning aan te vragen, terwijl de PAS-melders hun zaakjes destijds gewoon op orde hadden. Dat de boeren nu worden aangepakt met dwangsommen van tonnen euro’s per kwartaal, terwijl een ongewis ‘uitzicht op legalisering’ voor Schiphol voldoende blijkt te zijn om zelfs nog meer stikstof te mogen uitstoten, is van een flagrante rechtsongelijkheid.

In haar besluit haalt Van der Wal allerlei argumenten naar voren die er voor de wet niet toe doen en vermijdt zij belangrijke bezwaarpunten uit het handhavingsverzoek dat Mobilisation for the Environment opstelde in samenwerking met SchipholWatch.

Moeizaam gezochte argumenten
Zo voert zij aan dat het onderhoud aan de Zwanenburgbaan slechts van korte duur is en er dus slechts korte tijd sprake zal zijn van extra stikstofdepositie door het vrachtverkeer van en naar het project, naar schatting meer dan 25.000 vrachtwagenbewegingen.

Daarentegen vermijdt zij zorgvuldig het aangevoerde argument dat door het onderhoud extra vliegtuigen op andere banen zullen zorgen voor meer depositie op andere natuurgebieden. Terwijl dat juist een belangrijke grond was voor het indienen van het handhavingsverzoek.

(illustratie: Twitter)

Het argument van ‘zicht op legalisatie’ is ook zeer discutabel. Niet alleen ligt de vergunning al twee jaar lang te verstoffen, onlangs openbaarde journalist Jan Salden van het tv-programma EenVandaag dat het ministerie druk doende is om tijd te rekken omdat er geen juridisch sluitende manier is gevonden om de vergunning te verlenen zonder dat deze direct door een rechter onderuit zal worden gehaald.

Bezwaar tegen dit besluit
Gezien de kromme en onvolledige motivatie van Van der Wal om niet te handhaven, werken Mobilisation for the Environment en SchipholWatch nu aan een bezwaar op het besluit van de minister. Dat dient uiterlijk over zes weken te zijn ingediend.

De minister moet dan op de proppen komen met een reactie op de bezwaren en haar besluit heroverwegen. Komt zij tot dezelfde conclusie en blijft zij weigeren te handhaven, dan staat de weg open naar de rechter. Als trouwe lezer begrijpt u dat wij die stap niet zullen mijden.

Het vliegverkeer van en naar Schiphol is veruit de grootste bron van stikstofoxiden in ons land. Op het beruchte lijstje van Van der Wal bezet het vliegveld weliswaar ‘slechts’ de tweede plaats na Tata Steel, maar alleen omdat 90 procent van de stikstofuitstoot niet wordt meegeteld. De Nederlandse overheid weigert – in strijd met regels van de Europese Unie – de uitstoot boven 900 meter vlieghoogte toe te wijzen aan de vliegindustrie.

Door het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan krijgen vanaf 3 januari aanstaande tienduizenden mensen in onder meer Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen last van extra (nachtelijk) vliegverkeer. Ook de Kaagbaan zal (nog) vaker worden ingezet.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 127

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Ad

  Iedereen is voor de wet gelijk. Behalve als het aan onze regering ligt.

  4
 2. Eric Dijkstra

  Het is nu overduidelijk dat de ministerspost die Christianne van der Wal bekleed is opgericht met maar een enkel doel en dat is zeker niet natuurbehoud maar het regelen van de broodnodige stikstofvergunningen voor industrie en luchtvaart. Tijdens Rutte 3 liep het verkeerd voor de VVD toen Schouten een NB vergunning voor Pasmelder) vliegveld Lelystad resoluut weigerde. Adema is nu minister voor spek en bonen op LNV en v/d Wal regelt de vergunningaanvragen voor de grote jongen.

  11
 3. Josje

  Het nieuws zelf is deprimerend, maar blij om te lezen dat SchipholWatch en MOB samen een bezwaar gaan indienen en zonodig naar de rechter stappen. De formele route is onvermijdelijk nu Den Haag keer op keer hardleers blijft. Ik verwacht een mooie en vruchtbare samenwerking tussen SW en Johan Vollenbroek, de gebundelde krachten geven hoop. En ik zou iedereen die iets kan missen willen oproepen om (nogmaals) te doneren voor de goede zaak. Er is armslag nodig om juridisch de strijd te kunnen aangaan én volhouden met het Ministerie annex de luchtvaartlobby.

  15
 4. Ed

  Zo is dat Bob, er wordt hier duidelijk met twee maten gemeten wat aan geeft dat het slechts om gelegenheidsargumenten gaat.

  19
 5. Rob

  “De minister is van mening dat het groot onderhoud valt onder de reguliere activiteiten van het vliegveld en dat daarom geen aparte natuurvergunning nodig is.”

  Dan ook geen ontheffing van de geluidsregels omdat het behoort tot de reguliere activiteiten van het vliegveld.

  27
 6. Saskia

  Wanneer is nou eindelijk eens die uitspraak over die natuurvergunning van Schiphol???? Waarom moet dat zo ontzettend lang duren ik begrijp dit echt niet dit is zo belangrijk vooral omdat Schiphol ondertussen maar doorgaat met boeren uitkopen waarom grijpt niemand een keer in bah misselijkmakend is het!!!! Ik had zo gehoopt dat Johan Vollenbroek ons zou kunnen helpen maar zie het echt somber in 😪 omdat het al VEELS te lang duurt!

  37
 7. Car

  Ik vraag me af of er een snellere route mogelijk is? De werkzaamheden beginnen volgende week, (uiterlijk) zes weken later wordt bezwaar ingediend. De minister heeft dan weer weken de tijd om te reageren en zal, zoals gewoonlijk, uitstel aanvragen. Dan moet de rechter zich erover buigen en komt er een zitting. Tegen die tijd zijn de werkzaamheden al bijna afgerond en wordt het doel (deels) gemist. Dat is natuurlijk precies wat de minister wil. Ze hebben er alles aan gedaan om zo te traineren dat er niets meer mogelijk is voor de gedupeerden. Daarom mijn vraag is er een andere procedure mogelijk gezien het spoedeisende belang (vanaf volgende week liggen er veel mensen -jong en oud – elke nacht wakker).

  37
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   U heeft gelijk, maar wij hebben op dit moment niet de capaciteit voor een kort geding danwel een gang naar de voorzieningenrechter. Wel overwogen, maar maakt het behoorlijk veel ingewikkelder en tijdrovender. Mocht iemand anders dit willen doen, ondersteunen we graag met de informatie die wij beschikbaar hebben.

   39
  • aneia.politieke.partij.van.de.toekomst

   De enige oplossing is elk transport blokkeren. Misschien kunnen de boeren met hun tractoren de inritten voor de werkzaamheden blokkeren, zodat er geen PFAS materiaal afgevoerd kan worden en zo dat de miljoenen liters asfalt in de asfaltwagens stolt. Zou onze laatste hoop toch nog van de boeren moeten komen. Politici en rechters nemen het namelijk niet serieus. In 20 jaar (Kabinetten Balkenende en Rutte) van democratische welvaartsstaat naar een regering vol wetsovertreders. Dat moet toch gewoon Altijd Net Even Iets Anders.

   7
 8. ir. B. van Marlen

  Reken er maar op dat de luchtvaart met zijn lobby gaat zorgen voor de onrechtmatige natuur-vergun¬ningen voor Schiphol en Lelystad Airport! Nu maar hopen op een niet corrupte rechtspraak, maar zullen de Zuidas juristen hier toch voor gaan zorgen met al die miljoenen achter de hand? Ik vrees het ergste.

  De luchtvaart staat ver boven de wet en/of zorgt zelf voor gunstige wetten. Dit moet nu eindelijk eens worden doorbroken.

  Trouwens door het heel intensieve gebruik van start/landingsbanen zullen dergelijke onderhouds-perioden vaker gaan voorkomen, zodat anderen ook weer meer herrie krijgen.

  Ik ondersteun het indienen van bezwaar door MOB van harte.

  En geachte agrariërs: bedenk u voor u uw stikstofrechten aan dit gespuis verkoopt!

  Ik wens u allen een vooral niet te lawaaiige jaarwisseling toe.

  54
 9. Wilfried Piepers

  Dat er wel voor de landbouwsector is gekozen maar niet voor de nog vervuilender luchtvaart v.w.b. de beperking van de stikstofuitstoot kan natuurlijk geen toeval meer worden genoemd. Ik ben altijd voor eerlijkheid en transparantie geweest. Of je pak alle sectoren evenredig aan, of je laat ze allemaal met rust. Dit is gewoon een gemeen politiek spelletje – die overigens al jaren gevoerd wordt door de VVD – en moet indien nodig, met alle juridische middelen die er zijn, aangepakt worden.

  22

Geef een reactie

Translate