Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Stikstof

Topambtenaren niet van plan stikstofuitstoot Schiphol te beteugelen

boeren de sjaak

foto: G-R Mottez via Unsplash

4.6
(186)

In tegenstelling tot de ‘evenredige bijdrage’ die volgens minister Christianne van der Wal alle sectoren moeten leveren aan de stikstofproblematiek, blijkt de ambtelijke top van plan de luchtvaart te ontzien.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit een gisteren openbaar gemaakte notitie voor het overleg tussen de directeuren-generaal van de betrokken ministeries met datum 1 maart 2022. Die vergadering vond plaats in de opmaat naar de stikstofplannen die het kabinet in juni presenteerde. Die aanpak sloeg toen in als een bom.

In de notitie wordt besproken dat er een “grote en urgente opgave ligt om daar waar het kan ontwikkelruimte te realiseren”. In gewone-mensen-taal signaleren de ambtenaren hier dat het hele land op slot zit vanwege de stikstofwetgeving en dat het belangrijk is dat slot eraf te halen.

Groeiruimte
“De ruimte die beschikbaar kan komen voor nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen is op korte termijn zeer beperkt”, zo weten de topambtenaren.

De oplossing die zij formuleren schittert door eenvoud: andere sectoren buiten de agrarische wereld zijn immers al betrokken bij tal van initiatieven, zoals het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en allerlei internationale afspraken. Door deze maatregelen samen te vatten en overzichtelijk op een rijtje te zetten, zouden de niet-agrarische sectoren al genoeg doen aan stikstofreductie. Het is dan alleen zaak om dat goed te communiceren naar de buitenwereld, vooral richting de boeren.

“In beginsel hoeven de sectoren mobiliteit, industrie en energie dan niet aanvullend bij te dragen aan stikstofreductie”, staat in de notitie te lezen. Schiphol is de op één na grootste bron van stikstofoxiden in Nederland, zelfs als 90 procent van de uitstoot niet wordt meegerekend dankzij de afkap op 900 meter vlieghoogte. Het vliegveld kan volgens deze notitie mooi uit de wind worden gehouden.

Deze wijze van redeneren steekt des te meer omdat vooral de luchtvaartsector bij veel van de bestaande maatregelen buiten beeld wordt gehouden. Zo doet de sector niet mee aan het Klimaatakkoord, heeft het geen rol in het Schone Lucht Akkoord en worden tot op heden CO2-rechten grotendeels gratis weggegeven aan de vliegindustrie. Sinds de jaren ’90 stoot de luchtvaart nu drie keer zoveel stikstof uit.

Boeren voor ploftickets
Nog wranger is deze denkwijze omdat de “nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen”, zoals de geplande groei van de luchtvaart, nu extra moeten worden opgebracht door de veehouderij. Door sectoren als de vliegindustrie uit de wind te houden, zullen immers méér boeren moeten worden uitgekocht om ruimte te scheppen voor natuurbehoud, woningbouw én ploftickets naar Chersonissos, Antalya en Torremolinos. En veertig vluchten per dag naar Londen met een prima, stikstofarme treinverbinding.

Het toekomstperspectief voor de boeren komt daarmee zwaar onder druk te staan. Dat beseffen de topambtenaren goed, getuige een passage in de notitie waarin ze benadrukken dat de schaarse stikstofruimte zal moeten worden verdeeld onder regie van de overheid.

Het kabinet zal hierbij prioriteiten moeten stellen op basis van politieke overwegingen, zo schrijven de ambtenaren. Mogelijk komen bestaande afspraken daardoor op de tocht te staan. Prominente aandacht moet uitgaan naar “de woningbouw, mobiliteitsopgave, de energietransitie en de intensivering van Defensie”. Geen woord over de boerenbedrijven.

Geen plan voor industrie en mobiliteit
In de Tweede Kamer stelde minister Van der Wal dat mobiliteit en industrie buiten de gebiedsgerichte aanpak waren gehouden, maar dat voor deze sectoren in een later stadium een plan zou worden gepresenteerd.

Uit de nu openbaar gemaakte notitie blijkt duidelijk dat zo’n plan er niet komt, maar dat er allerlei bestaande maatregelen opnieuw opgepoetst worden en vervolgens gepresenteerd als oplossing. Zonder extra maatregelen om de stikstofuitstoot van onder meer de luchtvaart terug te brengen.

Het ontbreken van extra maatregelen betekent dat de agrarische wereld als enige de klappen moet opvangen. Er komt helemaal geen evenredige bijdrage van industrie en mobiliteit inclusief luchtvaart. Een grote piekbelaster als Schiphol blijft comfortabel buiten beeld.

Luchtvaartnota blijft staan
Niet alleen vangen de boeren zo de klappen op, ze moeten extra stikstofruimte leveren om de “nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen” mogelijk te maken. Hier staat niets anders dan dat andere sectoren zelfs mogen groeien op kosten van het boerenbedrijf.

Dat is dan wel weer in lijn met de Luchtvaartnota, waarin onomwonden staat dat de vliegindustrie met 50 procent mag groeien tot 2050 en daarmee ook de stikstofuitstoot steeds groter zal worden. In die nota werd er al vanuit gegaan dat “andere sectoren” die groeiende stikstofuitstoot gaan compenseren.

Het is te hopen dat het kabinet sinds de vergadering van 1 maart 2022 tussen de directeuren-generaal tot nieuwe inzichten is gekomen. De redeneerwijze van de ambtelijke top was op dat moment ronduit stuitend. Laat de boeren maar bloeden en de rest van de economie bloeien – inclusief de allergrootste vervuilers als Schiphol.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 186

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Eric Gijsbert

  Ongelooflijk hoe rot onze overheid op sommige plekken is. Dank voor weer een schokkende onthulling, Schipholwatch! Het wordt hoog tijd voor veel meer opvallende, verstorende demonstraties en acties bij Schiphol en andere luchthavens. En gezien bovenstaand artikel zou je mogen verwachten dat daarbij ook veel trekkers aansluiten. Hoog tijd voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid zoals Greenpeace en Extinction Rebellion doen.

  5
 2. jan

  dictaturen zijn momenteel een groot probleem. de ambtelijke top ontwikkelt zich nu tot dictator van onze democratie. zelfs meineed schuwen ze niet. En waarom??

  7
 3. B. van Marlen

  Deze volstrekt corrupte handelswijze is een goed voorbeeld van wat men ‘netwerkcorruptie’ noemt. Als vanouds geldt hier: externe kosten afwentelen op anderen en de toekomstige generaties. De Schiphol Group heeft dit tot een kunststuk verheven. Ik moet dit inderdaad opnemen in de door mij beschreven trukendoos!

  Vanochtend werd ik weer eens begroet door kerosinestank in mijn woonplaats (op 20 km van de Polderbaan!). Je hoort en leest er niets over, maar onder die nieuwe ‘optimale vaste routes’ die er binnenkort ook overdag komen zullen mensen niet alleen gek worden door de continue herrie, maar ook nog eens worden vergiftigd met ZZS (kankerverwekkende stoffen), en UFP (ultrafijn stof).

  Dit wordt uiteraard niet meegerekend door de luchtvaarteconomen. De extra zorgkosten zijn voor de samenleving.

  Een integere rechter zou deze handelswijze pertinent als onrechtmatig handelen moeten afkeuren, maar zijn die er nog in dit land, of gaat men die regentenkliek weer optimaal bedienen?

  26
 4. Manon

  Nu snappen we meteen waarom er wel een minister, maar geen ministerie van stikstof is. De ministeries proberen haar tandeloos te maken. Enige wat nu kan is de rechterlijke macht laten bepalen wat geoorloofd is en wat niet. Volgens mij is dat al gebeurd in de Urgenda zaak, waar tot nu toe totaaal niet aan wordt gehouden. Graag nu straffen geven aan allen die hier verantwoordelijk voor zijn. De VVD is toch voor meer handhaven van wetsovertreders? De hele ambtelijke top kan dus opgeruimd achter de tralies. Dan kan komende maand gelijk orden gestart met het ombouwen van de Zwanenburgbaan naar een klimaatbos. Misschien dat een andere baan daar last van heeft, dat is een bijkomend voordeel.

  18
 5. Josje

  Heeft Ir. Van Marlen dit al opgenomen in het hoofdstuk ‘Schiphollen voor topambtenaren’ van zijn uitgebreide truckencatalogus van de luchtvaartlobby? Het komt vooral neer op een ongekend staaltje blufpoker spelen met taal. Het belang van ‘grote en urgente opgaven’, ‘brede ontwikkelbehoefte’, ‘mobiliteitsbehoefte’ staat natuurlijk buiten kijf – wiens mobiliteitsbehoefte, dat laat zich raden, die van een al sterk uit zijn krachten gegroeide HUB wellicht? – en de bijdrage van de sector aan stikstofreductie wordt volgens dit bestuurlijk-narcistische proza al gecoverd door ‘het autonome pad, de Structuele Aanpak en de Klimaataanpak’. Wie durft er dan nog aan te twijfelen dat de luchtvaart op alle mogelijke manieren gehouden wordt aan een evenredige bijdrage aan milieu-eisen?
  Ik kan iedereen die behoefte heeft aan een goede duiding van de erbarmelijke kloof tussen overheid en burgers van harte de recente uitzending van YouTube kanaal De Nieuwe Wereld aanbevelen met oud topambtenaar Hans Siepel (https://www.youtube.com/watch?v=dNRWnwVQd9I ). Alles wat daar gezegd wordt over de verwording van overheidscommunicatie tot PR-machine van de uitvoerende macht is in het kwadraat van toepassing op het luchtvaartdossier. De teneur is bemoedigend: “Mensen pikken het niet meer”.

  23
 6. Bianca

  Het is gewoon één pot nat, ze houden daar “bovenin” elkaar allemaal de handen boven het hoofd. Ze zullen elkaar toch eens moeten aanvallen, dan zijn de rapen gaar. Geld is belangrijker dan alles wat leeft hier in dit land. Het is godsgeklaagd dat boeren moeten wijken voor vakantievluchten! In plaats dat onze voeding van dichtbij komt, moet het “straks” ingevlogen worden. En is het hommeles, hebben we straks helemaal niks, omdat er niet voldoende boeren meer zijn om ons overvolle land te voeden. Die vluchtelingenstroom gaat ook maar door, hè. Stikstof is een prachtig middel om de mkb, boeren, burgers, etc. om zeep te helpen. Laten ze eens wat aan die zwarte uitstoot van de zware industrie en vliegverkeer doen!

  22
 7. Marc Hay

  De strijd m.b.t. minder luchtvaart op Schiphol en wellicht opening Lelystad Airport wordt een hele lange strijd. Het zal nog een tijd duren voordat de lawaaiterreur minder wordt. Ik had daarom ook ingezet op een verplaatsing van Schiphol naar zee. Maar dat is ook tevergeefs gebleken, want de milieubeweging gelooft nog steeds in een forse krimp. Een verplaatsing was echter sneller te realiseren dan een krimp naar 375k of zelfs 250k vliegbewegingen. Want de strategie van Schiphol is gewoon groei en die reductie naar 440k te compenseren met de opening van Lelystad Airport. En met de opkoop van stikstofrechten heeft Schiphol weer een paar punten gescoord.
  Het is te vergelijken met de tegenstand van de milieubeweging tegen kernenergie en geloven in windenergie. Nu is de winter is de elektriciteitsprijs juist heel hoog, omdat er te weinig wind is en zon is er ook niet. Dus moet er extra duur fossiel gas worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. En die dure elektriciteit is ook nodig voor warmtepompen, elektrische auto’s en de trein. Maar dat wordt onvoldoende gerealiseerd, sterker nog, weggewuivd door anti-luchtvaart Tweedekamerleden als Suzanne Kröger.
  Nou, ik ben het geloof in snelle oplossingen voor minder lawaaiterreur allang verloren. Daar heb ik niet meer op gewacht.
  Die criminelen in Den Haag liegen of de boel bij elkaar of ze doen de verkeerde dingen of ze doen helemaal niets. De verdeeldheid helpt al zeker niet. Een bende is het. En daarom zal de crisis en diverse tekorten nog jaren voortduren.

  15
 8. Lex

  Dit beeld past prima in de miljarden die recent zijn vrijgemaakt voor het doortrekken van de noordzuid lijn naar de luchthaven , het opkopen van stikstof rechten ( raar trouwens boeren produceren ammoniak en geen stikstofoxiden) en de uitbreiding van de A pier . Slots vrijgeven aan buitenlandse airlines . Alles voor Schiphol en niks voor de omwonenden die gewoon niet moeten zeuren .

  32
 9. rrustema

  Yeah! Weer een scoop waar de kranten mee kunnen openen op de voorpagina. Maar dat gek genoeg niet doen.

  32
 10. Michiel

  We worden bedonderd, en niet zo’n klein beetje ook!

  Leve de rechtzaken:

  Hup MOB
  Hup RBV

  43
 11. Onbehoorlijk bestuur

  Sommige dingen zijn toch echt eenvoudig.
  Minder = minder. Voor iedere sector.
  Minder = niet schuiven en uitbreiden naar de luchtvaart.

  Ieder kabinetslid die meedoet aan het stikstof geitenpad (“marktwerking”, “niks aan te doen”, “actie uitstellen tot volgend jaar”) is volgens mij ongeloofwaardig en bedrijft onbehoorlijk bestuur.

  Beste kabinetsleden, de Tweede Kamer is duidelijk over dit bedachte opkoop geitenpad door Schiphol (en ongetwijfeld ook door de juristen van 60 miljoen.). Gemeenten komen erover in opstand. Ook staat mijn laatste beetje vertrouwen in de democratie behoorlijk op het spel. En ik ben vast niet de enige. Ik heb mijn hoop vooral gevestigd op D66.

  18
 12. Jan

  Dit verbaasd mij niet ik had al het voorgevoel dat er zo gedacht werd.
  Dit land is gewoon ziek dood ziek .Hoe lang laten we ons nog belazeren?

  26
 13. Rob

  Voor Schiphol rammelt deze redenering van de ‘tob amtenaren’ aan alle kanten. Maatregelen m.b.t. minder C02 leiden niet tot minder stikstof. Integendeel , nieuwere motoren die minder C02 uitstoten, hebben meer stikstof uitstoot. Er is ook geen mobiliteitsopgave. Schiphol kent te veel vluchten die nauwelijks bijdragen aan de verbondenheid van Nederland. Alleen interessant voor buitenlandse overstappers van de KLM. En ten koste van omwonenden, woningzoekenden (bouwbeperkingen), boeren, belastingbetalers (vele belastingvoordelen Schiphol/KLM) en andere organisaties die behoefte hebben aan de schaarse arbeidskrachten.

  60

Geef een reactie

Translate