Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Analyse, Stikstof

Luchtruimherziening op ramkoers met stikstofbeleid, groei ten koste van boeren

verroeste trekker

I&W rekent op stoppende boeren om vliegindustrie door te laten groeien (foto: Dimitris Vetsikas via Pixabay)

4.6
(334)

Heel Nederland werkt aan het verlagen van de stikstofuitstoot om de natuur te redden. Tachtig rijden op snelwegen, boeren opdoeken, de bouw ligt stil. Niet de luchtvaart: met de Luchtruimherziening sorteert het ministerie van Infrastructuur (I&W) voor op een explosieve stijging van de NOx-uitstoot door vliegverkeer.

Deel op XDeel op Linkedin

De meeste sectoren in onze economie hebben de afgelopen jaren al veel gedaan om hun stikstofuitstoot te beperken en met resultaat. De boeren, de industrie – ze deden grote investeringen (al dan niet effectief) om de natuurschade door stikstof terug te brengen. Tegelijkertijd groeit de uitstoot van de vliegindustrie al 30 jaar achter elkaar.

Met uitzondering van de corona-periode groeit de stikstofuitstoot van de luchtvaart al 30 jaar lang.

Dat staat haaks op de wens van het verantwoordelijke ministerie van Landbouw dat iedere sector een evenredige bijdrage moet leveren aan de problematiek. In de Tweede Kamer en in Provinciale Staten van Noord-Holland werden moties aangenomen met eenzelfde strekking.

55 procent (!) groei
I&W heeft daar geen boodschap aan. Het luchtvaartminnende ministerie gaat in de Luchtvaartnota nog steeds uit van een gestage groei van 1,5 procent per jaar. Dat noemen de ambtenaren daar “gematigd”, maar over de periode van 2020 tot 2050 betekent het een toename van het vliegverkeer met meer dan 55 procent.

Die Luchtvaartnota is op miraculeuze wijze tot staand beleid geformuleerd door minister Mark Harbers van I&W. Terwijl de gehele Tweede Kamer in de verwachting verkeerde er nog over te debatteren en te stemmen, vond de bewindsman dat overbodig. De gedroomde groei staat er expliciet in: “naar zo’n 650.000 vluchten in 2030 en 800.000 in 2050”.

De Luchtruimherziening moet het ook nog eens mogelijk maken Lelystad Airport te openen voor een extra 45.000 vluchten per jaar. Los daarvan probeert Rotterdam Airport groei voor elkaar te krijgen via een vechtparticipatie en wil Schiphol vliegveld Beek bij Maastricht overnemen voor meer vrachtverkeer via de lucht.

Nederland verwordt zo tot één groot vliegveld. En dat terwijl geen van de genoemde vliegvelden over een stikstofvergunning beschikt, er geen stikstofruimte bestaat voor het huidige vliegverkeer en nieuwere generaties vliegtuigen steeds meer stikstofoxiden uitstoten in plaats van minder. Dat betekent dat de emissies zelfs bij een gelijkblijvend aantal vluchten toch gaan stijgen.

Tegen deze achtergronden komt I&W in de Luchtruimherziening met een vierde aanvliegroute richting Schiphol, nota bene dwars over kwetsbare natuurgebieden heen als de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De boeren in die regio is al min of meer te kennen gegeven te moeten opkrassen, maar voor de vliegtuigen wordt een compleet nieuwe ‘snelweg’ aangelegd.

Deze ontwikkeling staat haaks op de Europese wetgeving en recente uitspraken van rechters over het uitstoten van stikstofverbindingen. De regels stellen duidelijk dat extra emissies niet mogen, maar dat juist actief gewerkt moet worden aan minder uitstoot om de natuur een kans te geven zich te herstellen.

Het ministerie probeert de luchtvaart ondertussen uit de wind te houden. Minister Mark Harbers hoopt via zijn dream team met topjuristen alsnog vergunningen te regelen of de uitstoot op een andere wonderbaarlijke manier te faciliteren. Daarbij schuwt hij niet om uiterst kritische adviezen van de belangrijke Commissie MER naast zich neer te leggen.

Niet meetellen
Om het probleem van de stikstofuitstoot door de luchtvaartindustrie zo onzichtbaar mogelijk te houden, weigert I&W de stikstofuitstoot boven de 900 meter vlieghoogte toe te schrijven aan de vliegtuigen, als een van de weinige landen in de Europese Unie. Daardoor blijft 90 procent van die uitstoot buiten de boeken, zo berekende de TU Delft. Een studie gemaakt in opdracht van de Europese Commissie stelt dat zelfs 95 procent van die emissies niet worden meegeteld met deze rekentruc.

Het ministerie van I&W moffelt de uitstoot hoger in de atmosfeer al jarenlang weg tot grote ergernis van de Europese Unie. Ook Johan Remkes – als geestelijk vader van dit kabinet geen onbekende van de ministersploeg – was in zijn eerdere rapportage over de stikstofemissies door de luchtvaart glashelder en maande het kabinet deze uitstoot voortaan wel mee te nemen.

I&W houdt zich oostindisch doof. Want als die stikstof wél zou worden toegerekend aan de vliegindustrie, dan wordt het verkrijgen van natuurvergunningen voor Schiphol, Eindhoven, Zestienhoven, Beek en Lelystad schier onmogelijk. Harbers neemt een grote gok door vooralsnog mee te gaan in dit gesjoemel, want recente jurisprudentie maakt gehakt van dergelijke parallelle waarheden.

Schiphol vindt het wel meevallen
Bovendien: Schiphol zelf stelt dat het allemaal wel meevalt met de eigen uitstoot. Bij I&W hechten de ambtenaren kennelijk grote waarde aan dergelijke beweringen. In de rest van Nederland staan de nekharen dan overeind – niet in het minst bij de boeren.

De Luchtruimherziening is op meer punten curieus in het licht van de stikstofproblematiek. Zo willen Luchtverkeersleiding en I&W dat er lager gevlogen gaat worden, zodat het vliegverkeer in lagen bovenop elkaar kan worden gestapeld. Dat is nodig om de extra capaciteit te creëren die nodig is om door te kunnen groeien naar het gedroomde aantal van 800.000 vluchten per jaar.

Na de herziening mogen vliegtuigen daarom overal vliegen, zo lang ze maar boven de 1800 meter hoogte blijven. Daarboven hoeft de vliegindustrie geen rekening meer te houden met stiltegebieden en geluidgevoelige natuurgebieden of woonkernen.

Maar hoe lager wordt gevlogen, des te geconcentreerder komt de uitstoot van de vliegtuigmotoren als depositie op de natuurgebieden. Dat klopt natuurlijk als een bus, behalve in de wereld van de luchtvaart. Daar wordt immers de uitstoot boven de 900 meter niet meer meegeteld, weet u nog?

Dat dit laagvliegen bovendien leidt tot meer ernstig gehinderden en slaapverstoring, neemt I&W in een bijzin van de Luchtruimherziening op de koop toe.

Boeren moeten leveren
Ondanks alle kromme redeneringen en discutabele berekeningen, komt I&W er in de Luchtruimherziening niet onderuit te erkennen dat de stikstofuitstoot van het vliegverkeer in de jaren tot 2050 fors gaat toenemen.

Maar ook daarvoor hebeen de ambtenaren een truc bedacht: hallo boeren! Doordat de verwachting is dat hun stikstofuitstoot de komende jaren zal afnemen, kan de vliegindustrie de ruimte die zo ontstaat mooi inpikken.

Het is illustratief voor de arrogantie van de sector. Deze beschouwt kennelijk alle uitstoot die niet zelf wordt veroorzaakt als ‘achtergrondconcentratie’. Alles draait natuurlijk om de luchtvaart in ons land.

Bizarre tegenstelling
Middenin één van de grootste crises die Rutte zegt ooit te hebben meegemaakt, de stikstofcrisis, zitten we in ons land dus opgescheept met een sector waarin geen van de vliegvelden een verplichte natuurvergunning heeft en de historische uitstootrechten grofweg de helft zijn van de huidige uitstoot.

Een sector waarvan de uitstoot tegen alle maatschappelijke opgaven in de komende dertig jaar fors gaat groeien en waarbij de stikstofbronnen steeds lager over kwetsbare natuurgebieden vliegen.

Bizarre campagne van I&W om de Luchtruimherziening te verkopen als schoner en stiller.

Tegelijkertijd verkoopt onze overheid deze ontwikkelingen aan het grote publiek met de leus dat het nieuwe luchtruim “schoner en stiller” wordt na de herziening van het luchtruim. Begrijpt u het nog? Of heeft u – net als wij – ook het gevoel dat hier iets niet klopt?

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 334

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Oscar

  De vliegbewegingen worden beperkt tot 450.000. Nu zijn er 3 aanvlieg routes naar Schiphol. Dat worden er 4 voor de zelfde hoeveelheid verkeer om directere routes beschikbaar te maken waardoor er minder uitstoot zal zijn. De afgelopen decennia moest er omgevlogen worden om via een van de 3 bestaande routes binnen te komen. De nieuwe aanvlieg route vermindert uitstoot van kilo’s CO2 en NOx.

  4
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Dag Oscar, als piloot weet jij heel goed dat de restrictie op Schiphol tijdelijk is. Dat de vierde fix voor heel veel nieuwe mensen overlast gaat opleveren en dat deze luchtruimherziening primair bedoeld is om méér vliegtuigen door de lucht te jagen, niet minder. De herziening is gebaseerd op de luchtvaartnota, die als gedroomd einddoel heeft om in 2050 800.000 vluchten per jaar op Schiphol te faciliteren. Verkoop je luchtvaartpropaganda ajb ergens anders, niet op deze site.

   12
 2. Dirk

  Waarom laat men de vliegvelden het opkopen van boeren met veel stikstof op hun vergunning niet uitvoeren? Dat zou eerlijker zijn.

  2
 3. Stan

  Onbegrijpelijk dat dit kan in NL. Het nieuwe besturen van D66! Het is daarom dat ik ook geen vertrouwen heb in de rechters. Veelal D66 stemmers.

  5
 4. Jaap de Groot

  In het stuk over de luchtruimherziening wordt 82 (!) keer gesproken over continu stijgen en dalen, waarmee de suggestie gewekt wordt dat de omwonenden van Schiphol, en dat zijn er tegenwoordig heel veel, er op vooruit zullen gaan.
  Waarom geloof ik dit toch niet?

  11
  • Mike

   Beste Jaap,
   Wat je er mee doet is aan jou.
   Ik kan je wel uitleggen wat bedoeld wordt met continu dalen en stijgen en waarom dat minder overlast (geluid en uitstoot) oplevert.
   Als een vliegtuig in een stijgende of dalende lijn kan vliegen, blijft het motorvermogen constant . Als een vliegtuig dat stijgen en dalen stapsgewijs moet doen, wordt telkens “gas” gegeven bij een stap.
   Het verschil bij stijgen is redelijk, maar bij een continue of ook wel constante daling een verschil van dag en nacht. Zowel in geluid als in uitstoot.
   Het continu dalen en stijgen is een gigantische winst voor milieu, omwonenden èn de luchtvaart. Zelfs bij krimp.
   Hoop dat je iets hebt aan deze informatie.

   1
 5. Strudl

  Ik wordt er echt beroerd van als ik dit stuk lees. De luchtvaart in Nederland en het ministerie van I & W hebben echt overal lak aan. Een grote corrupte bende. Over een aantal jaar is Nederland onbewoonbaar. Natuurgebieden vervuild, woongebieden onbewoonbaar door de constante herrie, geen boeren meer, dus alles moet worden aangevlogen vanuit het buitenland. En ik kan het weten… Woon onder de aanvliegroute van de polderbaan. Soms meer dan 300 vliegtuigen per dag en nacht. Je reinste terrorisatie. De luchtvaartsector is nu al veeeeel te groot voor Nederland.

  38
 6. Els Lehr

  Oh, dáárom wordt er nu al zo achterlijk laag gevlogen ? Voorsorteren en uitproberen om vliegtuigen te kunnen laten ‘stapelen’ ? Wat zijn alle organisaties in-, rondom
  luchtvaart toch vindingrijk in hun groef. Ik zou willen dat er een petitie kwam voor VLIEGLOZE WEEKENDEN, in navolging van vroegere autoloze zondagen. Toen was het de oliecrisis, nu de fossiele brandstoffen crisis. En gewoon, omdat we zelf dan ook maar vindingrijk moeten zijn ..

  29
 7. rrustema

  Waarom happen journalisten niet in de kant-en-klare kopij die SchipholWatch regelmatig opdient? Omdat het geen nieuws is? Cynisch gezegd zou je dat kunnen stellen. Het is telkens hetzelfde, al jarenlang.

  Schiphol komt door niets in de problemen, de coalitie zal er niet over struikelen, dit is wat dat betreft geen nieuws. Het is eerder omgekeerd, dat er rijen wachtenden staan komt in het nieuws. Dat is wel ongebruikelijk. Althans, dat was het.

  Dat omwonenden van Schiphol klagen is ook al geen nieuws meer.

  Tijd voor een vliegtuigongeluk? Bij voorkeur een vliegtuig zonder passagiers in een weiland of op een startbaan en dat het personeel het overleeft. Maar wel een hele grote vuurbal die goed gefilmd in beeld komt.

  Hoewel, niet goed voor het mentale welbevinden voor de omwonenden, de gedachte dat het ook op hun huis terecht had kunnen komen. Maar voor de journalistieke en politieke aandacht welkom!

  21
 8. S Kremer

  In hoeverre is het verkrijgen van vergunningen c.q. het uitvoeren van jarenlange aantoonbare illegale praktijken van Schiphol / kabinet rechtsgeldig? Het jarenlang opzettelijk negeren, bagatelliseren van belastende informatie over de daadwerkelijke ernstige schadelijke gevolgen van de luchtvaart is een misdrijf. Zo ook het bewust creëren, verspreiden van misleidende onvolledige, onjuiste informatie alsmede het blijven omzeilen van, en niet voldoen aan, beschermende regels, eisen en wetten. Hier is duidelijk sprake van jerreinste volksverlakkerij en pure machtsmisbruik. Eerder verkregen vergunningen zijn onder valse voorwendselen verkregen en dus met terugwerkende kracht niet rechtsgeldig. Rechters (Nederland/Europa) laat van u horen!

  51
 9. Josje

  Nog lager vliegen, nog frequenter en dan met minder uitstoot en geluid? Het is echt bij de beesten af hoe we worden belazerd en geschoffeerd door deze sector in samenwerking met het ministerie van IenW. Ga eens wat doen aan de huidige overlast die alle perken te buiten gaat! Woonwijken worden vergiftigd, mensen en kinderen murw gebeukt door continue teringherrie, de natuur inclusief wingebieden voor drinkwater non stop besproeid met stikstof en gevaarlijke stoffen. Sodemieter op met het gehuichel ten faveure van het gemankeerde verdienmodel van de luchtvaart en neem eindelijke eens verantwoordelijkheid voor de omgeving! Dit land is niet van een stel luchtvaartcowboys of een door de sector gecorrumpeerde bestuurderskliek maar van ons allemaal.

  61
 10. Martin

  Als de boeren nog een keer een blokkade willen organiseren, dan lijkt mij Schiphol de aangewezen plek.

  60
 11. Michel

  Ik word gewoon misselijk van dit stuk, en vooral het handelen van onze minister en zijn ambtenaren.

  Ik hoop dat de rechtzaken van: https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/
  Succesvol zijn, en dat er binnen de politiek ook mensen wakker worden.
  Dit is een schande!

  Grwoon accijnsen op kerosine, btw op vluchten. En betaal de mensen die op Schiphol werken fatsoenlijk.
  De tickets worden dan zo duur, dat het vliegverkeer vanzelf krimpt.

  79
 12. Dick

  Psychopaten…

  https://www.nieuwsienw.nl/woordvoerders-ienw/default.aspx

  Hier kan naartoe gemaild
  Worden , ik heb het inmiddels gedaan ✔️

  26
 13. Hugo van der Wees

  Gaat deze info ook naar de 2e Kamer? Kunnen ze hier mee weg komen? Wanneer buigt een rechter zich over deze megalomane plannenmakerij?
  Hebben al die ambtenaren en politici geen kinderen en/of kleinkinderen waar ze zich zorgen om (zouden moeten) maken? Ze wonen in ieder geval vast niet binnen de geluidscontouren van Schiphol, want dan zetten ze hun eigen gezondheid (en die van hun nazaten) en nachtrust op het spel…

  64

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate