Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Participatie

Bewonersdelegatie ORS met ultieme oproep tegen ruimere geluidsnorm Schiphol

vliegtuig

foto: Paul Brennan via Pixabay

4.9
(110)

De officiële bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) doen een ultieme oproep aan minister Mark Harbers om geen ruimere geluidsnormen toe te kennen aan Schiphol vanwege het groot onderhoud aan onder meer de Zwanenburgbaan.

Deel op XDeel op Linkedin

“Onderhoud is een onderdeel van de normale operaties op Schiphol. Ieder jaar is er klein onderhoud aan alle banen, daarnaast is er vrijwel elk jaar sprake van groot onderhoud aan één van de banen.

Bij het huidige geluidssysteem worden de gevolgen volledig afgewenteld op de omgeving. Handhavingspunten worden verhoogd en baangebruik tabellen worden vervangen. Zoals ook blijkt uit de Internetconsultatie wordt dit door omwonenden als onrechtvaardig ervaren. Ook zonder onderhoud is de geluidsbelasting al bijzonder hoog en wordt de maximaal geadviseerde waarde door de WHO bijzonder ruim overschreden.

Met onderhoud is de overschrijding nog veel hoger en met name bij gebieden die nu ook al zwaar belast worden. Daar komt nog bij dat de overlast door onderhoud zoals die de afgelopen jaren is opgetreden ook nooit gepresenteerd is bij het opstellen van het Aldersakkoord en bij berekeningen van het daarna opgestelde MER bij het concept LVB.

Geen enkele prikkel voor Schiphol
Ieder jaar worden omwonenden geconfronteerd met een onderhoudsplan dat een voldongen feit is en grote overlast veroorzaakt. Technisch is niets meer te veranderen en het ministerie heeft in de afgelopen jaren de gevraagde ontheffing door Schiphol onverkort overgenomen. Door deze systematiek is er geen enkele prikkel voor Schiphol om het onderhoud uit te voeren met minder overlast voor de omgeving.

Technieken die op andere luchthavens worden toegepast en op Schiphol tot minder overlast zouden kunnen leiden zijn door Schiphol afgewezen.

Suggesties door ingenieursbureau Witteveen+Bos die tot verbetering kunnen leiden, zijn door Schiphol ook als onhaalbaar bestempeld. Deze deskundigen hebben aangegeven dat Schiphol niet heeft aangetoond dat de suggesties onmogelijk zijn.

Geen verder onderzoek
De doorlooptijd voor het komende onderhoud aan de Zwanenburgbaan is enkel plausibel gegeven de beperkingen die Schiphol zelf aangeeft en niet verder zijn onderzocht.

Daarbij hebben omwonenden al jaren eerder gewezen op het oplossen van zaken als capaciteitstekorten bij aannemers en leveranciers van materialen.

Dat Schiphol te weinig capaciteit heeft gecontracteerd om gepland door te werken in de nacht en het weekeinde is nu geen geldig argument waarom het onderhoud niet korter had gekund dan nu gepland.

Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk dat het ministerie in de conceptregeling constateert dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat het onderhoud in een aanzienlijk korter tijdsbestek uitgevoerd zou kunnen worden.

Dit komt bij ons over als het tekenen bij het kruisje van de door Schiphol ingediende ontheffingsaanvraag.

Het afgelopen onderhoud aan de Aalsmeerbaan heeft een zware tol geëist van omwonenden. Voorbeelden van schrijnende situaties van omwonenden zoals het vluchten uit eigen huis zijn te vinden bij de internetconsultatie.

Steeds meer weerstand
Ook omwonenden die minder overlast ervaren en in het verleden welwillend tegenover Schiphol stonden, zijn nu van mening dat het de spuigaten uitloopt en grenzen zijn overschreden.

Diezelfde omwonenden dreigen weer vele maanden van zware overlast tegemoet te gaan. Het aankomende onderhoud is technisch niet meer te stoppen in de huidige vorm. Schiphol heeft het ministerie en omwonenden de facto voor een voldongen feit gesteld.

Wij vragen de minister dan ook dringend om de goedkeuring van het uitvoeren van het aankomende onderhoud 2023 te combineren met aanvullende bepalingen die daadwerkelijk bescherming bieden voor omwonenden die ernstig getroffen dreigen te worden door deze plannen.

Deze bepalingen dienen tot gevolg te hebben dat er nauwelijks extra overlast is ten opzichte van de normale (op zich al zware) overlast zonder onderhoud.

Daarnaast verwachten wij dat de ORS/MRS betrokken wordt bij het opstellen van regelingen die een structurele oplossing bieden voor de overlast door onderhoud na 2023.

Hoogachtend,
Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol

Deze zienswijze is ingediend door de officiële bewonersvertegenwoordigers in het Schiphol-overleg bij de internetconsultatie over een verruiming van de geluidsnormen voor Schiphol. U kunt uw eigen zienswijze indienen tot 1 december, nog maar 2 dagen dus. Wij zeggen: doen!

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 110

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. B. van Marlen

  Officiele reactie heb ik vandaag verstuurd!

  1
 2. Hans

  MOB had toch een handhavingsverzoek ingediend hierover, i.v.m. veranderde stikstofuitstoot en het ontbreken van een vergunning? Ik ben benieuwd of er meer over bekend is.

  8
 3. Thomas

  Rutte in de pers na de ministerraad op 25-11: “Al die besluiten vandaag, het zijn er heel veel, maar die zijn allemaal met elkaar verbonden en erop gericht om alle belangen en doelen in ons dichtbevolkte, welvarende land zo goed mogelijk met elkaar in balans te brengen. ” Wellicht moeten we de dames en heren nog even gaan uitleggen wat balans betekent. In het luchtvaartdossier is werkelijk nergens enige balans te vinden.. Eerder was het plan van Rutte om “het vertrouwen in de overheid te herstellen” Ik zeg.. jullie zijn echt goed op weg! De weg naar de rechter is kennelijk de enige waar men in dat netwerkje bang voor is..

  37
 4. JS

  Het is vooruitlopen op de muziek maar wat is er nog mogelijk indien het ministerie toch toestemming verleend voor de nachtvluchten? Is het dan bv mogelijk om een procedure te starten wegens handelen in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur? En hoe zoiets aan te pakken?

  25
 5. B. van Marlen

  Intensiever gebruik van start/landingsbanen betekent meer onderhoud. Daarnaast voert men op slinkse wijze tegelijk de aanpassing van het ILS door naar NextGen navigatie, conform de plannen in de Luchtruimherziening, die geheel zijn gebaseerd op verdere groei. Met de mond wordt krimp beleden, maar intussen worden we (weer!) door deze sector beduveld!

  Terecht dat men het nu zat is! Krimp is het enige dat een klimaat- en herrieramp voor onderwonenden van vaste routes kan voorkomen!

  En mevr. Rintel gaat nu verder als opvolger van dhr. Elbers met het sprookjesverhaal van duurzame luchtvaart. Ze tovert een wereld van optimale verbinding tussen mensen met Flying-V toestellen, die allemaal op SAF vliegen, maar zegt er niet bij dat men nog decennia met de huidige toestellen gaat doorvliegen, en ook niet dat deze SAF niet voorkomt dat er nog steeds CO2, NOx, ZZS en UFP hoog en laag in de lucht wordt uitgestoten en hiermee de nodige reductie in emissies wordt vertraagd.

  48

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate