Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Participatie

Ingenieursbureau kraakt groot onderhoud Schiphol af

landingsbaan

foto: Thomas Ehrhardt via Pixabay

4.8
(133)

Schiphol pakt het groot onderhoud aan de start- en landingsbanen verkeerd aan waardoor het te veel tijd kost. Omwonenden krijgen zo te maken met veel meer overlast dan nodig is.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit concludeert het ingenieursbureau Witteveen+Bos na bestudering van de onderhoudsplannen van Schiphol. Dat gebeurde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur (I&W).

De uitgangspunten voor de planning rammelen aan alle kanten, zo zien de ingenieurs. “Er is door Schiphol niet duidelijk onderbouwd waarom de werkzaamheden niet sneller kunnen worden uitgevoerd. Eerder is al aangegeven dat doorlooptijden in theorie kunnen worden verkort, door bepaalde keuzes te optimaliseren en door meer resources in te zetten. De door Schiphol aangeleverde informatie toont niet aan dat dergelijke optimalisaties onmogelijk zijn.”

In gewone-mensen-taal: Schiphol maakt onduidelijke keuzes waardoor het onderhoud uitloopt en zet onvoldoende middelen en mensen in om projecten vlot af te ronden.

Te zuinig
Hier zijn duidelijke parallellen te zien met de lange wachtrijen die afgelopen zomer het nieuws over Schiphol bepaalden. Net als bij de bewakers en het afhandelingspersoneel kiest het vliegveld ervoor om het baanonderhoud uit te besteden, tegen de laagst mogelijke tarieven.

Die afbraaktarieven leiden bij onder meer de uitvoerder van het onderhoud en de asfaltleverancier tot een gebrek aan mensen, zodat het werk niet voortvarend genoeg kan worden aangepakt. Bovendien kan er ‘s nachts niet worden doorgewerkt: de bouwers moeten daarvoor extra betaald krijgen, maar dat geld is er niet.

Witteveen+Bos mocht van het ministerie niet beoordelen of de door Schiphol gekozen onderhoudsstrategie wel klopt. Terwijl daar juist een groot probleem ligt. Schiphol kiest immers voor een strategie die volkomen afwijkt van die van andere grote vliegvelden.

Andere aanpak bij andere grote vliegvelden
Waar een megahub als Dubai ervoor kiest om de capaciteit van het vliegveld tijdens het onderhoud terug te schroeven, wil Schiphol het verkeer van de afgesloten baan doorsturen naar andere, minder preferente banen. Dat leidt tot veel meer overlast, omdat de aan- en afvliegroutes van zo’n baan over drukker bevolkt gebied lopen.

Ook op Heathrow (Londen) wordt radicaal anders omgegaan met het groot onderhoud. De Britten kiezen ervoor om het onderhoud volledig ‘s nachts uit te voeren, wanneer de banen buiten gebruik zijn.

Op basis van het onderzoek hebben de ingenieurs bij Witteveen+Bos suggesties gedaan voor een betere aanpak van het baanonderhoud. Die voorstellen heeft Schiphol volledig genegeerd.

Om deze reden zag I&W zich genoodzaakt begin november een internetconsultatie op te starten, waarin het op zoek is naar zienswijzen over tijdelijke uitzonderingen op de geluidsregels die Schiphol nodig vindt voor het uitvoeren van het onderhoud.

Nu al 1.250 bezwaren
Op het moment van schrijven zijn daar – vooral door omwonenden, maar ook door wethouders en raadsleden van omliggende gemeenten – bijna 1.250 bezwaren ingediend. Het is voor iedereen mogelijk om tot 1 december een eigen bezwaar in te dienen.

De kritiek van Witteveen+Bos werd pas gisteravond toegevoegd aan de consultatie – slecht vijf dagen voor de deadline. De consultatie is bovendien veel te laat opgestart, want Schiphol is van plan om al in januari te starten met het groot onderhoud.

Door er enkele dagen voor sluiting extra documenten aan toe te voegen, zet I&W de eerste 1.250 bezwaarmakers in hun hemdje – zij beschikten niet over alle benodige informatie om een volledige zienswijze in te dienen. Ook het feit dat het ministerie geen ruchtbaarheid gaf aan de internetconsultatie is verre van sjiek.

Wethouder Amstelveen kritisch
Dit blijkt mede uit de reactie van wethouder Adam Elzakalai uit Amstelveen in zijn zienswijze dat het ministerie het bestaan van deze procedure onvoldoende heeft gecommuniceerd naar omliggende gemeenten. Hij had burgers graag pro-actief willen wijzen op de gevolgen van het onderhoud. “Dit zal naar verwachting het begrip onder omwonenden doen verhogen.”

Het zou de overheid sieren met een nota van antwoord te komen op de zienswijzen alvorens een beslissing te nemen of Schiphol toestemming krijgt om tijdens het onderhoud nog meer (nachtelijke) vliegherrie te veroorzaken. Dat scenario lijkt niet haalbaar, nu het ministerie in een maand tijd ten minste 1.250 zienswijzen moet beantwoorden.

Handhavingsverzoek
Eerder deze week werd bekend dat milieuorganisatie MOB het groot onderhoud van Schiphol wil stilleggen. In samenwerking met SchipholWatch diende MOB een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Landbouw.

Schiphol beschikt niet over een natuurvergunning voor dit grootschalige bouwproject, terwijl de Raad van State op 2 november jongstleden de bouwvrijstelling heeft geschrapt uit de stikstofwet. Daarmee wordt Schiphol vergunningplichtig, aldus beide indieners. De minister heeft zes weken de tijd om te beslissen of het project desondanks kan doorgaan. Bij een positief besluit stapt MOB naar de rechter.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 133

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Sara

  Wat kunnen we nu nog doen? Opnieuw invullen? Het is werkelijk onwerkelijk. Ik dacht al dat het zonde was van de moeite.

  2
 2. Ad de Kort

  Vlieg-tuig, zo heet je vermoedelijk niet echt maar ik snap m.
  Je geeft duidelijk geen blijk van grote instemming met de nationale radio en TV nieuwsmedia. Die willen ons laten geloven dat het preferent kunnen opeisen van vrijkomende stikstof uitstootruimte door de overheid (incl. rijkswaterstaat) partijen als Schiphol op achterstand zet.
  Mijn favoriete Radio 1, laat me niet lachen. Wie heeft er nog steeds niet door dat onze regenten en de lucht-vaart één vlieg-tuig zijn.

  7
  • Vlieg-tuig

   Ja, het valt mij op dat de enorme olifant die ‘vliegindustrie’ heet altijd buiten beeld blijft.
   In geen enkele krant, tv programma of radio interview wordt de grootste stikstof uitstoter van NL genoemd. Wat denkt u dat er vrijkomt bij het verbranden van 13 miljoen liter kerosine per dag?
   De witte strepen in de lucht zijn over heel NL te zien. Ze bevatten puur gif.
   De “internetconsultatie” van het ministerie is natuurlijk een wassen neus: de inzendingen worden per ongeluk gewist, of ze zijn niet goed te lezen, of de site wordt gehackt, kortom: het baanonderhoud gaat gewoon door zoals gepland en we zitten allemaal met de herrie en de vervuiling totdat SchipHel onder water staat door de zeespiegel stijging. En dat duurt nog even.

   10
   • dick

    ik kan mijn ‘bezwaar’in ieder geval niet meer terugvinden, dus je kan wel eens gelijk hebben .

    7
    • rrustema

     Een ander departement voert de internetconsultatie uit. Daar gaat I&W niet over. Het is een oude maar degelijke website waar niets fout gaat, alle internetconsultaties werken met dezelfde software. Er is ook geen personeel om achter de schermen te manipuleren. Als je jezelf niet kan vinden dan heb je er misschien niet voor gekozen om een zichtbare bijdrage in te leveren. Schieten op de boodschapper is misgeschoten.

     2
 3. Hannes

  Op de “hernieuwde” consultatie, na toevoeging van nieuwe stukken, kan alleen gereageerd worden vanaf een e-mailadres dat niet al eerder gebruikt is voor de consultatie. Gek hè… met zo’n lullig trucje ook al ervoor proberen te zorgen dat er minder bezwaren binnenkomen.

  19
 4. Kijk naar de toekomst

  NIET ALLEEN BAANONDERHOUD KOST HIERBIJ VEEL TIJD EN GELD!

  Uit alle macht wordt er buiten beeld gehouden dat naast onderhoud ook een zeer dubieus hoogfrequent vliegsysteem genaamd “Next-Gen” op de banen wordt gerealiseerd. Een systeem dat straks- gezien al opgedane ervaringen in het buitenland – als een rampscenario voor delen van het land uit dreigt te pakken.

  Dit systeem is verbonden aan het “Project luchtruimherziening” dat volledig is gericht op capaciteitsuitbreiding en – na 2100 genegeerde zienswijzen (!) – nog steeds zonder enige aanpassing wordt doorgezet.

  Bij de transities die aan de orde zijn past “Elementair beleid”, maar in de brief over Ruimtelijke Ordening en woningbouw van Hugo de Jonge gaat het alleen over “bodem en water” wat topprioriteiten betreft.

  Het beleid – gekoppeld aan het door het Kabinet gevolgde streven naar Schiphols “Holland Metropool” – is even slim als ondoorzichtig opgezet:

  Maar in feite komt het erop neer dat de andere elementen “lucht en vuur” ofwel “lucht(ruim) en energie” worden gekoppeld aan sectoren waarvoor een dubieuze uitzondering geldt: de luchtvaart en energiesector.

  In geheim overleg lijkt deze scheiding ook nog te zijn gekoppeld aan tientallen miljoenen t.b.v. consultants en (top)juristen bij I&W, die het doordrukken van deze vorm van beleid ferm ondersteunen.

  21
 5. Vlieg-tuig

  De uitkoop van boeren, vandaag volop in het nieuws, en het willetje van het kabinet om de eerste keus te hebben bij stikstof verhandeling is duidelijk bedoeld om de vervuilende activiteiten als A27 verbreden, banen asfalteren en vliegindustrie uitbreiden te faciliteren.
  Inwoners en boeren zijn de sjaak. Bedrijven en industrie lachen zich rot.

  31
 6. Rob

  Wie de notitie van Witteveen + Bos goed leest en weet hoe het ministerie werkt, proeft de ingehouden frustratie van het ingenieursbureau. Het ministerie stuurt altijd heel sterk op de gewenste uitkomst van dit soort onderzoeken. Dit als opdrachtgever en reviewer van de tussentijdse resultaten. Het onderzoeksbureau wordt dan gevraagd om de rapportages aan te passen. Tussen de regels door kun je dit ook opmaken uit deze notitie. De bedoeling was dat Witteveen + Bos zou beoordelen of de werkzaamheden sneller uitgevoerd kunnen worden. Zij komen met tal van suggesties, maar Schiphol doet daar niets mee. Eerst is er nog het excuus dat er geen tijd voor is, maar dat excuus geldt niet meer voor het jaar daarna. En een aantal suggesties (als doorwerken in het weekend en in de nacht) zijn bovendien al vele jaren eerder gedaan door bewonersgroepen. Het ministerie had gehoopt dat Schiphol wat kleinere zaken zou verkorten. Maar Schiphol doet zelfs helemaal niets (zie ook brief van Schiphol bij de consultatie), veroorzaakt door het jarenlange ‘vertroetelen’ van Schiphol door het ministerie. Om toch een positief advies van Witteveen + Bos te krijgen gaat het ministerie dan de opdracht verschuiven. Er wordt gevraagd om alleen te kijken of de planning ‘herleidbaar’ is gedocumenteerd (en niet meer of het ook sneller kan). Zelfs aan deze minimumeis wordt niet voldaan. De doorlooptijd is ‘plausibel’ gegeven alle beperkingen die Schiphol zichzelf oplegt (zoals het niet werken in het weekend en in de nacht en beperkte inhuur van resources) maar niet goed onderbouwd. En met dit ‘plausibel’ los van alle context gaat het ministerie dan aan de haal en gebruiken ze om Schiphol ontheffing te geven voor de geluidsregels. Gelukkig stelt Witteveen + Bos zich professioneel op (voorbeeld voor slaafse bureaus als T070) en laat zich niet volledig door het ministerie sturen en geeft de context duidelijk weer in de notitie. Het buiten scope laten van de onderhoudsstrategie door het ministerie als opdrachtgever is ook heel opmerkelijk. Schiphol heeft besloten om het zichzelf makkelijk te maken en de overlast over de schutting te gooien naar de omgeving. Indien ze grote Hubs als Heathrow of Dubai hadden gevolgd was er geen enkel probleem geweest.

  72

Geef een reactie

Translate