Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schiphollen

Jaarrapportage BAS zet politiek en beleidsmakers op verkeerde been

jaarrapport

Het jaarrapport 2021 van BAS bulkt van de foute conclusies (illustratie: BAS)

4.9
(116)

Recentelijk bracht het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de jaarrapportage uit over gebruiksjaar 2021. Daarin komt het meldpunt voor vliegoverlast tot het fantastische inzicht dat nieuwere toestellen stiller zijn en tot minder meldingen leiden. De ‘minder hinder’-plannen van Schiphol werken, luidt het heuglijke nieuws. Niets is minder waar.

Deel op XDeel op Linkedin

Op basis van de binnenkomende meldingen probeert BAS trends en patronen te ontdekken waarmee het adviezen geeft aan Schiphol, de luchtverkeersleiding en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daardoor hebben de rapportages een belangrijke functie, omdat mede op basis van die adviezen beleid wordt opgesteld dat invloed heeft op de leefomgeving van honderdduizenden omwonenden van Schiphol.

Het is dan ook van groot belang dat de cijfers plus de interpretatie van die cijfers juist zijn en hout snijden. SchipholWatch stuurde de openbaar beschikbare documenten daarom naar een onafhankelijk analist die nu tot de conclusie komt dat getwijfeld moet worden aan de ruwe cijfers en dat de interpretatie van de data op zijn minst twijfelachtig is, zoniet ronduit verkeerd.

‘Relatief stiller’
In het persbericht bij de jaarcijfers 2021 brengt BAS prominent de boodschap dat over moderne toestellen relatief weinig meldingen worden ingediend. Bij voorbeeld de ‘geluidsarmere’ Boeing 787 Dreamliner wordt volgens BAS voortgestuwd door “relatief stillere en zuinige motoren”. Binnen de categorie grote vliegtuigen heeft dit type een lage notering in het aantal meldingen, zo schrijft het bureau.

“Dit laat zien dat de vlootvernieuwing die een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft doorgevoerd van grote positieve invloed kan zijn op het aantal meldingen.”

BAS legt veel nadruk op het feit dat oude 747’s juist tot veel klachten leiden. Daaraan besteedt het een hele paragraaf in de jaarrapportage. Kort wordt in de inleiding vermeld dat er 5 procent meer meldingen zijn geweest dan een jaar eerder, terwijl er juist minder vliegverkeer was. BAS wijt die groei van meldingen bij minder vluchten aan de sluiting van met name de Polderbaan. Die lag er maandenlang uit voor groot onderhoud.

In lijn met de praatjes van Benschop
Wie deze passages leest, als politicus, beleidsambtenaar of journalist, krijgt de boodschap voorgespiegeld dat de luchtvaartindustrie goed bezig is met innovatie en dat de nieuwe toestellen leiden tot steeds minder hinder. Precies in lijn met de praatjes van Schiphol-directeur Dick Benschop en zijn spindokters.

Fantastisch nieuws dus! Maar klopt deze interpretatie van de ruwe cijfers wel? Helaas, de harde getallen leiden in handen van een ervaren analist tot andere, zelfs tegengestelde conclusies. Conclusies die veel dichterbij de waarheid liggen dan het narratief van BAS. Conclusies die ook beter aansluiten op wat omwonenden ervaren.

Het aantal melders per vliegbeweging is in tien jaar verdrievoudigd (illustratie: BAS)

Wat blijkt er wel uit de cijfers? Ten eerste: het aantal melders per vliegbeweging is in tien jaar tijd bijna verdrievoudigd. Volgens bovenstaande grafiek uit de BAS-rapportage ligt het aantal melders per honderd vliegbewegingen in 2011 net boven de één. In 2021 is dat gegroeid naar drie, een enorme toename.

Het is dan een vreemde conclusie om te stellen dat stillere vliegtuigen leiden tot minder klachten. Als vliegtuigen echt stiller zouden worden, zou een afname van het aantal meldingen per vliegbeweging mogen worden verwacht. Immers is in de tien tussenliggende jaren zo’n 30 procent van de vloot vervangen door modernere toestellen.

Steeds groter gebied met overlast
Wat ook duidelijk wordt uit een presentatie over de BAS-rapportage – in dit geval die uit 2019 – is dat het gebied waarin mensen overlast ondervinden van Schiphol steeds groter wordt.

Heatmap van meldingen bij BAS in 2010 (illustratie: BAS)
Heatmap van meldingen bij BAS in 2019, zoek de verschillen (illustratie: BAS)

Duidelijk te zien in de twee heatmaps van geregistreerde meldingen is dat het gebied in de afgelopen tien jaar fors gegroeid is en dat ook de intensiteit van de meldingen is toegenomen: steeds grotere gebieden kleuren paars en zelfs roze.

Nog een conclusie die moet worden getrokken uit de eigen gegevens van BAS, maar niet in het rapport zijn beland, is dat de officiële geluidscontouren rond Schiphol geen goed beeld geven van de ervaren overlast.

Meer melders buiten dan binnen de berekende geluidscontouren van Schiphol (illustratie: BAS)

In deze grafiek uit de rapportage van 2019 is te zien dat het aantal melders buiten de 48 Lden-contour in de periode van 2015 tot en met 2019 ruim is verdubbeld. Dit bevestigt dat de overlast door Schiphol over een veel groter gebied ervaren wordt dan waarmee rekening wordt gehouden in beleidsstukken en de regelgeving.

Die conclusie is in lijn met wat het RIVM in 2018 al vaststelde: “Het RIVM beveelt aan om bij het ontwikkelen en implementeren van beleid rekening te houden met personen buiten het huidige aandachtsgebied. Dit gebied wordt bepaald door vastgelegde contouren. Uit de verdeling van de huidige ziektelast blijkt dat het grootste deel van de personen die negatieve gezondheidseffecten door geluid van vliegverkeer ondervinden, zich buiten de bepalende contouren bevindt”, zo valt te lezen in de Motie Schonis.

Niet zomaar een beetje overlast
Het RIVM spreekt hier expliciet van ziektelast, veel ingrijpender dus dan ‘een beetje overlast’. Deze mensen worden in hun gezondheid geraakt.

Deze conclusies verschillen volledig van die van BAS. De hinder neemt niet af. Integendeel, in steeds grotere gebieden neemt die toe in omvang en intensiteit. Bovendien in een zorgwekkend tempo, waarbij belangrijke indicatoren in tien jaar tijd verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

Burgers zouden mogen verwachten dat BAS deze ontwikkelingen herkent en erover adviseert. In plaats van te zoeken naar echt belangrijke ontwikkelingen, zoals de invloed van een nieuwe manier van aanvliegen of opstijgen (NADP2), gaat Schiphol op zoek naar kleine lichtpuntjes en vestigt daar de aandacht op. De rapportage probeert het frame te bevestigen dat innovaties de hinder gaan verminderen.

Meldcijfers worden misbruikt
BAS, lees Schiphol en de luchtverkeersleiding, maken zich schuldig aan kwalijk wensdenken. Cijfers en bevindingen worden misbruikt om tot conclusies te komen die gunstig zijn voor de luchtvaartindustrie. Die conclusies zijn niet objectief, niet kritisch en simpelweg niet waar.

Deze analyse toont aan dat de manier waarop Schiphol het eigen klachtenmeldpunt organiseert onwenselijk en misleidend is. Het inzichtelijk maken van overlast is geen belangenvrij, neutraal proces. Uitkomsten worden gebruikt in politieke besluitvorming. Gezondheidsinstanties baseren er beleid op. Conclusies kunnen de sector remmen of juist ruim baan geven. Voor omwonenden hangt hun gezondheid en woonplezier ervan af. Dat in handen leggen van Schiphol, met grote financiële belangen, kan niet goed gaan. En dat gaat het ook niet.

Het is daarom zaak dat de registratie van meldingen en de beleidsadvisering bij een onafhankelijke instantie worden ondergebracht. Onder de regie komt van een inspectiedienst, de GGD of het RIVM. Zoals het nu gaat, kan het niet langer. Het is vragen om (grote) ongelukken à la het Groninger gasschandaal.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 116

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. ir. B. van Marlen

  Minder hinder met meer vluchten is niet mogelijk, wel als je melders (> 500) uitfiltert en als je ervoor zorgt dat men afhaakt door de procedure zo te maken dat je er een dagtaak aan hebt om alles in te vullen. Dit wordt en is met BAS gedaan.

  Het effect van stille vliegtuigen bestaat wel en het streven ernaar is goed, maar het is klein (1% in 15 jaar) en wordt volledig tenietgedaan door het vergroten van de aantallen naar frequenties, die een normaal mens niet meer kan verdragen.

  Dit is de kern van het minder hinder plan: groei door en gooi (aanvankelijk) alles over een bepaalde kleinere groep mensen (onder Polder- en Kaagbaan), die opgeofferd gaan worden en geen enkele rechtsbescherming hebben tegen ziek gemaak worden.

  Alles wat men anders beweert is een klinkklare leugen.

  Ik ondervind dit nu dagelijks en kom al weer bijna een week gebroken uit mijn bed!

  5
  • Kramer

   Prima artikel, maar geldt net zo goed voor de Zwanenburgbaan (36C), die elke keer misbruikt wordt op het moment dat de Polderbaan eruit ligt (vorig jaar 4 maanden). En niet alleen dan, want als de KLM in de avond nog 45 vluchten moet verwerken gaan die met noorden wind heus NIET over 36L.
   Wij zijn hier een “kleinere groep mensen” en het rijst hier de laatste jaren echt de pan uit, 15 uur startend verkeer DAGELIJKS op 500m hoogte over een woongebied – helaas geen enkele uitzondering meer!

   3
 2. Waar blijft het kwalitatieve deel in de rapportages?

  Goed statistisch onderzoek bestaat uit 2 onderdelen:
  kwalitatieve- en kwantitatieve gegevens.

  Kwalitatieve data hebben vaak de vorm van woorden. Dit type onderzoek wordt gebruikt om gedachten of ervaringen te begrijpen.

  Kwantitatieve data worden uitgedrukt in cijfers, tabellen, grafieken en diagrammen.

  Zolang de veelmelders uit de cijfers worden gehaald. En er geen eerlijke periodemeldingsteller plaatsvind (bv binnen de periode vlogen 300 vliegtuigen, dus dat zijn 300 meldingen!), zijn kwantitatieve rapportages over “de cijfers” alleen geschikt voor de prullenbak, evenals de conclusies die eraan verbonden worden.

  Daarnaast zouden juíst data op vliegherrie.nl meegenomen moeten worden. Dat doet recht aan het kwalitatieve deel. De gedachten en ervaringen van omwonenden (ook in de buitengebieden) zijn daar uitgebreid verwoord. Waardoor inzicht en context wordt verkregen door woorden en conclusies getrokken kunnen worden.

  De rapportages deugen statistisch inhoudelijk niet en het beleid wat daarop is gebaseerd dus ook niet.

  7
 3. Reactie door auteur

  SchipholWatch

  @harm Maakt u zich geen zorgen, we brengen onze bevindingen altijd zoveel mogelijk onder de aandacht van de aangewezen instanties, politici, journalisten, inspecties, en allerlei andere overheden. Deze site is slechts een deel van onze activiteiten. Met de site beogen we juist veel meer mensen deelgenoot te maken van de leugens en het bedrog in het dossier luchtvaart. Zodat steeds meer mensen weten hoe ze in het pak worden genaaid en hopelijk ook hún stem laten horen.

  4
 4. Ivar Volder

  Het doet mij denken aan Kostunrix, de visman in Asterix: ‘Mijn vis stinkt niet!’

  3
 5. Ed

  Blijf vooral melden op zowel BAS als Vliegherrie.nl en geef Schiphol niet de kans om ook maar te suggereren dat het aantal klachten af neemt. Dit kan heel makkelijk en volledig automatisch via https://overmijndak.ozv.nu/. Maak een account aan en stel de meldingsvoorwaarden in. Zelf meld ik volledig automatisch zodra het aantal vluchten over mijn wijk hoger is dan 6 per uur en onder de 1250 meter. U kunt hierin uw eigen keuzes maken. De melding gaat volledig automatisch naar BAS en optioneel ook naar vliegherrie.nl. Het aantal meldingen is nooit hoger dan 1 per dag, dus u kunt niet worden weggezet als veelmelder. Vervolgens hoeft u werkelijk niets meer te doen, behalve dan het deleten van de ook volledig automatische en niets zeggende terugkoppeling van BAS.
  Vertel het verder, hoe meer meldingen hoe beter, en …..doen!

  5
 6. Manon ter Steege

  Ik meld wel bij BAS, maar plak de antwoorden in vliegherrie.nl. Die twitter ik af en toe ook nog eens rond. Sindsdien lijkt het erop dat hier minder vliegtuigen over gaan?

 7. Harm

  En SW gaat er nu een brief naar de ORS, ministerie I&W, de minister en de de tweede kamer? Of roepen we schande en dat was het dan?

  2
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Wat let u om een en ander door te sturen? Bij SW doen we al veel meer dan alleen artikelen schrijven. Wat doet u?

   1
   • Harm

    Ik doe al heel veel. Het is uw artikel, uw analist, uw waarneming, uw conclusie. Lijkt me dat het doorsturen dat niet door anderen gedaan moet worden. Ik vraag ook niet om mijn bevindingen en waarnemingen (Meldingen, zienswijze, vragen aan ORS, ministerie, minister, pers, etc.) voor mij door te sturen. Dat doe ik zelf (en heel vaak). Dus SW kom op en klim zelf in de pen. Anders is dit een zinloze artikel.

    2
 8. mike

  Gaat dit artikel nu over BAS of over de DCMR ? Het lijkt wel dezelfde organisatie…
  Zwaar belachelijk dat deze organisaties zich voor het wagentje van de luchtvaart laten spannen, op kosten en ten koste van de gemeenschap.

  7
 9. Anton

  Het verbaasd mij helemaal niet! We worden al decennia bedrogen en belogen.

  4
 10. Rob

  Ik verbaasde mij ook over die conclusie van BAS. De overlast komt vooral door het aantal vliegtuigen en de lengte van een periode met overlast. Dit wordt dan gemeld aan BAS via een zogenaamde periode melding. Je kunt ook een specifieke vlucht melden. Het is ondoenlijk om alle vluchten te melden , verschillende mensen melden uitschieters zoals oude vrachtjumbo’s. De voornaamste overlast (aantal en duur) blijft echter indien die uitschieters worden vervangen door nieuwere toestellen. En het zou best wel eens zo kunnen zijn dat er dan weer andere uitschieters worden gemeld (de uitschieters van zeg 20 jaar geleden waren ook luidruchtiger dan de uitschieters van nu).

  14
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Het verbaast u toch niet dat de interpretatie van de meldingen door nota bene Schiphol en de luchtverkeersleiding vooral gericht is op de beeldvorming en wat minder op de waarheid?

   11
   • Rob

    De verbazing was over de slappe argumentatie. Niet dat BAS probeert de zaken mooier voor te stellen dan ze zijn.

    6
 11. Haes

  Ik heb het al vaker gezegd: stoppen met melden bij Bas. Bas is fundamenteel onbetrouwbaar want niet onafhankelijk. En wat dat betekent blijkt weer eens duidelijk.
  Er is een veel beter alternatief! Gebruik dat. Melden bij Bas is contraproductief en verspilling van tijd en energie.

  17
  • Jaap de Groot

   Als er niet meer bij BAS gemeld wordt, zal de luchtvaartsector dat aangrijpen om te beweren dat er geen hinder meer is. BAS is immers het officiële klachtenmeldpunt van Schiphol. Ik vrees dat we bij BAS moeten blijven klagen, nog meer dan voorheen zelfs, naast klagen bij Vliegherrie omdat je daar je verhaal kwijt kunt.

   7

Geef een reactie

Translate