Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Minister zit verkeerd, kankerverwekkende uitstoot valt wél onder Schiphol

gasmasker

foto: viniciusamano via Pixabay

4.9
(121)

Minister Mark Harbers meent dat de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen niet aan Schiphol mag worden toegerekend en daardoor niet onder de milieuwetgeving valt, maar onder de luchtvaartwet. Die wet stelt geen enkele grens aan de uitstoot. Maar, de opinie van de minister blijkt juridisch onhoudbaar.

Deel op XDeel op Linkedin

De uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (zzs), voor een belangrijk deel kankerverwekkend, is in de milieuwetgeving terecht gebonden aan strikte grenzen. De regels verplichten vervuilers om de uitstoot zo ver mogelijk terug te dringen en moeten iedere vijf jaar een rapportage opleveren over de vorderingen. De vervuilers worden geacht de beste beschikbare technieken te gebruiken om de gevaarlijke emissies te minimaliseren.

De ambtenaren van het luchtvaartminnende Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vonden een manier waarop de minister de Tweede Kamer kon voorhouden dat hier een uitzondering voor de vliegindustrie geldt. Alle activiteiten op Schiphol vallen weliswaar onder de minimalisatieverplichting, behalve het starten, landen en taxiën van vliegtuigen – nota bene de ‘core business’ van het vliegveld en de activiteit waarbij veruit de meeste gifstoffen de lucht in worden geblazen, voor een belangrijk deel boven kinderrijke woonwijken.

Geen grenzen in luchtvaartwet
Die uitstoot, zo redeneerde de minister, die valt onder de Luchtvaartwet. Maar die wet zegt helemaal niets over de uitstoot van zzs. Deze wordt niet genoemd, laat staan dat er grenzen zijn gedefinieerd of een verplichting tot minimalisatie van de uitstoot geldt.

De wethouder in de Gemeente Haarlemmermeer gaf – waarschijnlijk geïnspireerd door het gebluf van de minister – eenzelfde antwoord op vragen uit de raad. Erg handig, want zo zou handhaving kunnen uitblijven en het vliegverkeer optimaal gefaciliteerd.

Het is echter regelrecht in strijd met verschillende milieuwetten die bedoeld zijn om de leefomgeving en natuur te beschermen. Nu de minister probeert een van de meest vervuilende activiteiten binnen de Nederlandse economie – het vliegverkeer – buiten de regels te houden, handelt hij in overtreding met artikel 1.6 van de Omgevingswet. Daarin staat dat eenieder – dus ook de overheid – verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Daar horen dus ook regels bij voor de uitstoot van kankerverwekkende stoffen.

Mensenrechten
Die verplichtingen volgen ook uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, met name artikelen 2 en 8. Klimaatbeweging Urgenda beriep zich eerder al succesvol op deze artikelen waaruit blijkt dat de overheid de verplichting heeft passende maatregelen te treffen tegen milieugevaren die grote groepen mensen bedreigen.

Minister Harbers denkt er allemaal onderuit te komen. Volgens hem zijn de vliegbewegingen geen onderdeel van Schiphol, omdat deze ‘mobiel’ zijn en plaats zouden vinden in de openbare ruimte. Maar het is nog maar helemaal de vraag of de luchtruimte in de verre omtrek van Schiphol wel valt onder de openbare ruimte. Immers wordt deze ruimte volledig beheerd en gecontroleerd door de luchtvaart.

Cirkelredenering
In onze optiek mag Harbers niet wegkomen met deze cirkelredenering die maar één doel heeft: het vliegverkeer faciliteren ten koste van de gezondheid van omwonenden (en platform-medewerkers).

In de Tweede Kamer stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren eerder al vragen over de kankerverwekkende emissies. Hij kreeg toen de drogredenering van Harbers als antwoord. Het zou goed zijn als de Kamer de minister vraagt naar zijn juridische onderbouwing van zijn opinie dat het vliegverkeer niet bij Schiphol zou horen. SchipholWatch heeft op verzoek een grondige juridische verkenning beschikbaar over de mitsen en maren van Harbers’ opinie.

Het vliegverkeer van en naar Schiphol stoot jaarlijks meer dan 280 ton aan kankerverwekkende stoffen uit in een straal van circa 10 kilometer rond het vliegveld en voor een groot deel boven drukbevolkte en kinderrijke woonwijken.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 121

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. wilma

  Ik ben het eens met Thijs: wat gebeurt er met deze konstatering? Stuurt Schipholwatch dit door naar bv GreenPeace die actiebereid is en juridische acties kan starten. Wie kan Harbers / de regering dwingen om zich aan een voor hen ongewenste wet te houden tbv de bewoners en het milieu?

  1
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Het staat u vrij om deze informatie te delen met Greenpeace of met wie dan ook. Wij doen veel meer dan alleen artikelen schrijven, we brengen ook politici en media op de hoogte van ontwikkelingen rond Schiphol. Maar als u meehelpt, zijn we samen sterker!

   3
 2. ir. B. van Marlen

  “De Blauwe Fabel” van Ties Joosten laat duidelijk zien dat KLM met Schiphol al decennia lang elitair gedrag vertonen en zich buiten alle wetten weten te houden of deze wetten naar hun hand weten te laten zetten. Ook dat men steeds financieel de hand boven het hoofd is gehouden. De verwevenheid met de politiek (vooral I&W) is duidelijk. Harbers is niets anders dan Van Nieuwenhuizen 2.0.

  Deze kliek gaat door met het groeibeleid als voorheen. Bescherming van omwonenden, en (leef) klimaat wordt slechts met de mond beleden.

  Dit kan natuurlijk niet doorgaan en uw reacties hier geven dit ook aan. We moeten echt naar een heel andere bestuurscultuur in dit land. Ik verwacht van het huidige kabinet op dit punt niets. Rutte en de VVD met diens meelopers zouden moeten opstappen, maar de domme onnadenkende kiezer blijft ze maar steunen.

  Rechtszaken worden hard nodig.

  3
 3. Thijs

  worden deze bevindingen nu ook doorgespeeld naar personen die hier actie mee kunnen ondernemen of is dit alleen ter kennisgeving op deze website?

  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Wij doen van alles om deze informatie op de juiste plekken te krijgen, maar u kunt dat zelf ook doen. Laat uw stem horen en zorg dat politici (lokaal, provinciaal, landelijk), media (lokaal en nationaal) er van weten. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen de vliegterreur.

   4
 4. Pieter

  Minister Harbers denkt er allemaal onderuit te komen. Volgens hem zijn de vliegbewegingen geen onderdeel van Schiphol,

  En dat noemt zichzelf Minister ……

  Geen gezeur… runways naar zee

 5. Rekel

  Ik word er ziek van….letterlijk en figuurlijk! Van al die ” heren” die hier niet wonen en al zovele jarenmet een bewust ” bord voor hun kop” maar verpamperen wat er werkelijk gebeurt: vergiftigingende uitstoot van het VVD – speeltje de ” broodnodige” vliegtuigindustrie op Schiphol van o.a. de KLM, waarvan de regeringsleiders en de Tweede Kamer leden veelvuldig en dankbaar gebruik mogen maken…

  4
 6. Hans S.

  Als ik de wetgeving goed heb begrepen geldt de Milieuwetgeving voor de luchtvaartsector zolang de wielen van het toestel de grond raken. Zodra de wielen van de grond komen geldt de Wet Luchtvaart, en dan in dit geval (voor Schiphol) artikel 8.17 betreffende het Luchthavenverkeersbesluit met name de leden 4 en 5.
  Lid 4 stelt dat de regels van het besluit realiseren van een beschermingsniveau bevorderen met grenswaarden die door het ‘luchthavenluchtverkeer’ veroorzaakte geluid en lokale luchtverontreiniging veroorzaakte belasting niet mogen worden overschreden.
  Lid 5 onder c stelt dat het besluit in ieder geval de grenswaarden moet bevatten voor de emissie van de stoffen die lolale luchtverontreiniging veroorzaken.
  Ironisch is in dit geval dat de Wet Lucht met deze bepalingen toentertijd tot stand is gebracht door het Ministerie van Infrastructuur en Mileiu.

  1
 7. Joris

  Al deze argumenten zijn gericht aan dovemansoren. In de regering zitten vvd-minister op dit dossier en van de VVD is bekend dat ze niets geven om de omgeving en het geluk en de gezondheid van burgers.
  Minister Harbers lijkt nog wel erger dan zijn voorganger van Nieuwenhuizen.
  Zouden ze teveel onder aanvliegroutes verbleven hebben en door de geluid overlast doof geworden?
  En wat de gemeente Haarlemmermeer betreft, daar wonen veel mensen die overlast ervaren, maar bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd de VVD toch weer de grootste partij.
  Dus of de meeste mensen kan het geen bal schelen of ze zijn dom of volstrekt verkeerd voorgelicht.
  Het feit dat het ipcc aangeeft dat we nog sneller van de fossiele verslaving af moeten, geeft ook aan dat de luchtvaart gedecimeerd moet worden. Schone luchtvaart bestaat niet evenmin als klimaatvriendelijke luchtvaart.
  Reken de werkelijke prijs en belast alles met voldoende accijnzen.
  En inderdaad zoals in een van de vorige reacties geschreven is: wanneer beginnen de rechtszaken eindelijk? Ik heb al aan twee crowdfundings meebetaald maar ik hoor nog steeds niks.
  Ik ontvang je hierover graag een keer een update op deze website.

  12
 8. Miret

  Het wordt ook tijd dat in de luchtvaartwet regels mbt het milieu opgenomen worden en gehandhaafd.

  11
 9. Haes

  uit de reactie van het ministerie blijkt zonneklaar dat men absoluut niet geinteresseerd is in het welzijn van de “buren” van schiphol. De burger dus. Dan ben je de weg toch heel erg kwijt. Een beetje bedrijf snapt tegenwoordig wel dat je je niet meer kunt permitteren om je omgeving straal te negeren. Je zult ze echt serieus moeten nemen! Maar tot de harde koppen en de dovemansoren van het ministerie en schiphol c.s. is dit allemaal nog niet doorgedrongen. De wal keert het schip. Dat gaat ook de luchtvaart meemaken.

  26
 10. Madelon

  De vliegindustrie blijft altijd overal buiten beeld als het over vervuiling, opwarming, klimaatverandering of geluidsoverlast gaat. Iedere keer in de nieuwsuitzendingen van NPO ook: minder auto rijden, thermostaat lager, allemaal peanuts. De vliegindustrie wordt ontzien en verzwegen. Waar blijven de rechtszaken nou toch. Het kan zo niet langer. SHell rules.

  26
 11. Rob

  Wat een smerige vieze Gore huichelaar deze man. Ik heb er geen andere woorden voor.
  Als je dit met droge ogen kan verdedigen ben je geen knip voor de neus waard en met het verkankeren van de omgeving hoop ik dat deze man en ook IenW persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor moedwillige vergiftiging

  27
 12. Riny Sprengers

  art. 1.6 Omgevingswet is keurige vertaling van art. 21 van de Grondwet. De wet deugt, maar het overheidsgedrag en de handhaving ontbreekt.

  24
 13. Leon Adegeest

  De ervaring leert dat minister en ambtenaren van IenW vaker bluffen om de gemoederen van onwetende lokale bestuurders en bewoners maar te sussen. Dat bleek al eerder rond Lelystad Airport (de loze beloftes over de laagvliegroutes; die zullen na eventuele opening altijd blijven), over stikstof berekeningen (toch niet ‘gangbaar’ om te rekenen met warmteinhoud van uitlaatgassen van vliegtuigen alsof het een kolencentrale betrof), over ontbrekende vergunningen voor zowat alle vliegvelden op allerlei gebied . Zo ook dit weer. Vliegen is door het ministerie heilig verklaard., En blijkbaar met de zege van talloze opvolgende regeringen. Hoogste tijd dat de luchtvaart binnen de grenzen van de wet wordt teruggebracht. Sterker nog: hoogste tijd dat we terugkeren naar een dienende luchtvaart. Want de grootste uitdagingen worden nu nog steeds ontlopen: hoe brengen we de luchtvaart binnen de grenzen van wat het klimaat aan kan?
  NB: Nederland zit al heel ver boven het wereld-gemiddelde van aantal vliegbewegingen per inwoner. Echt, het moet omlaag. Om zoveel redenen.

  75

Geef een reactie

Translate