Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Wetten & regels

MOB opnieuw naar I&W voor handhaving Schiphol

vliegtuigstrepen

Vliegverkeer stoot honderden tonnen giftige stoffen uit (foto: AnagoCreativa1 via Pixabay)

4.9
(123)

Na een paar keer van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, klopt Mobilisation for the Environment (MOB) opnieuw aan bij het Ministerie van Infrastructuur (I&W) om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen van en naar Schiphol te handhaven en terug te brengen.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit een brief die voorzitter drs Johan Vollenbroek gisteren stuurde aan het ministerie. SchipholWatch ontving een kopie.

De brief volgt na antwoorden op vragen van GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Daaruit bleek dat de gemeente slechts bevoegd was tot handhaving van de uitstoot bij het proefdraaien van vliegtuigen. Normale vliegtuigbewegingen, zoals het taxiën, opstijgen en landen, vallen onder I&W.

Vollenbroek vraagt al om handhaving sinds maart 2021. Na contacten met het ministerie in september van dat jaar werd hij doorverwezen naar de gemeente Haarlemmermeer. I&W stelde toen doodleuk dat de gemeente toeziet op de gevaarlijke uitstoot.

Dat blijkt dus niet correct te zijn. Het ministerie stuurde Vollenbroek ten onrechte door naar de gemeente. Daarom richt hij zijn handhavingsverzoek nu opnieuw aan het ministerie.

Honderden tonnen giftige stoffen
Het gaat daarbij om de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die vliegtuigen van en naar Schiphol jaarlijks uitstoten: in 2019 meer dan 250.000 kilogram zwaveldioxide, 6.500 kilogram kankerverwekkend benzeen, 45.000 kilogram dito formaldehyde en bijna een half miljoen kilogram niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), waarvan een deel ook kankerverwekkend is.

Het ministerie moet nu met de billen bloot. Zij moet aangeven welke uitstoot van Schiphol wel en niet wordt meegenomen in de emissieregistratie van het RIVM, wat de samenstelling is van de niet gespecificeerde uitstoot NMVOS en wat de emissiecijfers waren in de jaren die ontbreken in de RIVM-registratie.

Schiphol heeft op grond van de Wet Luchtvaart de verplichting om de emissies van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Voor een aantal van die stoffen zijn grenzen opgenomen in de wet, maar lang niet voor alle gevaarlijke stoffen.

Groei uitstoot in plaats van verplichte daling
Eén van die grenswaarden is de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS). Hoewel het vliegveld verplicht is deze emissies te reduceren, blijkt uit de registratie dat de uitstoot sinds 2010 met 100.000 kilogram per jaar is toegenomen.

Vollenbroek wijst in zijn brief I&W er fijntjes op dat er voldoende jurisprudentie beschikbaar is waaruit blijkt dat Schiphol in zijn geheel dient te worden gehandhaafd, en niet op afzonderlijke onderdelen zoals alleen het proefdraaien van motoren.

Schiphol in overtreding
Uit de beschikbare cijfers concludeert MOB dat Schiphol in overtreding is van de wettelijke verplichting de uitstoot van kankerverwekkende stoffen terug te brengen en vraagt om handhavend op te treden.

De groeiende uitstoot van Schiphol is ook in strijd met de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050. Daarin staat dat de negatieve gezondheidseffecten zullen worden verminderd. Dat is in strijd met de groeiende uitstoot zoals vastgelegd bij het RIVM.

Vollenbroek waarschuwt het ministerie dat het luchthavenbesluit Schiphol burgers onvoldoende beschermt tegen de gevaarlijke uitstoot. Voor slechts een beperkt aantal gevaarlijke stoffen zijn limieten gesteld, terwijl die grenswaarden al sinds 2002 niet meer zijn aangepast. De wet verplicht bedrijven de uitstoot steeds verder terug te dringen, zodat had mogen worden verwacht dat de normen zouden zijn verlaagd.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 123

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Riny Sprengers

  ik heb zowel naar Milieudefensie en MOB geld overgemaakt om hun juridische procedures mede te steunen. Participatie is wassen neus als geheimhouding wordt geeist. Transparantie is noodzaak. De luchtvaart en haar overlast en uitstoot is geen staatsgeheim dat verborgen moet blijven voor de eigen bevolking. Alleen openheid kan misschien leiden tot gedragsverandering en zo de transitie naar minder uitstoot en overlast verder versterken.

  6
 2. Kijk naar de toekomst

  @ Bas v.d. Born en medestrijders:

  De rol van de Provincie NH is nogal dubieus. Nadat de (PvdA) CEO Benschop was benoemd, moest de VVD bestuurder Arthur van Dijk genoegen nemen met de rol van Commissaris van de Koning in Noord Holland.

  Benschop c.s. willen een “Global City Regio (“Holland Metropool)” realiseren en misbruiken het vehikel Metropoolregio MRA om 2 Provincies en 32 gemeenten te bundelen. Een vernieuwde MRA 2.0 slaagt er intussen in om deze 34 overheidsinstanties macht en middelen te laten overdragen naar een bestuur bureau op de Zuid As. Van daaruit besturen I&W en de Transport Autoriteit (“de Vervoerregio Amsterdam”) mee richting de “Holland Metropool”. Zo is er het project SMASH, waarmee in 1 klap de Omgevingsvisies van de afzonderlijke instanties worden omzeild. Daarnaast wordt via een “Economische Raad Amsterdam” ingezet op het schrappen van normen voor de leefomgeving uit de Omgevingswet.

  Bij de MRA 2.0 is een bestuur aangetreden dat bestaat uit de burgemeester van Amsterdam, Arthur van Dijk en de PvdA Commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek. Deze is fervent voorstander van Lelystad Airport en al jaren voorzitter van de Vereniging EU-Deltametropool. Een ooit door de luchtvaartsector opgericht vehikel om een Metropool ter grootte van de gehele Rijndelta te realiseren.

  Ten slotte is het interessant dat een machtige VVD Spindoctor – internationaal consultant in Londen en tevens coach van Mark Rutte – door GL burgemeester Halsema werd aangesteld om de nieuwe MRA 2.0 constructie te begeleiden.

  Een complex verhaal dat zorgvuldig buiten de media wordt gehouden maar wel nieuw licht werpt op de rol van deze topbestuurders in het machtsspel rond Schiphol en de sector.

  Tip voor de regio: # STEM MASSAAL LOKAAL ! #

  5
  • Christiaan

   Dank voor uitgebreide toelichting. Stel Schiphol moet krimpen (vanwege natuur, vervuiling en geluid) en KLM moet op eigen benen gaan staan (wat ook krimp betekent), dan heeft dit hele idee toch geen enkele toekomst?

   4
 3. C.

  Wat is het bankrekeningnummer van stichting R.v.b? Dan maak ik een donatie over.

  4
 4. Held de heer drs. Vollenbroek en anderen

  De heer drs. Vollenbroek is natuurlijk een held, die juridisch de basis heeft gelegd om het totaal ontspoorde regeringsvervuilingsbeleid een halt toe te roepen.

  En ook iedereen die hiermee op zijn eigen manier bezig is en blijft.

  Met veel dank! En we strijden verder!

  6
 5. Bas van den Born

  Welke rol speelt de Provincie eigenlijk, bij Tata worden we ook steeds heen en weer gestuurd.

  4
 6. Sietske van den Broek, secretaris stichting RBV

  De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) is de heer Vollenbroek zeer erkentelijk voor zijn volharding !
  De stichting RBV daagt binnenkort de staat / minister van I&W voor de civiele rechter omdat de overheid nalaat haar burgers te beschermen tegen vliegtuigherrie en vervuiling . De RBV doet een beroep op de rechter om ons (mensen) recht af te dwingen. Doe ook mee; ga na http://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl en en tik in:IK DOE MEE!

  11
  • Rob Lutgerhorst

   Hoi Sietske,
   Prima reactie op dit artikel over MOB en de aandacht en ondersteuning voor RBV.
   Het is inderdaad het moment dat omwonenden Schiphol nu actie moeten ondernemen om politiek Den Haag te overtuigen dat er vele valide redenen zijn om Schiphol niet meer te laten groeien. Zelfs niet als Schiphol, KLM en LVNL met onjuiste middelen deze 3,5 % jaarlijkse groei willen aantonen bij de minister Harbers.

   In de Omgevingsraad Schiphol is inmiddels op een zijspoor gezet.
   De vertegenwoordigers van de bewoners dreigen bezig gehouden te worden bij procedureel geneuzel over schijn participatie naar de opvolger van de ORS de “Maatschappelijk Raad Schiphol (MRS ) in oprichting. De omwonenden hebben bij de voorzitter en secretaris van de ORS aangegeven dat er zeker voor het eerste halfjaar een inhoudelijk adviesagenda moet worden opgesteld over luchtvaart beleid in het algemeen en Schiphol in bijzonder.

   Hierbij ook mijn dank en bewondering voor de inzet van MOB. Dit alles om in de komende periode de tweede en eerste kamer zorgvuldig te informeren, hoogst noodzakelijk bij politieke besluitvorming wijziging luchtvaartnota 2020-2050.

   6
 7. Chris

  Vergeet de organisatie van Johan niet te sponsoren / investeren in onze eigen toekomst:

  https://donatie.mobilisation.nl/

  Al is t maar een klein bedrag, kleine beetje tellen ook weer op 🙂

  Goed weekend

  9
 8. Haes

  langzaam maar zeker komt het bedrog, het falen , de misleiding, de leugen, de incompetentie boven tafel. De overheid tegen haar eigen burgers. Geen incident maar structureel. Misdadig.

  10
 9. Rob

  Eindelijk iemand die het voor ons als omwonenden opneemt, en die wel een gat in de betonnen wand krijgt waar wij elke keer weer voor staan. Ik kan niet wachten tot de waarheid boven komt

  30

Geef een reactie

Translate