Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Actie

Geachte excellenties

foto: ThePixelman via Pixabay

4.8
(161)

Gistermiddag verstuurde SchipholWatch mede namens een groot aantal bewonersorganisaties, MOB, Extinction Rebellion en GroenLinks Aalsmeer een brief aan de bewindslieden op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, minister Barbara Visser en staatssecretaris Stefan van Weyenberg.

Deel op XDeel op Linkedin

In de brief vragen we aandacht voor de uitstoot van zeer gevaarlijke stoffen door het vliegverkeer en vragen we de overheid stappen te ondernemen om die te reduceren.

“Geachte excellenties,

Het is ons bekend dat het dossier luchtvaart valt onder verantwoordelijkheid van de Minister. Toch richten wij ons op basis van eenheid van beleid en de staatsrechtelijke verhouding tussen Staatssecretaris en Minister nadrukkelijk tot u beiden.

Als omwonenden van Schiphol hebben wij met veel instemming kennis genomen van de uitspraken van de Staatssecretaris naar aanleiding van de bevindingen van het RIVM over de uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel.

De Staatssecretaris stelde dat de gezondheid en veiligheid van omwonenden voorop dient te staan en gaf in zeer duidelijke bewoordingen te kennen dat er geen toekomst is voor Tata Steel in IJmuiden als het bedrijf zo vervuilend blijft als het nu is.

Geheel terecht, naar onze mening en we gaan er vanuit dat het overgrote deel van de Nederlanders die helderheid en het feit dat de Nederlandse Staat voor hen opkomt en hen beschermt enorm waardeert.

Schiphol vergelijkbaar met Tata
Als omwonenden van een vergelijkbare grote uitstoter van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ herkennen wij de zorgen om onze gezondheid en die van onze kinderen en andere dierbaren als geen ander. De situatie rond Schiphol is één op één vergelijkbaar met die rond Tata Steel.

Volgens opgevraagde gegevens uit de Emissieregistratie van het RIVM, die in opdracht wordt onderhouden van uw Ministerie en dat van uw collega’s bij Economische Zaken en Klimaat (EZK), stoot Schiphol grote hoeveelheden stoffen uit die vallen onder de categorieën ‘zeer zorgwekkende stoffen’ en ‘milieubalans stoffen’.

In 2019, het laatste representatieve jaar voor de corona-crisis en de daarmee samenhangende krimp van het vliegverkeer, ging het onder meer om:

Zeer zorgwekkende stoffen

Koolmonoxide (giftig)4.516.000 kg
Benzeen (kankerverwekkend)7.615 kg
Loodverbindingen (giftig)733 kg
Naftaleen (kankerverwekkend)2.303 kg

Milieubalans stoffen

Koolstofdioxide910.500.000 kg
Stikstofdioxide4.014.000 kg
NMVOS (vluchtige organische stoffen)528.400 kg
Zwaveloxyden279.800 kg
Fijnstof PM1055.520 kg
Fijnstof PM2.543.320 kg

Uitstoot slechts tot 900 meter

Hierbij is belangrijk dat in deze cijfers slechts de uitstoot is meegenomen tot een vlieghoogte van 3.000 voet (circa 900 meter). Deze kunstmatige grens is in strijd met de Europese regels. De EU adviseert de gehele uitstoot mee te nemen en geen afkap te hanteren.

Deskundigen gaan er vanuit dat door het onterecht hanteren van de kunstmatige grens slechts 20 procent van de daadwerkelijke uitstoot wordt geregistreerd. Alleen de uitstoot in de directe omgeving van Schiphol wordt nu meegerekend.

Het werkelijke verspreidingsgebied en de werkelijke uitstoot zal daarom veel groter zijn, terwijl de concentraties belangrijk hoger kunnen zijn dan nu voorgesteld.

Ultrafijnstof ontbreekt

Een andere belangrijke constatering is dat ultrafijnstof (UFP) ontbreekt in de overzichten van het RIVM. UFP wordt alom gezien als nog schadelijker dan ‘gewoon’ fijnstof.

Onderzoeken van onder meer TNO, RIVM, UMC Amsterdam en de Universiteit Utrecht hebben aangetoond dat vliegtuigen hoge concentraties UFP uitstoten en dat dit bewezen schadelijke effecten heeft op de gezondheid. De Gezondsheidsraad heeft eerder deze week geadviseerd  de uitstoot van UFP terug te dringen en noemde daarbij expliciet de luchthavens als belangrijke bron.

In het algemeen geldt hoe kleiner de fijnstofdeeltjes, des te schadelijker deze zijn voor de gezondheid. De deeltjes belanden diep in de longen en trekken zich weinig aan van beschermingsbarrières in ons lichaam. Daardoor geraken deze deeltjes in onze cellen en in de bloedbaan. Tot zelfs in de ongeboren vrucht.

Voorts ontbreekt een uitsplitsing van de NMVOS-uitstoot. Naar verwachting bevinden zich in deze groep ook stoffen die kankerverwekkend zijn. Schiphol zou al in juni jongstleden uitsluitsel geven over de exacte samenstelling van de uitgestoten NMVOS op verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, maar is tot op heden niet over de brug gekomen.

Voorzorgsprincipe
Het zou van verstandig beleid getuigen om met de bestaande kennis het voorzorgsprincipe toe te passen en op te treden tegen de uitstoot van de genoemde stoffen. Het is niet meer nodig komende onderzoeken af te wachten aangezien wereldwijd de wetenschap over voldoende feiten beschikt om ingrijpen te rechtvaardigen.

We moeten ervoor waken om in dezelfde val te trappen die destijds werd opgezet door de sigarettenindustrie. Deze sector heeft maatregelen keer op keer succesvol weten te vertragen door steeds maar weer om nieuw onderzoek te vragen.

Terug naar Schiphol. Rond het vliegveld is sprake van een zeer zorgelijke situatie, ook nog eens in een van de drukst bevolkte gebieden van Europa. Dat maakt de situatie des te urgenter.

Nu er zo’n duidelijk standpunt van uw Ministerie over Tata Steel ligt, hopen wij dat het Ministerie consistent zal handelen en dat de Staatssecretaris dan wel de Minister zal uitspreken dat deze situatie vanwege het gevaar voor de volksgezondheid ook hier niet langer acceptabel is.  En dat u vervolgens zorgt voor een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren voor alle mensen die in de nabijheid van een luchthaven wonen en werken.

Wij verzoeken u concreet als volgt:

 1. Ook voor Schiphol en de andere luchthavens in ons land uit te spreken dat er geen toekomst is voor deze bedrijven en de op de luchthavens opererende bedrijven als deze zoveel zeer zorgwekkende en milieubalans stoffen blijven uitstoten.
 2. Dit consequent door te vertalen in het huidige en toekomstige beleid voor de luchtvaartsector zoals door uw Ministerie wordt gevoerd, zodat voor alle bewoners in de directe en verdere nabijheid van vliegvelden een veilige en gezonde leefomgeving kan worden gegarandeerd.
 3. Pas op de plaats te maken met de concept-Luchtvaartnota en het Programma Herziening Luchtruim en deze pas weer op te starten als duidelijk is welke consequenties punten 1. en 2. hebben op deze programma’s en op welke manier deze programma’s dienen te worden aangepast om te voldoen aan de eis van een veilige leefomgeving met emissies van zeer zorgwekkende en milieubalans stoffen die tot aanvaardbare normen zijn teruggebracht.
 4. Zo spoedig mogelijk het volume op Schiphol te bevriezen op het niveau van 350.000 vluchten. Dit als plafond op te nemen door een wijziging op het huidige Luchthavenverkeerbesluit. De besluitvorming van de Luchthavenbesluiten die een groei naar 500.000 vluchten mogelijk maken tot nader orde stil te leggen.
 5. Een concreet krimpscenario te ontwikkelen voor Schiphol, met daarin een MKBA-analyse waarin ook alle negatieve effecten van de luchtvaart gekwantificeerd zijn meegenomen, plus een beoordeling van de integrale gezondheidsaspecten door het RIVM.
 6. De Inspectie Leefomgeving en Transport, vallend onder de verantwoordelijkheid van uw Ministerie, opdracht te geven daadwerkelijk en actief te handhaven op de vigerende regelgeving zodat het bestaande normenstelsel weer gerespecteerd wordt.

Samenvattend: demissionair premier Mark Rutte memoreerde bij het aftreden van het kabinet Rutte III begin dit jaar aan de woorden van zijn verre voorganger Pieter Cort van der Linden. Die stelde als kerntaak van de overheid: “[De Staat] dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico’s en stelt zich in het haastig gedrang aan allen tot gids.”

Deze woorden vatten op de meest heldere wijze samen wat wij van u vragen.

Op dit moment voelen wij de bescherming niet. We zijn als omwonenden geen partij voor grote bedrijven als Schiphol en KLM en de lobby die zij kunnen uitoefenen.

Wij constateren dat de overheid te weinig aanwezig is om de balans te bewaken. Sterker nog, de overheid vormt juist vaak bewust geen tegenwicht omdat zij het vermeende economische belang laat prevaleren.

Dat het huidige systeem niet werkt, blijkt uit de situatie waarin we nu terecht zijn gekomen en er elk jaar grote hoeveelheden zeer gevaarlijke stoffen over ons worden uitgestoten. Wij vragen u dit beleid te keren en als overheid de bescherming aan de burger wél te gaan bieden. Zoals oud-premier Van der Linden al zei: het is een van haar kerntaken.

Graag zien wij uw reactie tegemoet,

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

GroenLinks Aalsmeer, Mobilisation for the Environment, Bewoners Omgeving Schiphol (bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol), SATL, Extinction Rebellion, Platform Vlieghinder Kennemerland, Platform Vliegoverlast Amsterdam, Stichting SWAB, Saense Onderwonenden Schiphol, Kennisplatform Ultrafijnstof & Gezondheid, Kennisnetwerk Impact en Stichting SchipholWatch.

c.c. de griffier van de Vaste Kamercommissie I&W.”

Update 24 december 2021
Lees over de antwoorden van demissionair minister Barbara Visser en onze reactie daarop.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 161

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. C.

  Laten we hopen dat er een goed stabiel nieuw kabinet komt. Een kabinet van eenheid? Mw Kaag is afgetreden maar respect voor haar moed! Het is niet makkelijk als vrouw zijnde zaken te regelen met een bewind dat zo vrouwonvriendelijk is als het Taliban regime:” er is de mensheid geen grotere ramp overkomen dan de vrouw” : het Taliban regime. Om dan succesvol als vrouw te kunnen handelen? M.b.t. evacuaties e.d. M.b.t. Schiphol en alles een kabinet van nationale eenheid?! VVD, CDA, D 66, PVDA, Groen links?!

 2. Rein van Vliet

  Waarom worden de mogelijkheden van Schiphol op Zee niet eens nader onderzocht!
  Schiphol op Zee betekent:
  1) 3700 hectare grond vrij voor wonen, werken en recreeren
  2) Verlost van milieuvervuilende effecten, zoals uitstoot in allerlei vormen en lawaai.
  3) Ruimte voor infrastructuur
  Zie http://www.flyseaport.com

  1
 3. De Schipholcrisis

  Weer een goed artikel SchipholWatch. Het is tijd voor alle politici om de Schipholcrisis onder ogen te zien en te beseffen dat de ongebreidelde groei van Schiphol van afgelopen decennia niet meer te verantwoorden is. Geen tijd meer voor onderzoek, overleg of sluipwegen. Maar tijd voor eerlijke besluitvorming waarin gezond en veilig wonen gewoon weer een grondrecht is die gerespecteerd wordt.

  Het bestaanrecht van Schiphol is geen recht meer wanneer één organisatie zoveel gezondheidsschade en natuur schade aanricht.

  9
 4. Jeroen

  Uitstekende brief. Stuur deze ook naar alle redelijke kamerfracties. Het bevreemdt mij wel dat alleen GroenLinks Aalsmeer meedoet van de lokale politieke partijen.
  Kennelijk moet er bij andere partijen en gemeenten ook nog het een en ander worden wakker gevlogen.
  Verder zouden ziekenhuizen uit de regio, huisartsen verenigingen etc moeten meedoen.

  12
 5. Lex

  Uitstekende brief, mogelijk hierna ook de geluidsoverlast en de gevolgen hiervan nog eens expliciet benoemen

  7
 6. Pieter Kroon namens DFA Airport

  Uitstekende brief SchipholWatch! Complimenten.

  4
 7. ir. B. van Marlen

  Ook ik ondersteun deze oproep 100%! Ik ben nu bezig met Kennisnetwerk IMPACT en MOB om een kritiek te schrijven op de toetsing Nr. 3526 van het LVB-2021 door de Cie MER, die binnenkort wordt verzonden. Ik heb hierbij in ieder geval ook steun van PVK en SOS Zaanstreek.

  Samenvattend vinden we de toetsing onvoldoende en onacceptabel en bepleiten we een afkeuring van eventuele goedkeuring ervan, die 500000 vluchten per jaar op Schiphol mogelijk moet maken, en wellicht verdere groei ook.

  Ik houd u op de hoogte van het vervolg van deze actie.

  22
 8. Hans Buurma, WTL

  Volledig eens met deze oproep, in alle opzichten. Goed werk. De reactie van het kabinet kan nu uitwijzen of ons land geregeerd wordt door mensen met gezond verstand en gevoel voor een hoogwaardige samenleving, of ….. (vult dat maar zelf in.)

  mailadres svp niet publiceren ivm spamrisico

  8
 9. Josje

  Chapeau SchipholWatch en ondersteunende organisaties. Goede timing en een meer dan uitstekende brief. Dit is politieke actie! Nu ligt de bal bij de nieuwe minister van I&W.

  21

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate