Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

Aantal klachten over vliegoverlast explodeert

Aantal klachten vliegtuiglawaai 250 procent gegroeid (foto: Yogendra Singh via Pixabay)

Het totaal aantal meldingen van vliegtuigoverlast bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is in het derde kwartaal – daar lopende van 1 mei tot 31 juli – explosief gestegen met 250 procent. Bepaalde categorieën meldingen kwamen vijftien keer hoger (!) uit dan in dezelfde periode van het vorige jaar.

BAS is een joint-venture van Schiphol en de luchtverkeersleiding om overlastmeldingen door omwonenden af te vangen. De organisatie kampte eind 2019 met grote ict-problemen waardoor de website er maandenlang uitlag. Ook bleek een deel van de meldingen spoorloos verdwenen en worden meldingen uit de regio Rotterdam al helemaal niet meegenomen.

Desondanks is er sprake van een ware explosie van meldingen. Volgens BAS vooral als gevolg van het opnieuw groeiende vliegverkeer en de langdurige sluitingen van de Polderbaan.

De ruime factor vijftien groei werd gesignaleerd onder omwonenden in het ‘cluster Zwanenburgbaan’, mensen die onder de aanvliegroute naar die baan wonen. Zij dienden maar liefst 1621 procent meer ‘algemene meldingen’ in, aldus BAS. Maar ook de mensen onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan waren goed voor 1050 procent meer algemene meldingen.

Tweeënhalf keer zoveel meldingen
In totaal dienden 3.763 mensen ruim 70.000 meldingen in van de overlast door Schiphol. Een jaar eerder waren dat nog maar 3.000 mensen en 27.480 meldingen. Dit betekent een stijging van ruim 250 procent (!) van het aantal meldingen.

In het derde kwartaal van BAS werd de onafhankelijke meldingensite vliegherrie.nl opgestart. Dat was op 12 juli, bijna drie weken voordat het BAS-kwartaal afliep op 31 juli. Toen hadden zich op de site al 1.705 melders aangemeld die gezamenlijk nog eens 6.846 keer melding maakten van vliegtuigoverlast.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de vliegoverlast in de regio Schiphol de spuigaten uitloopt. Stijgingen van honderden procenten zijn eerder regel dan uitzondering.

Steeds meer mensen in de herrie
Volgens de eigen inschattingen uit de milieueffectrapportage van Schiphol hebben meer dan 1,4 miljoen omwonenden te maken met hogere geluidswaarden dan gezond worden geacht door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat steeds meer mensen die overlast ook echt ervaren, blijkt duidelijk uit de nieuwste statistieken van BAS.

Los van of mensen de overlast zelf ervaren, heeft overmatige geluidsoverlast vergaande negatieve effecten op de volksgezondheid. Burgers kampen door het vlieglawaai met onder meer hartritmestoornissen, verhoogde bloeddruk en verminderde productiviteit en cognitieve vaardigheden. Kinderen lopen leerachterstanden op.

Kankerverwekkende stoffen
Daarbij stoten vliegtuigen rond Schiphol jaarlijks 40.000 kilogram aan kankerverwekkende stoffen uit boven de woonwijken, aldus cijfers van het RIVM. Onderzoeken van onder meer dat instituut en regionale GGD’s hebben al aangetoond dat die uitstoot voor nog meer gezondheidsproblemen verantwoordelijk is.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 103

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Gerda

  Gewoon, niet te geloven, dat de overheid niet ingrijpt en dit gewoon laat gebeuren.

 2. Jeroen

  Het is ongelooflijk dat er mensen in de regio zijn die nog meer overlast van Schiphol hebben dan wij in Uithoorn. PUSH had inderdaad een interessante avond, maar het ontbrak n.m.m. aan actiebereidheid en ik was ook zwaar teleurgesteld toen bleek dat ruim driekwart van de aanwezigen zelf ook gewoon het vliegtuig neemt voor vakantietripjes.
  Verder heb ik het bestuur van PUSH geschreven met het verzoek de volgende keer meer informatie over te voeren acties en procedures te geven. Zoals de crowdfunding voor een rechtszaak, melden op Vliegherrie.nl. automatiseren van klachtmeldingen via overmijndak.nl etc. Ik heb nog geen reactie gekregen.
  De tijd van alleen informeren is voorbij. Het is nu echt tijd voor serieuze politiek lobby en actie. De premier zei het al in Glasgow: action, action, action!

  10
 3. Eline Dubois

  Sinds BAS een tijdje uit de lucht was en vliegherrie.nl werd opgericht heb ik geen meldingen meer bij BAS gedaan en alleen nog maar bij vliegherrie. Ik ga er vanuit dat dit voor meer mensen geldt. Dus in werkelijkheid zal het aantal inwoners dat last heeft en klaagt nog vele malen hoger zijn. Of geeft vliegherrie.nl alle bijna 50.000 klachten ook door aan BAS?

  13
 4. PUSG Uithoorn

  Informatiebijeenkomst PUSH d.d. 1 november 2021

  Vliegtuiglawaai leidt tot hoge bloeddruk
  Wonen in omgeving Schiphol slecht voor gezondheid
  Wonen in de omgeving van Schiphol is slecht voor de gezondheid. Dat bleek maandag 1 november
  ondubbelzinnig tijdens een drukbezochte informatieavond van de stichting PUSH (Platform
  Uithoorn Schiphol Hinderbeperking). De avond stond in het teken van de gevolgen van wonen in
  de omgeving van Schiphol en werd door circa honderd inwoners bezocht.
  Tijdens de avond gaven experts van de GGD, de Gezondheidsraad en een internist i.o. van het
  Amsterdam UMC (locatie AMC) presentaties over de invloed van Schiphol op het woon- en
  leefklimaat in Uithoorn en De Kwakel. Na afloop konden bezoekers met hen in gesprek, vragen
  stellen en boodschappen achterlaten. Daar werd veel gebruik van gemaakt. Ook Schiphol en de
  Luchtverkeersleiding (die het vliegverkeer in de lucht regelt) waren aanwezig om vragen over
  baangebruik te beantwoorden.
  Hoe meer vliegtuiglawaai, hoe hoger de bloeddruk
  In zijn presentatie ging internist i.o. Jelle Visser, bewoner van de Legmeer-West, uitgebreid in op de
  effecten van vliegtuiggeluid op de gezondheid. Hij baseerde zich daarbij onder andere op recente
  onderzoeken en op verschillende praktijkgevallen. Daaruit blijkt dat hoe meer vliegtuiglawaai je
  hoort, hoe hoger de bloeddruk is. Op het moment dat het vliegtuiglawaai afneemt, daalt ook de
  bloeddruk. Dat bleek volgens Visser duidelijk toen vorig jaar niet meer werd gevlogen als gevolg van
  de lockdown. Wetenschappers hebben toen direct onderzoek gedaan naar het effect ervan op de
  bloeddruk van omwonenden.
  Coronastilte werkt als bloeddrukverlager
  Met name het geluid van vliegtuigen in de nacht en de vroege ochtend heeft effect op de bloeddruk
  omdat dit de slaap verstoort. Volgens Visser geldt verhoging van bloeddruk door geluid van
  vliegtuigen zowel voor mensen die zich eraan storen als voor mensen die zeggen er minder last van
  te hebben. Voor beide geldt dat je door het geluid slechter slaapt. Het wegnemen van vliegtuiglawaai
  heeft volgens hem evenveel effect op verlaging van de bloeddruk als het slikken van een
  bloeddrukverlager.
  Geluid heeft ook effect op schoolgaande kinderen
  Het geluid van vliegtuigen heeft ook gevolgen voor het leervermogen en de taalontwikkeling van
  kinderen. Dat blijkt onder andere uit een onderzoek in Duitsland waar het leervermogen en de
  taalontwikkeling van kinderen is onderzocht die wonen in de omgeving van een vliegveld. Dat
  verbeterde toen het vliegveld daar verdween. Op de plek van het nieuwe vliegveld namen
  taalontwikkeling en leervermogen van kinderen juist af. Ook een andere wetenschappelijke studie,
  uitgevoerd in Nederland (nabij Schiphol), het Verenigd Koningrijk en Spanje met bijna 3000 kinderen
  bevestigde het vermoeden dat vliegtuiggeluid een negatief effect heeft op het leesvermogen en het
  geheugen van schoolgaande kinderen. Deze boodschap kwam hard aan bij de aanwezigen want in
  het scholencomplex van de Legmeer worden dagelijks duizenden kinderen aan grote hoeveelheden
  geluid blootgesteld.

  Geluid berekenen of meten?
  Oscar Breugelmans, senior adviseur GGD Amsterdam, gaf in zijn presentatie een overzicht van alle
  meetprojecten van de overheid. Er wordt gebruik gemaakt van berekeningen omdat niet op alle
  plekken rondom Schiphol meetapparatuur neergezet kan worden, vertelde hij. Ook liet hij zien dat
  inwoners van de Legmeer ernstige hinder van vliegtuigen ondervinden volgens de GGD
  Gezondheidsmonitor.
  Gevolgen ultrafijnstof
  Saskia van der Zee (GGD Amsterdam), die tijdelijk werkzaam was bij de Gezondheidsraad als
  wetenschappelijk secretaris van commissie ultrafijnstof, ging in op de invloed van ultrafijnstof (UFS)
  op de gezondheid. Zij baseerde zich daarbij op het in september 2021 gepubliceerde advies van de
  Gezondheidsraad. Ook ging zij in op het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidsrisico’s van
  ultrafijnstof rond Schiphol. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat UFS, dat ondermeer vrijkomt bij
  verbranding in vliegtuigmotoren, schadelijk is voor de gezondheid. Een manier om de uitstoot van
  UFS te beperken is door het zwavelgehalte in kerosine te verlagen of door minder te vliegen. Dat
  laatste kon op veel bijval van de aanwezigen rekenen.
  Groei Schiphol afgewikkeld op Aalsmeerbaan
  De informatiebijeenkomst vond plaats in het clubgebouw van de Legmeervogels, direct gelegen
  onder de Aalsmeerbaan. En dat was goed te merken. De presentaties van de deskundigen waren,
  ondanks gebruik van geluidversterking, soms moeilijk te horen als gevolg van de tientallen
  vliegtuigen die laag over kwamen. Aanwezigen die niet in Uithoorn wonen waren geschokt over de
  situatie. Het vliegverkeer op de Aalsmeerbaan is de afgelopen jaren met bijna 70 procent
  toegenomen. Dat is bijna alle groei van Schiphol, toonde PUSH-voorzitter Mirella Visser in haar
  presentatie aan. Ook liet zij zien dat de bescherming van omwonenden, zoals door ander
  baangebruik of het isoleren van woningen, sterk was achtergebleven ten opzichte van de
  omwonenden van andere banen. Zij beloofde dat PUSH zich blijft inzetten voor een gezondere
  leefomgeving in Uithoorn en De Kwakel.
  Voor de presentaties en meer informatie over PUSH: http://www.pushuithoorn.nl.

  30
  • Rob

   Wat een schokkende conclusies.
   Wij als bewoners van spaarndam ondervinden dag en nacht 7 dagen in de week deze schadelijke herrie en fijnstof. Ook de stijgende vliegtuigen vanaf de kaagbaan worden over spaarndam geloodst. We zijn het afvoer putje van Schiphol en niemand die het interesseert vanuit Schiphol of Den Haag. Wij en onze kinderen worden moe wakker door de gebroken nachten door de herrie bakken aan de randen van de avond en ochtend maar ook die midden in de nacht. Moe naar je werk en moe naar school. En in de nacht je zitten op te vreten door de herrie.
   Nachtvluchten zijn pure terreur en de hub functie op Schiphol is niet meer van deze tijd.
   We hopen ooit nog is gehoord te worden, maar klagen in Den Haag bij de betrokken ministeries of op Bas hebben geen enkele zin.
   Nachtvluchten per direct stoppen en maximaal 250000 vluchten per jaar. Daar moet vol op worden ingezet.

   25

Geef een reactie

Translate