Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Wetenschap

Burgers in actie: het loont om op te staan

Burgers voeren steeds succesvoller actie tegen de macht van de pakken uit de luchtvaartsector (foto: Free-Photos via Pixabay)

4.8
(67)

Het loont om als burger op te staan tegen de corporatocratie van Schiphol en KLM. Via onder meer het vergaren van kennis, het publiceren van nieuws en feiten en het inschakelen van de rechter, maakt de moderne burger goede kans de leefomgeving rond vliegvelden te verbeteren.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit staat te lezen in de recent gepubliceerde thesis van drs Rachelle Verdel met de titel ‘In the shadow of the corporate state’. Eerder schreef SchipholWatch al over de door haar blootgelegde machinaties van de luchtvaartsector om de publieke opinie te beïnvloeden.

Gedreven door wantrouwen in de berekende cijfers over geluidsoverlast, klimaateffecten en volksgezondheid die door Schiphol samen met het ministerie van Infrastructuur (I&W) worden geleverd, blijken burgers steeds vaker zelf specialistische kennis op te doen over allerlei aspecten van de luchtvaart.

De staat controleren
Die kennis wordt vervolgens ingezet als tegenhanger van de gemanipuleerde cijfers uit de sector. Daardoor ontstaat een betere maatschappelijke discussie. “Door op hetzelfde kennisniveau te komen als de overheid, wordt het mogellijk de staat te controleren en uit te dagen.”

“De gebrekkige informatie van overheid en sector heeft ertoe geleid dat burgers zelf zeer actief worden in het verzamelen van wetenschappelijke literatuur en het opzetten van instrumenten om de overlast te meten en vast te leggen.”

Verdel noemt de app Explane als een belangrijk tool waarmee burgers hun eigen metingen van vliegtuiglawaai vastleggen. “Alle verzamelde informatie is openbaar toegankelijk. De burgers maken met deze informatie alle stakeholders duidelijk wat de werkelijke impact van vliegtuigoverlast is.”

Gezamenlijk front
Een ander belangrijk instrument voor burgers is het delen van kennis via regelmatig georganiseerde webinars. “Een deel van de mensen maakt zich druk over de herrie, een ander deel over hun gezondheid, terwijl weer anderen bezorgd zijn om het klimaat. Door hun kennis te delen, zijn zij in staat een gezamenlijk front te vormen.”

“Het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden, kennis, perspectieven en ervaring maakt het mogelijk doelen te bereiken die individueel onhaalbaar zijn.”

Het publiceren van nieuws en feiten over de luchtvaart is een belangrijke manier voor burgers om invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid. Dat gebeurt onder meer door het inschakelen van publieksmedia als kranten en tv-programma’s, maar ook via sociale media en eigen websites.

“Burgers rond Schiphol zijn al erg actief in het zelf produceren van video’s en het schrijven van artikelen en rapporten, waarmee zij verontrustende ontwikkelingen aan het licht brengen en het beleid aan de kaak stellen.”

Twitter als tool
Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van Twitter door actieve burgers. “Via Twitter worden de nieuwste rapporten en artikelen met elkaar gedeeld, wordt aandacht gevraagd voor petities en steun gevraagd voor komende campagnes. Al deze activiteiten zijn onderdeel van het proces waarin de burger opstaat tegen de almacht van de luchtvaartindustrie.”

Een derde manier om tegen de macht in te gaan is de gang naar de rechter. Nu decennia van overleg met de sector niets hebben opgeleverd, signaleert Verdel de opkomst van juridische procedures tegen groei van de luchtvaart.

Als goed voorbeeld hiervan noemt onderzoeker Verdel het initiatief van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuigoverlast (RBV). Omdat de overheid steeds aan het lijntje van Schiphol loopt, zoeken steeds meer burgerorganisaties hun heil in het recht.

De RBV richt zich daarbij op de mensenrechten, anderen focussen op natuurbescherming (Mobilisation, stikstof), klimaatschade (Milieudefensie) of het rechtstreeks tegengaan van fraude en bedrog (SATL, strafrechtelijke aangifte tegen onder meer het ministerie van I&W).

Meedoen
Wilt u na het lezen van dit artikel ook actief worden in de strijd tegen de alsmaar groeiende luchtvaart? Neem dan contact met ons op.

Afhankelijk van uw wensen, uw achtergrond en ervaring kunnen wij u in contact brengen met een of meerdere van de bewonersorganisaties die strijden voor leefbaarheid in de regio en tegen nog meer overlast van de luchtvaartindustrie.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 67

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Jeroen

  @ IR. B. VAN MARLEN: kunnen we het NHD niet verleiden om een tegeninterview te maken met Schipholwatch? Ze hebben een groot bereik in NH boven NoordZee kanaal.

  2
 2. Josje

  Deze clubs hebben geen enkel gevoel van schaamte blijkbaar. Zeer kwalijk, dat ze twee hoog gekwalificeerde betrokken burgers met een ingenieurstitel die zich grondig in de materie hebben verdiept durven te diskwalificeren als ‘activist’. Ook gewone burgers die klagen worden weggezet als ‘activist’ om ze niet serieus te hoeven nemen.
  Maar de luchtvaartlobby wordt inderdaad bang, terecht, want met het bundelen van krachten en de professionele expertise in onze gelederen kunnen ze uiteindelijk niet meer om ons heen.

  11
 3. Johan

  Het lijkt wel vechten tegen de bierkaai maar gelukkig zijn er mensen die verstand van zaken hebben en aan onze kant staan. De aanhouder wint zou ik zeggen en weg met alle leugens van Schiphol en die achterlijke Overheid!!

  6
 4. ir. B. van Marlen

  Ik werd geweerd als ‘burger-onderzoeker’ in een panel van deskundigen op het gebied van geluidhinder door de luchtvaart, zijnde ‘activist’, samen met Leon Adegeest. Ook werd ik niet geselecteerd in het (kleinschalig) onderzoek van het RIVM, waarvoor ik me had opgegeven.

  Misschien wordt onze kritische inbreng voor de sector wat te bedreigend?

  Onlangs heb ik met een begeleidende brief een kritiek gestuurd naar de Commissie MER op hun toetsing (nr. 3526) van het LVB-2021, waar I&W de 500000 vluchten op Schiphol mee wil doordrukken. Deze werd welwillend mede ondertekend door: MOB, IMPACT, PVK en SOS Zaanstreek, waarvoor mijn dank!!

  Deze stukken heb ik ook naar RBV gestuurd, want ze lijken me wel relevant voor de rechtszaak.

  Ik heb sindsdien nog niets vernomen, zelfs geen bericht van ontvangst van de Commissie MER.

  In het NHD stond vandaag een interview met dhr. Elbers, met alle oude argumenten om groei weer verder te laten gaan: het belang van KLM voor onze economie, de komende duurzame brandstoffen, het verlangen van de reiziger om weer op pad te gaan, de wens dat de VS snel opengaat, en dat men moet vliegen om de staatssteun terug te betalen, enz.. Men heeft letterlijk NIETS geleerd en gaat gewoon weer op de oude voet door.

  Wij hebben geleerd dat dit zo is (ik had het al voorspeld eerder) en gaan dus ook door! Of het loont? Alleen als ons ‘geluid’ ook veel sterker wordt.

  31

Geef een reactie

Translate