Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schiphollen

Milieurapport Schiphol onvolledig en onbruikbaar

foto: Marco Oetjen via Pixabay

4.9
(56)

De milieueffecten van de luchtruimherziening en het luchthavenbesluit Schiphol zijn volstrekt onvoldoende in kaart gebracht. Zo oordeelt de Commissie MER in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterschap.

Deel op XDeel op Linkedin

De gezaghebbende commissie spreekt zich hiermee in voor politiek Den Haag vernietigende woorden uit over het broddelwerk van Schiphol.

In het rapport worden de werkelijke effecten op mens en natuur zoveel mogelijk buiten zicht gehouden om groei mogelijk te maken.

Onder meer hekelt de commissie de manier waarop de hoeveelheid stikstofuitstoot is berekend. “Er wordt met twee maten gerekend”, zo vertelt voorzitter ir Harry Webers vandaag op NPO Radio 1.

Bezwaren burgerorganisaties bevestigd
Eerder al signaleerden veel burger- en natuurorganisaties dat Schiphol zichzelf ‘stikstofruimte’ toebedeeld aan de hand van geluidsgrenzen – twee grootheden die niets met elkaar te maken hebben.

Dat oordeel is nu bevestigd door de commissie die de minister adviseert over de juistheid van milieurapporten. “De minister kan ons advies terzijde leggen, maar wij gaan er van uit dat zij de plannen terug naar de tekentafel verwijst.”

Ook de plannen voor de luchtruimherziening bevatten volstrekt onvoldoende informatie om de effecten op burgers en natuur in het hele land te kunnen beoordelen, zo stelt Webers. “Als die informatie niet duidelijker wordt gemaakt, kan het zomaar zijn dat er straks beslissingen worden genomen die compleet verkeerd uitpakken.”

Meer herrie in Utrecht en Gelderland
“De regionale gevolgen zijn niet in beeld gebracht. Die gevolgen kunnen echter zo groot zijn dat nu gemaakte keuzes voor de herziening onwenselijk of zelfs onhaalbaar zijn. Zo kan de extra route naar Schiphol voor nieuwe hinder zorgen in de provincies Utrecht en Gelderland.”

Al met al is de commissie van mening dat op basis van de nu geproduceerde informatie geen besluiten mogen worden genomen. Waarschijnlijk zijn aanvullende maatregelen nodig om de gewenste 500.000 vliegbewegingen mogelijk te maken.

Schiphol erkent in een reactie de tekortkomingen en stelt dat die “moeten worden gecorrigeerd en aangevuld”.

Appels met peren vergelijken
In feite komt het erop neer dat Schiphol (weer) appels met peren vergelijkt. Daardoor kan geen juist beeld worden gekregen van de te verwachten ontwikkelingen en rekent het vliegveld zichzelf rijk zonder echt iets aan de oorzaken van de milieueffecten op mens en natuur te doen.

Onjuiste vergelijkingen, het niet meenemen van grote delen van de CO2-uitstoot, het onjuist bepalen van de uitgangssituatie van de stikstofuitstoot en het weglaten van geluidsbelastingen – het rapport van Schiphol wemelt van de onvolledigheden en onjuistheden, zo valt in het advies van de commissie te lezen.

“Wij adviseren dan ook het rapport te corrigeren en aan te vullen voordat tot een besluit wordt gekomen. In de huidige vorm is het onbruikbaar.”

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 56

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Ik heb op 23/04/2021 aanvullingen gestuurd naar de Commissie MER op het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport, No 3526, met name omtrent de geluidhinderaspecten.

  Hierin stel ik, dat ik als ervaringsdeskundige op het gebied van geluidhinder door Schiphol een meet- en rekenmodel heb opgesteld en hiermee een uitgebreide analyse gedaan van de ontwikkeling en toekomst van de geluidsituatie in mijn woonplaats Uitgeest onder de Polderbaan. Hieruit blijkt een continue achteruitgang van de leefomgeving, die in de toekomst nog wordt versterkt.

  Ik heb dit aangevuld met mijn bevindingen over de overgang van Ke naar Lden, de afgelopen en toekomstige situatie in mijn woonplaats, en de relatie tussen het aantal vliegtuigbewegingen en ernstige hinder en slaapverstoring en aan de Cie overlegd ter overweging.

  De reden is, dat mijn analyses een aantal zaken aantonen:
  •De overgang van 35 Ke naar 58 dB(A) Lden is niet ‘gelijkwaardig’, waardoor een teveel aan geluidruimte is gecreëerd.
  •Het gevolg is, dat beweringen door de Alders Tafel m.i. zeer ongeloofwaardig zijn.
  •De stelling ‘groei kan met minder hinder’ wordt niet onderbouwd vanuit mijn analyse met gegevens van het Compendium voor de Leefomgeving.

  Volgens mij is elke groei van de luchtvaart in Nederland (ook mondiaal) niet meer verdedigbaar.

Geef een reactie

Translate