Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

VVD apetrots op bouwen in de vliegherrie

VVD-er Daniel Koerhuis is apetrots op het mogen bouwen in de vliegherrie (foto: Tweede Kamer)

4.4
(67)

Vandaag is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waardoor vlieglawaai niet conform de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) extra zwaar wordt meegeteld. Indiener en VVD-er Daniel Koerhuis meldt dit trots op Twitter.

Deel op XDeel op Linkedin

In de praktijk betekent dit dat er gewoon kan worden gebouwd onder de aan- en afvliegroutes van Schiphol. De VVD zorgt er zo met steun van het parlement voor dat tienduizenden, mogelijk honderdduizenden, nieuwe bewoners in het vlieglawaai komen te zitten.

De motie werd gesteund door de ‘usual suspects’ als VVD, CDA en alt-rechts. Maar ook door minder voor de hand liggende partijen als SP, BBB en Denk. Wij ontvangen van deze partijen graag een verklaring voor hun stemgedrag in deze.

Vlieglawaai probleem voor volksgezondheid
De WHO adviseerde twee jaar geleden overheden om vliegtuiglawaai zwaarder mee te tellen in de toegestane geluidsbelasting. Volgens uitgebreid wetenschappelijk onderzoek loopt de gezondheid van burgers grote risico’s door deze herrie. Zij worden geconfronteerd met onder meer hart- en vaatziekten, zware stress, slapeloosheid en een substantiële reductie van cognitieve vaardigheden.

De stemming is een slag in het gezicht van omwonenden, die dankzij de nieuwe Omgevingswet eindelijk hun problematiek in de wet vertegenwoordigd zagen. Dat gaat nu niet door: de normen voor het zwaar overlastgevende vliegverkeer worden gelijkgetrokken met andere lawaaibronnen die minder problematisch zijn.

Rutte-doctrine
Het is een voortzetting van de Rutte-doctrine. Niet de bron van de overlast wordt aangepakt, maar de regels worden zo verbogen dat er geen problemen ontstaan met de wettelijke uitvoerbaarheid.

Koerhuis verkoopt het onder het mom van “er kunnen zo honderdduizenden woningen extra worden gebouwd”. Dat zijn dan wel woningen die allemaal volgens de gezondheidsrichtlijnen overmatig worden belast met vliegtuiglawaai. Maar dat vertelt de VVD-er er natuurlijk niet bij.

D66 en CU tegen
Positief aan de stemming is dat voor het eerst sinds jaren D66 zich schaarde aan de zijde van omwonenden. De partij van Sigrid Kaag stemde tegen de ‘meer herrie’-motie van Koerhuis. Ook coalitiepartner ChristenUnie vond het plan van de VVD niet OK en stemde tegen.

Eerder vandaag werd VVD-gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland nog op het matje geroepen vanwege een ongewenste lobby-mail naar Tweede Kamerleden over dit onderwerp.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.4 / 5. Aantal stemmen: 67

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Rein van Vliet

  Ga toch naar zee en gebruik de grond voor wonen, werken en recreatie. Is broodnodig ,maar goed zal wel gebeuren als er zich een ramp voordoet.
  Begin nu met denken, ontwerpen en dan bouwen. In 2050 telt de wereld bevolking ruim 9 miljard mensen!

 2. Ik heb u al vele malen geattendeerd op het criminele gedrag van met name de VVD. Dit bericht illusteert dit nogmaals. Inderdaad wordt door domme en onwetende politici om onbegrijpelijke redenen meegestemd met deze motie. Misschien hopen ze op een wederdienst tijdens de formatie?

  Men heeft er de ballen verstand van, toegegeven het is niet gemakkelijk om de achtergrond je eigen te maken, en men heeft ook geen enkele ervaring met wat het betekent om onder de vliegtuigterreur te moeten leven. Ik heb er wel enig verstand van en ook een ruime ervaring op dit gebied, dat kan ik u verzekeren!

  Mijn analyses laten zien dat de luchtvaart zich steeds rijk heeft gerekend en een uitzonderingspositie heeft geschapen, zowel qua emissies als qua hinder en slaapverstoring. Elke groei zal dit alleen maar doen toenemen.

  De VVD-ers (en CDA-ers) zitten er niet mee. Men schuift het probleem gewoon door naar de nieuwe omwonenden, die zo gek zijn om de veel te hoge prijzen voor die woningen straks te gaan betalen, en wellicht ook nog een beding tekenen om niet te mogen protesteren.

  Ik hoop dat D66 zich niet laat verleiden om in dit gedrag mee te gaan bij de formatie, uit angst voor een ultra-rechts kabinet. Rutte heeft de troeven in handen en zal geen moeite hebben om de verschillende partijen tegen elkaar uit te spelen.

  Milieu, leefbaarheid en volksgezondheid staan op een lager plan dan de belangen van aandeel-houders, anders had hij wel ingegrepen.

 3. Theo Janssen

  Ik woon in Limburg en daar is het hele Provinciebestuur opgestapt omdat regels aan de laars werden gelapt . Limburg staat al jaren bekend om deze bestuurscultuur waar vooral het CDA goed in is, maar denk maar niet dat het in de rest van het land anders is. Ook andere politieke partijen maken zich hier schuldig aan zoals blijkt.

 4. Mike

  Tijd voor onderzoek naar steekpenningen, vriendjespolitiek en kartelvorming tussen vliegindustrie en VVD. (Mogelijk ook nog andere industrieën betrokken, zoals bepaalde oliemaatschappijen)
  Het lijkt inderdaad soms heel erg een bananenrepubliek hier in NL.

 5. Henk Visser

  Ik denk dat het hier Cees Loggen de motie Koerhuis (VVD) bedoelt die op al op 15 april werd ingediend (en aangenomen). Kamerstuk 32847-738 over beleidsneutraal overzetten van geluidsregels.

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

  Vergaderjaar 2020–2021
  32 847
  Nr. 738
  Integrale visie op de woningmarkt
  MOTIE VAN HET LID KOERHUIS
  Voorgesteld 15 april 2021
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  constaterende dat de woningnood in Nederland hoog is;
  overwegende dat nieuwe geluidsregels een streep dreigen te zetten door de bouw van honderdduizenden woningen;
  overwegende dat de discussie over nieuwe geluidsregels gemeenten en bouwers nu al grote onzekerheid geeft;
  overwegende dat er in principe is afgesproken dat de bestaande regels beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet;
  verzoekt de regering, om gemeenten en bouwers te verzekeren dat de bestaande geluidsregels beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet,
  en gaat over tot de orde van de dag. Koerhuis
  Grote vraag: wat is beleidsneutraal?
  Dit zegt zoveel als een ‘gelijkwaardig beschermingsniveau’. Rekening houdend met alle regels uit de wet. ‘Gelijkwaardig beschermingsniveau’. Het ministerie zegt: ‘’Bedrijven mogen alternatieve maatregelen toepassen, mits deze gelijkwaardig zijn aan de maatregelen die in het activiteitenbesluit staan.’’
  Activiteitenbesluit Milieubeheer (Overheid.nl) is een onzalig stuk regelgeving dat geen mens leest.
  Wat we met onze intellectueel nuchtere geest wel kunnen concluderen is dat ‘’gelijkwaardig’’ een dekmantel is voor de invloed van lobbiysten die altijd wat ‘boven’ gelijkwaardig zijn dan de burger participatie en actiegroepen. Het NRC artikel De ceo kan de ministers altijd bellen, van 5 april j.l.
  openbaart het e.e.a. daarover. Ook hoogleraar public Affairs van de Universiteit van Leiden, Arco Timmermans, liet op 21 februari 2020 op de website van 1 Vandaag weten dat de relatie tussen Dick Benschop met de overheid veel te close is. De Volkskrant deed een beroep op de WOB en ontdekte dat Benschop zelf actief lobbyde.

  In deze zin is er absoluut geen sprake meer van ‘beleidsneutraal’. Dat in een farce. Een regelrecht bedrog naar de burger. Zijn alle opgezette maatschappelijke participatie platforms niet meer geweest dan een smakelijke honingkorf om het zoet maar rond de lippen te smeren? De imkers zijn de ceo’s met hun directe lijnen naar Den Haag.
  Rond 20 juli vorig jaar publiceerde de Orkaan al een artikel van mij over de connectie WHO (advies) in samenhang met het nieuwbouwplan Eilanden van Hain (Krommenie). Dit binnen het kader van een nieuwe berekening voor geluidsoverlast. Daarin wordt gestempeld. Goed, slecht, zeer slecht. De locatie voor het nieuwbouwproject kwam er zeer slecht uit. Pal onder de Schiphol vliegroutes van de Zwanenburg- en Polderbaan. Pré Corona tijd een ware terreur voor onderwonenden.

  De hele problematiek in een notendop samenvattend kunnen we maar één conclussie trekken.
  Klein polderland is zó klein dat het al deze conflicterende ambities niet kan herbergen.
  Het kan niet èn blijven bouwen, èn de ruimte die de luchtvaart benodigd in balans bedienen.
  En daarmee is de term ‘beleidsneutraal’ een holle phrase die vooral populistisch klinkt, maar in de constellatie van machthebbende en machtdienenden met name de laatste groep benadeeld.

  Loggen en Koerhuis zijn hierin slecht puppets die hun partij doctrine braaf dienen en een stem geven.
  Wat openbaart hoezeer de VVD gecorrumpeerd is. En niet alleen deze rechterflank partij.

 6. Jan Rooijakkers

  Ik heb het vermoeden dat de nieuwe Kamerleden en de vrijwel geheel nieuwe Luchtvaartwoordvoerders van de partijen lekker snel voor het blok gezet zijn door de VVD.
  Gewoon een nieuwe motie indienen maar ?
  Aan de andere kant weten we dat Ministers vaak de moties gewoon niet uitvoeren. I&W kent dat wel. Het nieuwe kabinet moet de juiste maatregelen nemen.

 7. het is volstrekt onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat mensen, met name politici als de heer Koerhuis en (helemaal niet te begrijpen) SP -leden, zonder enige kennis van zaken over de effecten van geluid, geluidsproductie, en de werking van L-den op het menselijk gehoor en van de effecten daarvan die schadelijke hinder veroorzaken en de leefbaarheid van ons kleine land aantasten een dergelijke motie kunnen indienen. Geld gaat hier voor de gezondheid, de welzijn van mensen en de leefbaarheid van ons land is geen issue. Schaamteloos! Vanuit een maatschappelijk en menselijk standpunt zelfs walgelijk. Shame on you!

 8. Bas

  Schiphol moet boeten, niet de burgers.
  Weg met de gesubsidieerde banen van KLM.

Geef een reactie

Translate