Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Sociaal

Weinig empathie in zienswijzen initiatiefwet tegen nachtvluchten

middelvinger

foto: Benedikt Geyer via Unsplash

5
(7)

Ronduit geschokt zijn we over het absolute gebrek aan empathie in de zienswijzen die nu worden ingediend op de initiatiefwet tegen nachtvluchten van Suzanne Kröger (GroenLinks).

Deel op XDeel op Linkedin

Een bloemlezing maakt duidelijk dat het voor gehinderde bewoners van groot belang is ook hún stem te laten horen. Dat kan op de website Internetconsultatie van de overheid. Doen! De bloemlezing is ongeredigeerd (lees: de schrijffouten zijn voor rekening van de reaguurders), de cursivering is van onze redactie.

Best (bij Eindhoven)
Bij het aannemen van deze wet is er een klein deel van de mensen (omwonenden) die hier hun voordeel mee doen. De groep mensen die echter negatief geraakt gaan worden is vele malen groter. Nederland is een belangrijke spil in de luchtvaart en dankt daar een groot deel van de steeds groeiende economie aan. Als de zogenaamde nachtvluchten beperkt gaan worden dan remt dit de economie, het zet ons buiten spel ten opzichte van de rest van europa. Andere landen laten zich niet lijden door omwonenden. De luchtvaart zal een langzame dood sterven en de Nederlandse economie met zich mee trekken!

Grave (bij Nijmegen)
Deze wet is heeft een ongewenst effect op vele gebieden:

 • De wet ondermijnt de bijdrage aan het herstel van de Nederlandse economie.
 • De wet draagt bij aan een verhoogde werkeloosheid door het overtallig raken van banen, direct en indirect verbonden met de Nederlandse luchtvaart
 • Door het aannemen van de wet zullen de aankomst- en vertrektijden van vluchten op de luchthaven Schiphol negatief worden beïnvloed waardoor passagiersstromen en vrachtvervoer zich naar het buitenland zal verplaatsen
 • De wet heeft een negatief effect op de concurrentiepositie van de luchthaven Schiphol

Putten (bij Harderwijk)
U mist de belangrijkste doelgroep: de nederlandse burger, die geraakt zal worden door een teruggang in verbindingen naar de wereld. Ou graag horen waarom deze niet als primaire doelgroep wordt genoemd. Ik voel mij niet vertegenwoordigd door enige van de wel genoemde doelgroepen.

Het zal voorwaardelijk moeten zijn dat deze wetgeving gelijkwaardig/gelijktijdig met overige landen in de wereld wordt ingevoerd. Anders treedt grote schade op aan de levenswijze van alle NL burgers en gaat eenieder vliegen via omringende landen. Vliegen/reizen kun je NIET stoppen.

Etten-Leur (voorbij Breda)
Ik vind het voorstel ongehoord. Hoe kan je een economie om zeep helpen? Het netwerk van o.a. KLM is zorgvuldig opgebouwd om zodoende interessant te zijn voor transit passagiers. Dankzij deze transit passagiers heeft KLM een groot Europees en intercontinentaal netwerk waar de bv Nederland profijt van heeft. Goede bereikbaarheid en infrastructuur is cruciaal voor een economie zoals de Nederlandse waar veel zaken worden gedaan in het buitenland. Door aan de poten te zagen van de KLM wordt er voor gezorgd dat overstappen op Schiphol onaantrekkelijker wordt, de vloot van KLM minder effectief kan worden ingezet. Dit zorgt voor een ketting reactie en een neerwaartse spiraal, minder passagiers; minder vluchten; minder opbrengsten KLM; nog minder vluchten; minder interessant vestigingsklimaat; een teruglopende Nederlandse economie met alle gevolgen van dien.

Ede (Veluwe)
Wat een totaal ondoordachte en domme initiatief wet is dit. De luchtvaart heeft het heel zwaar in Nederland en is ongelofelijk belangrijk voor Nederland. We moeten als land geld verdienen om de verduurzaming te kunnen betalen. KLM en schiphol is hiervoor onmisbaar. Het lijkt me wel goed om een vliegverbod in te stellen voor staatsgesubsieerde maatschappijen uit het midden oosten.

Loosdrecht (bij Hilversum)
Een nachtvlieg verbod heeft onevenredig veel negatieve gevolgen voor de luchtvaart. Er is nog veel te halen en te verzorgen voordat dit in zicht zou mogen komen. LVNL en I< pelen hier een grote rol. Zoeken naar optimalisering van bijvoorbeeld het glijpad van vliegentuigen naar een baan toe, zou veel verlichten. Hetgeen er nu gebeurt is vaak to little, to late, en vliegmaatschappijen en daarbij banen staan op de tocht als gevolg van verouderd luchtruim en vliegtuig nadering beleid in Nederland.

Breda
Al jarenlang is er een gedragen luchtruimvisie in Nederland die niet alleen recht doet aan de luchtvaartsector én de omwonenden, maar die ook de concurrentie positie van de luchtvaartsector als geheel in ogenschouw neemt. De luchtvaartsector krijgt harde klappen en verdiend en krijgt terecht steun. Die steun wordt dubbel en dwars terugbetaald door de managers en piloten van KLM. Om dan het verdienmodel af te breken middels een ban op nachtvluchten, maar ook door ongekende sneltest-eisen op te leggen worden luchtvaartmaatschappijen en KLM in het bijzonder disproportioneel geraakt: het is in grote mate de luchtruimgebruiker die dubbel en dwars de prijs betaald voor een sector die als geheel met zijn rug tegen de muur staat. De luchtruimgebruiker heeft zich in het verleden vergaand gecommitteerd aan het Aldersakkoord en in het latere ORS-platform. Afspraken zijn nagekomen en tal van maatregelen hebben geleid tot grote afneme van gehinderden. Als dank krijgt het nu een mes in de rug. De politiek toont zich een buitengemeen onbetrouwbare partner in de Nederlandse luchtruimagenda.

Den Haag
Wanneer deze (idiote) wet zou worden aangenomen, dan zal het UWV het druk gaan krijgen. Schiphol kan haar poorten sluiten. De malloot die dit heeft ingediend, heeft blijkbaar nooit echt voor zijn/haar brood moeten werken. Het geld voor onze verzorgingsstaat moet toch echt verdiend worden, het valt niet uit de hemel. Types als Klaver en Marijnissen denken dit helaas wel.

Apeldoorn
De doelstelling om nachtvluchten te verminderen lijkt me vooral een politieke geste om de noodzakelijle lening aan KLM te verantwoorden aan de milieubewegingen in NL. De economische impact stuwt onder andere KLM een nog dieper dal in en is totaal onverantwoord. Beter zou zijn om zo snel mogelijk Lelystad Airport te openen en zo de geluidshinder te spreiden

Lisse (bollengebied)
Absoluut NIET verbieden.
Zo verliest NL z’n positie op de internationale markt.
Heel slecht voor welvaart van heel Nederland

Nieuw-Vennep (bij Schiphol)
Naar mijn mening wordt de concurrentiepositie op deze manier dermate ondermijnt, dat men dit verbod beter kan opheffen/niet implementeren. De vliegtuigen komen reeds door middel van een glijvlucht al redelijk geluidloos binnen, wat weinig overlast veroorzaakt bij de omwonenden.

Amsterdam
Schiphol en het KLM netwerk zijn samen noodzakelijk voor de vitale lucht- infrastructuur van Nederland. Om het netwerk in stand te kunnen houden, zijn enkele nachtvluchten nodig om de intercontinentale bestemmingen economisch rendabel te kunnen blijven bedienen. Wanneer er een nachtvlucht verbod zou komen, zal KLM krimpen met als gevolg verlies van veel (in)directe werkgelegenheid, bereikbaarheid en aanbod van directe bestemmingen vanaf Schiphol. Ook zal Nederland haar positie als aantrekkelijk vestigingsland kunnen verliezen.

De reiziger zal er niet minder door vliegen. Die zal er voor kiezen om met de concurrent te vliegen via Istanbul, Doha of Dubai. Vliegvelden die 24u per dag open zijn.

Tot slot moeten we terdege rekening houden met de hinder die nachtvluchten kunnen veroorzaken. Zorg dus voor geluidsarme vliegroutes, CDA (continuous descend approach) naderingen en het stimuleren van airlines om met nieuwe vliegtuigtypes te vliegen, die minder geluid produceren. Omwonenden die relatief veel hinder ondervinden, zouden door de overheid geholpen kunnen worden in het vinden van andere huisvesting.

Beverwijk (aan de kust boven Haarlem)
Veel te streng en niet in proporties.
Bescherm je eigen transavia en klm en tuifly.
Werk samen met de sector, niet tegen.
Beter bepaalde vliegtuigen verbieden (oude)
Nu tijdens corona vliegt er bijvoorbeeld vaak een oud Russisch vracht turboprop over nl van oost europa naar liverpool op 24000ft en die maakt meer herrie dan vliegtuigen die vanaf Schiphol vertrekken en dus op 5000ft over Beverwijk vliegen.

Amsterdam
Een samenhangend van ondoordachte maatregelen voor een onnodig doel. De huidige omgang met Schiphol heeft momenteel veel weg van een populistische heksenjacht.

Met de huidige vloot operationele vliegtuigen (jaren ‘90) en met name de nieuwste generatie (jaren ‘10) is er alleen sprake van daadwerkelijk geluidshinder op de laatste paar kilometer voor de landingsbaan. De huidige (nachtelijke) aanvliegroutes zijn al complex en inefficiënt (10 minuten langer op kruishoogte door langere aanvliegroute) genoeg. Dit voorstel lost het probleem niet op, maar maakt gebruik van de huidige bureaucratische complexiteit om Schiphol de nek om te draaien. Als geluidshinder daadwerkelijk het probleem is; kijk dan naar de vertrek- en aanvliegroutes op Osaka Kansai (RJBB). Hier draaien de vertrekkende en aankomende vliegtuigen boven de baai naar de luchthaven. Zo’n spiraal als vertrek- en aanvliegroute zou ook boven het IJsselmeer gecreëerd kunnen worden. Laat u alstublieft niet gek maken door de bureaucratie van LVNL, provincies of gemeenten; een wetsvoorstel en bijbehorende oplossing zou daar boven moeten staan. Nederland heeft zat mogelijkheden.

Daarnaast heeft de nieuwe generatie vliegtuigen (Embraer E2, Boeing 787, Bombardier CS, Airbus A320NEO), waar Schiphol in rap tempo kennis mee maakt, een veel lagere geluidsproductie. Een eerlijk voorstel dient daar ook rekening mee te houden, dat doet dit voorstel niet. Ook is er op Schiphol geen onderzoek gedaan naar wat in de praktijk minder geluid oplevert; hogere flapsetting om eerder los te komen of juist een hoger toerental waarmee vliegtuigen sneller hoogte winnen. Of waarom mogen de nachtslots niet louter gebruikt worden door de echte nieuwe generatie vliegtuigen, zoals de Boeing 787 of types met een PW GTF? Waarom bestaan er bij de (nachtelijke) nadering geen steiler glijpaden (4+ graden i.p.v. 3) vanaf de final approach fix?

Kortom, dit voorstel dient louter als verkiezingspropoganda. Er zijn nog zo veel oplossingen en mogelijkheden. Daarnaast vraag ik me of de minimale ‘winst’ aan geluidshinder voor het groepje omwonenden dat altijd wist dat zij onder een aanvliegroute gingen wonen, de economische schade van dit voorstel kan verantwoorden.

Baarle-Nassau (naast België)
Nationale restricties op de luchtvaart verplaatst enkel economische activiteiten naar het buitenland. Willen we de welvaart blijven genieten in Nederland dan zullen we enige overlast moeten accepteren. De technische vooruitgang (stillere vliegtuigen) zorgt reeds voor een sterk verminderd geluidsniveau. Het verbieden van nachtvluchten zorgt voor een minder competitief Nederland.

Heveadorp (bij Arnhem)
Schiphol en de daar werkzame bedrijven moeten zich staande zien te houden in een internationaal speelveld. De nachtvlucht-restrictie zou daarom vergelijkbaar moeten zijn met vergelijkbare vliegvelden bij de ons omringende landen.
Verder geeft gebruik van de polderbaan ‘s nachts nauwelijks tot geen geluidsoverlast.

Cuijk (bij Nijmegen)
Absoluut onredelijk. De impact op het netwerk van KLM is volledig buitenproportioneel. Het business model is dusdanig dat aansluitingen elders op de wereld en dus in een andere tijdzone, het noodzakelijk maken om nachtvluchten te blijven uitvoeren.

Rotterdam
De doelstelling is absurd, het is slecht voor Nederland als internationale speler.
Doel en middel zijn niet evenredig. Vliegtuigen zijn al veel stiller geworden in de afgelopen jaren. Het stimuleren van stille vliegtuigen ‘s nachts is zinvoller.
De invoering is niet werkbaar noch redelijk.

Huizen (bij Almere)
Mijns inziens is deze wet niet realistisch. De economie is ook voor de ‘omwonenden’ van belang en de nachtvluchten zijn verbonden aan intercontinentale vluchten, dus niet weg te denken, tenzij die vluchten ook verboden worden. De meeste ‘omwonenden’ zijn in de omgeving van met name Schiphol zijn daar gaan wonen toen de luchthaven er al lang was. Als de luchthavens gedurende de nacht worden gesloten zal dat een enorm negatief gevolg hebben voor de honderdduizenden werknemers in die sector met alle gevolgen van dien. De initiatiefwet is gestoeld op een politieke keuze, waaraan geen referendum vooraf is gegaan. Slechts een handje vol klagers krijgt zijn zin en dat is disproportioneel. Bij een aantal luchthavnes is de mogelijkheid aanwezig om die start- en landingsbanen te gebruiken, die de minste overlast veroorzaken, ook ‘s nachts! En dan ook de nieuwbouwplannen voor woningen daarop aan te passen. Gelet op het bovenstaande is elke invoertermijn onredelijk en onwenselijk. De vliegmaatschappijen kunnen zelf aangeven of zo’n wet werkbaar is, maar ik schat in dat een onwerkbare onrealistische werksfeer wordt geschapen met alle negatieve gevolgen vandien.

Amstelveen
Ik vind de doelstelling volstrekt verkeerd. Alles wordt gedaan om de luchtvaart kapot te maken. Schiphol bestaat al meer dan 100 jaar. Dat wil dus zeggen dat iedere bewoner rondom Schiphol (waaronder ik met mijn gezin) donders goed wist dat er vliegtuigen over ons huis kunnen vliegen. De redenen die worden aangevoerd zijn typisch voor het huidige beleid. Iedereen moet maar wat te zeggen hebben, men moet iedere stem horen, maar we slaan volledig door. Als wij in Nederland in welvaart willen blijven leven, dan moeten we stoppen met Nederlandse bedrijven kapot te maken. Ik vind het uitstekend dat we kritisch kijken naar hoe we het milieu minder kunnen schaden, maar we zijn een druppel op een gloeiende plaat. China, dat als ontwikkelingsland wordt betiteld en het allang al niet meer is, mag onbeperkt CO2 uitstoten en geluid maken. Zij worden op fantastische wijze in het zadel getild. Alternatieven zijn om een ander aanvliegroute systeem te creëren, zoals deze ‘s nachts ook van toepassing is. Geluidshinder en CO2 uitstoot is door zogenaamde ‘idle descent’ naderingen minimaal. Houd alstublieft op met ‘het beste jongetje/meisje van de klas’ te zijn.

Amsterdam
Zulke wetgevingen kan je niet lokaal oplossen. Het meerendeel van de intercontinentale vluchten stijgen en landen bij ons gedurende de dag. Dit betekent dat deze starten en landen op allerlei tijdstippen ergens anders op de wereld. Een voorbeeld, een vlucht die ‘s avonds op het laatste moment van de dag opstijgt in Seoul, ZK, land bij ons rond 04:30 snachts. Als we die vlucht naar 06:00 sochtends verplaatsen wegens geluidsoverlast, dan creeeren wij datzelfde overlast in Seoul, doordat de vlucht daar 1.5 uur later, midden in de nacht moet vertrekken. Kijk naar landen als india, daar vertrekken ‘s nachts zoveel vluchten, zodat ze in welvarende landen geen nachtelijk geluidsoverlast hebben. Dat is ook niet netjes.

Noordwijk
En de grote Economische voordelen die een 24uurs luchthaven biedt dan? Een hoop banen zullen op het spel komen te staan, wellicht eveneens van de omwonenden die vaak op of rond Schiphol werken. Zelfs de aantrekkelijkheid van de luchthaven voor de +/- 70% van de passagiers die overstappen op Schiphol, komt in het geding. Ik ben van mening dat de nachtelijke sluiting van de luchthaven zeer zeker niet ten goede zal komen van Nederland en de Nederlandse Economie.

Best (weer bij Eindhoven)
Wat wil de regering bereiken met deze maatregel? Nederland als beste jongetje van de klas. Je eigen economie buitenspel zetten? De impact van beperkingen op nachtvluchten is veel groter dan alleen “lawaai” er zullen bedrijven besluiten over te stappen naar andere europese velden en Schiphol zal verpieteren binnen europa van mainport naar B-veld. Wat er verder voorgesteld wordt om alleen de Nederlandse maatschappijen een nacht beperking te geven en deze slots WEG TE GEVEN aan Emirates. /Quatar etc is een dolk in de rug van je eigen economie! Kortzichtigheid ten top!

Putten (bij Harderwijk dus)
Het middel heiligt het doel niet! Er is een héél klein gedeelte van omwonenden wat mogelijk last heeft van vliegtuiggeluid. Echter ik vermoed dat deze mensen ook hinder ondervinden van auto geluid, trein geluid etc. De economische consequenties zullen enorm zijn. Luchtvaartmaatschappijen maken vanwege hun business model gebruik van nachtvluchten om zo efficiënt mogelijk hun vloot in te zetten. Dit is goed voor directe en indirecte werkgelegenheid op NL-luchthavens. Daarnaast gaat een groot gedeelte van NL met enige regelmaat met het vliegtuig op vakantie, om te ontspannen, om te genieten van andere culturen, om geestelijke rijkdom te vergaren. Vliegen zal bij een verbod op nachtvluchten voor hen onbereikbaar worden omdat het veel duurder wordt. Slecht idee! Niet doen dus!

Vijfhuizen (bij Haarlem)
De balans tussen de lusten en lasten, als het gaat om vliegen in de nachtelijke uren, zal naar mijn oordeel niet worden geoptimaliseerd door een verbod in te stellen. Ja, het zou goed kunnen dat enkele omwonenden hinder ondervinden van nachtelijke vliegbewegingen. Daartegenover staan de lusten, namelijk een netwerk wat aan de Nederlandse consument aangeboden kan worden tegen een redelijke prijs. Door de inzet van vliegtuigen te maximaliseren binnen de 24 uur van een etmaal wordt een efficiency behaald waardoor de prijzen van tickets acceptabel zijn voor de grote Nederlandse doelgroep. Iedere aanpassingen van deze efficiency zal ertoe leiden dat er minder keuze is voor de consument en het heeft tevens negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Met name in de zomermaanden is er sprake van veel Nederlanders die Schiphol gebruiken als de main gateway naar de vakantiebestemming. Zijn doel en middel met elkaar in overeenstemming? Een bijzonder draconische maatregel die niet in verhouding staat tot de mate van overlast. Als direct omwonende van Schiphol kan ik een gefundeerde mening geven over de vermeende mate van overlast veroorzaakt door het luchtverkeer in de nachtelijke uren op en rond Schiphol. Zijn er redelijkerwijs alternatieven denkbaar met hetzelfde resultaat maar een minder grote economische impact? De invulling van de wetgeving zou gericht moeten zijn op het beperken van de hinder, niet het verbieden van deze nachtvluchten. Er zijn tal van mogelijkheden denkbaar om huizen te isoleren van geluid. Met name in de zomer is er sprake van een toenemend aantal nachtvluchten. In die warmere zomermaanden zou men ook kunnen kijken naar de mogelijkheden om huizen te koelen waardoor men niet afhankelijk is van open ramen voor frisse lucht. In de zomermaanden kiezen vele Nederlanders voor een (vakantie)vlucht vanaf Schiphol welke vertrekken tot in de late avond en vanaf 05.00 uur in de ochtend. Voor terugkomende vluchten geld hetzelfde.

Den Haag
Luchthavens bevinden zich meestal in (dicht)bevolkte gebieden en door het operationeel noodzakelijke uit- en aanvliegpad zullen bewoonde gebieden hier meer of minder last van hebben. De uit- en aanvliegpaden worden regelmatig bijgesteld om woonkernen te ontlasten, het uitklimpad is ook aan verandering onderhevig. Luchtvaart en omwonenden hebben elkaar in veel gevallen nodig vanwege de bijbehorende economische activiteit resulterend in (indirecte) werkgelegenheid en welzijn. Welke schade (kosten) aan oa de economische activiteit, werkgelegenheid en daarmee ook welzijn zal er ontstaan door dit nachtregime door te voeren en welke baten (vermindering overlast) zijn er?
Voor netwerkcarrier KLM zal de schade enorm zal zijn. Veel lange afstandsvluchten komen vroeg, aan de rand van de nacht, binnen waarbij een aanzienlijk deel van de passagiers zal overstappen op andere vluchten. Zonder overstappers bestaat KLM niet, is er een veel mindere bereikbaarheid van ons land en een mindere bereikbaarheid van de rest van de wereld voor ons als inwoners van Nederland. Aangezien er minder uren beschikbaar zullen zijn in de resterende dag zal de maatregel (het ‘middel’) negatieve effecten hebben op het aantal mogelijke vluchten, het netwerk en daarmee werkgelegenheid en economische activiteit.
Het nachtregime kent al zeer stringente bepalingen inclusief boetes, juist om die overlast te beperken. Zeker bij de nachtarrivals wordt al ver omgevlogen (tot wel 5 minuten langere vliegtijd) met een zo ideaal mogelijk daalpad waarbij het minimale motorvermogen nodig is. Met deze wet wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de nevenschade. Dit probleem is breder dan alleen geluidsoverlast en daar lijkt geen rekening mee gehouden te worden en volgt uit een eendimensionale kijk op de problematiek. Alternatieven moeten gezocht worden in een ongoing verlegging van de uit- en aanvliegprofielen. Daarnaast zijn investeringen nodig in nieuwe stillere en zuinigere vliegtuigen waarmee de geluidsoverlast ook overdag omlaag kan. Door het nachtregime in te perken neemt de verdiencapaciteit van de KLM-groep sterk af en zal hierin steeds moeilijker geïnvesteerd kunnen worden. Verder zou er onderscheid gemaakt kunnen worden tussen vertrekkend en aankomend verkeer aangezien aankomend verkeer per definitie minder overlast verzorgt omdat het motorvermogen laag is.

Amstelveen
Dit voorstel heeft grote impact op de hele luchtvaart in Nederland en de vliegvelden. Het nachtregime wordt al goed gereguleerd op Schiphol. Uitbreiding van de tijdsgrenzen heeft grote impact op de economische mogelijkheden van de luchtvaartmaatschappijen, minder uren om in te vliegen maakt de operatie duurder en minder concurrerend. Tevens schaadt het de overstapfunctie van Schiphol. Per vliegveld wordt al gekeken naar de uitvoering in de nacht. Dit voorstel gaat te ver en is te generiek. Tevens is het niet in overeenstemming met Europese luchtvaartwetgeving waarin dit nachtvliegen is geregeld en toegestaan. Dit is de nachtklok voor de luchtvaart en heeft teveel vergaande gevolgen.

Amersfoort
Dit verbod maakt meer kapot dan het lief is. De luchtvaart sector doet haar best om steeds zuiniger te opereren en hier in Nederland is de grootste gebruiker van Schiphol, KLM, bezig om haar vloot te vervangen met stillere en zuinigere vliegtuigen. Een verbod in mijn ogen zal dan ook geen oplossing geven omdat dit de marktpositie van Schiphol en uiteindelijk KLM alleen maar benadeeld. Daarnaast wordt er gesproken van de overlast voor omwonenden. Ik vind het persoonlijk te zot voor woorden dat we in dit land een huis kunnen kopen vlakbij/onder de aanvliegroute van een vliegveld dat er al langer ligt dan dat die mensen er wonen, en dan daarover mogen klagen. Als je het vervelend vindt, moet je daar geen huis kopen. Punt. Er zijn genoeg nederlanders die daar geen moeite mee hebben. Ga maar eens in het centrum van Amsterdam wonen. Als je huis dunne muurtjes heeft dan hoor je ook al het geluid van straat komen. Gaan we daar straks ook een verbod voor verzinnen? We zouden net zoals in de USA een clausule moeten aanbieden dat mensen niet mogen klagen als ze nieuw ergens komen te wonen vlakbij een vliegveld wat er al langer ligt. Waar ik mij wel in zou kunnen vinden is dat er een nachtrestrictie (00:00/05:00) komt voor veel geluid producerende vliegtuigen. Dit zou betekenen dat KLM met haar vloot vernieuwing niet geraakt wordt en haar marktpositie kan behouden. Maar een totaal verbod is een achterlijke idee.

Honselersdijk (bij Den Haag)
Deze wet zal de concurrentie positie van de Nederlandse luchtvaartbedrijven een zware klap toebrengen, en dat alles omdat een paar milieuterroristen zo nodig schoner wil zijn. De luchtvaart investeerd reeds grote bedragen in modernere, schonere en stillere toestellen. Vliegroutes worden constant verbeterd, en vliegers worden getraind, en zijn zelf ook eigenlijk altijd gemotiveerd, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Het wordt eens tijd dat de luchtvaart niet meer tegengewerkt wordt, zodat zij kan blijven investeren in schoner, veiliger en stiller materiaal

Hoofddorp/Den Haag
Meer dan bizar, welke Wappie heeft dit verzonnen? Als direct omwonende van zowel Schiphol als Rotterdam, ervaar ik nooit overlast. Tevens zijn er vanuit Schiphol in het verleden onderzoeken geweest waaruit blijkt dat de klagers er korter dan 4 jaar wonen. Terwijl de luchthaven er al een eeuw is. Op initiatieven waar aan klagers financiële compensatie werd geboden, zelfs een bod op het huis voor dubbel de marktprijs, werd niet ingegaan. Zij klagen om het klagen. Sommigen staan er in bekend dat zij tientallen keren, in een krantenartikel las ik zelfs van iemand dat deze 140 keer per dag, bellen met een klacht. De vraag is dan ook of deze mensen niet beter een baan kunnen zoeken of de vrije tijd anders besteden. En het is inderdaad een briljant plan als de politie en traumaheli niet meer kunnen vliegen of tussentijds kunnen tanken in de nacht.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 7

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. mcp

  Wij weten niet namens of voor welke (politieke) partijen deze bronnen spreken maar bij Groenlinks is het zeker ook niet altijd feest.

  Feit en keiharde realiteit is dat Groenlinks gemeente Amsterdam die door Groenlinks wordt bestuurd met als grootste partij Groenlinks met aan het hoofd Groenlinks burgemeester Halsema al sinds jaren en jarenlang helemaal nul en niets doet tegen nachtvluchten, een aanzienlijke aandeelhouder (20%) is van Schiphol. Wat een hoop centjes oplevert voor Groenlinks gemeente Amsterdam. Slechts een enkel Groenlinks raadslid (Nadif) claimde in het verleden wat tegen Schiphol van plan te zijn maar het college van B&W doet concreet niets, helemaal niets tegen groei en helemaal niets tegen nachtvluchten.

  Benieuwd wat Groenlinks kamerlid Kroger, die in Groenlinks Amsterdam is geboren en ook in Groenlinks Amsterdam woont, daarvan vindt.

  Net als wat Groenlinks stemmende Amsterdammers daarvan vinden. Wij stemden al twee keer Groenlinks voor de gemeenteraad Amsterdam maar dat doen we dus nooit meer, stemmen op Groenlinks. Wij hebben ons lesje wel geleerd inmiddels. Wij geloven Groenlinks niet meer, hier niet en daar ook niet.

  • ReindeR Rustema

   Niet om GroenLinks te verdedigen, maar ik vraag me serieus af wat de gemeente Amsterdam kan doen als aandeelhouder van Schiphol met maar 20% van de aandelen. Je kan jezelf wel onmogelijk maken bij de rest van de aandeelhouders en dan heb je het verknald, full stop. Wat schiet je daarmee op? Wel kan je mogelijk beïnvloeden dat station Schiphol een knooppunt voor internationale treinen wordt, zaken waar je als lokale overheid wel (enigszins) over gaat. Natuurlijk kan men lokaal wel meer aan symboolpolitiek doen, maar daar kleven ook bezwaren aan.

   Overigens hebben we het hier wel over een initiatiefwet van GroenLinks. Vanuit de Tweede Kamer, dat is het gremium dat wèl iets over de luchtvaart te zeggen heeft.

Geef een reactie

Translate