Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Wetten & regels

Ministerie LNV: ‘Schiphol overtreedt de wet’

Foto: Tingey Injury Law Firm via Unsplash

0
(0)

Schiphol heeft in 2018 en 2019 ten minste 20.000 vluchten per jaar illegaal uitgevoerd. Dit stelt een hoge ambtenaar van het ministerie van Landbouw in een brief van 2 april jongstleden aan Johan Vollenbroek van MOB.

Deel op XDeel op Linkedin

Volgens het ministerie zijn de regels voor Schiphol in 2008 voor het laatst aangepast, via het luchtvaartbesluit 2008 (LVB2008). Dat besluit is in de vorm gegoten van een ‘algemene maatregel van bestuur’ zodat burgers geen bezwaar of beroep kunnen aantekenen bij de bestuursrechter.

In het LVB2008 is vastgelegd dat Schiphol maximaal 480.000 vliegbewegingen mag faciliteren. In 2018 en 2019 zat het vliegveld daar ruim boven met bijna 500.000 vliegbewegingen.

Geen 480.000 maar 400.000
Overigens is de coöperatie Mobilisation van mening dat het plafond voor Schiphol niet ligt op 480.000, maar op ten hoogste 400.000 vliegbewegingen. Zij baseert zich hierbij op een eerder besluit van het ministerie van luchtvaart.

Het landbouwministerie, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming, komt in haar eigen overwegingen tot de conclusie dat Schiphol sinds december 2017 “mogelijk meer vliegbewegingen uitvoert en daardoor ook meer stikstofdepositie veroorzaakt dan is toegestaan op grond van het LVB2008.”

“Daarom is een vergunning op grond van de wet noodzakelijk. Die vergunning heeft Schiphol niet en daarmee begaat het een overtreding van de wet.”

Raad van State eist handhaving
“Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift in de regel handhavend moeten worden opgetreden. Op basis van vaste jurisprudentie van de Raad van State kan slechts onder bijzondere omstandigheden van handhaving worden afgezien.”

Zo kan de minister afzien van handhaving wanneer er concreet zicht is op legalisering, maar is hiervan geen sprake omdat er nog niet eens een aanvraag is ingediend, vertelt de brief.

Deadline over drie weken
Schiphol moet nu dan ook uiterlijk 1 oktober 2020 zo’n aanvraag indienen, inclusief een ‘passende beoordeling’ met daarin onder meer een stikstofberekening. Dat is over drie weken.

Tot die tijd wil het ministerie niet handhaven. Nadat Schiphol eindelijk heeft voldaan aan de wettelijke verplichting de vergunning aan te vragen, wil de minister een nieuwe afweging maken over handhaving.

Lange geschiedenis van knoeien met cijfers
De luchtvaartsector en in het bijzonder Schiphol heeft een lange geschiedenis van het knoeien met allerlei cijfers over overlast en vervuiling door het vliegverkeer. Ambtenaren op het verantwoordelijke landbouwministerie dienen de vergunningaanvraag dan ook minutieus te bestuderen en te controleren op reken- en invoerfouten.

Recentelijk nog werd de opening van Lelystad Airport voor de zoveelste keer uitgesteld omdat de luchtvaartsector aantoonbaar valse informatie had aangeleverd. Dat leidde zelfs tot een strafrechtelijke aangifte wegens onder meer valsheid in geschrifte en verduistering van bewijsmateriaal door de bewonersvereniging SATL-Lelystad.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
  1. KS

    En wat staat er ook al weer in onze wapenspreuk?
    We lezen geen Frans?
    Je maintendrai………..
    Maar niet als we Van Nieuwenhuizen heten.

Geef een reactie

Translate