Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Bewoners

‘Burger moet deskundige hulp krijgen in luchtvaartoverleg’

Foto: Science in HD via Unsplash

0
(0)

Het overlegorgaan fysieke leefomgeving (OFL) pleit ervoor om burgers beter te ondersteunen met kennis van deskundigen. Ook zouden zij betaald moeten worden voor hun inspanningen.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit een eerste concept van het rapport ‘Lessen in participatie’, dat in handen is gevallen van SchipholWatch. Het overlegorgaan staat onder leiding van burgemeester Wobine Buijs van Oss.

Eerder meldden wij per abuis dat het rapport was opgesteld onder toeziend oog van oud-burgemeester Job Cohen van Amsterdam. Dit is niet waar. “Cohen kent dit conceptrapport wel, maar zijn commissie heeft helemaal geen rol gespeeld in het opstellen ervan”, aldus een woordvoerder van Cohen.

In het huidige Schiphol-overleg ziet de bewonersdelegatie zich vaak geplaatst tegen een overmacht van duurbetaalde specialisten uit de luchtvaartsector.

Om die overmacht van directe belanghebbenden te kunnen weerstaan, zouden burgers ook gebruik moeten kunnen maken van experts die de belangen van omwonenden verdedigen.

Tal van tekortkomingen in participatie
De burgemeester van Oss signaleert tal van tekortkomingen in het huidge participatieproces rond Schiphol. Zo zouden de verwachtingen van de participanten niet goed ‘gemanaged’ zijn en weet het ministerie vaak te weinig over de achtergronden van participanten en hun doelstellingen.

Buijs ziet dat natuur- of bewonersorganisaties niet altijd noodzakelijkerwijs de belangen van hun achterban representeren. “Aan de Alderstafel (ORS) wordt gewerkt met democratisch gekozen kiesmannen, maar de aanwezigen in het overleg laten niet de stem van alle bewoners horen.”

“Er bestaan ook groepen die niet zo snel bereikt worden met het overleg, maar wel een mening hebben. Die ‘silent majority’ zou ook in de participatie moeten worden betrokken om een evenwichtig beeld te krijgen van wat er leeft”, aldus het rapport.

Nauwelijks invloed
Buijs gaat in het rapport veelvuldig in op de participatie rond Schiphol via de klankbordgroep Luchtvaartnota. Vanaf het begin is volgens het document duidelijk geweest dat de participanten nauwelijks invloed op de nota zelf zouden kunnen uitoefenen, maar is die beperking in de loop van het proces uit het oog verloren.

OFL waarschuwt het ministerie voorzichtig te zijn met het geheim houden van het luchtvaartoverleg. “Als deelnemers aan het overleg documenten of inhoud van het overleg niet kunnen delen met hun achterban, levert dit frictie op en een loyaliteitsconflict. Als geheimhouding wordt afgedwongen kunnen belangrijke overlegpartijen om die reden afhaken.”

Opmerkelijk genoeg roemt het document de bewonersavonden rond Schiphol waarin beleidsmedewerkers van het ministerie en directeuren uit de luchtvaartsector in gesprek traden met burgers. “Een open setting waarin voor iedereen ruimte was zich uit te spreken. Dat werd gewaardeerd door bewoners.”

Wij horen andere geluiden
SchipholWatch heeft juist het tegenovergestelde geluid veelvuldig gehoord: allemaal leuk en aardig, die gesprekken, maar ze doen er helemaal niets mee.

Bovendien maakten veel van onze lezers zich kwaad over het op het allerlaatste moment afblazen of verzetten van bijeenkomsten, danwel de onaangekondigde afwezigheid van sleutelfiguren als Schiphol-directeur Dick Benschop.

Lees hier het concept rapport ‘Lessen in participatie’

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten

Geef een reactie

Translate