Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Wetten & regels

Handhavingsverzoek geluidsoverlast secundaire banen Schiphol

Inspecteur Jan van den Bos wordt vriendelijk verzocht eindelijk eens te starten met de handhaving rond Schiphol (foto: ministierie I&W)

0
(0)

De inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport Jan van den Bos heeft op 10 januari jongstleden een pittig handhavingsverzoek ontvangen om een einde te maken aan het beleid van ‘anticiperend handhaven’.

Deel op XDeel op Linkedin

Het verzoek is ingediend door het juristenkantoor Boomhouwer Klaaszn, mede namens omwonenden van met name de secundaire banen van Schiphol.

De juristen stellen dat in 2018 de geluidnormen op vier handhavingspunten zijn overschreden en dat de Tweede Kamer hierover pas een jaar na dato is geïnformeerd dat de overschrijdingen worden gedoogd.

Gebaseerd op lucht
Ze vegen dan ook de vloer aan met de argumenten die Van den Bos geeft ter onderbouwing van zijn gedoogbesluit. “U baseert zich bij uw besluit vooral op kwartaalrapportages van de luchtvaartsector. Dat is ten onrechte, omdat de onafhankelijke en betrouwbare totstandkoming van die rapportages op geen enkele wijze is gewaarborgd.”

“Ook houdt u op geen enkele wijze rekening met de preferentie van de banen. Dat staat op gespannen voet met de grondslag van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS), namelijk het ontzien van de secundaire banen. Dit is des te ernstiger omdat de overschrijdingen zich voordoen op twee secundaire banen.”

Ook gaat de inspecteur-generaal voorbij aan het feit dat het bestaande stelsel van geluidsnormen garanties moet bieden tegen teveel overlast op lokaal niveau.

“U kunt niet besluiten om de wettelijk geregelde lokale bescherming te negeren en zo inbreuk te maken op belangen van burgers in omliggende woonwijken, zonder duidelijk en aannemelijk te maken voor welk zwaarwegender belang dat individuele belang zou moeten wijken.”

Pijnlijke situatie
De juristen achten het onterechte gedogen door de inspectie des te pijnlijker omdat er rond de primaire banen van Schiphol geen overschrijdingen waren geconstateerd. Pijnlijk, omdat rond de secundaire banen heel veel meer mensen last hebben van de vliegherrie dan rond de primaire banen.

“Gedogen rond de secundaire banen leidt op deze manier juist tot meer overlast voor de omgeving, in plaats van minder.”

Concluderend verzoekt het juristenkantoor Van den Bos vanaf nu wél strikt te gaan handhaven rond de secundaire banen. Van den Bos heeft zes weken de tijd om te reageren op het verzoek.

Het ‘anticiperend handhaven’ betekent in de praktijk dat er gewoon niet wordt gehandhaafd en dat er een wetteloze situatie is ontstaan rond de steeds maar toenemende overlast van Schiphol. Dit is omwonenden al jarenlang een doorn in het oog. Burgers zijn de facto machteloos en rechteloos. Democratie volgens Rutte anno 2020.

Download hier het handhavingsverzoek van Boomhouwer Klaaszn

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten

Geef een reactie

Translate